JAVNO PISMO IZVAJALCEM KRIMINALISTIČNE PREISKAVE-v ZADEVI UMOR dr.JAMNIKA
Vili Kovačič
Celje, moje mesto

Nedelja, 23. april 2017 ob 16:10

Odpri galerijo

JAVNO  PISMO

izvajalcem kriminalistične preiskave, tožilki in sodnici na prvi stopnji sojenja v zadevi

Umor dr. Janka Jamnika

 

" Kaj pisati o procesu, ki se dokazov ni niti dotaknil , "  je rekel spoštovani in cenjeni odvetnik Hribernik v svojem zaključnem govoru dan pred obsodbo nedolžnega dr. Noviča. 

Naslednji dan pa obsodba za umor , z zaporom na 25 let, denarno kazen, odškodnine Jamnikovi ženi in hčerki in pripor do pravnomočnosti sodbe. Brez enega samega dokaza, z obveznim naslovom : Sodba v imenu Ljudstva !

Šokantno ! Tega ni pričakoval nihče, niti odvetniki, niti poučeno ljudstvo, niti poučeni novinarji .

Javnost in stroka, ki je to zadevo redno spremljala, je že od same medijske objave umora in vse do zadnjega dne sojenja edinemu preiskovanemu osumljencu, nato obtožencu in obsojencu na prvi stopnji Milku Noviču, opazila velike in nenavadne pomanjkljivosti.

 

Kriminalistično preiskavo je že od samega začetka vodil NPU. Zaščitili so širše območje umora, zaslišali so mnoge udeležence Kemijskega inštituta, ki so prišli na novoletno zabavo,…, niso pa zapečatili pisarne direktorja Jamnika z materialnimi dokazi v njej, dokumenti, telefoni, računalniki ! NAKLJUČJE ? Zakaj pa je preiskavo prevzel  NPU in ne navadna policija ? Zaradi nekega užaloščenega morilca gotovo ne !

In zvrstilo se je toliko "naključij" neprofesionalnega in neodgovornega dela organov pregona vse do obsodbe na prvi stopnji sojenja, da postavljamo podporniki vladavine prava , redni obiskovalci sojenj na prvi stopnji,  s tem pismom javna vprašanja in zahtevamo javne odgovore  od vodje NPU g. Majheniča, tožilke Žgajnarjeve in sodnice Koleta  :

 

1 ) G. Majhenič, strokovni in odgovorni vodja NPU, ugotavljamo, da ste izpustili nujne in   ključne točke kriminalistične preiskave, navedene v nadaljevanju, ki za to niso del sodnega spisa . NAKLJUČJE ? Zahtevamo, da pristopite k njihovi izvedbi takoj in pospešeno, da o tem takoj obvestite pristojno sodišče in da poročila z vsemi spremljajočimi materialnimi dokazi takoj po izdelati dostavite v sodni spis :

- Zahtevamo izdelavo Poročila o analizi in rekonstrukciji vseh aktivnosti umorjenega Jamnika in z njim povezanih dogodkov, vsaj od ure 18.30 , ko naj bi se ob 19. uri začela novoletna zabava KI v lokalu Via Bona, na kateri naj bi bil uvodni govornik direktor dr. Janko Jamnik. In vse do njegovega odvoza v bolnišnico. Dobra osnova je  okoli 50 posnetkov nadzornih video kamer s poti in iz okolice lokala Via Bona , ki jih imate že od vsega začetka. Tega Poročila, kot kaže, ni v sodnem spisu, sodnica sama ga ni in tudi ni želela izdelati ali pridobiti, in s tem je izključila obravnavo ključnih dokazov o umoru. V sodnem  spisu je zgolj nekaj posnetkov video nadzornih kamer, kopije nekaterih so bile po izrecni zahtevi obrambe dane tudi njej . Toda kljub zahtevam obrambe sodnica teh posnetkov ni želela predvajati  in obravnavati na sodnem procesu !

- Zahtevamo natančno Poročilo o komunikaciji Janka Jamnika preko računalnikov in telefonov, ki so bili zaseženi , za obdobje zadnjega leta, ko je, od več prič izpričano na sodišču, začel dobivati grožnje. Poročilo naj vsebuje poglobljeno analizo komunikacije za zadnji mesec, ko so se grožnje stopnjevale in je Jamnik začel zaklepati svojo pisarno ter dal navodilo tajnici , da takoj izprazni zaklenjen predal, če se mu kaj zgodi ( vse izpričano na sodnem zaslišanju ). V sodnem spisu ni niti navedbe zaseženih tovrstnih materialnih dokazov , še manj analize komunikacije, čeprav je širša slovenska javnost seznanjena , da so bili pridobljeni s strani NPU.

Zahtevamo natančno revizijo poslov KI in sledenje toku denarja vsaj za zadnji dve leti pred umorom, kar edino lahko potrdi ali izključi vlogo denarja pri tem umoru  .

-  Zahtevamo, da dostavite v sodni spis Poročilo o preiskavi vloma v stanovanje družine Jamnik v času pogreba pokojnega Janka Jamnika.

 

2) Ga Žgajnar, tožilka posebne tožilske skupine za najhujše oblike kriminala. Glede na to, da ste poznali vse zgoraj navedene materialne dokaze - video posnetke nadzornih kamer ter zasežene Jamnikove računalnike in telefone, glede na to, da ste bili seznanjeni z grožnjami, ki jih je Janko Jamnik dobival že več kot eno leto, da  ste bili seznanjeni z vlomom v Jamnikovo stanovanje v času pogreba,…..,  ste izdali Obtožnico, ki bremeni Milka Noviča  za umor Janka Jamnika. Pričakujemo vaše javno pojasnilo, kako komentirate vsa navedena dejstva in materialne dokaze, saj o vsem tem  v svoji obtožnici in  skozi celoten proces sojenja na prvi stopnji, niti z besedico ne govorite . Ste vsa ta dejstva in dokaze  izločili ? NAKLJUČJE ?

 

3) Ga Koleta, sodnica Okrožnega sodišča Ljubljana. Dne 13. 4 2017 ste obsodili Milka Noviča za umor Janka Jamnika . Iz celotnega poteka sojenja in iz utemeljitve vaše obsodbe izhaja nešteto nebuloz, insinuacij, ni pa enega samega dokaza niti utemeljenega indica za obsodbo. Še več,  obrazložitev sodbe je dokaz o popolni odsotnosti pravne argumentacije in  o načrtni izločitvi vseh dokazov, ki vodijo v smer iskanja in potrjevanja pravih povzročiteljev umora,  med katerimi ni obtoženega Milka Noviča. Izločeni dokazi namreč natančno pojasnjujejo motive za umor in prikažejo, da je bil umor organizirano skupinsko delo z zaključnim aktom profesionalnega morilca. Pridobljeni dokazi NPU tudi kažejo na ozadja tega umora . Gre vendar za sojenje v zadevi Umor Janka Jamnika in ne za sojenje v zadevi Obsodba Milka Noviča ! NAKLJUČJE ?

 

Navajamo največje, v nebo vpijoče ugotovitve in prosimo za vašo javno obrazložitev:

- Popolna ignoranca več kot leto trajajočih groženj Jamniku, ki ne izhajajo od Noviča. O teh grožnjah je na sodišču pričalo več prič.

- Popolna ignoranca vse komunikacije Jamnika s potencialnimi storilci, ki izhaja iz zaseženih računalnikov in telefonov.

Popolna ignoranca vloma v zaklenjen predal Jamnika in kraje dokumentacije ter ignoranca vloma v Jamnikovo hišo v času njegovega pogreba.

- Izločitev pregleda več posnetkov video nadzornih kamer , ki so v sodnem spisu, ter njihove analize in obravnave. Še več, zavrnete celo posebne zahtevo obrambe po njihovi obravnavi in analizi.

- Štirikrat zavrnete zahtevo Milka Noviča po pričanju s poligrafom, v obrazložitvi sodbe pa mu očitate laganje v sicer nepomembnih zadevah kot npr, da je najprej rekel, da se je doma preoblekel v trenirko, potem pa je govoril, da je bil doma v pižami.  

- Niti na sojenju niti v argumentaciji obsodbe ni navedbe utemeljitve , na osnovi česa ste se odločili za izbor izvedenskega mnenja o GSR strelnih delcih in na osnovi česa ste izločili  ostala štiri izvedenska mnenja o GSR strelnih delcih. Izbrali ste torej edino izvedensko mnenje, ki bremeni  Noviča , zavrgli pa štiri izvedenska mnenja, ki ga razbremenjujejo ! In na tem mnenju   zapečatite obsodbo Noviča za umor.  

Vseh pet izvedenskih mnenj je sestavni del sodnega spisa, vseh pet izvedencev pa je svoje mnenje predstavilo na sodnih zaslišanjih, pred široko javnostjo.

 

Predstavitev vseh petih izvedenskih mnenj pokaže :

 

3.1.  Izvedensko mnenje privatnika Sabliča  naroči sodnik Franc Hribar v fazi predkazenskega preiskovalnega postopka, to mnenje pa uporabi preiskovalni sodnik kot potrditev suma krivde Noviča, tožilka pa za njegovo obtožbo.  Tako to mnenje privatnega izvedenca za balistiko Sabliča, ki vsebuje tudi  njegovo kemijsko mnenje o prisotnosti /odsotnosti GSR strelnih delcih, ki naj bi bili najdeni na Novičevih rokah in laseh 23 ur po umoru ter na jakni pet dni po umoru, preide v sodni spis kot dokazno mnenje , da je storilec umora Novič . In na koncu postane tudi temelj obsodbe Noviča za umor.

Sablič,  takrat tudi direktor NFL Policije, je mnenje izdelal kot privatnik, po analizah, ki naj bi jih izvedel NFL. Sam nima nobenih strokovnih kompetenc za izdelavo mnenja s področja kemije GSR strelnih delcev. Poleg tega bi moralo biti njegovo mnenje izločeno iz postopka sojenja zaradi konfliktnosti statusa pisca mnenja privatnika Sabliča in sočasnega direktorja NFL Policije Sabliča. Zahtevo obrambe po izločitvi tega izvedenskega mnenja Sabliča je sodnica Koleta zavrgla brez obrazložitve.

To izvedensko mnenje ne zadošča minimumu izvedenskega mnenja niti po obliki, niti po strokovnosti argumentacije in niti po strokovnih kompetencah podpisanega in zaslišanega Sabliča. Manjkajo tudi po mednarodni stroki obvezne priloge dokumentov analiz in morfologije omenjanih delcev.

Zaključna ugotovitev dokumenta :

"  …..menim, da osumljeni ni le kot možna oseba, ki je streljala, temveč da vsa navedena dejstva potrjujejo, da je prav osumljeni najverjetnejši strelec v konkretnem primeru. "

 

3.2. Izvedensko mnenje hrvaškega balistika Maštruke, certificiranega izvedenca za kemijo GSR strelnih delcev, izvedenec obrambe .

Zaključna ugotovitev dokumenta :

"  Razporeditev GSR delcev , ki so najdeni na jakni obtoženega in sedaj obsojenega dr Noviča , ni karakteristična za streljanje iz strelnega orožja, ampak je značilna za pasivno kontaminacijo. Ne gre za kombinacijo aktivne in pasivne kontaminacije, gre za izključno pasivno kontaminacijo .

Delci, najdeni po 23. Urah na rokah in laseh obtoženega Noviča odpadejo po 3-7 ura z rok tudi brez umivanja rok. Gotovo jih pa tam ni več po 23. urah.  Tam so lahko samo kot posledica kontaminacije, morda iz kontaminiranih žepov jakne ".

 

3.3. Izvedensko mnenje  dr. Mirana Čeha ( vodja Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM in vodja Centra za mikrostrukturo in površinsko analizo CMPA na Inštitutu J. Stefan), izvedenec obrambe .

Zaključna ugotovitev dokumenta:

"Novičeva jakna ni bila na mestu umora ! "

"GSR delci, najdeni na rokah in lasišču osumljenca so posledica na strelišču kontaminirane jakne. "

 

3.4.  Izvedensko mnenje Bavarskega kriminalističnega urada Munchen, Kriminalistično tehnični inštitut, balistik dr. Gebhart, kemijska inženirka Manthei ). Oba certificirana izvedenca za GSR strelne delce delata v istem inštitutu, zato so njuna samostojna mnenja , ki so označena po izvajalcu, združena v en dokument. Izvedenca sodišča.

Zaključna ugotovitev dokumenta :

 " V danem primeru je med časom storitve kaznivega dejanja in prvega vzorčenja rok obdolžencev v po priloženi dokumentaciji minilo 23 ur. V tem času obstaja pri živih osebah možnost raznolike spremembe obstoja dokaza na rokah. Prej morebiti prisotne sledi izstrelkov je mogoče odstraniti z običajnimi dejavnostmi v vsakdanjem življenju, še posebej s čiščenjem. Po drugi strani pa lahko pridejo v istem obdobju sledi izstrelkov na roke npr. v stiku z oboroženimi policisti, pri prevozu v policijskem vozilu, pri čakanju v uradnih prostorih ali tudi pri stiku s površinami, na katerih so sledi izstrelkov. K temu spadajo tudi oblačila, na katerih so sledi izstrelkov oz njihovi notranji žepi."

"Gledano celovito, iz predloženega materiala sledi in dokumentacije ni mogoče ne potrditi ne izključiti, da bi obdolženec streljal "

To v sodnem jeziku pomeni : Najdenih sledi strelnih delcev ni mogoče uporabiti kot dokaz umora.

 

Naj zaključimo s še enim stavkom iz zaključnega govora  odvetnika Hribernika :

" V kazenskih zadevah morajo biti dokazi bolj jasni kot beli dan !  "

In ne samo to, da dokazi niso bili jasni kot beli dan. Dokazov sploh ni bilo ! Nobenega najmanjšega dokaza !

Doživeli smo proces, ki je iz pravosodnega procesa izločil raziskovanje umora Janka Jamnika. in ki je brez vsakršnega dokaza in na osnovi naklepno izbrane izvedenske izjave Sabliča, na osnovi verjetnosti obsodil Milka Noviča za umor Janka Jamnika . 

 

Ni čudno, da se je po izgonu prisotne javnosti iz sodne dvorane zaslišalo vzklike :

UMOR VLADAVINE PRAVA , okruten, naklepen in zahrbten !

 

 

Podporniki vladavine prava,

prisotni na vseh obravnavah na 1. stopnji sojenja

v zadevi Umor Janka Jamnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 7. Dec 2019 at 10:08

217 ogledov

Pismo Dejanu Židanu: napovedani zakon o združenem poroštvu za 3. razvojno os skupaj z vladnim 2. tirom je neustaven!
Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora g. Dejan Židan ! PROSIM ZA SPREJEM na pogovor ! Če ste sprejeli Domna Savića, protislovenskega in protikatoliškega aktivista, ki seje in širi nestrpnost ter sovraštvo do drugače mislečih na spletu, si jemljem pravico, da vas pozovem, da sprejmete tudi mene. Imam srce na levi in pamet na desni strani možganov, glavo pa na sredini. Pogovor bi bil zelo aktualen, lahko pa tudi konstruktiven ! Napovedani zakon o "združenem poroštvu" za koroški krak 3RO skupaj z  vladnim drugim tirom oziroma hkratnim državnim poroštvom za posojilo podjetju 2TDK in Darsu za 3RO, je ne le v posmeh  davkoplačevalcem in zdravi pameti  slovenskih državljanov, ampak je izsiljevanje  in podcenjevanje brez primere v zgodovini DZ.  Je pa seveda tudi zaradi nedoločnosti in nedoločljivosti PROTIUSTAVEN ! Neustaven pa je tudi ker zanj ni mogoče postaviti referendumskega vprašanja. Pomeni zlorabo glasovalne pravice, saj kdor je proti poroštvu za 2TDK in je hkrati za poroštvo za 3RO svoje volje sploh ne more izraziti. Poroštveni zakon nas sili podpreti oba projekta ali nobenega. Volivec je lahlo samo ZA  ali proti OBEMA poroštvoma, čeprav podpira samo enega ! To črno luknjo je jasno razkrila  Zakonodajno pravna služba DZ. Kot tak bo šel sklep matičnega odbora za Finance, ki je zakon potrdil, na Ustavno sodišče, takoj ko ga boste dali v prvo branje v DZ. Nato pa bom za zakon o poroštvu za 2TDK  organiziral REFEFRENDUM. To bo žal že tretji referendum po vrsti na isto temo, je pa nujen kajti boljših varuhov nima neumnost-kot bi rekel Ivan Cankar. In neumnost ni samo neumna, je tudi pokvarjena. Referendum  bom organiziral  ne glede na to, da je gospod Otmar Zorn v točki preloma na RTVSLO pozival na specialno porocesiranje s strani SOVE  vseh nasprotnikov in  inženirjev, ki so pripravili alternativno rešitev za 2tir. Ta poroštveni zakon je kaplja čez rob, kot je lata 2018 rekel bivši premier Miro Cerar ! Da sta obe poroštvi v enem zakonu pa je v razpravi argumentirala  gospa miistrica, ki je rekla, da sta obe poroštvi skupaj zaradi preglednosti ! Sancta sinplicitas – sveta preproščina za kakšne butlje nas imajo vlada in ta gospa ministrica ! Zato vas gospod Dejan Židan pozivam, da kot predsednik DZ ustavite to norost in zakon umaknete z dnevnega reda DZ, čeprav ne dvomim, da je glasovalni stroj DZ sposoben uzakoniti (povoziti) in sproducirati prav vse - tudi to, da se Sava zliva v Severno morje. G. predsednik DZ. Imejte pogum za RAZUM, saj ste po funkciji dolžan zaščititi razum, zakonitost in ustavnost. Prihranili nam boste mnogo energije, tako sebi kot nam Davkoplačevalcem ! Hvala za razumevanje in lep pozdrav !    Vili Kovačič, državljan K.    predsednik društva Davkoplačevalc se ne damo (več). 

Thu, 5. Dec 2019 at 12:45

1088 ogledov

Spor glede lokalnih volitev stoji v predalu! Na kakšen način Z. Janković drži za vrat ljubljanske sodnike, da ni obravnave?
ODPRTO PISMO SODNEMU SVETU Spoštovani gospod dr. Erik Kerševan, predsednik Sodnega sveta  RS ! Prejel sem vaš odgovor. Čeprav se z njim ne strinjam bom upošteval vaš napotek glede  nadzorstvene pritožbe, ki bi jo sicer po mojem morali vi sami sprožiti, po službeni dolžnosti. Sicer pa menim, da je popolnoma nesprejemljivo, da se volilni spor vsem na očeh v Ljubljani vleče že več kot eno leto in Sodni svet ne reagira. O tem sem obvestil tudi že EU institucije (Beneško komisijo, Greco, Svet Evrope).  V pritožbi na EU institucije izpostavljam, da je poleg edinstvenega zavlačevanja, absurdno tudi to, da mi kot volivcu s strani Ustavnega sodišča (razen s strani  sodnika ddr. Jakliča) ni priznan pravni interes za pritožbo tudi na izvolitev župana, čeprav sem kot volivec do pritožbe tudi za ta del volitev nedvomno in brezpogojno upravičen pritožnik, torej že kot volivec. Če bi bili upravičeni pritožniki lahko samo neizvoljeni kandidati, potem bi se krogu pravičencev za pritožbo v SLO zožil nanekaj sto ljudi, kar je čisti absurd.  Bistvo moje pritožbe na izid županskih in svetniških volitev sicer je, da  je aktualni župan s svojo listo (poleg drugih hudih nepravilnosti) zlorabljal javna sredstva (glasilo Ljubljana in svojo funkcijo) za svoj privatni interes in je v ta namen iz bivše Juge celo uvozil volivce za svojo izvolitev. Razen tega sva pritožnika, vlagatelja pritožbe na izid volitev, dva - jaz kot kandidat za občinskega svetnika in  mag. Tomaž Ogrin, kot kandidat za župana, ki me je v celoti pooblastil za  vodenje pritožbe tudi v njegovem imenu. Razen tega sem zahteval izločitev dr. Boštjana Zalarja zaradi povezav z izvoljenim županom  Jankovićem. Tudi on se je namreč predlagal za samo izločitev, vendar se je tudi on (samo) izločil neuspešno. On sicer navaja, da se predlaga za samo izločitev zato, ker je bil vseskozi proti temu, da je obravnava javna.   Sicer pa je izločitev sodnika v SLO  povsem nedosegljiva znanstveno fantastična zgodba, tako na Ustavnem sodišču kot na drugih sodiščih, saj očitno "neodvisno" sodstvo deluje skrajno so-odvisno, povezano in sinhronizirano v škodo ljudi in v korist samovolje državnih in občinskih oblasti, ki vodijo to samopostrežno le na videz pravno državo. Sicer pa gre v mojem primeru za nezaslišano zavlačevanje, ki mu ni para pod svobodnim soncem. Da se Sodni svet izgovarja na svojo nepristojnost v konkretni zadevi pa je moj komentar en sam: (prosto po Ivanu Cankarju) : Boljših varuhov nima neumnost ! Sam pa k temu dodajam: da o nepoštenosti in pristranskosti ne govorimo ! Prosim za konkreten in pošten odgovor !       Hvala in lep pozdrav !      Vili Kovačič, državljan K.

Sun, 1. Dec 2019 at 18:11

1441 ogledov

Naj zmaga resnica – NE FAKE HISTORY o dogodku, ki ga nikoli ni bilo!
SLAVKA KMETIČA predlagamo za najvišje državno odlikovanje ! Namesto Kmetiču so ga kasneje podelili Tomažu Ertlu. In danes ? Kakšna perverznost in sprevrženost zgodovinopisja, ki se krčevito oklepa partijske dogme o mitingu, ki ga nikoli ni bilo ! Po napovedi štrajka slovenskih strojevodij so ga Srbski mitingaši odpovedali, danes pa se združenje Sever junači z nekimi lažnimi zaslugami. Gre za zgodovinopisje na nivoju Boža Repeta in Mojce Pašek Šetinc – Kučanove filmografke. Šarec pa ne ve kaj govori, a Pahor bi vsekakor moral vedeti ! MITING RESNICE 1.12.1989 ni preprečila tedanja SLO policija ampak SINDIKAT STROJEVODIJ s Slavkom Kmetičem na čelu. Slovenska partijska vrhuška se je tresla za sebe, kot šiba na vodi! Tvegali pa so sindikalisti ! Zato Slavka Kmetiča predsedniku države predlagamo za odlikovanje najvišjega ranga. Tako bo resnica zmagala nad lažjo. Tudi ta praznik je UKRADEN ! To je zgodovinska BANČNA LUKNJA ! Velika žalost oz. katastrofa duha pa je, da zgodovinarji in novinarji na TVSLO in drugje vztrajajo na lažmni zgodovini. Gre za MITE kot so 27 april in »veliki« preboj na Menini planini. Isto je z Mitingom resnice, ki ga nikoli ni bilo – po zaslugi SINDIKATA STROJEVODIJ SLOVENIJE so ga mitingaši odpovedali. SLO policija ni imela kaj niste preprečiti ker so vse storili strojevodje, ki so štrajkali in preprečili invazijo iz Srbije. Gradiva o tem je ogromno, tudi na RTVBSLO, vendar je v bunkerju ! Sicer pa, blagor ubogim na duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo ! Lj. 01.12.2019 Vili Kovačič državljan K.

Sun, 1. Dec 2019 at 16:49

1004 ogledov

Upravna enota Ljubljana: Ponavlja se situacija pred volitvami 2018: UVOZ VOLIVCEV
Na Upravni enoti Ljubljana imajo dovolj. Največ dela imajo na oddelku za tujce. Zaposleni delajo dokler ne odide zadnja stranka, piše Reporter! Ponavlja se situacija pred volitvami 2018: UVOZ VOLIVCEV. Očitno se Bližajo predčasne volitve! Krona vsega pa je ZOKIJEVO sranje v PODTALNICO!

Sat, 30. Nov 2019 at 18:20

439 ogledov

Je pred vrati nov referendum? Poroštveni zakon nas prisiljuje podpreti oba projekta. Vrhunska manipulacija, ki bo padla na US
Spoštovani ! Poroštveni zakon, ki zadeva dva različna projekta, to je 2. tir in 3.razvojno os, je neustaven in nezakonit, kajti referendumsko vprašanje ne bo mogoče postaviti tako, da bi se volivec  lahko odločil kateri projekt podpira. Prisiljeni bomo podpreti oba ali nobenega. To je vrhunska manipulacija, ki bo padla na Ustavnem sodišču! Zakon krši pravno načelo določnosti, ki je za odločanje volilvcev o njem na nareferendumu, nujna. V tem primeru pa je zlorabljena, ker v istem zakonu zajema slab-koruptiven in nedomišljen in zastarel projekt (vladni 2tir) ter dober, nujen projekt - koroški del trase za 3.RO. Predlagatelj je v paket podtaknil kukavičje jajce - vladni 2tir. Pozivam zakonodajno pravno službo DZ, da predlog zakona, ki v istem zakonu združuje oba projekta, zavrne. Že s stališča instituta referenduma, ki ga nameravam sprožiti, je to nedopustno, saj, kot rečeno, referendumana sploh ni mogoče izvesti na razumen način !!! Tako ravnanje je tudi sicer izven zdrave pameti. Predlagam tudi Državnemu svetu, da zakon tudi s tega stališča zaustavi - z odložilnim vetom. To bi sicer morala ugotoviti že vladna zakonodajno pravna služba, ki pa jo očitno pri tem ne vodijo pravni principi. Sicer pa pozivam tudi predsednika države, da zakona, takega kot je, ne podpiše ! Prosim za odgovor, kaj boste naredili ! Vili Kovačič, državljan K.

Sat, 30. Nov 2019 at 01:53

1261 ogledov

Odškodninska tožba proti Časopisu Delo, ki je uničilo življenje novinarki Mojci Vočko! Psihični in eksistenčni umor!
Narok za odškodninsko tožbo Mojce Vočko proti Delu je prestavljen na 6 februar 2020 ob 13 h. Gre za 300.000 eur in uničeno življenje! Mojca je v bolnišnici ! Verjetno v Celju. Ljudje pomagajte,da si opomore! Gre za zlorabo sodstva -sodnice Hudičevke. Vendar Mojca se ne da! SOS !!! Danes 13 h bo na okrožnem sodišču v sobi št. 6 v Ljubljani bi morala biti javna glavna obravnavana v odškodninski tožbi proti Časopisu Delo, ki je uničilo življenje novinarki Mojci Vočko. Gre za psihični in eksistenčni umor pri živem telesu. Narok za odškodninsko tožbo Mojce Vočko proti Delu je prestavljen na 6 februar 2020 ob 13 h. Gre za 300.000 eur in uničeno življenje!Mojca je v bolnišnici ! Verjetno v Celju. Ljudje pomagajte,da si opomore! Gre za zlorabo sodstva-sodnice Hudičevke.Vendar Mojca se ne da!SOS !!! pic.twitter.com/gLN29PKbif — Vili Kovačič (@DrzavljanK) November 29, 2019

Zadnji komentarji

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

JAVNO PISMO IZVAJALCEM KRIMINALISTIČNE PREISKAVE-v ZADEVI UMOR dr.JAMNIKA