Beseda »oprostite«  je lepa beseda že po svoji vsebini. Običajno jo uporabljamo v odnosu do sogovornika, ko želimo priznati svojo napako ali svojo pomoto, ob nečem kar smo predhodno naredili, zapisali ali rekli o sogovorniku

»Oprostite« je beseda, ki je nekateri ne zmorejo – dr. Vinko Gorenak

dr. Vinko Gorenak