Soglasna odločitev vseh osmih ustavnih sodnikov Ustavnega sodišča s tremi pritrdilnimi mnenji, da razveljavi vse dosedanje sodbe v zadevi Patria in naloži ponovno sojenje, predstavlja v kolesarskem žargonu povedano etapno, toda še ne dokončno zmago. Odločitev ustavnih sodnikov bi lahko bila tudi slabša ali pa seveda tudi boljša. 


				vir slike: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Patria_AMV_1.jpg
Slabša bi bila, če bi ustavni sodniki razveljavili le odločitev Vrhovnega sodišča in potrdili odločitev okrajnega in višjega sodišča, saj bi se Janez Janša v tem primeru vrnil v zapor, ponovno pa bi odločalo le Vrhovno sodišče. Še slabša bi lahko bila, če bi se ustavni sodniki razdelili na pol in odločitve sploh ne bi sprejeli in bi čakali prihod kakega novega, verjetno levo usmerjenega ustavnega sodnika ali sodnice.
Boljša pa bi njihova odločitev seveda bila, če bi obdolžene oprostili vsakršne krivde. Tako pa se obeta ponovljeno sojenje od začetka na vseh instancah sojenja, ki pa verjetno ne bo končano, saj se bližajo zastaralni roki. Tudi če zadeva Patria zastara bodo obdolženi pravno gledano ostali nedolžni, politično gledano pa bo slovenska politična elita, v vseh njenih bivših in bodočih metamorfoznih oblikah, lahko vedno ponavljala, češ saj vemo zadeva je zastarala. Tako kot v famozni trgovini z orožjem, kjer kljub pravni in dejanski nedolžnosti Janeza Janše, leva politična opcija in njeni zagovorniki v vseh metamorfoznih oblikah še vedno razglašajo Janeza Janšo za krivca.
Je pa današnja odločitev ustavnih sodnikov, tudi v taki obliki, zagotovo zelo pomembna in v sebi nosi več jasnih sporočil in sicer:
1. V Sloveniji je v celoti odpovedalo tako tožilstvo, kot tudi redno sodstvo do vključno Vrhovnega sodišča.
2. Do tožilsko sodne farse imenovane Patria sploh ne bi smelo priti. Če pa se je to že zgodilo nesposobnim in politično levo motiviranim tožilcem, ki pripadajo preteklosti in ne sedanjosti, bi moralo zadevo Patria zavreči že okrajno sodišče, tako pa je sodno farso imenovano Patria potrdilo celo višje in Vrhovno sodišče.
3. Ustavno sodišče v tem trenutku predstavlja žal edini branik tožilsko sodni samovolji, ki lahko kadarkoli kogarkoli brez dokazov obsodi in pošlje v zapor.
4. Odločitev ustavnih sodnikov v zadevi Patria je zagotovo ne le klofuta, temveč boksarski udarec celotnemu rednemu sodstvu, zlasti pa vsem sodnikom, ki so odločali v tej zadevi na okrajnem in višjem ter Vrhovnem sodišču, zlasti pa predsedniku Vrhovnega sodišča Branku Masleši, ki bi moral danes in tukaj izginiti in se nikoli več niti približati kateremukoli sodišču, kaj šele tam soditi.
5. Današnjo odločitev ustavnih sodnikov v zadevi Patria razumem tudi kot napotilo razumnim politikom vseh političnih barv, da morajo čim prej odločno in odgovorno, ter ustavno nesporno, poseči v pravosodje in ga iz socialistično komunistične pristranske sedanjosti, spremeniti v nepristransko, pošteno in evropsko primerljivo pravosodje.
Današnja odločitev ustavnih sodnikov v zadevi Patri je torej pomembna, toda ne predstavlja velike zmage, temveč le etapno zmago konkretno prizadetih posameznikov. Velika in končna zmaga šele prihaja. Ta ne bo prišla z oprostitvijo obsojenih v zadevi Patria ali morda z zastaranjem te zadeve, prišla bo šele takrat, ko bomo vzpostavili nepristranski, pošten in evropsko primerljiv sodni sistem.