Kontakt

O MUZEJU  
ZAPOSLENI  
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA  


Uprava

telefon: +386 (0)7 306 33 70,

Direktorica:
Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica, muzejska svetnica
+386 (0)7 306 33 72

Tajništvo/računovodstvo:
Ana Plut, poslovna sekretarka
+386 (0)7 306 33 71
e-pošta: belokranjski.muzej@guest.arnes.si

Strokovne službe
telefon: +386 (0)7 306 33 70,

Leon Gregorčič, samostojni muzejski tehnik
+386 (0)7 306 33 73
e-pošta: leon.gregorcic@guest.arnes.si

Mateja Černič, samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)7 306 33 74

Pedagoška služba
Alenka Misja, kustosinja – pedagoginja
+386 (0)7 306 33 76
e-pošta: alenka.misja@guest.arnes.si

Spominska zbirka Otona Župančiča Vinica
Vinica 9, 8344 Vinica
Anita Matkovič, muzejska svetovalka
telefon: +386 (0)7 306 43 43 

e-pošta: zupancic.vinica@guest.arnes.si

Krajevna muzejska zbirka Semič
Štefanov trg 7, 8333 Semič
telefon: +386 (0)7 356 52 00

Galerija Kambič
Cesta bratstva in enotnosti 51, 8330 Metlika
telefon: +386 (0)7 305 83 32