Slovenski Državni zbor (DZ) ima po zakonu 90 poslancev. Od tega sta dve mesti rezervirani za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti. Preostalih 88 poslancev pa izvolimo po posebnem sistemu. Država je razdeljena na osem volilnih

Danes v Demokraciji: Neustavnost volilne zakonodaje za volitve v Državni zbor – realnost na osnovi m

dr. Vinko Gorenak