KDO ZAVAJA ČLOVEŠTVO ?

Oddajabram1b2 Cej, dne 2019-02-20 ob 12:27:00

Vse svetovne zgodbe v svojih različnih oblikah, ki govorijo o Adamu in Evi in kači v rajskem vrtu ali osebnost Noe, ki je rešil izbrane ljudi in par vsake živali (genski material) so vse povezane s to tematiko. Enaka je tudi biblična zgodba o božjih sinovih (bogovih), ki so se plodili s hčerami ljudi, da bi ustvarili Nephilim, to je hibridno raso, ki je poznana tudi pod imenom Emim, Anakim in Rephiam. To je bila rasa velikanov, ki je zabeležena v jamskih risbah in starodavnih spisih celega sveta in tudi Biblija pravi: » V tistih dneh, so na Zemlji obstajali velikani«. Ti hibridi so bili poznani kot ''polbogovi'', ki so bili delno človek, delno ''bog''. Gilgameš iz sumerskega kraljevega seznama je dober primer. On je glavni junak v Epu o Gilgamešu, ki se opisuje kot ''največje preživelo delo zgodnje mezopotamske literature''. Gilgameš je opisan kot polbog, z nadnaravno močjo, ki je preživel Veliko poplavo in ki je bil dve tretjini ''bog'' in eno tretjino človek. Kot bomo videli kasneje hibridi Nephilim še vedno nadzorujejo človeško družbo, čeprav se ne pojavljajo več tako, kot so se včasih. Legende in zgodbe v skoraj vsaki kulturi se nanašajo na ploditev med človekom in ''bogovi'', ter na manipulacijo človeške genetike. Vse to je svetovna tematika. Vir blog: Nova zlata doba.

Utnapištim ali Utanapištim je oseba iz Epa o Gilgamešu, ki je od boga Enkija (Ea) dobil nalogo, naj zapusti svoje zemeljske posesti, zgradi veliko ladjo in jo imenuje Rešitelj življenja. Na ladjo je moral vzeti svojo ženo, družino in sorodnike, obrtnike iz svoje vasi, mladiče živali in žito.[1] Bližajoča se povodenj naj bi odplavila vse živali in ljudi, ki niso bili na ladji. Pripoved je bila zagotovo navdih za kasnejšo zgodbo o Noetovi barki. Po dvanajstih dneh plovbe je Utnapištim odprl loputo na ladijskem krovu, da bi se razgledal. Pred seboj je zagledal pobočje gore Nisir in tam čakal sedem dni. Sedmi dan je izpustil golobico, da pogleda, če se je voda umaknila. Golobica ni našla kopnega in se je vrnila. Za njo je na pot poslal lastovko, ki prav tako ni našla kopnega in se je vrnila. Utnapištim je nazadnje poslal krokarja, ki je videl, da se je voda umaknila in začel krožiti, vendar se ni vrnil na ladjo. Utnapištim je potem izpustil vse živali na kopno in opravil daritev bogovom. Bogovi so njemu in njegovi ženi za zaslugo, da sta ohranila človeško seme, podarili nesmrtnost in mesto med bogovi.

Ep o Gilgamešu: Vir iz Epa o Gilgamešu- Sl.novice

V Epu o Gilgamešu se naslovni junak, prizadet zaradi smrti prijatelja Engiduja, odpravi na več potovanj iskat svojega prednika Utnapištima, ki je živel ob izlivu rek in je od bogov dobil nesmrtnost. Ko ga najde, mu Utnapištim svetuje, naj opusti iskanje nesmrtnosti, hkrati pa mu pove za rastlino, ki ga lahko naredi spet mladega. Gilgameš najde rastlino, ki je rasla na dnu reke, vendar mu jo ukrade kača. Gilgameš se vrne domov v Uruk in opusti upanje tako za nesmrtnost kot za vrnitev v mladost.Vir: Vikipedija

!! ploščica okrnjena vsebina:Skrivnost ti hočem razkriti, Gilgameš, in tajno bogov ti bom povedal. Mesto Šuripak – saj ga poznaš, na bregu Evfrata leži – je bilo že staro mesto in bogovi so bivali v njem.Tu je ključ,da bo človeštvo zopet postalo rod bogov.

In velikim bogovom so se srca vnela za misel, da bi poslali na zemljo vesoljni potop. »Podri svojo hišo, zgradi si ladjo, pusti bogastvo, pobrigaj se za življenje, sovraži premoženje, reši življenje! Spravi v ladjo vsakovrstno živo seme!Ladja, ki jo moraš zgraditi,« je bilo odstrto po EA Utnapištimu, »naj ima vse razsežnosti natančno izmerjene, širina ji bodi enaka dolžini; napravi ji streho, podobno Apsuju!Vse, kar sem imel, naložil sem nanjo: vse, kar sem imel srebra, naložil sem nanjo, vse, kar sem imel zlata, naložil sem nanjo, vse, kar sem imel raznih semen, naložil sem nanjo: popeljal sem na ladjo svojo družino in ves svoj rod, poljsko zverjad in malo poljsko divjad, tudi rokodelce vseh vrst sem povabil nanjo.«

Boginja Ištar, ki je podprla,potop je to obžalovala: »Da bi se v blato spremenil tisti dan, ko sem v zboru bogov nasvetovala to nesrečo! Le kako sem mogla v zboru bogov nasvetovati zlo, nasvetovati boj do uničenja mojega človeštva! Najprej rodim svoje drage ljudi, potem pa polnijo morje, kakor da so ribji zarod!« – Potop  je trajal šest dni in šest noči in Zemlja  se je kakor porodnica vila.

Tega zapisa se ne da razumeti,če vaš brezčasen individualno podedovan akumuliran genski zapis -spomin /duša/naše vrste,ne sodeluje /preko vaše duha /življenjske Em sile/ z vašim realiziranim podedovanim časovno omejenim genskim zapisom.Naša življenjska samoreprodukcija /naše vrste/ rabi celoten civilizacijski posamični cikel cca 28000 letno dobo,da zopet izvrže /samorodi/ posameznike,ki so sposobni znotraj svojega individualnega  celovitega genskega zapisa združiti brezčasni genski spomin naše vrste s svojim realiziranim DNK zapisom preko ugodnih EM frekvenc,ki omogočajo to združitev brezčasja z časovno omejenim realiziranim  genskim zapisom posameznika.Teologija ta pojav imenuje blažena vizija-v resnici je to naraven ciklični pojav v naši vrsti in vsaki drugi življenjski vrstiki je soodvisna od cikičnega  valovanja EM frekvenc,ki odrejajo življenjske cikle vsake druge vrste in tudi naše. Najlažje se zadeva razume z drevesom življenja..Predstavljajte si zimsko drevesno dormanco,spomladansko brstenje,poletno cvetenje in jesensko obroditev,da bi drevo zopet ciklično prešlo v zimsko dormanco-mirovanje. Popolnoma enako je z nagonskimi življenskimi vrstami in z našo.MI imamo v svoje živčevju vegetativni,nagonski in vesoljno neomejen samozavedni živčni sistem,ki se odziva na  EM frekvence Zemlje,Osončja in Galaktično ciklično EM vlovanje.Štirje cikli Zemlje pokrivajo eno zemeljslko leto,Osončja 4X po 30 let 120 z.let /to bo kmalu  naša povprečna življenjska doba/ in Galaksije 4x 7000 let_28000 letni cikel.

Naši predniki iz prejšnjih 28000 letnih civilizacijskih valov so to zakonitost poznali in zato imamo osnovo tega vedenja v naši brezčasni civilizacijski teološki zapuščini /osnovi vseh verstev sveta/,ki je pisana v šifrirani obliki in se njena vsebina razkrije točno takrat- ko smo psihološko dorasli razumeti njeno pravo vsebino za naš sedanji 28000 letni civilizacijski val.

Da se vrnem k naslovu. Kdo v resnici zavaja človeštvo in ga straši z raznimi Reptili,izven zemljani,ki vodijo ta planet.Med njimi prednači David Icke s svojimi blodnjami,ker ne razume izvora zemeljskega življenja,cikličnih padov in dvigov človeških psihofizičnih danosti.Življenje v vesolju  večno sedaj obtaja kot obstaja vsa barionska snov ujeta v nebrionsko temno snov in njeno energijo,ki ni sposobna vezi z barionsko snovjo. Vesolje večno sedaj samo umira i se samorojeva. Nobenega VElikega poka ni bilo in nobenega nastanka vseobsežnega vesolja,je samo njegovo večno sedanje individualno samorojevanje in samodelovanje na vseh nivojih njegove večno sedanje samobitnosti.

Xmept* = Amept* >>> EM T.0. O/A <<< Rmept* = Xmept*

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
11
abram1b2 Cej
0
Feb 22, 2019
haapy yack:)?
Ti govoriš o 10 planetu našega Osončja? Kaj če je to asteroidni planet- satelit našega Osončja velikosti okoli Urana.? Plus tega v našem Osončju ni 9 plantov kot trdiijo astrifiziki,ker Venera in Merkur nista planeta, ampak sta naravna satelita Sonca.Napak milijon.Sam sem izdelal pravi model Osončja in lahko ti potrdim,da je naše znanje v tem razumevanju zgradbe Osončja katastrofalno,da ne govorim o razmerju vseobsežne vesoljne barionske in nebarinske snovi in energije.
Sinovom neba so všeč zemeljske ženske.Saj so jim še danes,ker je vesoljno človeštvo večno sedaj soprisotno v vesolju,kot je življenje* večno sedaj v vesolju.Vprašanje sinov neba je vprašanje cikličnega izvora celotnega zemeljskega življenja. Razumeti je potrebno cikle EM valovanja,ki vplivajo na dvig ali pad človeških psihofizičnih danosti in s tem ciklično razumevanje naravnih zakonitosti naše vrste.

Ko so bili pisani Sumerski zapisi se je človeštvo komaj preobrazilo iz neandertske stopnje v homo sapiensa ,zaradi nastopa cikla nove galaktične pomladi in ugodnejših EM frekvenc,ki ciklično tekoče preobražajo naš DNK in naše psihofizične danosti..V Sumerju je vsaka mestna državica imela svoje bogove. Šele z Asirci /Ninive/se zadeve občutno spremenijo.Sumerski zapisi so pisani 7000 let po t.i. vesoljskem potopu.spremembi obličja Zemlje.Pisani pa so -po brezčasnem genskem spominu naše vrste.
Danes imamo v svoji biti komaj 10% ozaveščenega in 90% neozaveščnega,V Sumerju je bilo mogoče 5% ozaveščenega in 95% neozaveščenega v posamezniku.
Zadeve sploh niso komplicirane za razumeti,komlicira jih naš realiziran um ozaveščen del //naše biti. Primer : Saj poznaš mesto Širupak v njem so bivali bogovi,in bogovom so se srca vnela,da pošljejo vesoljni potop na Zemljo.
Tu je govora o 28000 letnem civilizacijskem ciklu pred našim sedanjim. Nobenih nezemeljskih bogov ni,ker je naša civilizacija in naš planet del vesoljne človeške civilizacije. Vesoljno človeštvo ciklično naseljuje naš planet z življenjem . V 15 milijardnih ciklih od samozlitja do samozlitja našega satelitskega/sinovega/ Osončja.
Človeštvo naseli Zemljo ko je ta stara 3 milijarde let in ko je stara 12milijard se začne Sonce širiti in Zemlja ni več primerna za bivanje naslednjih 6 milijard let,to je ko je Osončje že 3 milijarde v novem ciku se Zemlja ponovno naseli..Torej mi živimo v vsakem 15 milijardnem ciklu Osončja 9 milijard let na Zemlji . Galaksije so največja individualna telesa barionske snovi v vesolju.Naše Osončje je kot celica našega telesa in to se ciklično lahko samozlivajo samo v polju ki mu pripada znotraj galaktičnega telesa,Je z našimi telesnimi celicami kako drugače? Kogar je okužil David Icke bo težko shodil iz teh njegovih zablod. Lp :)**
#11
haapy yack
0
Feb 22, 2019
hoj
Pravljice ali resnica?
Sumerska upodobitev bogov, ki vladajo prebivalcem tega planeta. Se je torej po njihovih žilah dejansko pretakala modra kri, ki so jo prinesli na svoje potomce.
Sinovom neba so bile všeč zemeljske hčere in so jih jemali za žene...
Recimo ima agleška kraljica Elizabeta II. daljne krvne sorodnike na desetem planetu našga osončja.
Nasa je objavila leta 1987, da "obstaja velika verjetnost " desetega planeta našga osončja, katerega obhodna doba naj bi znašala 700 do 1.000 zemeljskih let. Masa tega planeta naj bi bila petkrat večja kot jo ima naša Zemlja.
boditevcvetju
#10
abram1b2 Cej
0
Feb 21, 2019
Haapy yack:)*
Zakaj potem Icke govori o koži vesoljcev pri eliti in modri krvi ? Izmišljotina žal.Lp :)**
#9
haap yack
0
Feb 21, 2019
hoj
Ja "elita" je že zdavnaj odkrila, da je njihova kri rdeča. Znanost je že dokazal, da je njihova kri rdeča kot pri siromakih. To so tudi že sami davno prej ugotovili, ko jih je razjarjena drhal klala v kmečkih uporih, francoski revoluciji in še ob kakšni podobn priložnosti.
Znanost pa je odkrila, da imajo prebivalc visoko gorskih planot južnoameriških Andih kri temno vijolične, skoraj modre barve. Vzrok je enostaven - pomanjkanje kisika, ki je posledica zelo redkega zraka na nadmorskih višinah čez 4000 metrov. Modra kri torej obstaja, pravzaprav skoraj modra. Ne moreš pa najti povezave med revnim prebivalstvom južnoameriškega višavja in nadutimi Evropejci, ki trdijo, da jim modra kri že sama po sebi zagotavlja poseben status v družbi. Kako torej take kljukce povazati z ubožnimi Indijanci. Torej kje tiči vzrok za take samovšečne predstave? Treba bo iti kakih 4000 tisoč let nazaj.
nikolateslaobstajajodrugabitjanadrugihplanetihpres
boditevcvetju
#8
abram1b2 Cej
0
Feb 21, 2019
haapy yack :)*
Modra kri je izmišljotina,vsaka zgodovina človeškega DNK se že da izslediti po genski liniji.Kralji in modra kri -zlagano do amena.Človeški genom se odziva na trojno sočasno ciklično EM valovanje Zemlje.Osončja Galaksije. Koža kot vesoljska obleka? Nezemljani,če že hočeš vedeti imajo etični kodeks prostovoljne zaveze svetosti vsakega življenja. Nihče od nezemljanov se ne bo mešal v našo civilizacijo,ker oni vedo ,da smo mi njihova dislocirana sinova civilizacija,ki živi pod vesoljno enotno zakonitostjo in mi sami moramo ciklično vedno spoznati kdo smo,da bi sploh dobili pravico prostovoljne komunikacije z njimi-našo vesoljno človeško civilizacijo.Vnebovzetje in spoznanje je potrebno realizirati, razumeti in vedeti kaj praktično pomeni za nas.David Icke sanja,ker mu ni dan življenjski DNK,da bi lahko zadeve pravilno dojel in jih dešifriral Ti mu osebno lahko verjameš,tvoja odločitev. Zaradi tega, te nič manj ne spoštujemLp :)*.
#7
haapy yack
0
Feb 21, 2019
hoj
Je Icke nasedel ali pa ne. On trdi ali pa je mnenja to pa še ni dejstvo, da ta bitja poleg njihove krvne linije a krvna linija pomeni da obstaja genetska in s tem vibracijska kompatibilnost s temi bitji četrte dimenzije, kot, da na sebi imajo vesoljsko obleko. In ta bitja lahko delujej v trodimenzionalnem svetu prav zaradi teh določenih krvnih linij.
Arizona Wilder. Icke pravi, da se je otem pogovarjal leta 1998 z dvanajstimi različnimi ljudmi s povsem različnimi življenskimi zgodbami od katerih jih je bilo nekaj teh na položajih moči.
Kathy O'Brien v svoj knjigi Oblikovanjew Amerike v transu, da ji je George Bush poveda, da so oni nezemeljska vrsta, ki je osvojila planet, kar še noben ni dejel in da so prišli iz odaljene, globine vesolja.
jetieksperintpres
boditevcvetju
#6
abram1b2 Cej
0
Feb 21, 2019
Radmila )** Hvala za tvoj komentar in informacijo.

Vse to kar David Icke sanja je izmišljeno. Doma imamo lep primer Celjskih knezov,ki so bili Varuhi takratnega vseevropskega zmajevega reda in njihov patron je bil Janez Krstnik.Zmaj.dragoni- sploh ne predstavljajo zlo,ampak predstavljajo nosilce in varuhe celotne civilizacijske teološke zapuščine,ki jo mi še nismo sposobni dešifrirati in razumeti. Kača je simbol vesoljne energije Em sile duha. Ker zadev ne dojemamo, lahko takšni kot so David Icke,pri nas Matjaž Obranovič sanjajo o nam neprijaznih izvenzemeljskih civilizacij. A mi sami ne vemo,kdo sploh v resnici smo.Je naše poreklo zemeljsko ali izvenzemeljsko ????. Ko bomo uspeli dešifrirati in spoznati vsebino in poročilo naše enotne brezčasne teološke zapuščine bomo šele dojeli v kakšni temi so in smo živeli ljudje Zemlje.Lp :***
#5
Radmila Čučak
1
Feb 21, 2019
Tudi David Icke je zaveden....verjel je zgodbam Arizone Wilder, da se pripadniki elite spreminjajo v reptile (shapeshifting).

A Arizona Wilder je bila žrtev programa kontrole uma, zlorabljena od otroštva kot spolna sužnja in zaradi mučenja je postala razcepljena osebnost......potem je pripovedovala zgodbe o reptilih Davidu Ickeju, kot neverodostojna priča

Pripadniki etike, kot je kraljevska angleška družina nimajo sposobnosti spreminjanja oblik iz človeške v drugo.....imajo pa zakrnelo čustveno telo, zato so kot osebe hladni, brez sočutja brez empatije do trpljenja drugih ljudi in sposobni so hoditi po truplih, samo zato da služijo milijarde profita

Imajo pa DNK drugačno od drugih, kot potomci biblijskih Nephilim vladarjev......obstaja laboratorij za DNK, kjer se lahko testira vsak, ki meni, da ima aristokratsko **modro kri** in je torej potomec vladarjev Nephilim

Več o tem v Ordo Draconis - red Zmaja The Imperial and Royal Dragon Court and Order

https://dragoncourt.wordpress.com/derkesthai-culture/

Derkesthai Culture | The Imperial and Royal Dragon Court and Order

From Transylvania to Tunbridge Wells The history and etiquette of Vampirism in the Home Counties~ A collection of essays
#4
abram1b2 Cej
0
Feb 20, 2019
haapy yack:)*
Vse kar se dogaja danes z našo civilizacijo je popolnoma naraven ciklični pojav v naši civilizaciji.Naš egoizem prehiteva našo splošnp zavest in razum. Nobeni nezemljani ne vodijo in kontrolirajo ta planet.Lp :)*
#3
haapy yack
0
Feb 20, 2019
hoj
David Icke pa je briljantno razkril tajni načrt v ozadju svetovnega dogajanja, ki se je pokazal za neverjetno točnega v primerjavi današnjega dogajanja.
boditevcvetju


#2
haapy yack
0
Feb 20, 2019
hoj
Predlagam javno soočenje z Davidom Ickeom.
homosapiensjetujecnazemljipres
boditevcvetju
#1
abram1b2 Cej
abram1b2 Cej
Objavil/a 2019-02-20 12:27:00 (Feb 20, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ONESNAŽAVANJE NAŠEGA PLANETA -VSAK STRAH JE ODVEČ
SINTEZA UMA IN RAZUMA JE Vedno ČLOVEK
NE LOČUJE NAS VESOLJNA ZAKONITOST, LOČUJEJO NAS NAŠE OSEBNE ŽIVLJENJSKE VIZIJE
FAKTOR -TRPEČA ALI BOJEVITA CERKEV
30 LET SLOVENCI MEŠAMO MEGLO IN IZGUBLJAMO LASTNO DRŽAVO
VPRAŠLJIVI OPISI PRAVKAR ODKRITE ČRNE LUKNJE IN EINSTEINOVE RELATIVNOSTI
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj