Image may contain: text that says '2272 REDNO ZAPOSLENIH RADIO TELEVIZIJA SLOVENIJA PROGRAM DELAJO ZUNANJI SODELAVCI'