Od Ministrstva za zdravje smo prejeli odgovor na naš prispevek o projektu Telekap, ki smo ga objavili v sredo, 16. decembra. V skladu z določbami Zakona o medijih objavljamo prikaz nasprotnih dejstev. Besedilo objavljamo takšno, kakršnega smo prejeli.

Foto: Mediaspeed

Na Ministrstvu za zdravje pri podpisovanju dokumentov sledimo Pravilniku o podpisovanju dokumentov, ki je stopil v veljavo 28.4. 2015 in je objavljen na intranetni strani Ministrstva za zdravje.  Postopek oblikovanja dokumenta, do končnega podpisa odgovorne osebe, je informacijsko podprt z aplikacijo SPIS, ki jo uporablja  državna uprava.

 

Postopek  je razdeljen v dva dela, v pridobivanje mnenj in podpisovanje. Oblikovanje dokumenta se začne tako, da v SPIS (aplikacija za upravljanje z dokumenti) vložimo Wordov dokument, ki je datiran z datumom nastanka.  Ta dokument se usklajuje, popravlja, dopolnjuje dokler niso usklajena vsa mnenja in šele potem gre v podpis. Pri tem pa poudarjamo, da datum nastanka Wordovega dokumenta ostane nespremenjen.

 

V SPIS aplikaciji smo z novim Pravilnikom ravno z namenom, da bi preprečili možnosti naknadnih sprememb dokumentov vzpostavili tako imenovano revizijsko sledenje. Slednje omogoča jasen pregled vseh posegov v dokument.

 

V tem primeru smo dokument (ki so ga pregledali vsi odgovorni avgusta 2015) ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc posredovali  v podpis  21. 9., po tem, ko smo pridobili  soglasje še od Nevrološke klinike UKC Ljubljana, da se tak sklep lahko izda.

 

V postopku podpisovanja dokumenta v aplikaciji SPIS se iz Word dokumenta kreira nov pdf dokument. Ta dejansko nastane v trenutku prvega elektronskega podpisa. Vsebina pdf dokumenta je identična Wordovemu dokumentu.

 

Elektronsko podpisan pdf dokument torej zmeraj nosi datum kreiranja enak datumu, ko se dokument preda v podpis, ne glede na to, koliko je star in kdaj je bil kreiran Wordov dokument, iz katerega je nastal.

 

Očitek o antidatiranju torej ne drži, saj je v sklepu jasno napisano, da velja z dnem izdaje, to pa pomeni z dnem podpisa. Vsi se strinjamo, da sklep velja z dnem 21. 9. 2015, kar je razvidno tudi iz samega dokumenta.

 

Naj dodamo, da skupine s sklepom nismo razpustili, ampak smo dodali novega člana iz SB Ptuj ter na pobudo in s soglasjem Nevrološke klinike UKC Ljubljana zamenjali prof. dr. Bojano Žvan z dr. Janjo Pretnar.

 

V zvezi z vašim pomislekom, "kaj se je zgodilo v enem dnevu, torej med 27. in 28. januarjem 2014? Se je morda zgodil telefonski klic, da je potrebno v sklep dodati še določene nove ljudi ?" Pa odgovarjamo:

 

Leta 2014  postopek še ni bil informacijsko podprt, bil je ročni,  zato je datum 27.1. 2014 datum  dokumenta  predaje v postopek  ročnega podpisovanja, datum 28.1. 2014 pa datum, ko so odgovorne osebe ta sklep pregledale, se z njim strinjale in ga podpisale. Tudi ta dokument velja z datumom izdaje, kar pomeni 31. januar 2014.

 

Lep pozdrav,

Majda Hostnik

Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za zdravje

 

Prikaz nasprotnih dejstev k članku Afera Telekap: kaj sta zakuhali Milojka Kolar in Brigita Čokl

Od Ministrstva za zdravje smo prejeli odgovor na naš prispevek o projektu Telekap, ki smo ga objavili v sredo, 16. decembra. V skladu z določbami Zakona o medijih objavljamo prikaz nasprotnih dejstev. Besedilo objavljamo takšno, kakršnega smo prejeli...