Praksa kaže, da različna strokovna združenja sprejemajo svoje etične kodekse. Pogosto ustanavljajo tudi različne profesionalne ali neprofesionalne organe, ki preverjajo ali se pripadniki določene stroke pri delu ali izven dela držijo pravil zapisanih v etičnih

Etični kodeksi so v praksi ničvreden papir – dr. Vinko Gorenak

dr. Vinko Gorenak