Icon bars

Za demokracijo, proti monopolom in mafiji.

Followed by 50 people
Following 239 people
KONSPIRATIVNA AKCIJA ZOPER SODNIKA RADONJIĆA

 

KONSPIRATIVNA AKCIJA ZOPER SODNIKA RADONJIĆA

Opravilna  nesposobnost Okrožnega sodišča v Celju in nova pravila slovenskega samopostrežnega  sodstva.

Četrtkova farsa na Okrožnem sodišču v Celju zoper sodnika Zvjezdana Radonjića se je končala zelo klavrno, s preklicom naroka. Glavno kar gre tu narobe je bil že sam razpis tajnega naroka v katerem je predmet naroka označen za TAJNO,  priimek in ime tožnika in obtoženca pa  sploh nista navedena.

Skratka gre za TAJNI PREDMET obravnave  in gre za TAJNEGA – neznanega TOŽNIKA in TAJNEGA neznanega obtoženca, z ambicijo da bi vse ostalo tajno – neopaženo. Ko pa se  je kljub tajnosti po twiterju vendarle razvedelo za absurdnost takega početja, pa je bil NAROK nenadoma neslavno umaknjen – preklican.

Ob tem pa izstopa dejstvo,   da ni prišlo do preklica zaradi višje sile -  bolezni sodnice ali kaj podobnega, saj so vse ostale obravnave iste sodnice ostale na dnevnem redu. 

Za tokratno brezglavo početje sta lahko dva razloga – najprej preizkus, oziroma  sondiranje odziva javnosti. Kajti pameti je zmanjkalo, ostane nam samo še javnost.  In drugič splošni zastraševalni namen tajnega početja v katerem se niti ne ve kdo je tožilec in kdo tožnik.

Slovensko sodstvo ni krivosodstvo, niti ni  samoupravno sodstvo iz časov Ljuba Bavcona, ampak se je razvilo v SAMOPOSTREŽNO SODSTVO.  Sodstvo, ki si sproti izmišlja pravila in se nikoli ne ve kaj bo njegov naslednji korak. 

Obenem pa se vprašajmo zakaj je sodni proces proti pogumnemu sodniku Radonjiću, ki se ni vdal naročilu od zgoraj (Marjana Pogačnika & Company)  da je namreč treba dr. Noviča za vsako ceno obsoditi, sploh bil slučajno prestavljen z Ljubljanskega okrožnega sodišča na Celjsko sodišče. Sklepam da zato, da bi se izognili morebitni ponovitvi večletnega protestiranja ljudi pred sodiščem v Ljubljani, kakršnemu smo bili priča 2014 v času VZTRAJNIŠKEGA gibanja, po aferi Patria in določitvi nadomestnega morilca dr. Janka Jamnika, ter določitvi nove žrtve v osebi dr. Milka Noviča. Takratni direktor NPU Darko Majhenič je javno obsodil Noviča kar preko POPTV -  brez  predhodne preiskave in v 10 dneh po dogodku. S tem pa slovenska produkcija nadomestnih morilcev »neodvisnega sodstva« seveda ni končana in ji žal niti sedanja  izvršna veja oblasti ne more priti do živega.

Zato se slovensko sodstvo in tožilstvo neizmerno bojita digitalizacije in se sodišče na vse kriplje oklepa zaprtih sodnih dvoran. Zato je tudi pobuda 5 podpisnikov, da se sodstvo odpre in je ljudstvo, v imenu katerega nam sodijo, prisotno po avdio video digitalni  povezavi, še toliko bolj upravičena. Posebej še , ker zdaj poteka diskusija o vladavini prava  v Sloveniji celo v EU parlamentu.  Zato  to pismo in poziv 5 podpisnikom pošiljamo tudi EU parlamentu.

Ob tem pa je značilno, da se v SLO vsled tega ne-dogodka ni zganil nihče : ne »neodvisni« ali odvisni mediji, ne neodvisna in molčeča slovenska pravna stroka.                                  

Vili Kovačič, državljan K.


DIGITALIZACIJA SODNIH DVORAN IN KONEC MAFIJSKEGA SODSTVA !

DIGITALIZACIJA SODNIH DVORAN IN KONEC MAFIJSKEGA SODSTVA !

Zaupanje je  krasno, a nadzor je 1000 krat boljši , prisotnost javnosti v sodnih dvoranah še posebej!  Žal se zato nihče ne zmeni. Sedanja oblast ima edinstveno priložnost, da to enkrat za vselej spremeni !

Zakaj se sodna veja oblasti, ki jo poosebljata predsednika vrhovnega in Upravnega sodišča Damjan Florjančič in Jasna Šegan in ki še vedno živi v svojem mehurčku nedotakljivosti, tako krčevito upira digitalizaciji ? Gre za povezavo sodnih dvoran z občinstvom – ljudstvom v imenu katerega se izrekajo sodbe. Polemika z vrhovnim sodiščem  s predsednikom  Damjanom Florjančičem ni dala  nobenega rezultata. Razgalila pa je strah, da sodniki dobijo svoj vidni obraz, da postane njihovo ravnanje ljudem razpoznavno na ulici in  bo skratka njihovo ravnanje vidno, s čemer ne bodo  več nedotakljivi in nikoli več nezamenljivi. Tisti ki sodijo pošteno pa bodo nagrajeni in ne kaznovani, tako kot hočej sodno preganjati in kaznovati Zvjezdana Radonjića, zaradi poštenega sojenja dr. Milku Noviču. In to vse pod krinko razžalitve sodišča.

Zdaj se sojenje proti njemu seli na sodišče v Celju, ker se sodna oblast boji zbiranja ljudi v Ljubljani, kjer bi zagotovo pred sodiščem protestiralo precej več ljudi, kot jih bo v Celju.  Z digitalizacijo pa lokacija sojenja ni več pomembna. Sodno obravnavo bomo lahko spremljali od doma.   

Tudi seje volilnih komisij po končanih volitvah morajo postati javne, javnosti dostopne. Potem se ne bo nikoli več zgodilo kot je bilo to leta 2011, ko je Dušan Vučko na presenečenje vseh, zaradi izginotja glasovnic v Tžiču, v celi Sloveniji za 1 uro ustavil preštevanje glasov in objavo volilnih rezultatov. Takrat se ni zgodila noč dolgih nožev, ampak se je zgodila NOČ DOLGIH PRSTOV, ko so v eni uri »pretočili« glasovnice po svoji meri tako, da je  na koncu zmagala Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića ! To se ne sme nikoli več zgoditi.

Tudi v sedanjem sodnem sporu zaradi izida  lokalnih volitev v Ljubljani in Mengšu 2018  se sodna oblast krčevito brani občinstva. Dodeljuje mu 6 sedežev v glavni in 8 sedežev v pomožni dvorani.Na to ne smemo in ne moremo pristati. Zato je audio video povezava odlična rešitev, večini dostopna iz domačega naslanjača.  

Pozivam vse poslanske skupine, da podprejo zakon, ki bo obvezoval vsa sodišča, da  najkasneje v 3 mesecih vzpostavijo avdio  vizualno komunikacijo sodnih dvoran z zainteresirano javnostjo. Za to ni prav nobenih tehničnih in materialnih ovir. Ob tem ko poteka pouk na daljavo in celo zdravljenje na daljavo, je povsem infantilno vztrajanje Vrhovnega sodišča pri zaprtosti sodnih dvoran.  

DIGITALIZACIJA SODNIH DVORAN POMENI KONEC MAFIJSKEGA SODSTVA. Skrajni čas je, da Državni zbor  čimprej to uredi z zakonom, vsekakor pa še v tem mandatu.  Lokalne volitve pa omeji na slovenske državljane. Kajti poleg totalne uzurpacije glasila Ljubljana za privatne interese sedanjega ljubljanskega župana  se je novembra 2018 zgodil največji zdrs demokracije, to je UVOZ VOLIVCEV. Zgodil se je brez vsakršnega nadzora javnosti. Demokracije ni brez demokratičnega nadzora DEMOS-a. Zaupanje je krasno, a nadzor javnosti je 1000 krat boljša zadeva.

Ljubljana 21.11.2021                      Vili Kovačič, državljan K.

 

 

NADZORSTVENA PRITOŽBA

Ministrstvo za pravosodje, minister gospod Marjan Dikaučič  

Zadeva:

NADZORSTVENA PRITOŽBA ZA UVEDBO AVDIO VIZUALNE POVEZAVE IN NAVZOČNOST JAVNOSTI V SODNIH DVORANAH  

Javna obravnava zahteve  za dostop javnosti v primeru sodne obravnave o volilnih nepravilnostih na lokalnih volitvah v Ljubljani novembra 2018, se le s težavo prebija v javnost. S tem v zvezi sem poslal celo pritožbo na Vrhovno sodišče in dobil sem enako negativen odgovor kot je bil izražen v mojem predlogu  Upravnemu sodišču, čeprav so dani vsi pogoji, za drugačen pristop -  da se sodstvo v resnici odpre javnosti in to brez prostorskih omejitev, 8 + 10 sedežev v dveh prostorih Upravnega sodišča.  Gre za  način, ki je v Corona epidemiji, pa tudi sicer v dobi digitalizacije, edino sprejemljiv. Sicer pa je sedanji skrajno restriktiven način omejevanja javnosti še toliko bolj neupravičen zdaj, ko je celo Sodni svet RS aktualni vladi oporekel upravičenost uvedbe PCT  ukrepa in je torej kakršnokoli drugo varno spremljanje sodne obravnave onemogočeno.       

Volivci in davkoplačevalci imamo PRAVICO VEDETI in VIDETI – in nikakor ne dolžnost verjeti, saj nam tehnika zlahka in v celoti, ter brez posebnih stroškov in prilagoditev sodnih dvoran, omogoča neposreden uvid v dogajanje v sodni dvorani.  

Predsednica Upravnega sodišča v Ljubljani dr. Jasna Šegan, povsem neprepričljivo  in neargumentirano trdi  - da namreč na Upravnem sodišču za paralelno spremljanje sojenja »nimajo ustrezne tehnične infrastrukture in za prenose prilagojenih sodnih dvoran«. Tudi izgovor na stroške takega prenosa je povsem izmišljen, saj se  ta tehnika lahko uporabi celo na povsem cenenem pametnem telefonu.  

V državi kjer je sicer ugled sodstva na izjemno nizkem nivoju zaradi številnih skrajno dvomljivih sodnih odločitev in celo škandaloznega sojenja o isti stvari po neenakih merilih je javnost neprecenljiva in izredno pomembna.

Prisotnost javnosti je tudi povsem skladna s pozivi same sodne veje oblasti  za spoštovanje sodstva in ne nasprotno. SPOŠTOVANJE si sodstvo lahko pridobi z delom, ne s skrivanjem za sodnimi zidovi.  Pravkar prejeti odgovor predsednika Vrhovnega sodišča mag. gospoda Damjana Florjančiča  ne odgovarja na postavljeno pobudo oziroma zahtevo, saj išče razloge v obratni smeri, to je v prid zaprtosti in izključevanja dostopa javnosti namesto, odpiranja sodišča javnosti, pri čemer seveda ne gre za nek banalen primer, pač pa za ključen problem demokracije – zagotavljanje nadzora glede poštenosti volitev.   

Odgovor predsednice Upravnega sodišča dr. Jasne Šegan, češ da ni možnosti za digitalno avdio video povezavo, je za lase privlečen in izmišljen »argument« in ga zanika tudi stališče ministra za digitalizacijo. Očitno si na Upravnem sodišču želijo, da se kamena doba v slovenskem sodstvu nadaljuje.

Medtem ko imajo sposobnost komuniciranja na daljavo celo 5 letni otroci in to tehniko brez težav uspešno uporabljajo v šolstvu in celo pri verskih obredih, si slovenska sodna oblast na Upravnem sodišču - in to celo ob  hkratnem zavračanju pogoja PCT s strani Sodnega sveta, prizadeva v danih pogojih izigrati in onemogočiti najbolj logično rešitev – javnost sojenja po avdio video povezavi.

Sodstvo je preveč resna zadeva, da bi ga lahko prepustili samovolji in samozadostnosti  sodne veje oblasti. Zato v imenu mnogih volivcev in davkoplačevalcev v mestni občini Ljubljana, ki menimo, da so bile volitve župana in občinskega sveta  novembra 2018 nepoštene,  na ministrstvo za pravosodje vlagamo nadzorstveno pritožbo, da ustrezno ukrepa v prid javnosti sojenja s prisotnostjo  občinstva v sodni dvorani na digitalen način.  

Vkolikor je to zadevo treba dodatno zakonsko urediti pa pozivam vlado in tri ministre – za pravosodje, za digitalizacijo in za javno upravo, da v DZ čim prej vložijo predlog za ustrezno dopolnitev zakonodaje.

Ne pozabimo: zagotavljanje poštenosti volitev z nadzorom javnosti na voliščih in v predvolilni kampanji je prvi predpogoj demokracije.

 

Vili Kovačič, volivec in predsednik društva Davkoplačevalvi se ne damo  

Pripis: začasna in takojšnja rešitev, čeprav netrajna rešitev, pa je premestitev prvega naroka s Fajfarjeve 33 na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, kar pa seveda ne izključuje trajne digitalne povezave.

Strinjam se s tem, da ni nujno. da so vse obravnave javne, nikakor pa z omejitvami  javnosti v primerih, kršenja demokratičnih pravic državljanov, med katerimi sta volilna pravica in poštenost volitev na prvem mestu.  

 

O vodah potrebujemo nov kvaliteten vodotesen zakon, ne Vizjakvo rokohitrsko mašilo.

O VODAH POTREBUJEMO VODOTESEN ZAKON  !!!

 


Podpiram vlado, glasoval pa bom  proti zakonu o vodah. 

 

Žal se sam nisem prijavil v referendumsko kampanjo - ponudil sem sodelovanje Eko krogu, vendar me niso upoštevali!

Glasujmo proti - PROTI zakonu o vodah!    Zakon o vodah mora biti VODOTESEN - oz. Wasserdicht.  O vodah potrebujemo nov kvaliteten   vodotesen zakon, ne  Vizjakvo   rokohitrsko mašilo. Vizjak naj se izkaže drugje - takoj naj ustavi Jankovićev kanal C0. Proti  poplavni bonboni ne odtehtajo luknjičavosti zakona. Zakon mora na presojo Računskemu sodišču, k Veseljaku Veselu, čeprav že 2 leti  in pol "mečka" presojo smotrnosti projekta (invest. programa) 2TIR.

Na sploh pa potrebujemo  drugačen tip referenduma - PRITRDILNI ne ZAVRNITVEBNI REFERENDUM tako - da bo vsaka oblast prisiljena iskati soglasje , ne zavrnitev ljudstva. Potem bo tudi interes za udeležbo tudi na strani predlagatelja zakona in bodo zakoni boljši.

Skratka - sem ZA (vlado), glasoval bom pa proti vladnemu zakonu. Zakon nima dovolj varovalk. Sklicevanje na stroko - Direkcijo za vode je sklicevanje, na papirnatega TIGR-a. V Sloveniji je skoraj vsa stroka skorumpirana  in/ali  od časa TEŠ6 naprej ustrahovana,  RTV SLO in STA pa ne znata - nočeta promovirati kvalitetne referendumske kampanje - dvoboj rerezentanc, ne soočenje navijačev !  Le komu na RTVSLO pride na misel butalska kategorija - neopredeljeni ! To je možno samo v SLO. Sicer mi je znano,  da je avtorica te butalske ureditve Mojca Pašek Šetinc - Kučanova filmska biografka ! 

In za zaključek – komentar iz daljave: Zeleni Slovenije so čisto porumeneli ! Rdeči pa so čisto pozeleneli. Katastrofa !

Lep pozdrav,   Vili Kovačič - državljan K.

pripis:  sprašujem pa se kje so  Greenpeace, Fokus, Umanotera, Alpe Adria Green in drugi nevladniki pri projektu drugi tir, kjer gre  za neposredno uničenje ekosistemov  - habitatov in podzemnih vod v dolini Glinščice Beke in Kraškega roba. Gre za nepovratno uničenje narave in davkoplačevalskih milijard. In kje je bil VARUH  človekovih pravic ko je  prišlo do popolne neustavnosti poroštvenega zakona o 2tiru.  

Vili Kovačič, državljan K.

Sicer pa predlagam:

Vlada naj na voliščih organizira CEPILNA MESTA ! Idealna prilika je, da dosežemo večjo precepljenost. 

 

 

 

 

POZIV POSLANCEM D Z proti soglasju sodici Stanki Živič za VRHOVNO SODNICO

ZAKAJ NEKATERE SODNICE in SODNIKI SLEPO IZPOLNJUJEJO  UKAZE in v sodnih dvoranah  UBIJAJO - obsojajo NEDOLŽNE LJUDI.

Poziv poslancem DZ naj ne potrdijo lažno kvalificirane in skorumpirane svišje odnice Stanke Živič za sodnico Vrhovnega sodišča.

Sodna veja oblasti je vedno ljubila vodljive - z grehi obremenjene ljudi. Nikoli pa pokončne in poštene sodnike. Velikanska sramota pa je tudi  SODNI SVET, ki take ljudi predlaga v izvolitev DZ.  

Za največje zločine, ki se v SLO dogajajo v  sodnih dvoranah in katerih avtorji so SODNIKI, mora sodnik ali sodnica biti, ne samo politično pripaden ideologiji bivšega režima, ampak mora imeti nad sabo tak greh, da bo brez najmanjšega pomisleka izpolnil ukaz. Taka je Stanka Živič o kateri v priponki pišeta  raziskovalni novinar Mitja Lomovšek in aktivna državljanka Iva Žurman Pavlin.  

Stanka Živič aktualna kandidatka  DZ za izvolitev na mesto  vrhovne sodnice RS, na mesto okrožne sodnice (trenutno je sodnica višjega sodišča v Ljubljani) namreč ni prišla zakonito, saj ni opravila obveznega 2 letnega pripravniškega staža. Ta staž je opravila samo za dobo 10 mesecev namesto 24 mesecev, ki so pogoj za pripravniški izpit. Raziskovalni novinar Mitja Lomovšek to pojasnjuje z dokumenti.

http://novice.najdi.si/predogled/novica/9f590b914c26521719502ba59bf76929/Nova24TV/Slovenija/Sodnica-Stanka-%C5%BDivi%C4%8D-kandidira-za-vrhovno-sodnico-raziskovalni-novinar-Lomov%C5%A1ek-pa-razkriva-da-ne-izpolnjuje-niti-osnovnih-pogojev-za-delo-sodnice

Iva Žurman Pavlin pa z opisom njenega zločinskega ravnanja v funkciji višje sodnice,  v primeru dr. Milka Noviča. Predvsem je znana po tem, da ni hotela zaslišati staršev umorjenega dr. Janka Jamnika. In se ni izločila v primerih ko bi se morala.

https://dosjemilkonovic.si/post/537868/so-sodniki-nedotakljivi-koliko-casa-se-nezakonito-sojenje-na-visjem-sodiscu-v-ljubljani

Zato pozivamo vse poslance DZ, da v torek 15.06.2021 Stanke Živič na mesto vrhovne sodnice ne izvolijo.

Da sodstvo, ki odgovarja izključno samo sebi, funkcionira kot namazan stroj, pa je vzrok tudi v tem da nekateri sodniki nimajo državnega pravosodnega izpita (DPI) in to sodna veja oblasti celo razglaša kot normalno. To pa zato, da jih skorumpirani predsedniki sodišč tipa Marjan Pogačnik, zlahka držijo na vajetih, za sojenje po naročilu. Seveda pa tudi zato, ker  prestrašeni pravniški ceh to omogoča in tolerira. Velecenjeni akademski pravniki pa si nočejo mazati rok, čeprav stojijo s škornji v blatu do kolen.

http://24kul.si/sodnica-petra-stanonik-bosnjak-pravosodni-izpit-nima-neposredne-veze-z-opravljanjem-sodniske-funkcije

Sicer pa je DPI le ena od svinjarij, ki se dogajajo v sodstvu.Za razliko od pokojne Zdenke Cerar poudarjam, da gre za povsem nezakonite svinjarije.

Vili Kovačič, državljan K.

Mimogrede: Stanka Živič je tudi sodnica v moji, še vedno nedokončani zadevi, v tako imenovani zadevi PRASICA.

Nov državni praznik trn v peti Tigra Primorske in ZBNOV

Nov državni praznik trn v peti Tigra Primorske in ZBNOV

Ob vrhuncu letošnjih aprilskih in majskih praznovanj ne moremo mimo 9 maja v Ljubljani in pred tem državne proslave 27 aprila, ki je bila na pravem mestu vendar na napačen datum.  Kajti pravi dan upora je 13 maj, to je dan ki smo ga skupaj s stranko SNS predlagali za državni praznik. Pri tem so se kot največji nasprotniki praznika poleg vodstva ZBNOV žal izkazali prav primorski Tigrovci, ki so v okviru proslave 9 maja celo  zagrozili da bodo zakonski predlog sodno izpodbijali. Za preprečitev praznika pa si izmišljajo vse mogoče hipoteze. Izdajstvo na Mali gori povezujejo s kolaboracijo, kar pomeni, da je bil Danilo Zelen – vojaški poveljnik Tigra, žrtev domobranstva o katerem tedaj ni bilo nikjer ne duha ne sluha. Očitno gre za popolno zmedenost in morda celo za gensko prizadetost  v dojemanju časa! V resnici pa gre za obupno in obupano agresivnost, ki jo poraja strah pred tigrovim pomenom za zgodovino upora na slovenskem. O partijskem izdajstvu tigrovske trojke, ki ga ni več mogoče zanikati, pa molčijo.

 V ta kontekst sodi tudi to, da je sedanja opozicija + ZB NOB + TIGR Primorske + politično ustrahovani in (pod)kupljeni DESUS, v Državnem zboru za 1 glas preprečila sprejem zakona o novem državnem prazniku 13 maj.

Glede državne proslave na Mali gori pa režimski Tigrovci proslavi zamerijo prav to, kar je bilo za TIGR  značilno - pluralnost.  Da je bila proslava pluralna, kot je bil nekoč TIGR. Imela pa je eno samo napako, datum resnično ni bil pravi ! Pravi datum za proslavljanje začetka upora je v vseh pogledih prav današnji dan, to je 13 maj. Zato ni nič narobe da na Malo goro s strani države niso bili vabljeni vodilni predstavniki, katerih sedanji in pretekli predstavniki, so TIGR zaničevali in uničevali, dokler ga niso sami prevzeli.

Društvo Tigr Primorske ima očitno drugo nalogo, nalogo TIGR skrivati, ne pa ga promovirati. Velika novost pa je seveda škandal v  Ljubljani,  ko analfabet Janković, vsej slovenski javnosti navkljub uprizarja jugo nostalgični pohod po mestu  in Slovencem predava o slovenski zgodovini. Zato je še toliko bolj pomembno, da na novem prazniku vztrajamo, dokler prej ali slej ne bo državni praznik sprejet.

Društvo Slovenski TIGR 13 maj ima argumente in dovolj gradiva, da bomo razblinili meglo oziroma zapolnili zgodovinsko praznino pod imenom TIGR, ki tako buri duhove, da je celo v diplomskih nalogah zgodovinarjev beseda TIGR na Univerzi prepovedana. Zato z veseljem pričakujemo sodni epilog s katerim nam grozijo in ga napovedujejo. To bo  proces za pravico in resnico. Tigr si zasluži resnico, pa tudi pravico. Naše zgodovinopisje pa se bo prisiljeno soočiti z dokončnim razkritjem, da je bil TIGR prvi in je bil daleč pred današnjimi ljubitelji preteklih in novih  totalitarizmov, ki so se med seboj spajdašili za delitev Evrope.

Verz na spominski plošči vojaškemu poveljniku Tigra Danilu Zelenu pove vse:  Ti šel si med  prvimi v boj, ko narod ni videl izhoda in mnogim bila je še tuja beseda svoboda ! Tu ni kaj dosti govoriti, saj pesem pove vse.

Prej ali slej bo proglašen nov praznik 13 maj, tedaj bomo lahko zares veseli. S tem bo poravnan  30 letni zgodovinski dolg. Res bedno pa je, da se danes  TIGR-Primorske sramuje svojega lastnega imena in nastopa proti prazniku. Glede ZB NOB pa itak vemo, da jih TIGR moti, ker se z njim razbija mit, da so bili komunisti v odporu prvi, čeprav so  prav oni skupaj z nacisti družno praznovali 1 maj medtem ko so Tigrovci na Mali gori zbirali orožje in denar za upor in je vojaški poveljnik Tigra Danilo Zelen v smrtnem boju s fašisti izgubil življenje, Ferdo Kravanja je bil težko ranjen, Majnik pa je uspel pobegniti. A tudi druga, oba preživela Tigrovca sta bila kasneje likvidirana.

Kaj vse bi dali komunisti ko bi imeli en tak praznik, vsa Slovenija bi jih oboževala in slavila kot prvoborce Evrope.    

Zato slovenski javnosti in sporočamo: gospe in gospodje borke in borci ponosni nasledniki komunistov -  današnji slovenski foteljaši  in foteljašice - navidezni antifašisti – umirite se in pripravite se na soočenje z resnico. 13 maj bo slej ali prej postal naš skupni in največji praznik odpora in upora, kajti TIGR ima eno neizmerno prednost pred vami, to pa , je kot voda ki vedno najde pot.

Kajti svet se vendarle vrti. Epur si muove !  Zato je bolje, da resnico priznate in je ne skrivate. Mi bomo delali zanjo, kljub vašim in naporom ZZBNOV za nasprotno. Vabilo na državno proslavo si morate zaslužiti, ne pa ga  izsiliti. Prav je, da vas ni bilo zraven !

Mala gora je v miniaturi Katynski gozd vodstva slovenskih komunistov. Mala gora mora dobiti praznik in prostor na katerem stojimo, mora postati spodobno in dostojanstveno   svetišče upora, za razliko od  izmišljenih praznikov.  

Sodni epilog, ki ste ga napovedali na Prešernovem trgu  9. maja, na dan zmage,  pozdravljamo. Na sodišču boste prisiljeni poslušati resnico pred katero si tako vneto mašite oči in ušesa.

Spoštovani,  zaključujem s kratico SFSN.  Smrt Fašizmu, Svoboda Narodu. Ta kratica  je bila namreč tigrovski – ne komunistični pozdrav. Nehajte končno ugrabljati svobodoljubne simbole drugih, za svoje sprevržene totalitarne namene ! Tudi pesem Bazovica je ugrabljena. Sicer pa skoraj ni stvari, da je Tigrovi komunistični  nasprotniki  ne bi ugrabili.

In še pogled na Ljubljano: Ljubljana je bulana, na srečo pa Ljubljana še zdaleč ni Slovenija, je le njen manjši - nerazumni  del, za katerega se 2 svetovna vojna še ni končala. Za analfabeta Jankovića pa se očitno šele začenja.

Vili Kovačič, državljan K.

predsednik društva Slovenski Tigr 13. maj

TOMAŽ VESEL – BREZZOBI, ENOOKI PAPIRNATI TIGER RAČUNSKEGA SODIŠČA !

TOMAŽ VESEL – BREZZOBI, ENOOKI  PAPIRNATI TIGER RAČUNSKEGA SODIŠČA !

(Fantomski nonpaper – KPK računskega sodišča za delo na črno, je  dobil epilog) 

Davkoplačevalci smo potrpežljivo čakali na razplet afere nonpaper, vendar ugotavljamo, da je šlo medijsko poročanje v povsem napačno smer. Nonpaper ni v Bosni oziroma v bivši Jugi, za tem skrivnostnim dokumentom v resnici stoji neobstoječe soglasje komisije KPK in soglasje delodajalca, to je Državnega zbora, za  popoldansko  delo na črno predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela pri UEFI.

Sicer pa je Tomaž Vesel velik sistemski problem, kajti nič ga ni sram in s sklicevanjem na fovšijo samo veselo nadaljuje ne-delo.

Ampak problem ni samo Vesel, problem je institucija, ki jo ne plačujemo zato, da s prikrivanjem in zavlačevanjem revizije daje zeleno luč največjemu in obenem najbolj škodljivemu infrastrukturnemu projektu po osamosvojitvi – vladnemu 2 tiru.

Ko sem Tomažu Veselu  pred letom in pol – po zavržbi predloga na Ustavnemu sodišču, predlagal predhodno odločanje sodišča EU v Luksemburgu in k temu pozval RčS, da  končno uporabi povsem običajen institut predhodnega odločanja, mi je Vesel odpisal, da tega ne morejo, ker oni nimajo statusa sodišča. Res ga nimajo, ker ga Vesel noče imeti - čeprav je že iz naziva in iz sodne prakse EU sodišča vidno, da ga v resnici imajo. Sicer pa, dokler bo na RčS kraljeval Tomaž Vesel in njemu podobni, bo RčS  zgolj in samo predpražnik za politične obračune. Sicer pa brezzobi, enooki papirnati Tiger računskega sodišča.

Sterilnega  in nedelujočega RčS davkoplačevalci ne potrebujemo. Potrebujemo pa seveda novo zakonsko podlago za reformo tako RčS, kot tudi Ustavnega sodišča, hkrati pa na čelu sedanje institucije  RčS ljudi, ki se ne bodo pred vso slovensko javnostjo ukvarjali  z nekom, ki dela na črno in že skoraj leto dni išče svoj fantomski neobstoječi nonpaper papir in svojo koruptivno omajano integriteto izpodbija z očitkom javnosti  o slovenski fovšiji na pohodu. 

Obenem pa 2 leti in 4 mesece zavlačuje zahtevo Državnega zbora z datumom 20.02.2019 za revizijo vladnega projekta 2 TIR.

Zato pozivamo D Z, da nedelujočega predsednika RčS  razreši, vsako toleriranje je voda na mlin nadaljevanja uničevanja narave, okolja  in države. Pozivamo pa obenem Tomaža Vesela, da  sam dostopi. Veliko manjša škoda bo, če se umakne, kot da predstavlja oviro reviziji RčS.

Očitno  ga honorarno delo za 240.000 $ letno tako obremenjuje, da nima časa in energije za izvedbo že zdavnaj dospele zahteve za revizijo investicijskega programa vladnega projekta 2 tir. Vlada se je menjala , režim pa ostaja isti, ker je RčS z Veselom na čelu bistven sestavni del skorumpiranega sistema. 

Njegovo zahtevo za opravičilo zavračamo saj jo velik del problema  predvsem on sam. Glavo si lahko reši edinole z odstopom. Naš spomin je bolj trajen, kot si predstavlja. 

Vili Kovačič, državljan K.

Predsednik društva davkoplačevalci se ne damo

 

IMUNSKI SISTEM TOMAŽA VESELA

IMUNSKI SISTEM PREDSEDNIKA RAČUNSKEGA SODIŠČA TOMAŽA VESELA

V sobotni prilogi Dela v dolgem intervjuju predsednik računskega sodišča (RčS) Tomaž  Vesel pravi, citiram: 

»Imunski sistem države se ruši... Kot da bi bili vsi psi vojne spuščeni, delovati so začele, da tako rečem tovarne zlobe. Dopuščeni so pritiski tretjerazrednih uradnikov. Naše edino orožje je  argumentacija vsakega podpisanega stavka. Enako velja za Ustavno sodišče….. Če je kaj narobe moramo odreagirati …«.

To so zelo hude in močne besede, ampak stvarnost je še hujša. Računsko sodišče je namreč samo sestavni del tega in tako deformiranega imunskega sistema, tega in takšnega kot ga kritizira. Kajti imunost ne deluje, očitno se bolj ukvarja predvsem s političnim obračunavanjem – revizije zelo pomembnih projektov pa čakajo in čakajo.  Že 2 leti in 3 mesece čakamo na revizijo vladnega projekta 2 tir, vmes pa so se pred tem - od leta 2014 do marca 20020 zamenjale 3 vlade. Zato ne pravijo državljani zaman, da je RčS enooki in brezzobi tiger in žal se očitno njegov predsednik zelo trudi, da tako ostane.

Kot je znano revizija investicijskega programa projekta 2tir iz leta 2019 še vedno na čakanju. Zato pozivam predsednika RčS, naj nemudoma zaključi in objavi  revizijsko poročilo o trenutno ključnem projektu v Sloveniji, to je vladnem 2tiru. Milijarde bodo šle v nepovrat, povzročena bo nepopravljiva okoljska in težko popravljiva finančna škoda.

Podzemna ekološka bomba pa grozi z uničenjem podzemnih in nadzemnih vod. To so prave tovarne zla, ne tiste, ki jih predsednik Vesel tako samozavestno omenja v intervjuju v Sobotni prilogi Dela.

Računsko sodišče je edina institucija v državi, ki ima tolikšno pristojnost in moč, da lahko ustavi takšne in tovrstne pohabljene politične projekte. Da gre za političen projekt ni dvoma. Da je katastrofalen se kljub molku predsednika Vesela in veselim pravljicam ministra Vrtovca vedno bolj vidi. Institucija, ki se deklarira kot sistem zavor in ravnovesij, je v resnici generator zavor in povzročitelji neravnovesij. Z neuporabo moči  vodilni v njej zlorabljajo  moč, ki jim jo po zakonu daje institucija. Pri tem ne gre za vlado, kajti vlade se menjajo, režim pa ostaja isti. Zato zveni kot norčevanje in slaba šala ko Tomaž Vesel pove: »če gre kaj narobe, moramo reagirati še preden gre kaj zares narobe. Če v imunski sistem nastaviš kimavce, brez rezultatov in referenc, ta razpade. Na konci izgublja cela skupnost«.

Ali res in kdo !?  Izkušnja kaže, da izgubljamo prav zaradi njegovega ne ukrepanja. Zato od predsednika RčS pričakujem, da opusti »najvažnejšo postransko stvar na svetu« in se posveti temu za kar ga plačujemo davkoplačevalci in državljani. Kdo v SLO blokira spremembe ? Žal so prav vodilni ljudje v institucijah blokatorji sprememb, namesto generatorji razvoja in iniciatorji prememb. Zato od RčS pričakujem ukrepanje, ne zgolj piarovsko kazanje mišic za dimno zaveso neukrepanja.

Čas Corone je lahko čas streznitve. Gospod Vesel, zelo veseli bomo, ko boste pričeli delati za  javno dobro in v javno korist in boste prenehali politizirati in boste po 2 letih in več, končno opravili dolžnost - revizijo projekta 2TIR, in to ne samo s stališča učinkovitosti, pač pa predvsem s stališča smotrnosti.  Tedaj bomo vsi na isti strani. Psi vojne in tovarne zla bodo postali vaši zavezniki, državljani pa vaši hvaležni davkoplačevalci.

»Neodvisne« medije, RTVSLO in STA pa pozivam, da končno pričnete poročati o tem,  o čemer zdaj nočete niti slišati. Imunski sistem države bo močno okrepljen, ko bo Računsko sodišče in z njim njegov predsednik,  začelo opravljati svoje glavne profesionalne in ne postranske ljubiteljske naloge, kljub temu da gre za najpomembnejšo postransko stvar na svetu – nogomet in 5 krat manjšo plačo od vašega pregrešnega postranskega zaslužka.  Gospod Vesel, poskrbite torej, da vladni drugi tir ne postane »sladko jabolko pregrešnega navdiha« za financiranje volilnih kampanj za naslednjih 45 let.  Zato je 2tir tako pomemben - za našo sedanjost in za našo prihodnost. Kajti ne gre samo za izgubo 2 milijard, gre za zaton demokracije !

Vili Kovačič, državljan K.       predsednik društva, Davkoplačevalci se ne damo

Pojasnilo h kazenski ovadbi in obtožnici ministra Jerneja Vrtovca

DRUGI TIR – Slovenski TITANIC - KO SE LADJA POTAPLJA JE ČAS, DA ORKESTER PRENEHA IGRATI !

(Pojasnilo h kazenski ovadbi in obtožnici ministra Jerneja Vrtovca)

Razlogi za pregon na videz "nič krivega" in všečnega ministra Vrtovca so številni. Bistvo 11 strani dolge obtožnice pa povzemamo tukaj:

V SLO je velika večina državnih infrastrukturnih investicij megalomansko predimenzioniranih in napihnjenih, posebej še odkar dobivamo tudi EU sredstva, kajti projekt, ki kandidira za EU denar mora biti dovolj velik in megalomansko pre napihnjen, da pride v konkurenčni izbor. In odkar je SLO članica EU, se je zato po dolgem in počez silno razcvetela korupcija. Pod EU sredstva štejem tudi posojila EIB banke in EBRD banke.
Razcvetela pa se je tudi fantazija neumnosti in samopašnosti projektantov in arhitektov, katere  višek je zdaj pomična streha v cerkvi na kartuziji v Žičah.  Vendar, pri Kartuziji gre za 2 milijona, pri vladnem 2 tiru gre za 2 milijardi. Na 3 razvojni osi gre za stotine milijonov. In vedno se najdejo super drage variante, katerih škoda – cena, ki jo na koncu plačamo davkoplačevalci, niso le pregrešno preplačane korupcijske milijarde, pač pa tudi nepovratno degradirano okolje – Glinščica in Tinjansko hribovje, pri 3 Razvojni osi pa celo rušenje mnogih domačij in človeških bivališč ter degradacija obdelovalnih kmetijskih zemljišč. Ob tem pa spomin ne more mimo megalomanskih propadlih državnih investicij v bivši Jugoslaviji, ki so povzročile enako uničevanje okolja in so nas stale desetletja zaostanka ekonomskega razvoja.
Leta 2014 kmalu po Cerarjevi sanjski zmagi na volitvah, je nova resnica obsijala Slovenijo in priča smo bili novemu butalskemu izumu, to je "Korupcija na zakonit in etični pogon". Miro Cerar & Rajko Pirnat, sta inovirala in patentirala prevaro desetletja, njena zapeljiva skušnjava pa je v formuli: »ko korupcijo skriješ - imputiraš v ZAKON, korupcija izgine , saj postane zakonita in nevidna, skratka korupcije ni več.  Infrastrukturni projekti pa postanejo sladko jabolko pregrešnega navdiha za vsako novo garnituro na oblasti, in celo način funkcioniranja politike za več generacij.

Pri 2 tiru je ta sladkost še posebej izrazita in se vleče že skozi 3 vlado. Predmet tega navdiha je 45 letna koncesija, ki jo podeljuje (ZUIGDT- zakon o upravljanju in izgradnji 2 tira) podjetju 2TDK, ki je v lasti države. Solastništvo tujega vlagatelja pa je zgolj kamuflaža za prevaro in mednarodno pokritje projekta, katerega žrtev bo slovensko gospodarstvo, slovenski davkoplačevalci in nepovratno degradirano okolje. Bistvo vse sladkosti pa je v tem, da je v 8 členu tega zakona omogočena nenamenska poraba v višini 20 % , obseg in višino prihodka pa s taksami in predpisi določa država, to je vsakokratna oblast. Na ta način je preko zakona omogočeno financiranje volilnih kampanj do leta 2065. Zato je vladni 2tir pregrešneo sladko jabolko navdiha, ki se mu nobena oblast noče odpovedati in vsi po vrsti pozabljajo kaj so govorili pred volitvami.

Pred volitvami 2018 so vse politične stranke orkestrirano kritizirale zakon o 2TDK, ko pa so se same povzpele na oblast, o nasprotovanju ni bilo več ne duha, ne sluha. Nadzorne institucije - Računsko sodišče RS in KPK pa so zvesto gledale stran. RčS, Tomaž Vesel – že dve leti in 3 mesece odlaša z revizijo investicijskega programa tega projekta, čeprav bi prav RčS projekt s tolikšnimi nezakonitostmi in kršitvami z lahkoto zaustavilo. KPK pa še danes modro molči o tem, da ji je Cerarjeva vlada 2017 odredila zgolj eno dnevni (to je 24 urni) rok za izdajo mnenja o korupcijskem tveganju tega spornega zakona.Opravilno nesposobno in pristransko Ustavno sodišče RS pa vsebinskih pritožb nikoli ni obravnavalo, oziroma jih serijsko zavrača in meče v koš brez obrazložitev.
Glede na povedano lahko na kratko strnemo bistvo te zgodbe v kateri se vse varovalke z ministrom na čelu popustile. To je zgodba o tem o kako so Butalci dokončno premagali pamet. Pri tem jim žal veselo asistira inkriminirani minister, ki se enako kot vsi slovenski mediji delajo nevedne in se kot klop oklepajo, tega 20 let starega in povsem zastarelega projekta.
Ob referendumu 2017 in 2018 so "desne" stranke SDS, NSi in GOD pridno zbirale podpise, proti zakonu. Problem je seveda obravnaval tudi DZ. O tem obstoja pisni dokument DZ – sklepi komisije za nadzor javnih financ in proračuna  (KNJF), ki ga prilagamo. Sklepi so bili sprejeti praktično  soglasno. Celo več, 20.02.2019 so poslanci DZ na seji KNJF tako pozicija kot opozicija skupaj sprejeli tudi točko 1 in točko 4 to je, da I P za 2tir revidira Računsko sodišče. Žal pa moramo glede RčS ugotoviti povsem neodgovorno zavlačevanje zadeve s strani RčS. Prav tako pa tudi minister ni naredil nič, da si pridobi revizijsko poročilo, sam pa je kot minister ravnal povsem nasprotno. V nasprotju z 2 točko je vseskozi ignoriral sklep, da preveri alternativne rešitve, kar bi moral minister sicer storiti v 6 mesecih. Sicer pa je imel dolžnost to storiti ob prevzemu funkcije na začetku svojega mandata.
Poleg pričujoče ovadbe in obtožbe je podana  tudi ovadba in obtožnica  proti kolektivnemu  storilcu - ne pa ministru, ki pa  po naši oceni seveda ne more spremeniti ničesar, kajti kolektivna odgovornost  nas vedno pokoplje in na koncu vse skupaj postane zgolj dimna zavesa za neukrepanje. Zato ne pristajamo nanjo, ampak terjamo individualno odgovornost ministra na funkciji, ministra kot nosilca javnih pooblastil in oblastne moči.

Minister, ki noče, ali ga je strah storiti karkoli in ne stori ničesar, čeprav bi moral ukrepati in ustaviti projekt, je vsekakor prvi odgovoren, čeprav on seveda ni edini odgovoren. Namesto tega pa smo priča, da se minister z zavoženim  projektom celo hvali. Ob tem ko Italijani v FJK že brusijo nože za zaustavitev projekta.

Ključna pot do konca agonije  tega Titanic projekta, je izvedba PROJEKTA NA KLJUČ z mednarodnim javnim razpisom in z limitirano ceno in po alternativni trasi, ki ne bo ogrožala vodnih virov, kraškega podzemlja in naravnega okolja in prihranili bomo več kot 2 milijardi, ki jih seveda krvavo potrebujemo drugje.

Sedanji čas terja tudi revizijo mišljenja in glasnost tistih, ki si še upajo razmišljati brez predsodkov, in s svojo glavo. Pri tem bi morali biti ministri prvi, ki si to želijo, ne pa da bežijo, molčijo in se skrivajo pred vprašanji na katera nimajo odgovora. Molk organa je prav tako kaznivo dejanje !

*

To pojasnilo pošiljam v objavo Slovenski tiskovni agenciji STA, Nacionalni tiskovni agenciji NTA ter vsem medijem - 350 naslovnikom. Ovadbo in obtožnico v celoti dobite na internetni povezavi.

https://drzavljank.si/post/587610/objavljamo-skupinsko-kazensko-ovadbo-in-predlog-za-pregon-zoper-g-jerneja-vrtovca-ministra-rs-za-infrastrukturo

Stališče Italije pa je prikazano na:

https://www.primorski.eu/se/dezelna-vlada-fjk-proti-drugemu-tiru-divaca-koper-FI813135

Po pričakovanju, da bo oblast morda srečala pamet, mnogi ljudje čakajo na čudež, da bo oblast vendarle spregledala, saj si žaga vejo na kateri sedi. Ker se to ni zgodilo in ni realno da se bo, naj se zgodi, kar se je moralo zgoditi. Pameti je zmanjkalo, ostane nam samo še javnost. In seveda sodišče!

Pozivamo vse medije naj ne bodo pogrebci lastne nesposobnosti, naj bodo končno glasni in nepristranski za pravo stvar. Vsekakor pa ne smejo ravnati tako kot je pri TEŠ6 nekoč ravnala RTVSLO!

Opazka, da je zdaj prepozno, ne šteje. Bolje pozno kot nikoli, čeprav nikoli ni prepozno ! Za prave stvari, je vsak čas pravi !

 

Ljubljana 13.04.2021 Vili Kovačič, državljan K.

Objavljamo Obtožnico in skupinsko kazensko ovadb zoper Jerneja Vrtovca, ministra RS za infrastrukturo!

Vili (Viljem) Kovačič

Na Straški vrh 26

1000 Ljubljana

predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo

ter

Daniel Magajne

in

Jože Gorenc

na

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Slovenska Cesta 41

1000 Ljubljana

VLAGAMO

SKUPINSKO KAZENSKO OVADBO IN PREDLOG ZA KAZENSKI PREGON

(z uvedbo preiskave) zoper: g. Jerneja Vrtovca, ministra RS za Infrastrukturo, naslov: Vlada RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, in Langusova 5, 1000 Ljubljana

zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj po členih 240 (Gospodarski kriminal), 257 (Zloraba položaja), 257 A (Zloraba položaja s koriščenjem  javnih sredstev) in 258 (Nevestno delo v službi) Kazenskega zakonika RS.

Kazensko ovadbo s predlogom za uvedbo preiskave zoper ministra  Jerneja Vrtovca, podpisujemo kot oškodovani davkoplačevalci in  kot  državljani Slovenije, ki jim ni in jim nikoli ne bo vseeno, da s projektom 2 tir (skrajšano 2TDK) Divača Koper izgubljamo zadnje koščke naravnega okolja od Kraškega roba do slovenske obale.

Gre za utemeljen sum, ki se že uresničuje, da bomo zaradi neumnosti in pohlepa ter nesposobnosti, odločevalcev – politikov, izgubili najžlahtnejši predel našega zahodnega kraškega in priobalnega  ozemlja. Pri tem gre nedvomno v prvi vrst za dejana ministra za infrastrukturo - ministra , ki s svojim delom in nedelom povzroča kazniva   dejanja po citiranih členih zakona - kar naj raziščejo organi pregona, Policija in ODT Ljubljana, po potrebi pa tudi Specializirani oddelek pri Vrhovnem državnem tožilstvu.  

Ta ali druga podobna kazniva dejanja so poleg ministra Vrtovca nedvomno storile tudi druge (še neznane) osebe, ki se okoriščajo in izkoriščajo državni in EU denar za investicije, ki jih na  različne načine prisilno financiramo slovenski davkoplačevalci.

Vendar ne gre samo denar, gre tudi za povsem nespametno in škodljivo investicijo, ki bo trajno in nepovratno poškodovala podzemno in nadzemno krajino vinjanskega in tinjanskega hribovja ter naravni park Beka in  dolina Glinščice (val Rosandra).

Hkrati s to ovadbo in obtožnico na gradbeno inšpekcijo vlagamo predlog za začasno ustavitev gradnje na projektu 2TDK 

OBRAZLOŽITEV KAZENSKE OVADBE Z UVEDBO PREISKOVALNIH DEJANJ (VKLJUČNO Z  ZASLIŠANJEM VLAGATELJEV ):

Odgovornost ministra seveda izvira že iz njegove funkcije in skrajni čas je, da zaradi neodgovornosti,ko  namesto graditve javnega dobra, prihaja do njihovega uničenja, slovenske nadzorne inštitucije pa gledajo stran in posledično  ne sledijo nobene sankcije.

Minister ves čas svojega ministrovanja nikoli ni hotel in noče niti slišati kaj šele poslušati strokovnih dobronamernih nasvetov in priporočil (inženirjev, ekologov, prometnih strokovnjakov, geologov in okoljevarstvenikov) glede izgradnje in upravljanja  Drugega tira, uradno imenovanega »TDK po zakonu ZIUGDT – zakon o izgradnji  in upravljanju drugega tira enotirne proge Divača – Koper.

Sicer pa je v tem projektu vse narobe že desetletje. Dejstvo je sicer tudi, da je minister Vrtovec po svoji izobrazbi za odločanje o tem projektu ni kompetenten oseba za infrastrukturnega ministra ter da je zgolj po  strankarskem (NSI) ključu lahko prišel na ta položaj ko je marca 2020 prevzel mesto ministra. Vendar ga ta okoliščina  v ničemer ne odvezuje njegove Kazenske odgovornosti in posledic za povzročeno preteklo, sedanjo in bodočo škodo, do katere je že prišlo  v zvezi z vladnim projektom Drugi tir (2TDK). Še več ob pomanjkanju lastne kompetentnosti bi minister toliko bolj moral iskati in mnenja strokovnih ljudi ne zgolj mnenja svojih uradnikov.

Njegova odgovornost pa je toliko večja ker se v resnici požvižga na vsa opozorila stroke in ravna pa rudi zoper sklepe DZ - Komisije za nadzor javnih financ in proračuna - KNJF (v 4 točkah), ki jih je 20. 2. 2019 (sicer še pod prejšnjo vlado), kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ, podpisal sedanji minister za zunanje zadeve  – dr. Anže Logar, tedaj opozicijski poslanec. Prilagamo ta  dokument in predlagamo zaslišanje dr. Logarja.

Za nadzor omenjenih sklepov KNJF in  za njihovo  uresničitev pa je danes najbolj odgovorno pristojno Ministrstvo za infrastrukturo: posebej še za  točki  1. In 2. neposredno, za Sklepa štev. 3 in in 4 pa posredno.

Kljub temu, da so sklepi jasni, minister Vrtovec ob prevzemu funkcije tega NAMENOMA NI STORIL.  Zato mu očitamo Kazniva dejanja po členih 240, 257, 257 A in 258 KZ-1B. Morebitno sklicevanje ministra Vrtovca na njegovo predhodnico Alenko Bratušek (do marca 2020), češ da bi to morala storiti ona, kot njegova predhodnica, bi bilo zdaj neprimerno  in podcenjevanje zdrave pameti, saj vemo, da Bratuškova prav tako ni sposobna odločati o projektu in  kakorkoli odgovarjati zanj.  Trenutno pa ona niti nima v rokah moči za drugačno ukrepanje – v kar seveda popolnoma utemeljeno dvomimo, da bi storila, saj gre pri njej za enako ignorantski odnos in uničevalsko logiko. Logiko  po butalskem principu ki so le ti razglasili na zmagoslavni dan ko naj bi premagali pamet in  vzklikali »ni važno kaj bo ratalo – če bo ploščato bo lopata, če bo špicasto bodo vile«. Skratka ne dvomimo  da bi ona uporabila kaj več zdrave pameti v smeri sanacije  projekta katerega finančna in okoljska cena je z vsakim nastopom ministra in vodstva podjetja 2TDK vse bolj nedvoumna in razvidna v smeri izsiljevalske prakse in logike  vsem znanega projekta  TEŠ6.  

Tako,  da se bo s cenovnega vidika gledano, to se zdaj že vidi, vse urejalo naknadno z »upravičenimi« aneksi.  Iz zadnjega nastopa ministra in vodstva podjetja 2TDK pa je že vsakemu pri belem dnevu jasno, da smo priča skoku v temo, ki davkoplačevalce že pripravlja na to, naj na  koncu vse plačamo. Obenem pa smo priča kriminalnemu posegu v strogo zavarovano in zaščiteno  območje nature 2000 rezervata Glinščica – Val Rosandra.

Minister Vrtovec je storil očitana kazniva dejanja namerno   predvsem s tem ko ni uresničil  sklepa št 2 ki se  glasi:  »Ministrstvo mora v 6 mesecih poiskati in Strokovno preveriti  alternativne rešiteve...«, kar pa v praksi pod ministrom Vrtovcem  pomeni – podobno kot že prej pod Alenko Bratušek, povsem nedopustno ignoranco, tako tega sklepa kot številnih drugih opozoril o nezakonitosti  postopkov, ki so predvsem značilni od leta 2014 dalje , ko je s polno paro začela v politiki in javnosti po zaslugi Mira Cerarja  prevladovati tako imenovana »korupcija na etični pogon« in je z zakonom ZUIGDT 2017 dobila pojavno obliko sistemske korupcije, ki je skrita  pod plaščem zakonitosti.

Skratka, minister Vrtovec v smeri uresničevanja teh sklepov NI NAREDIL POPOLNOMA NIČESAR, NITI NI POIZKUŠAL NAREDITI. Niti toliko ne, da bi počakal z nadaljevanjem projekta do konca revizije Računskega sodišča RS.

S tem v zvezi pa se je seveda treba vprašati in raziskati,  komu služi tak pristop in komu prinaša dobiček, saj  gre očitno za posle v veliko korist tajkuna Stojana Petriča ter z njim povezanih oseb.

To kar seveda preišče državno tožilstvo.  O krivdi pa naj po zaslišanju prič in obravnavi dokumentov in dokazov o kršitvah in zlorabah pooblastil ter brutalnih posegih v okolje - mimo večine predpisov, tako slovenskih kot EU predpisov - dokončno odloči pristojno  sodišče.

Predlagatelji Kazenske ovadbe pričakujemo, da se organi pregona zavedo, da jih plačujemo, da tovrstne zlorabe preprečujejo in raziskujejo (če bo potrebno tudi s prikritimi preiskovalni ukrepi, da se  natančno ugotovi vzroke in posledice in se potem zoper odgovorne, vključno proti  neposredno odgovornemu ministru Vrtovcu,  vložijo obtožnice. Pred tem pa zaustavi izvajaje projekta najmanj do razrešitve spora in končnega revizijskega poročila Računskega sodišča RS.     

Za začetek pregona tožilstvu kot DOKAZE ponujamo na vpogled   prve osnovne dokumente in seveda svojo pripravljenost, da dopolnimo  predmetno kazensko ovadbo, potem ko nas bodo organi kazenskega pregona uradno povabili, da pred njimi podamo dodatne informacije z dodatno predloženimi dokumenti, ki pričajo o resničnosti naših trditev in škodljivih posledicah izvajanja projekta.  Gradiva v tej zadevi imamo namreč zbranega ogromno.

Nikoli si  niti v sanjah nismo predstavljal, da bodo po Cerarju (in  vmesnem Marjanu Šarcu iz Šmarce pri Kamniku), zadevo na isti način kot prej,  vodili nekdanji njihovi kritiki (bivša opozicija) - novi ljudje, ki pa so ostali očitno na povsem isti ravni nespoštovanja zakonov, kot  njihovi predhodniki v prejšnji vladi  - SMC in LMŠ in SD z zunanjo podporo Levice.

Vlagatelji obtožbe vsekakor nismo pripravljeni dolga leta čakati - 7 ali deset let, da bodo navedena dejanja kaznovana z drastičnim padcem podpore na volitvah, niti ne želimo da se zadeve vlečejo po novih parlamentarni preiskovalnih komisijah, kot v primeru TEŠ6 , katerega zgodba o neodgovornosti  se ponavlja tudi tukaj.   

Minister Vrtovec je storil kaznivo dejanje  po več členih  KZ. Vsekakor pa po  1. odstavku člena 257 Kazenskega zakonika RS (Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se kaznuje z zaporom do dveh let), kajti  ni  opravil svoje dolžnosti, da bi se najprej sam seznanil  in objektivno informiral z vladnim projektom 2TIR, ter  o njem najprej informiral sebe , podrejene in nadrejene. In to  v vseh bistvenih razsežnostih projekta in z vsemi njegovimi škodljivimi posledicami za davkoplačevalce in nepovratno škodo zaradi uničenja okolja, v sicer strogo zaščitenem območju.

Poudarjamo torej, da je projekt minister Vrtovec sicer prevzel od ministrice Alenke Bratušek v katastrofalnem in konfuznem  stanju, vendar sam tega stanja nikoli niti za hip  ni poskušal odpraviti in sanirati. Namesto tega je namerno, neodgovorno in ignorantsko nadaljeval projekt, ki bo imel, in že povzroča izjemno  škodljive finančne in oklojevarstvene posledice, čeprav se minister v vseh javnih nastopih s projektom hvalisa, na daleč pa se izogiba bistvenim vprašenjem in odgovorom glede projekta.  Pri čemer svojo lastno odgovornost minister prenaša na podjetje 2TDK.  

Vsi poizkusi soočenja ministra s problemom , s katerimi  smo želeli ministra soočiti s stališči in predstavniki  nevladne inženirske stroke, z drugimi aktivnimi državljani ter prebivalci ogroženega območja ob Črnem kalu, so zaradi  ministrove ignorance  vselej propadli. Številnilne pozive – tudi javne, pa je  preslišal, se ni odzival in se o problemih tega projekta zavestno in načrtno ni informiral. Nazadnje pa je na video konferenci Poslancev 90 stvar zakamufliral s svojim fiktivnim splošnim povabilom, na še eno novinarsko piarovsko predstavo za javnost. Zahtevi za soočenje z ožjo skupino nevladne inženirske stroke, ki zahteva resno soočenje,  pa se minister striktno in sistematično izogiba.

Čeprav je jasno, da noben izvoljeni politik nima pravice biti neinformiran ko upravlja z javnim denarjem, nepremišljena politična odločitev za  nadaljevanje tega projekta pa neizprosno potiska Slovenijo v globoko žrelo globoke države - monopolnega ponudnika in kartelno povezane skupine večih ponudnikov, ki bodo Slovenijo držali v šahu desetletja. Z  navidezno “upravičenimi” aneksi  se bo pričelo novo okoriščanje na tem zavoženem projektu, hkrati pa bodo politične stranke stroške predvolilnih političnih kampanj preko 45 letne koncesije 2TDK za upravljanje 2tira, financirale vse predvoline kampanje do leta 2065. Skratka  pripravlja se nam 45 letni mrk demokracije.  

Politiki so zavezani lastni prisegi, so pa tudi kazensko odgovorni. Če ne delajo v javnem interesu.

Zavračanje soočenja ministra z argumenti o škodljivih posledicah tega projekta  ni bilo slučajno , ampak  sistematično in zlo-namerno. To pa pomeni kaznivo dejanje – najmanj nevestno delo v službi in vse že prej prej naštete kršitve.

Povzetek:

Prvič - namesto, da bi minister Vrtovec podvzel ustrezne preiskovalne in seznanitvene ukrepe , je ravnal obratno. Ignoriral je stališča  nevladne slovenske inženirske stroke s katerimi je bil seznanjen tudi  na odboru za nadzor javnih financ KNJF z dne 20.02.2019 in 2 meseca kasneje z zbornikom prispevkov št 3.

Minister pa niti  kasneje ni upošteval odprte  kazenske ovadbe in tožbe, ki jo je glede investicijskega programa 2TDK takoj po tej seji, v začetku leta 2019 podal prof. dr. Jože Duhovnik in za katero postopek niti še ni končan in je trenutno “na čakanju” na tožilstvu.  Investicijski program IP pa je zelo kritično razvrednotil  tudi PSCN – projektni svet za civilni nadzor, ki ga je sicer ustanovila vlada Marjana Šarca.  Minister, kot rečeno tudi ne upošteva, da je investicijski program (I P) še vedno v postopku revizije na Računskem sodišču RS in bi lahko nadaljevanje projekta ustavil najmanj, do končnega revizijskega poročila RčS.

Drugič - Nadalje se osumljeni, minister Vrtovec kot minister ni odzval na sklep  te  iste seje o nujni obravnavi  alternativnih  rešitev inženirske stroke  v roku 6 mesecev, kar mu je neposredno narekoval sklep  št.2  seje KNJF DZ, to je še v prejšnjem mandatu. Še več - na vztrajne predloge in zahteve  inženirske stroke, da se kot minister seznani z alternativnimi projekti, se je kot minister vsakemu takemu stiku na daleč izogibal, 

Tretjič -  Povsem podobno ravnanje pa je minister uporabil pri projektu 3 razvojne osi odsek od Šentruperta in mimo Braslovč do Velenja,  kjer prav tako po njegovi zaslugi  on in njegovo ministrstvo forsira najdražjo in okoljsko najslabšo različico povezave Velenje Šentrupert, po trasi F-2 ki je bila izbrana z goljufijo šri točkovanju– ne s pošteno strokovno oceno. Tudi za to je minister vedel. 

Skupno bo državi Sloveniji, davkoplačevalcem in naravi s tem storjena velika in nepopravljiva škoda v rangu najmanj na 2 milijarde eurov, škoda v naravi zaradi uničenja naravnega spomenika Glinščica, Beka in Ocizelj pa je zaradi uničenja številnih habitatnih vrst v območju prvovrstne narave v okviru Nature 2000 , nepovratna.  Po domačem in EU pravu gre za  nedopustno kršitev mednarodne  pogodbe in EU okoljskega prava.  

Podzemni predori  8 tunelov v vodovarstvenem območju predstavljajo prvovrstno grožnjo, da bo prišlo do preseka podzemnih vodotokov v območju od Gabrovice, Črnega Kala in Ospa , Beke in Glinščice in celo do občine Dolina na Italijanski strani, zaradi česar je italijanska stran od podobnih namer leta 2012 že odstopila. Hidrološka slika podzemlja pa še sedaj ni raziskana, kaj šele upoštevana. Posledica bodo odškodnine, tudi s strani Italije, najhuje pa je to, da se tovrstne škode sploh ne da sanirati.

S tem v zvezi navajamo pravkar objavljeno sporočilo vlade Furlanije juljske krajine na povezavi https://www.primorski.eu/se/dezelna-vlada-fjk-proti-drugemu-tiru-divaca-koper-FI813135

Minister Vrtovec s svojim nevestnim in neodgovornim delom ogroža tako nadzemne in podvodne vodne vire, v velikem obsegu pa tudi javne finance. 

PRAVNE PODLAGE  KD – KAZNIVEGA DEJANJA

V nadaljnem  tekstu navajam ključne pravne podlage za ovadbo in obtožnico.

Minister Vrtovec je storil KD tudi  po 2. Odstavku 257. Člena KZ, ki določa:

 (2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z zaporom do treh let.

Z dopustitvijo prečkanja 3 viaduktov v isti vertikali na Gabrovici se bo  po vladnem projektu  izvajal promet, ki varnostno sploh ni  dopusten.  Dva železniška in en cestni (že obstoječi) viadukt v isti vertikali ni dopustnain ni varna gradnja. Minister pa je do tega povsem indiferenten. Prebivalci tega območja so proti temu zaman nasprotovali tudi zaradi poškodb bivališč in gospodarskih objektov, ki so jih utrpeli že med gradnjo cestnega viadukta.   

Posledično je minister Vrtovec tudi storil KD po 3., 4. in 5. Odstavku člena 257 KZ:

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti.

(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Gre za kršitev štirih odstavkov 257.a člena Kazenskega zakonika, ki pravijo:

Oškodovanje javnih sredstev – citat zakona:

1.     Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo. 

2.     (Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo. 

3.      Uporabnik javnih sredstev po tem členu je pravna oseba javnega prava ali njena enota ali pravna oseba zasebnega prava ali zasebnik, če s temi sredstvi ali na njihov račun izvaja javno službo ali druge dejavnosti v javnem interesu ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije ali druge izključne ali posebne pravice. 

4.     (4) Javna sredstva po tem členu so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava. 

Enako kot že navedena kazniva dejanja po členih 240, 257 in 257 A Kazenskega zakonika, je minister storil s  svojim (ne)ravnanjem tudi na način da je nevestno delal v službi, ko je brzglavo pospeševal projekt (od marca 2020 in  najmanj do dneva vložitve ovadbe 1 aprila 2021), pa tega ne  bi smel (kot določa tudi 258. Člen KZ 1B) namesto da bi zaradi javno znanih  posledic ustavil  dela na projektu: 

Nevestno delo v službi

258. člen

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

POVZETEK RAZLOGOV ZA TOŽBO IN KAZENSKO OVADBO

Ob vseh konkretnih opisih navedenih kaznivih dejanj Jernej Vrtovec (in morebitni drugi so-obtoženi) niso ravnali v smislu dobrega gospodarja, pač pa so ščitili nestrokovno in koruptivno ravnanje, ki ga je vsak minister po zaprisegi in Ustavi RS dolžan preprečiti, ne pa ščititi.

Sedanji minister  vlade republike Slovenije g. Jernej Vrtovec , ko je bil še v opoziciji je s prevzemom funkcije zavestno – namerno  in neodgovorno čez noč spremenil stališče do vladnega projekta 2 tir, čeprav so okoliščine in dejstva v zvezi s projektom  Drugi tir ostali popolnoma enaki.  To pa pomeni da je za problem vedel, jih ni upošteval ampak ignoriral

Očitno minister drugi tir jemlje kot lastni fevd oziroma plen  politike in ne kot priložnost, da se gradi javno dobro v korist razvoja in napredka  Slovenije, kot  sicer minister stalno poudarja v svojih reklamnih nastopih pred javnostjo.

Minister je dolžan ravnati  v skladu s sprejetimi sklepi  državnega zbora –KNJF  komisije za nadzor proračuna in javnih finance, ki je bil soglasno sprejet 20.02.2019, s strani pozicije in opozicije, zdaj pa  dela vse, da se ti sklepi ne upoštevajo. Alternativi predlogi pa so  tako  v celoti – predvsem po ministrovi zaslugi, izvzeti iz fokusa vlade za izhod iz krize na finančno vzdržen in okoljsko neboleč način.

Minister zavestno ignorira stališča nevladne inženirske stroke, okoljevarstvenikov – davkoplačevalcev in civilnih iniciativ Gabrovice, Črnega kala ter drugih pritožnikov tako pritožb na EIB kot na Evropsko komisijo. Gre za  29 podpisnikov, aktivnih državljanov, ki za ministra očitno ne obstajajo. 

Stališča nevladne inženirske stroke so zbrana v zborniku št. 3 iz aprila 2019, ki je bil predstavljen v DS RS. Zbornik in stališča iz njega so bila ministru večkrat posredovana – ponujena, a ignoransko preslišana!  

Številne – tudi javne in pisne pozive ministru, da se sooči z argumenti  iz zbornika, minister v celoti ignorira, kot da ne obstajajo, čeprav so te zahteve celo javno publicirane in so bile ministru poslane na vpogled. 

Zavestna ignoranca alternatvnih - drugačnih rešitev bo državi povzročila ogromno škodo,  škoda bo milijardna in bo za vedno uničila naravni rezervatu Glinščica  znotraj  Nature 2000 in ogrozila podzemne vodne tokove. 

Presekani bodo podvodni tokovi in Italija lahko  iztoži veliko odškodnino zaradi škode na njenem čezmejnem območju.  

Gradnja vladnega drugega tira poteka po prepovedanem območju znotraj Nature 2000 v naravnem rezervatu Beka Glinščica, kjer po nobenih merilih ni dovoljeno graditi, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano v nasprotju s ključnimi gradbenimi predpisi, brez celovite presoje vplivov na okolje - dokumenta CPVO, ki za 2 tir sploh ne obstaja. Okoljevarstveno soglasje je izdano s pogoji od katerih noben ni uresničen in ga tudi ni mogoče uresničiti. Javna predstavitv mnenj je bila v DZ navadna farsa cenzure s strani ministrice   in je dploh bila 2 leti prepozno, protikorupcijska komisja ni izdala mnenja o projektu in zakonu ZUIGDT , ker je bil rok samo 1 dan, celoten postopek sprejemanja zakona ZUIGDT pa je bil v DZ končan v 3 dneh. 

Prav tako minister ne  uresničuje mednarodne Arhuške konvencije in  ne upošteva - spoštovanje parlamentarnih pravil v postopku sprejemanja zakona ZUIGDT, čeprav  je ta zakon neustaven in dokazano v 2 členih  koruptiven. Delovanje njegovega uradništva mimo pravil ter uredb  - UEM in CPVO, je nedopustno in kaznivo dejanje. Minister bi moral spoštovati pravni red in s strani Slovenije podpisane mednarodne pravne akte. Koruptivna ravnanja pa bi moral preprečiti saj je bil nanje opozorjen.

Še več,  že leta 2014 je občina Kozina v naravnem spomeniku Beka in Glinščica z občinskim odlokom brutalno povozila EU direktivo o habitatih, vodnih virih, podzemnih vodah in varovanju biotske raznovrstnosti, kar bo imelo trajne in nepopravljive posledice v naravi, vsekakor pa tudi v javnih financah !  Ministri Dejan Židan, Samo Omerzel in župan občine Kozina so tedaj to dejanje vsem na očeh celo zmagoslavno uradno proslavljali.  O tem so ceo “zmagoslavne” fotografije v Delu iz tistega časa.

Za 2 tir sicer  obstoja razumna alternativa , ki pa jo minister Vrhovec v celoti ignorira , kot da ne obstoja. Njegov resor za infrastrukturo pa se je zaprl v svoj mehurček in z nojevsko držo omogoča največji rop in nepovratno uničenje okolja. Zemeljska dela na projektu se kljub neraziskanosti geologije in podzemnih vod  nadaljujejo.

Računsko sodišče  RS že 2 leti - od 20.02.2019, zavlačuje z revizijo investicijskega programa projekta, ne zasliši nobenih prič in strokovnjakov, niti ne zasliši pritožnikov iz civilnih iniciativ, kar kaže na to, da celo RčS sodeluje pri organiziranem ropu javnih financ in uničevanju okolja, ki ga ta projekt že povzroča.

Ironija je, da novi minister izvaja politiko, svoje predhodnice ministrice Alenke Bratušek, kateri je do vzpona na ta položaj sam in preko stranke NSi in kot poslanec parlamenta, sicer  močno nasprotoval. 

Ne moremo in ne želimo čakati novih 10 let, da bo neka preiskovalna komisija DZ naknadno za desetletje nazaj ugotavljala finančno, politično in kazensko odgovornost udeležencev tega projekta. Takšen je namreč neslavni epilog projekta TEŠ6. 

Zatrjujemo, da minister Vrtovec vse to počne namerno in mu zlorabe položaja, nevestnega dela v (javni)  službi ter gospodarskega kriminala  ne bo   težko dokazati. 

Kam in kako je iz projekta izginil dvojni tir, minister Vrtovec ni nikoli pojasnil,  to vprašanje  je neodgovorno ignoriral in še vedno se izgovarja, da to prepušča podjetju 2TDK, katerega predstavniki  pa še danes ne znajo povedati kolikšna je cena projekta z dvojnim tirom. Namesto tega pa minister in 2TDK javno žeuporabljajo izraz  “upravičeni” aneksi, ki bodo sledili. Obenem pa ugibajo o 40 % povišanju cene za dvotirnost (vir RTVSLO Dnevnik 31.03.2021).    

Medtem pa tuji ponudniki – Cengis,  odstopajo od ponudbe z obrazložitvijo, da za tak denar in v takem roku projekta ni mogoče izvesti – prav tako vir RTVSLO v Dnevniku, mesec dni pred tem.   

Zaradi grobih in brutalnih kršitev EU prava, tožilstvu predlagamo, da sodišču naloži zahtevo, da le to pridobi odgovor Sodišča EU v Luksemburgu   - uporabo instituta predhodnega odločanja, zaradi brutalne kršitve EU okoljske in gradbene zakonodaje ter osnovnih pravil gradbene stroke.

Nova nekompetentost in neodgovornost ministra pa se kaže v pravkar razveljavljenem izboru supernadzornika projekta. 

 

Ljubljana 13 april 2021

P O D P I S N I K I

 

 

1.   Vili (Viljem) Kovačič univ. dipl. oec.

predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo  

NA Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

 

3.   Daniel Magajne,  univ.dipl. ing. gradbeništva

Ulica Borisa  Kalina 77, 5250 Solkan 

 

3.   Jože Gorenc univ. dipl.ing.strojništva

Boletova13 , 1000 Ljubljana

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

Dokazi in priče zaslišanja  o kaznivem dejanju ministra Vrtovca:

1. Sklep Komisije iz 20. 2. 2019 štev. 450-02/19-7/3 iz 20. 2. 2019

2. Zaslišanje predlagatelja Vilijema Kovačiča

3. Zaslišanje Jerneja Vrtovca, ministra za infrastrukturo vlade RS

4. Zaslišanje dr. Anžeta Logarja, naslov: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, predsednika komisije KNJF februarja 2019

5. Zaslišanje prof. dr. Jožeta Duhovnika, naslov: Žontarjeva 19,  1215 Medvode, tudi  avtorja kazenske ovadbe, vložene februarja 2019 na NPU oziroma  SDT zaradi falzificiranja podatkov v  I P (investicijskem programu)

6. Medijski zapisi, več oddaj Faktor (pridobiti pri Aljušu Pertinaču – TV3,

7. Oddaja Tarča na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana (Novinarka in voditeljica Erika Žnidaršič)

8. Zaslišanje Jureta Lebna, ki je bil vodja projekta v Cerarjevi vladi , danes  pa je z Zeleno pobudo  zgolj  polkvalificiran ocenjevalec  škodljivih ekoloških posledic predlagane trase skozi Glinščico

9. Zaslišanje Stojana Petriča, lastnika časopisne hiše Delo, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (njegovo podjetje Kolektor je v navezi z ministrom Vrtovcem že dobilo veliko denarja, ki si ga ne zasluži, Stojan Petrič je potencialni so-obtoženi glede člena 240 KZ 1B,

10. Zaslišanje predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela ali njegovega naslednika, zaradi  odgovora na vprašanje  o rezultatu predrevizijske poizvedbe in zakaj RčS že dve leti ne zasliši deležnikov in zaključi revizije - izda Revizijske poročilo o 2Tiru

11. Dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo zaradi neustavnosti in koruptivnosti zakona ZUIGDT o gradnji in upravljanju 2 tira in se je US popolnoma neargumentirano izognilo predlogu za predhodno odločanje na sodišču EU v Luksemburgu, obenem pa je tudi nonšalantno zavrglo ustavno pritožbo zoper  absurdni poroštveni, ki daje poroštvo za dva povsem različna projekta - zakon za projekt 2TDK in 3Ros ter hkrati.

12. Zvonka Černača, ministra v Službi vlade  za razvojna in kohezijska sredstva,  zaradi neupravičenega črpanja denarja,  saj gre tudi po njegovem pričevanju za ekonomsko neupravičen projekt (njegova izjava in diskusija  na Nova24TV januarja 2017)

13. Zaslišanje Varuha človekovih pravic, Petra Svetine, ki  ni pripoznal in prepoznal nevzdržnosti   in absurdnosti zakona, o katerem se na referendumu  sploh ne da glasovati,  ker gre v istem zakonu za  poroštvo hkrati za 2 TIR in 3Ros.  Zakon o katerem se sploh ne da postaviti referendumskega vprašanja, pa  je vsakemu laiku oz. bebcu -  in ni treba biti sodnik, da to veš -  popolnoma jasno, da je neustaven.

Nujno je zaslišati akterje - člane, znamenite trojke, ki je pred 6 leti dala Miru Cerarju pravno podlago za nezakonito početje in začetek postopkov za realizacijo projekta. Ti akterji so :

14. Samo  Omerzel nekdanji minister za okolje in prostor v vladi Alenke Bratušek  

15. Dejan Židan minister za kmetijstvo v vladi Alenke Bratušek, sedaj poslanec DZ

16. Zvonko Benčič Midre, župan občine Kozina leta 2014  in soavtor in podpisnik  občinskega odloka,ki je nezakonito »izničil« EU direktivo o habitatih, podzemnih vodah  in vodnih virih  za kar je država občini Kozina dala visoko »odškodnino« -  podkupnino  (472.000 Eur)  in to  za poseg v neposredno osrčje  Nature 2000, sredi naravnega rezervata Glinščica, ki je naravni spomenik prve kategorije

17. Andrej Čuš sedanji sekretar v vladi Republike Slovenije in predsednik politične stranke Zeleni Slovenije naslov: ministrstvo za gospodarstvo Kotnikova 5 

18. Tomaž Ogrin, županski kandidat  Zelenih Slovenije na lokalnih volitvah 2018 v MOL  -  naslov : Institut Jožef Štefan Ljubljana

19. Tomaža Štebe, ki je za inženirsko skupino sistematiziral, uredil in zbral celotno gradivo, Hribarjeva 35,  1234 Mengeš  

20. Zvonko Lah, podpredsednika Zelenih Slovenije , Hrastje pri Mirni Peči 12, 8216 Mirna Peč

21. Majda Štefotič, Tischlerjeva 8,Ljubljana , stokovnjak za železniške sisteme  

22. Predlagamo zaslišanje strokovnjaka - Geodetskega zavoda , specialist za področje podzemnih vod

23. Predlagamo tudi pridobitev ostalih dokumentov po uradni dolžnosti

Ljubljana, 13. april 2021

 

ODPOKLIC USTAVNEGA SODNIKA !

NUJNO JE UVESTI INSTITUT ODPOKLICA SODNIKA (SODNIKOV)  USTAVNEGA SODIŠČA

Ustavno sodišče je ena sama pomota ?

Predsednik US  dr. Rajko Knez je v Odmevih 5.3.2021 na RTVSLO rekel, da ni res, da je nad ustavnimi sodniki samo še modro nebo. Izjavil  je namreč, da je nad njimi sodnikova vest. Ali res ? Ali gre za prazen izgovor ! Ali pa je to le še en dokaz več, kako zelo kosmata je njihova vest  !

Če bi to trditev jemali resno in bi ravnali po vesti  bi namreč vsi trije sodniki sami odstopili.

Ampak vrnimo se k osnovni zadevi. Ustavni sodniki so namreč nezamenljivi, saj sploh ni procedure, oziroma  postopka za njihov odpoklic. Za predsednika države obstoja ustavna obtožba, za predsednika vlade konstruktivna nezaupnica. Ustavni sodniki pa žal lahko počno karkoli – tudi to, da mečejo pritožbe v koš, pod etiketo zavržbe – ne da bi pritožbo sploh prebrali.  To dejanje ni nobena napaka ampak delikt največje ignorance. Zato je zakon, ki bo to početje sankcioniral nujno potreben !     

Zato pozivam  pravosodno ministrico, in DZ da na koalicijo naslovita pobudo za uvedbo odpoklica ustavnega sodnika.

Sodniki, posebej še ustavni sodniki, so nedotakljivi  čeprav nam krojijo življenja in prizadevajo številne človeške usode. Zato  je nujno sprejeti zakonodajo, ki bo omogočila njihov odpoklic. Dovolj nam je njihove nedotakljivosti in neodgovornosti.

Ustavni sodnik je izvoljen s 46 glasovi večine, za odpoklic bi potrebovali enako večino. Ta ukrep bi bil zelo zdravilen, kajti tudi če ga ne bi nikoli uporabili bi že sama možnost odpoklica bistveno povečala odgovornost sodnikov. To kar smo zdaj izvedeli o »tehnologiji sojenja« pa je navadna grozljivka neodgovornosti.     

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez je pred časom na posvetu pri predsedniku države govoril o spoštovanju sodnikov. Sprašujem ga, kje je njihovo in njegovo spoštovanje do ljudi katerim sodijo in neargumentirano mečejo pritožbe v koš. In o odstopu sploh ne razmišljajo. Vsak spodoben človek, kaj šele sodnik, pa bi seveda odstopil sam. Nihče nima od nikogar pravice zahtevati spoštovanja, če si ga sam s svojim ne-delom in ravnanjem ne zasluži. Zato je institut odpoklica nujen ! Temu se reče vladavina prava.                                       Vili Kovačič, državljan K.

ZAKAJ JE V SLO ODSTOP PREPOVEDANA BESEDA RAZEN ko gre za Janeza Janšo

Zakaj je v SLO odstop prepovedana beseda, razen ko gre za premiera Janeza Janšo !

In zakaj največja televizija POPTV povsem ignorira slovenskc nacionalno sramoto, tako da z molkom ščiti vodstvo Ustavnega sodišča. Očitno je POPTV  privatna TV v lasti kneževine  Rajka Kneza in družine Čeferin.

Sinočnji nastop predsednika US dr. Rajka Kneza je v celoti razkril intelektualno in moralno bedo sedanje zasedbe slovenskega Ustavnega sodišča.

Predsednik Knez , ki je ne dolgo nazaj na pogovorih pri predsedniku države moledoval o spoštljivosti do sodne veje oblasti, je sinoči v Odmevih nehote razkril vso bedo sedanje zasedbe Ustavnega sodišča – niti z eno besedo pa ni demantiral navedb dr. Jurija Toplaka.   To tudi ni mogel kajti Toplakove navedbe in Knezovi odgovori razkrivajo, da je cesar nag in da je njegovo Knezovo spodnje »premoženje« enako ničli. Je pa tipično da gospoda ni nič sram, kvečjemu mu je nekoliko nerodno. 

Bilo pa je prav smešno in tragikomično ko je izrazil zadrego, začudenje in presenečenje nad tem da ljudje mislimo, da je nad US samo še modro nebo.  Halo Halo !

Je pa še nekaj zelo pomembnega kar je razkril dr. Toplak – v slovenskem oddelku EU sodišča v Strasbourgu so tri sodelavke (Ana Vilfan, Katarina Klemenčič & comppany ter še ena uslužbenka) katerih naloga je, da slovenske pritožbe »pravočasno« selekcionirajo in večinoma mečejo v koš.

Kljub temu pa je statistika dobljenih sodb za državo Slovenijo in naša sodišča skrajno porazna – komaj 10 % !  Ob tem pa me čudi da slovenski intelektualni pravičniki (Hribarja, Vesna Godina, Boris Vezjak in drugi pol »intelektualci« svetovnega in balkanskega formata molčijo in ne izrazijo zahteve za ODSTOP ne Čeferina, ne Tomaža Vesela.  

Pozivam DZ, da uzakoni postopek odpoklica ustavnega sodnika, saj ustavni sodniki ne morejo biti svete krave nedokončane tranzicije. Posebej še ker morajo ustavni sodniki biti zgled nepristranskosti,  ne pa se sklicevati na to, da to da isto počnejo tudi druga sodišča.    Halo halo !  Kje je Sodni svet, DZ, in ministrica za sodstvo. Neodvisnost ni to da  izigravaš pravila in se delaš , da se to dogaja tudi drugim.

Kneževina na Beethovnovi 10 ni  last Rajka Kneza, pač pa državljanov, ki je ne plačujemo za »NAPAKE«, ampak za pošteno in pravočasno sojenje.

Rajko Knez je rekel, da nad njimi ni modro nebo, ampak  njihova vest, ki pa je žal zelo  kosmata !   Čeferin, Acceto, Špelca Mežnar in Rajko Knez, očistite si jo z ODSTOPOM. Zgledujte se po Marjau Šarcu, ki nas je sam odrešil njegovega nad JAZA! Tudi USODNA DOMIŠLJAVOST vašega nadjaza ima meje !

Vili Kovačič, državljan K.

Ps: za zaključek citiram samega sebe iz včerajšnjega sestavka na PW in Časnik.si.

Slovensko washingtonsko močvirje niso samo Murgle, pač pa tudi najvišja sodna institucija v državi sestavljena po priporočilu bivše Cerarjeve poslanke Jasne Murgl. Asociacija, povezava obeh imen to dokazuje. Zato so rezultati takšni kot so, globoko negativni. Ustavno sodišče ni zgled ampak nacionalna sramota. https://drzavljank.si/post/584072/ustavno-sodisce-je-nacionalnasramota

USTAVNO SODIŠČE JE NACIONALNASRAMOTA

Opravilna nesposobnost ter intelektualna in moralna podhranjenost večine ustavnega sodišča !

O opravilni nesposobnosti večine na ustavnem sodišču sem že pisal. To je bilo takrat  ko US – z izjemo ddr. Klemna Jakliča,  ni zmoglo ali smelo izdati sklepa o izpustitvi iz pripora dr. Milka Noviča. Takrat sem celo napisal, da se na US sprehaja hudobija na dveh nogah, v ženskih hlačah. To je bila  huda ugotovitev, ampak dogodki so jo potrdili. Dr. Milka Noviča je namreč Ustavno sodišče izpustilo – oprostilo tako imenovane ponovitvene nevarnosti - šele ko je bila sodba Špele Koleta razveljavljena na Vrhovnem sodišču. Tudi takrat je bil ddr. Jaklič iz moralnih razlogov ostro proti takemu početju.  

Danes omenjam laž v moških hlačah, ter o intelektualni in moralni podhranjenosti večine Ustavnega sodišča v zadevah referedum 2tir ter o dosjeju Zoran Janković in ljubljanske volitve, ki se po zaslugi US ne premakne z mrtve točke in seveda ne moremo in ne smemo prezeti najnovejši škandal Roka Čeferina  in dr. Pavčnika »sojenja v lastni zadevi« oz zadevi svojega sina.   

Da je predsednik dr. Rajko Knez pred letom   dni  vzel v bran svojega podpredsednika Acceta  me ne čudi, saj je v Sloveniji povsem običajno, da se v imenu zaščite »integritete« institucije, večina ravna po hlapčevskem instinktu - takoj se spravi v bran večine proti manjšinskemu »oporečniku«, ki pokaže na njene nepravilnosti, ki instituciji škodijo in  jo delajopovsem  nekredibilno.  Namesto, da bi predsednik US zaščitil institucijo s pozivom k odstopu je njegova cehovska privrženost apriorna in nedotakljiva, zato se dogaja nasprotno. Nedotakljivost in ne-odstop ustavnega sodnika je tako rekoč vrednota vseh vrednot, zato se v SLO nič ne premakne in se ne bo premaknilo, dokler ne bodo močni posamezniki, kot je ddr Jaklič, dobili medijsko podporo in postali toliko odmevni, da se ob njihovih stališčih ne bo dalo zamahniti z roko in jih ne bo možno, kot to počne večina slovenskih pravnih ne-razumnikov, lahkotno odpraviti iz javnega spomina.

Zato je velikanski problem, da so ustavni sodniki postali nedotakljivi kočevski medvedi. Več imajo masla na glavi, bolj so nedotakljivi. Čeprav je zadeva enostavno rešljiva – ti sodniki bi morali bi ponovno po zaupnico v Državni zbor, ki  je te sodnke z najmanj  46 glasovi izvolil.  Verjetno bi to marsikoga prisililo k odstopu, tako Acceta kot politkomisarko Ustavnega sodišča gospo Špelco Mežnar. Oba sta namreč soautorja ne le pri tej aferi ampak tudi idejna avtorja proslulega »rezultatskega načina odločanja«, ki pomeni konec samostojnega ustavnega sodnika.

Da o Roku Čeferinu, ki je tokrat sodil  (zavrgel pritožbo v »njegovi  lastni zadevi«) niti ne govorimo.

Sicer pa imamo v Sloveniji ogromen problem: institut samo izločitve zaradi kršenja videza nepristranosti se sploh ne uporablja. Kaj šele odstop iz moralnih razlogov, ob konfliktu interesov oziroma ob izgubi integritete.   

Ker se sodstvo samo nikoli navadni smrtniki pričakujemo, da bodo to potezo potegnili poslanci Državnega zbora in uporabili tako imenovano KUL »konstruktivno nezaupnico«  tudi v primeru ustavnega sodnika -  Roka Čeferina, Špelce Mežnar in Mateja Acceta. To je nujno, če naj se končno prične postopek obnove popolnoma uničene fasade in nosilnih zidov Ustavnega sodišča. 

Sicer pa predlog ni nobena noviteta, gre le za dosledno spoštovanje in uporabo 8 člena Zakona o sodniški službi, tako imenovanega Pučnikovega amandmaja, ki bi ga morali začeti uporabljati predvsem in najprej sodniki sami na Ustavnem sodišču.  Ta določa, da sodnik, ki krši človekove pravice izgubi sodniško funkcijo. Pravica do poštenega sojenja in poštene obravnave pa je po ustavi človekova pravica.

Kršitelji človekovih pravic ter  kršitelji videza nepristranosti  kot tudi kršitelji dejanske nepristranskosti na Ustavnem sodišču nimajo kaj iskati. Kot tudi nima kaj iskati novodobni slovenski izum »rezultatsko« odločanje, ki je sramota  vseh sramot, ob kateri pa vsa častitljiva slovenska pravna stroka noče niti spregovoriti.

Dokler bodo slovenski ustavni sodniki zaščiteni, misleč, da je nad njimi samo modro nebo, ne bo sprememb. Zato je skrajni čas, ne samo za pozivanje k odstopu, pač pa za poziv naj Državni zbor uveljavi konstruktivno ne-zaupnico kateregakoli ustavnega sodnika.

To bi sicer morala biti tudi medijsko podprta in odmevna tema in S T A, bi jo morala na veliko plasirati v medije, ki pa bo po njihovi dolgoletni  praksi sodeč,  prakticirala cenzuro in selekcijo informacij, namesto celovitega informiranja državljanov. Tudi najnovejša STA  cenzura tega primera to dokazuje.

Slovensko washingtonsko močvirje niso samo Murgle, pač pa tudi najvišja sodna institucija v državi  sestavljena po priporočilu bivše Cerarjeve poslanke Jasne Murgl. Asociacija, povezava  obeh imen to dokazuje. Zato so rezultati takšni kot so, globoko negativni. Ustavno sodišče ni zgled ampak nacionalna sramota.                                          

Vili Kovačič, državljan K.

Objava osebnih prejemkov sodnikov in tožilcev!

POZIV MINISTRICI KOZLOVIČEVI

Podobno kot je notranji minister Aleš Hojs objavil plače policistov, pričakujemo od ministrice za pravosodje, gospe Lilijane Kozlovič, da na isti način objavi osebne prejemke oz plače, tožilcev in sodnikov. To bo znatno povečalo zaupanje ljudstva v imenu katerega se v SLO deli pravica. Mislim, da zadržkov za objavo ni, zato predlagam, da  se ta ukrep uresniči čim prej. Dobra praksa ministra za notranje zadeve nam je spodbuda, da to zahtevamo tudi na drugih področjih. 

Tožilci, pa so tudi sicer problem glede tega ali si res zaslužijo svojo plačo, kajti kot vidimo celo prelagajo tožilske dolžnosti na obrambo (umor Janka Jamnika), hkrati s tem ko sodniki (nekateri, ne vsi) za naš denar in v imenu ljudstva ščitijo kriminal in ustvarjajo nadomestne morilce.

Sicer pa: epur si muove – in vendar se vrti., morda.  Do nedavnega celo fotografij sodnic in sodnikov ni bilo  možno in dovoljeno objavljati.

Sicer pa so »plače« verjetno samo del njihovih prejemkov. Kriminalne protipravne sodbe in montirane obtožnice, po modelu Blanke Žgajnar, se ne producirajo zastonj in se ne »nagrajujejo« samo s plačami javnih uslužbencev. Pri pokvarjenih ljudeh, tudi sodnikih in tožilcih, so usluge  ne kompenzirajo samo z denarjem, oziroma le v manjši meri. Večji del menjave je v sferi naturalnega gospodarstva – roka roko umiva , obe pa (medijski) obraz. Kljub temu pa je treba začeti s plačami.  

Žal si moramo priznati:  pameti in poštenosti je zmanjkalo, ostane nam samo še javnost. Dokler seveda tudi pri njej ne izgine občutek za resnico in pravico.

Na slovenskih sodiščih sodniki na začetku praviloma najavijo, da je sojenje javno. Čim sodnik to izreče, vsi novinarji – snemalci (prostovoljno ?) pospravijo snemalne naprave. in zbežijo iz sodne dvorane. Javnost sojenja je samo še kot foto termin. 

Vili  Kovačič, državljan K., Davkoplačevalci se ne damo.

Ps: obenem gospe ministrici pošiljam pobudo za EU pravosodni izpit, ki bi

nedvomno pripomogel k zmanjšanju pravnega deficita v vseh, posebej pa še v novih, članicah EU , saj je deficit ogromen. Ne-poznavanje EU pravnega reda je vrhunsko, večinoma celo načrtovano.

Pri EU izpitu gre za mehko, sicer zelo pozno, vendar nujno meritokratsko intervencijo -  mehko obliko lustracije: prepričan sem namreč, da bi polovica kandidatovna izpitu  »pocepala kot muhe«. Med njimi tudi tisti, ki niti državnega pravosodnega izpita nimajo.

Pravni red EU je civilizacijski dosežek zahodnega sveta, pohitimo da ga spoznamo, predno ga izgubimo in  nas prej ne prehiti šeriatsko in aziatsko pravo oziroma svetovna prevara, globinskih razsežnosti kot so pokazale zadnje ameriške volitve.

Sicer pa Rooseveltje rekel: Država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi je izgubljena.

POZIV PREDSEDNIKU DRŽAVE IN VLADE

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Erjavčeva 17

1000     LJUBLJANA

Datum: 6.1.2021

Spoštovani predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor!

Podpisniki tega pisma smo odvetniki, ki smo od meseca decembra 2014 zagovarjali dr. Milka Noviča, obtoženega, da je 16.12.2014 iz »nizkotnih nagibov« umoril direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika. Dr. Novič je v sodni kalvariji, ki je trajala polnih šest let, večino tega časa prebil v priporu oziroma na prestajanju kazni. Dr. Noviču je sodišče v prvem sojenju leta 2017 izreklo kazen 25 let zapora, ki jo je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo, Vrhovno sodišče RS pa zaradi hudih in številnih kršitev obdolženčevih pravic razveljavilo. V ponovljenem postopku je Okrožno sodišče v Ljubljani dr. Noviča v celoti oprostilo obtožbe, vendar pa je Višje sodišče v Ljubljani to sodbo razveljavilo zgolj - po mnenju obrambe - zaradi povsem nebistvenih procesnih kršitev pravic tožilstva in pooblaščenca. V tretjem sojenju je dne 21.12.2020 sodišče prve stopnje dr. Noviča ponovno v celoti oprostilo, dne 27.12.2020 pa je nastopilo zastaranje kazenskega pregona, zaradi česar navedena (že druga) oprostilna sodba ne bo postala pravnomočna.

Na vas se obračamo, gospod predsednik, s pozivom, da svoj položaj uporabite za to, da pozovete ustrezne službe, da nadaljujejo s preiskavo umora dr. Janka Jamnika. Zdi se nam, da je moralno in pravno nesprejemljivo, da bi država kljub nepravnomočni oprostilni sodbi prenehala z iskanjem pravega storilca. Nobenega dvoma namreč ni, da je tožilstvo 6 let preganjalo napačnega človeka, na kar smo zagovorniki vsa ta leta tudi javno opozarjali. Ker gre za hudo kaznivo dejanje, se nam zdi nedopustno, da bi storilci ostali nekaznovani. Prav tako je potrebno odstraniti vsakršen pomislek oziroma dvom o nedolžnosti po krivici obtoženega dr. Milka Noviča, saj oprostilna sodba zaradi zastaranja kazenskega pregona nikoli ne bo postala pravnomočna. Nenazadnje je potrebno upoštevati tudi hudo trpljenje staršev pokojnega dr. Jamnika, ki si bolj kot vse želijo to, da se odkrije pravega storilca.

Preiskava tega kaznivega dejanja je bila zaupana Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU), ki je deloval po navodilih tožilke Blanke Žgajnar, ki je vso pozornost usmerila izključno v dokazovanje krivde dr. Milka Noviča. Vse druge ponujene možnosti glede resničnega storilca in ozadja tega kaznivega dejanja pa je tožilka vztrajno zavračala in našim pobudam in opozorilom ni želela prisluhniti.

Zagovorniki tako pozivamo, da se preiskava tega kaznivega dejanja zaupa kriminalistom PU Ljubljana, ki so tudi sicer pristojni za preiskavo tega kaznivega dejanja, pri čemer je ključno, da se tožilki Blanki Žgajnar odvzamejo vsa pooblastila za vodenje in usmerjanje nove preiskave. Več kot očitno je namreč, da tožilka Žgajnar za iskanje pravega storilca že od samega začetka sploh ni bila zainteresirana in kot tožilka Specializiranega državnega tožilstva tudi ne pristojna za pregon dr. Milka Noviča. Nasprotno, tožilka je vsa ta leta brezkompromisno vztrajala pri zastopanju obtožnice brez enega samega nespornega materialnega dokaza in tako do zadnjega, ko so vsi izvedeni dokazi potrdili Novičevo nedolžnost, zahtevala obsodilno sodbo in izrek 25 letne zaporne kazni. Pozive obrambe, naj vendarle umakne obtožnico, je neargumentirano zavrnila, z očitnim namenom, da v delu javnosti pusti dvom o nedolžnosti dr. Noviča. To ocenjujemo kot absolutno nemoralno, neetično in nečastno ravnanje, ki si ga tožilec nikakor ne bi smel dovoliti.

Nenazadnje pa našo zahtevo za ponovno uvedbo preiskave umora dr. Janka Jamnika utemeljujemo tudi z velikim interesom javnosti, ki je šest let z velikim zanimanjem spremljala križev pot dr. Milka Noviča, njegove družine in staršev pokojnega dr. Jamnika.

Kot predsednika republike vas pozivamo, da storite vse, da ustrezni državni organi izvedejo temeljito (ne samo navidezno) preiskavo in s tem preprečijo, da bi to kaznivo dejanje ostalo neraziskano in storilci nekaznovani.

S spoštovanjem,

Jože Hribernik

odvetnik Žiga Podobnik

odvetnica Monika Poje

V vednost:

-          Janez Janša, predsednik Vlade RS

-          mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča RS

-          mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje

-          Aleš Hojs, minister za notranje zadeve

-          Drago Šketa, generalni državni tožilec

Ameriški čudežni deček Biden in čudežni dečko Janković. Oba sta UKRADLA VOLITVE in obema je skupen uvoz volivcev!

Ko se bo razblinil mit o zmagi Johna Bidena v ZDA, bo mit o zmagi Jankovića v Ljubljani ostal nedotaknjen. Zakaj?

Ker VRHOVNO sodišče ZDA ni slovensko Ustavno sodišče. Na srečo Američanov in žalost Slovencev . Slovensko US je karikatura neodvisnega sodišča. V volilni farsi v Ljubljani novembra 2018 je U S prekosilo samega sebe – niti sklep o končanju postopka si pritožniku ni upalo vročiti. Zato se postavlja vprašanje kdo financira takšno NEDELO Ustavnega sodišča.

A poglejmo si raje zgodbo o čudežnem dečku Bidenu, če že v zakulisje volitev v Ljubljani ne (z)moremo. Morda bo tudi padec tega mita pripomogel k padcu mita o Jankoviću in poštenih volitvah v Ljubljani. In to kljub čudežnemu molku USTAVNEGA SODIŠČA in zavržbi ustavne pritožbe in pritožbe zoper sramotno IZMIKANJE sodnih oblasti .

Ampak Biden je boljši. Joe Biden je čudežni deček politike. Pravi čudodelec. Dejstva ne lažejo.

V ZDA je na milijone – na desetine milijonov, ljudi, ki dvomijo v legalnost volitev in v to, da je Joe Biden zmagal, vendar je več kot očitno, da se motijo. Joe Biden je namreč človek rekordov in dosežkov, ki jim do dandanes še nismo bili priča.

Oglejmo si, kaj vse je Joe Biden dosegel in zakaj je nekaterim neukim dvomljivcem tako težko verjeti, da je Joe Biden zmagal.

Biden tako rekoč ni imel volilne kampanje. Tu in tam se je ustavil v kakšnem mestu, kjer so mu, medtem ko je momljal izpod maske, iz avtomobilov prisluhnili le maloštevilni ljudje. Kljub temu je podrl vse rekorde, saj do zdaj ni na volitvah za ameriškega predsednika nihče nikoli prejel večjega števila glasov. Biden je prejel celo 15 milijonov glasov več kot Obama. To zdaj pojasni, zakaj je bil Obama vedno tako prepričljivo izvoljen. Ljudje so volili njegovega podpredsednika. A vas zanima, kdo je kandidat, ki je na drugem mestu vseh časov? Predsednik Trump z letošnjim rezultatom. Osupljivo, mar ne? Človek doseže drugi najboljši rezultat v zgodovini ameriških volitev, a še vedno izgubi. Ampak to je šele začetek osupljivih podatkov. Biden je zmagal kljub temu, da je zmagal le v 17 odstotkih volilnih okrajev. Preostalih 83 odstotkov volilnih okrajev je osvojil poraženec, predsednik Trump.

V ameriških volitvah imata državi Ohio in Florida poseben status – imenujejo ju bellweather states. Kdor je v zadnjih 60 letih osvojil ti dve državi, je zmagal volitve. Letos je obe omenjeni zvezni državi osvojil predsednik Trump, a je zmagal vseeno Biden. Zanimivo je tudi to, da so glavni mediji v obeh državah napovedovali gladko zmago Bidna, a so se žal ušteli. No, nič ne de. Končna zmaga je še vedno šla v roke čudežnega dečka politike.

Poleg dveh omenjenih bellweather zveznih držav, obstaja tudi 19 bellweather okrožij. Kandidat, ki zmaga večino izmed njih, načeloma zmaga volitve. Predsednik Trump je osvojil 18 omenjenih okrožij, zmagal pa je s povprečno razliko 16 odstotnih točk. Biden je zmagal le v enem od devetnajstih okrožij, in sicer z razliko treh odstotnih točk, a je še vedno zmagal na volitvah. Neverjetno.

Obstaja tudi razširjena lista 58 bellweather okrožij, ki so od leta 2000 do zdaj vedno natančno napovedala predsednika. 51 od teh je pripadlo predsedniku Trumpu, a je Biden še vedno zmagal. Osupljivo.

Do zdaj še noben predsednik, ki je v času svojega prvega mandata izdatno izboljšal rezultat volitev za svojo stranko, ni izgubil ponovne izvolitve. Razen seveda predsednika Trumpa, ki je naletel na nepremagljivega Bidna.

V zadnjih sto letih se ni zgodilo, da bi predsednik, ki je kandidiral za ponovno izvolitev, prejel več glasov kot na prvih volitvah in izgubil, razen seveda predsednika Trumpa, ki je naletel na nepremagljivega Bidna.

Michigan je ena od zveznih držav, za katero odvetniki predsednika Trumpa trdijo, da je prirejala volitve. Številke so res nekoliko visoke, ampak tisto, česar odvetniki predsednika Trumpa ne razumejo, je, da večina Američanov fanatično podpira Bidna. V kraju z imenom City of North Muskegon, ki se nahaja v Michiganu, je bila udeležba 781,91-odstotna. Zeeland Charter Township, še en kraj v zvezni državi Michigan, je na volišča privabil kar 460,51 odstotka svojih volilnih upravičencev. Še nekaj podatkov za kraje v Michiganu: City of Detroit – 139,29 odstotkov (cca. 173 000 glasov so prispevala okrožja brez enega samega registriranega volilnega upravičenca), Grout Township – 215,21 odstotkov, Springlake Township 120 odstotkov. Poleg tega, da so Michiganu zelo uspešni pri motiviranju ljudi za volitve, so tudi mojstri poštnih storitev, saj je bilo cca. 289 000 poštnih glasovnic odposlanih in prejetih na isti dan. Zgleduj se Pošta Slovenije! Pa tudi zdravniki pri nas bi si lahko vzeli Michigan za zgled. Tam je namreč glasovalo kar 1400 ljudi, starejših od 100 let, eden je bil star celo okoli 270 let. Če kje, potem tam gotovo prakticirajo vrhunsko medicino.

Vendar pa nad Bidnom niso navdušeni le v Michiganu. Obožujejo ga tudi v zvezni državi Pennsylvania, kjer se odvetniki predsednika Trumpa prav tako čudijo številkam, ki samo pričajo o tem, kako neverjeten je Biden. Pennsylvania je volilnim upravičencem posredovala cca. 1,8 milijona poštnih glasovnic, vrnilo se jih je cca. 1,4 milijona, preštelo pa kar 2,5 milijona. Biden je volitve dobil okoli štirih zjutraj, ko so se na nekaterih voliščih pojavili neverjetni skoki v številu glasovnic. Čemu takšnemu nismo bili priča še nikoli. V nekaj minutah je v zgodnjih jutranjih urah prvega povolilnega dne ZDA preplavilo na sto tisoče glasovnic, od katerih jih je bilo okoli 97 odstotkov za Bidna. Česa takšnega nismo videli še nikoli, a Bidnu ni nič nemogoče. Kljub temu da se mu je zgodil Freudov zdrs in je na televiziji 24. oktobra javno dejal, da so organizirali največjo volilno prevaro v zgodovini ZDA, je še vedno zmagal. Biden zmore vse.  Kdor dvomi, da je za kovanec statistično nemogoče, da bi 600-krat padel na isto stran, pač še ni slišal za ime Joe Biden.

Ustavno sodišče povejte nam, kdaj bo prišlo do javne obravnave, v kateri je udeležen vsestransko zaščiteni Zoran Janković?

Poslano na: 

Ustavno sodišče republike Slovenije

Beethovnova 10

1000 Ljubljana

USTAVNA PRITOŽBA

Na Ustavno sodišče naslavljam ustavno pritožbo zoper izid lokalnih volitev novembra 2018 in s tem v zvezi na popolno odsotnost vladavine prava in nereševanje volilnega spora pred Upravnim sodiščem, ki sem ga sprožil 25.12.2018 !

Pri tem ne morem dovolj poudariti, da najprej pozivam samo Ustavno sodišče k vladavini prava tudi na Ustavnem sodišču in s tem v zvezi sprašujem kdaj bo prišlo do javne obravnave mojega splošno znanega primera, v katerem je udeležena tudi vsestransko zaščitena oseba - župan Ljubljane Zoran Janković, človek, ki se celo javno hvali, da se mu na sodiščih v SLO ni ničesar bati, dokler bo nasprotoval politiki SDS in Janeza Janše, čeprav politika na Ustavnem sodišču nima kaj iskati. S tem v zvezi pa vas ustavne sodnike spominjam in sprašujem sledeče:

1. Kakšen je status moje pritožbe na izid županskih in svetniških volitev v Ljubljani 18 novembra 2018 in zakaj volilni spor ni dokončno, pošteno in pravočasno rešen. Nasprotno, problem  se kot vroč krompir prelaga iz Upravnega na Ustavno sodišče in nazaj, v enem delu pa celo na Državni zbor.  

2. Ustavno pritožbo vlagam, ker mi sklep US z dne 3.9.2020 s katerim  je US zavrglo mojo  pobudo za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah, trenutno onemogoča nadaljevanje postopka pred ustavnim in upravnim sodiščem, čeprav je takšno pobudo za oceno ustavnosti iz nekaterih drugih razlogov, dalo tudi Upravno sodišče.

3. Sklep  o zavržbi U-I-450/19-17 z dne 3.9.2020 mi sploh ni bil vročen  - ne po običajni pošti, niti ga nisem prejel po E-pošti. Zanj sem slučajno izvedel iz odmevov na kolumno g. Bernarda Nežmaha v reviji Mladina, ki je nastala po mojem opominjanju medijev  o sramotnem dejstvu, da je od volitev minilo DVE LETI, čeprav se volilni spori po definiciji morajo reševati prednostno in ne z očitno težnjo po zavlačevanju zadeve.

4. Sklep o zavržbi je bil, kot piše v točki C,  sprejet soglasno - čeprav je eden od sodnikov ddr. Klemen Jaklič manjkal. Navedba o soglasju torej ni resnična, ni točna, saj je manjkal sodnik, ki mi  je v prvem odločanju o moji pritožbi nedvoumno priznal upravičenost pritožbe tako glede kršitve aktivne volilne kot tudi pasivne volilne pravice - torej tudi glede izvolitve župana, ki je sicer sama po sebi vidna vsakemu laiku in jasno razumljiva že iz teksta moje pritožbe. Je pa za mene to stališče bistveno.

5. Nadalje opozarjam tudi na problem ne-odločanja v volilnem sporu v Mengšu, ki ga  Ustavno sodišče povsem neupravičeno veže na moj primer, ki pa nima z ljubljanskim UVOZOM VOLILCEV in ter z enormno uzurpacijo glasila LJUBLJANA, nič skupnega - razen  odločilnega vplivanja na volilni izid z brutalnim lažnimi navedbami, cenzuro in drugimi kršitvami Zakona o medijih, tako v lokalnem občinskem glasilu, kot v Delu in v drugih medijih. 

6. Slednje je sicer v SLO splošen – sistemski pojav, zato bi vsekakor tudi pravna ureditev morala biti predmet nujne presoje U S  in podlaga za ustrezno zakonsko regulacijo financiranja predvolilne kampanje na lokalnih volitvah ter enakega dostopa vseh udeležencev do medijev, posebej županskih kandidatov.

7. Dve leti ne-odločanja v volilnem sporu je povsem nedopustno,  zato  vas, spoštovani sodniki, posamično in vse skupaj, sprašujem kakšno pravno varstvo ostane volivcu, da bo enakost volilne pravice spoštovana in zagotovljena nepristransko, pravočasno ter  povsod in v vseh primerih enako, ne glede na to kdo je udeleženec spora. In ne nazadnje, kdo bo nosil stroške ne odločanja, ki niso samo moralni ampak so - spričo samovolje ljubljanskega župana pri kanalu C0 in ob rušenja objektov v Mengšu, tudi materialni. Zaščito vladavine prava pričakujemo prav od ustavnih sodnikov.

Javnost obravnave, ki se ji upira Upravno sodišče bi moralo zaščititi prav Ustavno sodišče in to z zgledom na svojem terenu - z javno obravnavo obeh primerov na Ustavnem sodišču. Ustavnemu sodišču pa predlagam, da podobno kot leta 2018 glede referenduma, izda ureditveno odločbo in razveljavi volitve 2018, ustreznim organom pa naloži ponovitev volitev.

SKLEP: Spoštovani predsednik Ustavnega sodišča in sodniki, ki sicer javno  terjate zase dostojanstvo, kurtuazijo in spoštljivost.  Sliši se lepo, a vse to si more in mora sodišče prislužiti samo, z zgledom, s svojim delom, ne z lastnimi kršitvami pravnih norm in vladavine prava  ter z izgovori o nepristojnosti v trikotniku Državni zbor, Upravno sodišče in Ustavno sodišče RS. Pomen te pritožbe je tudi opozorilo na absurdnost tovrstnega početja.

Vladavina prava oz. pravna država je dobrina vseh državljanov, ne privilegij privilegiranih in  garant nedotakljivosti nedotakljivih. Druga obletnica nerešenega volilnega spora v Mengšu in v Mestni občini Ljubljana, pred dvemi leti 18.nov.2018,  je skratka porazna bilanca slovenskega sodstva, posebej še Ustavnega sodstva in Upravnega sodišča. Pri čemer je vsakomur jasno, da je v demokraciji goljufija volivcev kaznivo dejanje.

Za zaključek povzemam največje kršitve v Ljubljani:

1) Uvoz volivcev

2) popolna uzurpacija občinskega glasila

3) zloraba otrok v volilni kampanji

4) zloraba vere v zasebne politične namene ter druge zlorabe, ki so dokazljive in dokazane.

Sodišče naj zasliši priče in upošteva izsledke policijske preiskave, ki je v teku.

Sodišču predlagam, da zadevo obravnava in odloči prednostno. Pričakovanje, da bo D Z »popravil« zakonodajo, pa je povsem iluzorno.

Ljubljana 25.11.2020

Vili Kovačič

Ps: Opozoriti pa moram še na dolg, ki ne zastara, to je neuresničen sklep US iz januarja 2018, s podpisom dr. Jadranke Sovdat, ki Državnemu zboru v roku enega leta nalaga uskladitev referendumske zakonodaje z Ustavo RS. Žal je nedonošeni otrok že zdavnaj izdihnil, oživite ga k življenju. Tako DZ kot tudi predsednik države se ne zmenijo zanj ! Pacta sunt servanda !

Obenem drage bralce pozivam, da tudi Vi podpišete peticijo o predragih nabavah v zdravstvu. Tu se skrivajo milijoni, ki nepovratno odhajajo vsako leto. Klik na peticijo

Teflonski Zoran Janković! Tožilstvo skriva podatek o tem, kako daleč je preiskava glede volilne goljufije v Ljubljani.

SRAMOTNA DRUGA OBLETNICA UGRABLJENIH VOLITEV V LJUBLJANI IN MENGŠU


Vladavina prava za Jankovića  nikoli ni veljala, zato  tudi obtožba o UVOZU 35 tisoč VOLIVCEV in iz vesolja vidna popolna uzurpacija mestnega glasila Ljubljana ni procesirana!

Evro birokrati pojma nimajo kako globoka je pravna črna luknja Slovenija. Današnji dan je sramotna druga obletnica nedelovanja pravne države. Do kdaj še !?

Minilo je točno dve leti od ugrabljenih Ljubljanskih in Mengeških volitev. Medtem ko v ZDA sodišča delajo in razčiščujejo volilno prevaro tisočletja, Slovenija živi v utvari lažnega rezultata Ljubljanskih  in Mengeških lokalnih volitev 18 novembra 2018.

Tožilstvo po 2 letih ne dovoli vpogleda v zadevo "Volilna prevara v Ljubljani" in tukaj je njihov odgovor: 

ZADEVA: Vaše zaprosilo za vpogled v tožilski spis, št. LJ-Ktpp/416/2020/UL

Na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ste 21.9.2020 podali pisno prošnjo za vpogled v spis tukajšnjega tožilstva, št. LJ-Ktpp/416/2020/UL, in za pridobitev fotokopij vseh, v tej zadevi pridobljenih listin, dne 21.9.2020 in 23.9.2020 pa ste po elektronski pošti zaprosili za vpogled v ugotovitve policijske preiskave v tej zadevi.

Policija je v tej zadevi na tožilstvo posredovala zaključni policijski akt, v zvezi s katerim je bila podana zahteva tožilstva za njegovo dopolnitev. Navedeno pomeni, da policijska preiskava v tej zadevi še ni zaključena, zaradi varovanja interesov le-te in kasnejšega tožilskega postopka pa vaši prošnji za vpogled v spis in posredovanje fotokopij dosedanjih ugotovitev policije v tej fazi postopka ni mogoče ugoditi.

S spoštovanjem.
Uroš LESJAK

okrajni državni tožilec

Institucije države na čelu z Ustavnim in Upravnim sodiščem ter Sodnim svetom pa  prenašajo primer druga na drugo ! Najsramotnejši člen te verige pa je slovenska pravna stroka, ki previdno molči in omogoča brezpravje.  Prevaranti pa se veselo kot navidezni "demokrati" in lokalni šerifi sprehajajo med nami.  Virus brezbrižnosti in medijske pristranosti pa uničuje vladavino prava, ki je minimalni pogoj normalne družbe.

Za vse to pa niso najbolj krivi prevaranti sami, ampak "pošteni" ljudje, molčeča večina v medijih in institucijah nadzora, ki gledajo stran.

Vendar tako ne moremo naprej. Oklep  brezbrižnosti je treba prebiti. Dokler do tega ne pride pa Sloveniji ni rešitve, je samo umiranje na obroke. Zato pozivam vse, predvsem pa pravnike - učitelje drugih o tem kaj je prav, da stopijo na pravo stran. Na stran osamosvojitve duha, ki ne priznava lažnih avtoritet levičarske nadutosti in se zavzamejo za to, da pravo in pravica ne bosta drug drugemu nasprotnika.

Prepričan sem, da bo Amerika rešila svoj veliki škandal, ker so ljudje glasni, Slovenija pa ga ob molku preplašenih "poštenih" ljudi ne bo nikoli!  Predvsem pa ga ne bo ob molku pravnikov in pravne stroke, ki je prva poklicana, da povzdigne svoj glas.

Vili Kovačič, državljan K.  

Prejeti dopis:

ZA VLADAVINO PRAVA - v vseh državah članicah EVROPSKI PRAVOSODNI IZPIT !!!

EVROPSKA POBUDA za PRENOVO PRAVOSODJA – Slovenija naj tvorno sodeluje v prizadevanju za vladavino prava !

Spoštovani,

Dajem predlog , da  Slovenija na področju EU prava postane vodilna in nihče ji ne bi mogel ali želel  oporekati !

Zdaj ko bo Slovenija ponovno predsedovala Svetu EU mora postaviti odločen cilj,  da se pravosodje v vseh državah članicah EU očisti, poenoti in »harmonizira«  po istih načelih in standardih. Zelo pomembno dejanje tega očiščenja je uresničitev standarda, da v državah članicah vsi sodniki, tožilci in odvetniki v 2 letih opravijo EU pravosodni izpit.  Mimogrede - zdaj še državnega pravosodnega izpita prenekateri nimajo, imajo pa potrdila o tem, da ga imajo. Ne dvomim tudi da je podobna situacija še v marsikateri državi. Država, ki  tega ukrepa – uvedbe EU pravosodnega izpita,  ne izvrši, ni upravičena do kakršnihkoli denarjev iz EU skladov ter EIB in EBRD. Javne RTV vseh držav članic, brez izmikanja,  pa morajo biti obvezane, da o tem izčrpno informirajo javnost, tako strokovno kot splošno javnost. 

Vse članice EU so del EU prava, ki pa ga izvajalci večinoma ne poznajo, obenem pa so  obvezane uvajati zakone na osnovi načel ki so osnovane na EU pravu in EU direktivah. Sodniki, tožilci in odvetniki , pa so pogosto na ničelni stopnji znanja o tem. Ne poznajo sodb EU sodišča v Luksemburgu, ne sodb sodišča v Strasbourgu. Ne mednarodnih paktov  in  konvencij. Enako neznanje vlada na področju uvajanja okoljskih EU direktiv. Skratka katastrofalno ne-znanje prevladuje  vsepovsod. Celo na Ustavnem sodišču RS  in Vrhovnem sodišču ter Upr. sodišču, da o nižjih instancah sploh ne govorimo !  Sem spada seveda Računsko sodišče ter druge pravno nedelujoče institucije - ARSO in druge agencije in celo poslanci DZ in svetniki DS, ki bi morali poznati vsaj osnovne standarde delovanja učinkovitega in za ljudi pravosodnega   Predvsem pa seveda prej našteti - odvetniki, sodniki in tožilci !

Da je predlog upravičen priča tudi dejstvo, da je je veliko sodb slovenskih sodišč  v primeru pritožb razveljavljenih, tako na evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, kot tudi na splošnem sodišču EU v Luksemburgu. 

EU komisija bi morala v ta namen odrediti EU sredstva -  najprej za  izobraževanje in nato za izvedbo EU pravosodnega izpita.  Upam, da bo  tokrat Slovenija pri tem vodilna, čeprav je stanje prav v Sloveniji v pravosodju znotraj EU verjetno najslabše, je najbolj zapacano ter najbolj ustrahovano, da o  skorumpiranosti niti ne govorimo. To ni trditev na pamet, to  govorim iz videnja stvari od blizu ter spremljanju stvari v sodnih dvoranah na živih primerih.  

 

Lp   Vili Kovačič, državljan K. 

 

Pripis pod črto:

Pravosodje je lahko kohezijska sila, ne pa predmet spora znotraj EU. Enako vlogo kot jo imajo prometna pravila v fizični infrastrukturi gre pri pravosodju  za pravila ravnanja -  za mentalo  infrastrukturo, ki je osnova vseh  drugih dejavnosti.

Spoštovane gospe in gospodje pravniki, EU poslanci in drugi.  Predlog vzemite resno, če seveda ni del vaše  intimne opcije  morda zgolj to, da se o pravosodju govori predvsem zato, da se nič ne  stori in nič ne spremeni !

Tudi mediji podprite ta predlog,  predvsem RTVSLO, ki se deklarira za javni servis, ki dela nepristransko in v  javnem interesu.

KOALICIJA - ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6.

Gospe in gospodje ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6 

Če hoče Jernej Vrtovec  res kaj spremeniti mora bistveno spremeniti odnos oblasti do državnih infrastrukturnih investicij !

To pa pomeni radikalno drugačen odnos do alternativnih rešitev, ki jih ponujata  inženirska stroka in civilna družba.

Glavni problem pa je, da se oblast z ALTERNATIVNIMI REŠITVAMI NOČE SOOČITI in se  s predlagatelji sploh noče enakopravno pogovarjati, čeprav bi si moral vsak pametni vladar  želeti prav to: pogovor brez predsodkov  z namenom  iskati boljše rešitve - alternativo.  A bodimo konkretni !

Če bo hotel minister Vrtovec držati obljubo, da naj bi bil drugi tir zgrajen do leta 2026, bo moral

1. sprejeti novo, drugačno TO JE CENTRALNO VARIANTO ( KKD) Koper - Kozina - Divača,  ki jo vidite na povezavi 

2. ob sedanji progi položiti še en tir, ki je bil S STRANI PRVIH GRADITELJEV nekoč že načrtovan, kar je vidno celo iz zraka iz poteka sedanje trase. 

Vlada naj izbere med obema in naj za to prevzame polno politično odgovornost.

Sedanji vladni drugi tir je NEPOPRAVLJIV samomor Koalicije in SDS na naslednjih volitvah.  

Nikoli več ne smemo privoliti v  to, da oblast – naj bo kakršnakoli – leva ali desna, ignorira zdrav razum in pristaja na uničenje narave ter brutalno kršitev zakonodaje, Nature 2000 ter EU direktiv o habitatih in vodnih virih in  domačega pravnega reda o graditvi objektov.

Gospe in gospodje ne stopajte na mino, ki so vam jo pripravili drugi. NAROD ne bo POGOLTNIL novega TEŠ6.

Samo osel gre 2 krat na led. Ne bomo dovolili, da nas ima oblast za osle, norce in Butalce ali pač - kar je razvidno na vsakem koraku - sužnje pohlepa gradbenih baronov. Zato ustavite vsa dela na 2tiru dokler Računsko sodišče ne naredi revizije projekta in svet za civilni nadzor 2TDK ne izda pozitivnega mnenja o projektu.To je minimum od minimuma kar lahko stori aktualna politična oblast.

Gradbeno dovoljenje je izdano nezakonito, kajti Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki je pogoj za gradbeno dovoljenje ta projekt nima. To pomeni, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano NEZAKONITO. 

Spoštovane Slovenke in Slovenci in vsi državljani R S. Pamet je boljša kot žamet. Uporabimo zdrav razum – OHRANIMO NARAVO, ČISTO PITNO VODO in MILIJARDE in ne nazadnje: za prihranek več kot v celoti lahko obnovimo revitalizirajmo  in elektrificirano lepotico Avstro Ogrske -  Bohinjsko progo od Karavank do KOPRA in elektrificirajmo Slovenske železnice v celoti. Osvobodimo se infrastrukture, ki smo jo podedovali od Italije iz časov fašizma. 

Naj bo Koper Kozina Divača skupaj z Bohinjsko progo tudi nova trdna vez Slovenije s srednjo Evropo kamor spadamo pa tudi navezava na nekoč Slovenske železnice - prek slovenske in Hrvaške Istre do Jadrana, vse do Pulja. 

Politike pozivamo: državne investicije izvajajte v SPLOŠNO KORIST, za NARODOV BLAGOR, ne za  UNIČENJE Slovenije. Vsi skupaj pa imejmo pogum za razum.

Noben politik se nima pravice sklicevati na pravico do nevednosti, ta privilegij ima lahko samo ljudstvo, ne pa njegovi voditelji. Zato vladajoče politike – koalicijske partnerje in in stranko SDS opozarjamo na nepopravljiv samomor na prihodnjih volitvah po poti, ki so jim jo  pripravili drugi.

Sedanja opozicija - Tanja Fajon in Alenka Bratušek se bojita prav tega, da se bomo zbudili v DRUGI REPUBLIKI takšni kjer infrastruktura ne bo več sredstvo  za pranje in prečrpavanje denarja in  iz gradbeništva v financiranje volitev.  

Spoštovane državljanke in državljani ter vsi politiki, na oblasti in v opoziciji ! Nikoli ni prepozno ! Za prave rešitve je vsak čas PRAVI ! Osvobodimo Slovenijo zablodelega POLITIČNEGA VOLUNTARIZMA, ki nam ga  mediji servirajo kot edino možnega. Poslušajte zdravo pamet  in glejte kaj nam sporoča dr. Duhovnik ! Ne obračajte se po vetru javnega mnenja in spoštujte koalicijsko pogodbo 13 in 21 predlog ukrepov in lastne dokumente iz časa ko ste bili v opoziciji.

Jernej Vrtovec in Andrej Vizjak ne postanite lutke gradbenih baronov in ne dopustite novega TEŠ 6 na tretjo potenco ! Državljani bodo cenili POGUM ZA RAZUM ne pa neprestanega jadikovanja, da je vse prepozno. To mantro vedno slišimo od od tistih, ki navijajo za to da vse ostane kot je bilo.

Vili Kovačič, državljan K.

DRŽAVLJANI SPOROČAMO

DRŽAVLJANI SPOROČAMO !

Vili Kovačič: »Od nevednosti do neumnosti je zelo majhen korak, ki je dovoljen  navadnim državljanom, nikakor pa ne politikom, ki upravljajo z  milijardami in stotinami milijonov davkoplačevalskega – našega, denarja.«

Prav zato  (1) sedanjo Vlado ROTIM in pozivam,  da dokončno ustavi brezglavo investicijo 2.tira  in ukine parazitsko podjetje  2TDK (zakaj imamo državno firmo SŽ?), ki izsiljuje gradnjo po prepovedanem območju - habitatskem rezervatu evropskega pomena in življenjsko pomembnih vodnih virih.  Skratka po trasi, ki je podzemna ekološka vodna bomba, zaradi česar so Italijani leta 2009 (tržaška POKRAJINA  in občina Dolina) odstopili od projekta v tej smeri. Ustavitev ne bi pomenila konca projekta, ampak njegovo razumno umestitev v prostor z dvotirno  progo po sredinski varianti - trasi Koper, Kozina, Divača. Gre za dvotirno progo, ki bo zgrajena brez škode za ljudi in okolje in je 2,5 krat cenejša ter bo spričo 4 x manj predorov zgrajena hitreje (2 krajša predora, ki bi ju lahko gradili tudi domači izvajalci).

Sicer pa (2) opozarjam na  še en projekt – Bohinjsko progo. Cesar Franc Jožef je znal misliti 100 let naprej, mi sodobni Slovenci ne znamo in nočemo misliti 100 let nazaj. Prav zdaj se namreč ponuja možnost njene revitalizacije, modernizacije in elektrifikacije s tem pa  rekuperacije energije. Gre za dejanski preskok iz 19 v 21 stoletje – z izrabo potencialne,  kinetične energije in pretvorbo zavorne sile v elektriko.  Kajti od Jesenic do Kopra je skupno 1.000 m (2 x 500 m) višinske razlike. Ogromna sila in ogromna masa 1.500 ton, pa zdaj služita le za netenje požarov. Zato upam,da bo ta projekt uvrščen kot nujen  v vladni paket investicij za izhod gospodarstva iz Corona krize.

In (3) obstoja način, kako take katastrofe in anomalije, kot je bil TEŠ6 in 2.tir, v bodoče preprečiti. Sedanji ZAVRNITVENI REFERENDUM je treba prekvalificirati v POTRDITVENI REFERENDUM in ljudstvo (tudi alternativna stroka),  bi dobilo zadnjo besedo ! »Dokazno breme« bi bilo na strani predlagatelja zakona – praviloma sta to vlada in DZ. Tako bi dobesedno uveljavili tudi  3. člen in 44. člen Ustave. Samo eno besedo v 90. členu Ustave je treba zamenjati. To pa je, da je Zakon je SPREJET (ne zavrnjen), če je zanj na referendumu glasovala 1/5 vseh volivcev. S to na videz minimalno  spremembo bi dosegli maksimalni učinek (v taki ureditvi tudi omejitev referendumske tematike ni več opravičljiva). Stvari, ki danes stojijo na glavi, bi se tako postavile na noge. Nobena vlada ne bi bila več zainteresirana za čim nižjo referendumsko udeležbo, kot je to sedaj, pač pa za čim večjo. Pogoj za referendum pa seveda ostaja isti – uspešna pobuda 2.500 in predhodno zbranih 40.000 podpisov.

Pod  pritiskom takšne,  obvezne potrditve ljudstva bi avtomatično tudi vsi  drugi zakoni postali boljši, bolj premišljeni, in ne izsiljeni s hitrimi postopki. 

Pozivam eminentne intelektualce iz »Katedrale svobode« in 75 nezadovoljnih z vlado, da to podprejo in se  končno opredelijo za delujočo demokracijo, ne zgolj za brezglavo demokracijo proti JJ.

Gre za demokratično spremembo, ne za anti demokratične parole jakobinskega naskoka na oblast. Sicer pa se zavedam, da je takšen predlog za večinsko slovensko kolektivistično pamet, s pretežno antidemokratično tradicijo in  blokado v glavah, velika  herezija. Vendar kljub temu ne iluzija ! 

Na koncu pa skromno dodajam, da je pobuda moja. Zanjo me ni navdihnil ne Orban in ne Janša, ne frak in ne talar, ampak moja trojna izkušnja z referendumi. (TEŠ6 ,2TIR in tudi 3RoS). Bi si pa močno želel, da bi jo podprl tudi  predsednik vlade Janez Janša, tako kot je podprl zadnji referendum. Če Levice, Ernestine Rožman in Spomenke  Hribar, niti ne omenjam.  Nemo propheta in patria. Nihče ni prerok v lastni domovini ! 
Sicer pa, rešitve so dobre ali slabe same po sebi, brez obvezne etikete na čigavem zelniku so zrastle!
Pamet ni vezana na ideološko pripadnost, je pa res, da nekaterim ideologija omrači um.

Vili Kovačič, državljan K.

ČAS JE ZA POŠTENE IN POGUMNE SODNIKE !

ČAS JE ZA POŠTENE  IN POGUMNE SODNIKE !!! 

Društvo DavkoPlacevalciSeNeDamo za ustavnega sodnika predsedniku države predlaga g. Zvjezdana Radonjića. Sodnika, ki ga odlikujeta razum in pogum. Ne dovolimo, da prevladajo (OR) oprezne riti. Strokovnost, poštenost in pogum so njegove odlike. Njegov  suspenz pa  je  sramota za SLO sodstvo ! Je poizkus ponižanja ki ne bo uspešen.

Naj ga složno podpre KOALICIJA in vsi v Sloveniji,  ki jim je kaj do pravice in resnice. Za izhod iz sodne DŽUNGLE rabimo pogumne in razsodne ljudi. Na sodniku stoji in pade sodstvo. Zato je potrebno:

1.    dosledno izvajanje zakona o sodniški službi, 8 člena. ki govori o tem da sodnik, ki krši človekove pravice izgubi licenco za sodniško službo. 

2.    Vsi sodniki morajo opraviti Evropski pravosodni izpit - E P I. Brez tega sodniki niso kvalificirani za sodniško službo, kajti SLO je del EU prava in v SLO pravo so vključene številne EU direktive.  Mnogi sodniki pa sodijo kot, da ne poznajo pravne abecede.

3.    Sodnikom, ki v 2 letih ne bi absolvirali EU prava, človekovih pravic ter mednarodnih konvencij, ni mesta  med delivci pravice.

Niso vsi taki, dobre sodnike je treba nagraditi, pokvarjene in strahopetne pa je treba sankcionirati. Dokler to ne bo urejeno nismo država ! 

Ljudje, ki nam pridigajo o postopkovni pravičnosti, so sami največji kršitelji. Vladna koalicija je v stanju te zadeve sanirati in postaviti na pravo mesto. Zato naj ne odlaša s tem kar bi morali predhodniki storiti že pred 20 ali 30 leti.

Ljubljana 23.08.2020                                   Vili Kovačič, državljan K.

POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE slovenske vlade

POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE SLOVENSKE VLADE

Proti samopostrežni vladavini prava !

POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE SLOVENSKE VLADE

Proti samopostrežni vladavini prava !

Pozivam aktualno oblast -  ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič  in ministra za javno upravo  Boštjana Koritnika ter vodstvo  NPU in vodstvo policije, da končno  ukrepajo in na Upravnih enotah v Ljubljani uvedejo specialno kriminalistično preiskavo vpisov začasnih prebivališč  in volilnih imenikov v novembru in celotnem letu 2018. Utemeljeno namreč  sumim, da je v MOL novembra 2018  prišlo do uvoza volivcev - prišlekov iz drugih občin in bivših republik bivše države, s čemer je bil grobo deformiran volilni izid županskih volitev in volitev v občinski svet mestne občine Ljubljana.

Sodni spor se vleče že od leta novembra 2018 vendar slovenska sodišča nočejo razpisati glavne obravnave. Po sklepu Ustavnega sodišča  bi moralo Upravno sodišče  razpisati narok za JAVNO OBRAVNAVO, čemur pa se Upravno sodišče s sodnikom Boštjanom Zalarjem na čelu, trdovratno upira in namesto tega vrača žogico USTAVNEMU SODIŠČU, (da to presodi ustavnost zakona o lokalnih volitvah) češ da zaradi pravnih praznin in neustavnosti nekaterih določb zakona ne more meritorno odločiti. Sicer pa sem tako zahtevo na Ustavno sodišče naslovil tudi sam, vendar je takrat to zahtevo  U S ignoriralo. Očitno pa Ustavno sodišče tega niti sedaj noče storiti in namerno vzdržuje negibno situacijo.  

Tako nastaja absurdna situacija,  ko prvo  sodišče  pri nezakonitem ravnanju (očitno po dogovoru z njim)  ščiti nezakonito ravnanje drugega. Evropske institucije in EU funkcionarji pa kot papirnati tiger, molčijo in se zaletavajo v Madžarsko in Poljsko. Nepredstavljivo brezpravje v Sloveniji pa tolerirajo. Še več: sodniki si sami sproti določajo pravila ravnanja (primer Novič in Radonjić) !   Nastaja tako rekoč nova disciplina - samopostrežna vladavina prava oziroma vladavina samopostrežnega prava.  Minister Gregor pa nič ! Zato se pritožujem ! 

 Vili Kovačič, državljan K.

 

Ljubljana.01.08.2020      Vili Kovačič, državljan K.

Omizje o medijih na RTVSLO, ki ga je vodila Ksenija Horvat! RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vemo če je sploh kdaj bila!

Spoštovana voditeljica omizja o medijih, ga. Ksenija Horvat ! 


RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vem če je sploh kdaj bila. Sklicevanje na gledanost v pandemiji je ponižujoče zavajanje, ker ni relevantno ! Sklicevanje na tuje novinarje, ki pojma nimajo o stanju v Sloveniji, je še bolj.
Demokratično omizje o medijih in RTVSLO bi morali prenesti na ORF, kajti tostran Karavank demoratična razprava ni možna - najmanj pa na RTVSLO, ki se zdaj več kot očitno čuti ogrožena !!! Ranjena zver je  postala agresivno propagandna, ni pa nepristranska in objektivna. Kdaj boste imeli pogovor s tistimi, ki zahtevamo ukinitev in/ali prerazporeditev RTV prispevka. Kdaj je kdo od vas, ki branite status quo, javno protestriral proti parolam SMRT janšizmu in to celo na sejah programskega sveta. Kdaj in kako ste poročali o protestih za človekove pravice pred Vrhovnim  sodiščem, asistirate pa nasilnim politkolesarjem.

Resne javne razprave o sodstvu niste še nikoli organizirali, kot tudi ne o demokraciji - referendumski ureditvi in volilni zakonodaji. Sploh pa ne o velikih in megalomanskih  državnih investicijskih  projektih, ki so škodljivi za naravo, ljudi in okolje. In o kršitvah EU prava zvesto molčite. Pri vseh je RTVSLO od vključno TEŠ6 naprej, zvesto in pridno asistirala.  Poseben presežek pa je vaš tabu, to je sistemsko kriminalno slovensko sodstvo, ki po potrebi, če je to v interesu zaščitenih stricev globoke države, proizvaja nadomestne morilce !


Da o pristranosti radia - posebej vala 202, sploh ne govorimo !


Spoštovani, ne krivite razbitega zrcala, če imate grd obraz !?  Potrebna bo ne le lepotna operacija za ohranjanje videza, potreben bo poseg v osrčje in ožilje vašega sistema. 


Lep pozdrav,  Vili Kovačič, državljan K.

ps:kdaj se boste lotili volilne prevare v Ljubljani novembra 2018 - UVOZ volivcev, kot ga svet še ni videl ! NOVINARSTVO IN pokvarjeno SODSTVO z roko v roki - RTVSLO PA NIČ !? To bi moral biti sicer prvovrsten JAVNI INTERES za JAVNO RTVSLO. Podrobneje o tem v priponki ! Da o koruptivnih in škodljivih državnih investicijah, ki so jih uzurpirali slovenski  tajkuni - Petrič, Škrabec, Polanič, Janković (TEŠ6,2TIR, 3Ros,Magna, C0) ne govorimo. 
Povsod je bila RTVSLO zraven-aktivno ali pasivno. Večinsko in usodno pa vedno na strani uzurpatorjev, ne na strani javnega interesa. Da o številnih s strani RTVSLO spregledanih okoljskih problemih ne govorimo, posebej še če tematika  ni politično uporabna.
Ponavljam:  RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vem če je sploh kdaj bila! Sklicevanje na gledanost v pandemiji je ponižujoče zavajanje, ker ni relevantno ! Še bolj pa sklicevanje na tuje novinarske  funkcionarje -  "strokovnjake", ki o dejanskem stanju v SLO pojma  nimajo. 

ZAKAJ RTVSLO z molkom ŠČITI JANKOVIĆA TUDI GLEDE VOLILNE PREVARE V LJUBLJANI 13 nov 2018? Uvozili so 35.000 volivcev!

Zakaj je Janković moral uvoziti volivce !? Razlog je preprost, ker mu je zmanjkalo Ljublančank in Ljubljančanov, ki bi volili zanj z nad 50 % . Moral je zmagati že v PRVEM KROGU, s čemer se je izognil neposrednemu soočenju z izzivalcem Anžetom LOGARJEM v drugem krogu. V tem primeru bi ZOKI »popušil« na enak način kot je »popušil« v parlamentu 67 : 0 v primeru kanala C0.

Tega si Kučanov kočevski medved ni smel in ni upal dovoliti, saj je v duelih soočanja z resnico – s fakti, izrazito slab in izgubi živce, tako kot jih je izgubljal zaradi bančne luknje v duelih z Anžetom Logarjem na preiskovalni komisiji v DZ.

Uvozna kvota 35.000, ki je navedena v ovadbi je dovolj velika količina, da je to prevaro omogočila. Toliko Zoki zna tudi računati, ne samo lagati !!! Več o tem v kazenski ovadbi na povezavi: https://drzavljank.si/post/551297/kazenska-ovadba-zaradi-utemeljenega-suma-uvoza-volivcev-v-ljubljani-2018

Javni servis RTVSLO pa je tukaj povsem jasno opredeljena - z molkom, ki ga »javni servis« o-ne-mogoča in stranskimi zgodbami, ki odvračajo od bistva, da so bile Lokalne volitve Ljubljani z Uvozom volilvcev 2018 UKRADENE !!! Zato sta Upravno in Ustavno sodišče stisnila REP MED NOGE !

Lp Vili Kovačič, državljan K.

KAZENSKA OVADBA zaradi UTEMELJENEGA SUMA UVOZA VOLIVCEV v LJUBLJANI 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

NPU-Nacionalni preiskovalni urad  Ljubljana, Litostrojska 54,                           

ZAHTEVA ZA PREISKAVO IN OVADBA ZARADI SUMOV KAZNIVIH DEJANJ OB IZREDNEM ŠTEVILU PRIJAV ZAČASNIH BIVALIŠČ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI 13. NOVEMBRA 2018 (v nadaljevanju 'uvoz volivcev')

Podpisani vlagam zahtevo in ovadbo na podlagi podatkov o dogajanju in navedbah ob velikem številu - prijav začasnih bivališč v času pred lokalnimi volitvami leta 2018 predvsem na UE Ljubljana. Zaradi takega obsega le teh, je prišlo do odkritega nezadovoljstva zaposlenih in celo odstopa načelnika.

O tem je psalo tudi časopisje in različni mediji !

Pričakujem in zahtevam da se s pooblaščeno preiskavo ugotovi število na novo začasno prijavljenih oseb, koliko, na katerih naslovih in od kje ter razlogih in utemeljenosti za spremembo (začasnega) bivališča. Prav tako pa ali so se in če so se kdaj, kam in zakaj te osebe ponovno preselile. Torej gre za preiskavo o utemeljenosti sumov 'uvoza volivcev' zaradi vplivanja na volilni izid.

V svoji pritožbi na izid lokalnih volitev v MOL  sem to dejanje sicer že predložil upravnemu sodišču kot posebno  točko moje pritožbe, pod  podnaslovom DRUGE OKOLIŠČINE (pritožbo prilagam v priponki). Enako sem storil tudi v svoji pritožbi Ustavnemu sodišču.

V obeh sem tudi zapisal, da pričakujem od sodišča, da bo ovadba po službeni dolžnosti vložena  s strani Upravnega sodišča oziroma Ustavnega sodišča. A nič od tega se ni zgodilo, čeprav gre za volilni spor ki bi moral biti že zdavnaj procesiran. Obe sodišči sta žal v popolni (medsebojni ?) blokadi.

Ker je na obeh sodiščih glede tega primera žal že dolgo popoln zastoj, kljub ustavnim pravicam za hitro in učinkovito odločanje, ovadbo vlagam na svojo pobudo kot občan, volivec in državljan RS.

V Avstriji so bili razveljavljene predsedniške volitve zaradi nekvalitetnega lepila na kuvertah poslanih po pošti, pri nas pa nihče ne povzdigne glasu, še manj intervenira pri prevarah velikega obsega, čeprav bi morali to storiti  upravni organi po svoji uradni dolžnosti.

V severni Italiji so v nekaterih občinah razveljavili volitve zaradi izrednega navala »volivcev« prišlekov, ki so umetno napihnili volilno telo v korist  kandidatov, ki so podpirali  njihov prihod. Konkretni razlogi v Sloveniji in Ljubljani 2020 pa so sledeči:

a)   Pri vpisovanju novih »prebivalcev«, volivcev Ljubljane – gre za prijave stalnega oz. začasnega bivališča –kar je najbolj zavržen način vplivanja na izid volitev. V zadnjih treh mesecih pred volitvami je bilo  vpisovanje v MOL še posebej izrazito intenzivno in je v zadnjem tednu pred volitvami tako naraslo, da je prišlo celo do stavke upravnih delavcev zaradi preobremenjenosti delavcev na okencih za prijave bivališča.

 

Očitno je tudi zaradi tega   odstopil direktor občinske uprave Lovro Lončar, ki pa mi na mojo poizvedbo ni želel ničesar odgovoriti.   

b)   S tem v zvezi sem v pritožbi občinskemu svetu naznanil  sum »uvoza« in celo podkupovanja volivcev, prišlekov  iz drugih območij Slovenije ter drugih držav bivše skupne države.

Po informacijah, ki sem jih dobil gre za 35.000 uvoženih volivcev, ki naj bi dobili navodilo koga je treba voliti in honorar 75 evrov za oddani glas. To dejanje, če je resnično,  je skrajno nedopustno, zato apeliram na medije in organe občine, da ta sum prijavijo policiji in tožilstvu, da se takšna prevara, če je res bila, temeljito in do konca razišče in sankcionira.

Obenem naj upravni organi statistično ugotovijo gostoto-frekvenco prijav bivališča po upravnih enotah MOL v celotnem letu 2018 , prav tako pa tudi gostoto-frekvenco  le teh po naslovih bivanja.  Krožijo informacije, da je bila koncentracija le teh izjemno nenormalna. Po več 10 ali celo sto ljudi na isti naslov.

Za tovrstne morebiti lažne volivce je za vsakega posebej treba ugotoviti pravno podlago  za dodelitev stalnega/začasnega bivališča.

Prepričan sem, da je preiskava fenomena UVOZA VOLILVCEV v Ljubljani na volitvah novembra 2018, v širšem javnem interesu, saj so se, po mojih informacijah takšne  anomalije dogajale tudi drugje – Maribor, Koper.

Brez poštenih demokratičnih volitev je konec demokracije. Državljani pa smo dolžni take anomalije prijaviti.

Vili Kovačič, državljan K. 

Ps:

V zvezi s tremi navedbami citiram 145 člen ZKP (1) zapoveduje: »(1) Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo zanje«.

(2) Obenem z ovadbo morajo organi in organizacije iz prejšnjega odstavka navesti dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.«

2. odstavek 146. člena ZKP :  »Zakon določa, kdaj pomeni opustitev ovadbe kaznivega dejanja sama kaznivo dejanje.« – v povezavi z 281. členom KZ-1-NPB4 (k. d. »opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca«) narekuje, da je v tak(šn)em primeru opustitev ovadbe kaznivega dejanja samostojno kaznivo dejanje

 

NOVE ENERGETSKE INVESTICIJE - bodimo realisti zahtevajmo (predlagajmo) nemogoče ! NEK2

NOVE ENERGETSKE INVESTICIJE - bodimo realisti zahtevajmo (predlagajmo) nemogoče !

 

S krizo prehajamo v  novo normalnost, ki bo bolj sprejemljiva za preproste ideje.  Napaka preprostih idej pa je za Slovenijo  predvsem to, :  da so brez velikega modrovanja realno izvedljive, z njihovo izvedbo pa bi bili mnogi energetski filozofi ob svoj nezasluženi zaslužek. 

Nekoliko to velja tudi za jedrsko energijo, do katere lahko pridemo na hitrejši in manj sporen način. Tudi polemike o novi JEK2 bi odpadle. 

Predlagam, da Slovenija  stopi v stik s Hrvati in prične pogajanja za odkup hrvaškega deleža nuklearke v JEK.  Delovanje elektrarne pa naj se zgolj podaljša - do končnega zaprtja  leta 2043. Z odkupom bi si Slovenija pridobila novo zmogljivost 350 MW moči. Do dokončnega zaprtja JEK, in že prej, pa bodo na razpolago manjše "trotl varne"   modularne nuklerake.

Ta predlog omogoča tudi, da se znebimo včasih težkega partnerja. Čisti računi dobri prijatelji. Tudi NEK je ostalina prejšnjega sistema. Na svoji zemlji bi postali sami svoj gospodar !

Za uspešno transakcijo odkupa je pomembno, da imamo s Hrvati dobre odnose, obema stranema v korist. Hrvatom, ki načrtujejo svojo JE  pa bo kupnina dobrodošla pri postavitvi njihove nove nuklearke, za postavitev katere imajo sicer oni mnogo boljše prostorske pogoje od nas.

Tudi zaradi tega so normalni odnosi s Hrvaško zelo pomembni.

Jedrska tehnologija se pospešeno razvija, na razpolago so hitri oplodni reaktorji (torijevi), manjši  jedrski reaktorji itd.  Ne potrebujemo več velikih 1000 MW agregatov, pač pa manjše enote. Z odkupom hrvaškega deleža pa si kupimo čas, da lahko vsaj v 2 desetletjih ujamemo korak z uporabo najmodernejše tehnologije, morda pa celo s fuzijskim reaktorjem. Ukalupljenost v stare predstave nas vodi nazaj, da ne vidimo naprej.    Menjava vlade v ZGB je ugodna prilika za korak v tej smeri.

Ta predlog ni nov, je pa zdaj aktualen - bolj kot kdaj koli prej !

Lep pozdrav   Vili Kovačič, državljan K.

 

Infrastrukturni projekti  in revitalizacija Bohinjske proge z navezavo na Koper !

Infrastrukturni projekti  in revitalizacija Bohinjske proge z navezavo na Koper !

Za ministra Vizjaka fenomen - redy to go !

V četrtek 18 06.2020 je v prostorih  občine  Nova Gorica  potekal pomemben dogodek na temo Bohinjska proga - sramota tranzicije. Prišlo je cca 40 ljudi kar je - glede na razmere omejenega gibanja in 100 odstotne medijske blokade, pravzaprav veliko, sem pa razočaran, da ni bilo novogoriškega  župana, ki je sicer precej glasen in  je nedavno v Državnem svetu celo pozival aktualno oblast da je nujno, da  se za Goriško uvede POSEBNA OBRAVNAVA. No, včeraj smo že imeli posebno obravnavo, le občina se bo morala potruditi, da preide od besed k dejanjem. Hvala bogu , da je  prišla  vsaj gospa podžupanja in g. Harij z ministrstva za kohezijo in občinska svetnica zadolžena za infrastrukturo.

Ker je bilo zanimanje veliko – v danih razmerah celo izjemno, bomo   z zadevo jeseni nadaljevali. Mnogi v tem projektu sicer vidijo nevarnost za vladni 2tir, kar v resnici tudi je, kajti če bo zmagala zdrava pamet je odločitev jasna. Ne ponavljajmo zgodbe TEŠ6, ampak se raje lotimo modernizacije obstoječih propadajočih objektov, ki jih že imamo. Za razliko od zeleno deklariranih Velenjčanov v letu 2012, ko so me domačini hoteli utopiti v žlici vode, smo tokrat naleteli na izjemno pozitiven sprejem domačinov. Vse kaže na to, da se je Bohinjska proga kljub vsemu vtisnila v srca  in glave ljudi in kljub represiji »ob najbolj odprti meji na svetu«, kot so se nekoč hvalili oblastniki na jugoslovanski strani meje, tega pomembnega projekta »znanilci napredka širokih ljudskih množic«  niso uspeli dokončno uničiti. Upamo celo, da ga bo Corona kriza rehabilitirala in mu dala izjemen pomen, ki si ga zasluži, celo v evropskem merilu. Zato bomo o potrebi njegove revitalizacije obvestili tudi veleposlanike Slovaške in Češke. Kajti v resnici gre za srednje evropski kohezijski projekt, ki je bil ob nastanku mišljen za povezavo od Prage,  Dunaja, Salzburga, Jesenic, Gorice do Jadrana. Nekoč do Trsta, danes do Kopra. 

Sicer pa se z 2tirom neposredno ne bomo ukvarjali. In velja se ravnati po bivšem predsedniku vlade Ivanu Serpentinšku, da ne bomo delali prepiha, ko se pečejo krofi. In da se žaba kuha počasi, da ne skoči iz lonca. Zato se do 2tira ne opredeljujemo.  Saj se tudi nova oblast ne upa eksplicitno opredeliti. Naš cilj je za zdaj zgolj to, da se Bohinjska proga kot projekt uvrsti na seznam prioritetnih projektov, kajti prav ta projekt prinaša zelo visoko dodano vrednost na vloženi eur. In je kot pravi minister Vizjak v resnici projekt Redy to GO.

Ampak ni važen samo euro, važni so ljudje in gospodarstveniki, ki so odrezani od sveta in nepovezani tako s Slovenijo kot  s srednjo EVROPO in Bavarsko   Želimo, da prideta na naslednje omizje ministra g. Černač in g. Vrtovec in da bi  ta projekt posvojila tudi sedanja - nova vlada.   Tudi z Bohinjske strani izražajo interes, o tem je govoril g. Matjaž Marušič Računam celo, da se bo prebudil celo kak bivši ali bodoči kandidat za županske volitve, ki sedaj previdno molči. Čeprav seveda ni kaj molčati. Zamudniki ne bodo nikoli prvi.   

Prebujenje Goričanov je po zaslugi nekaterih torej delno uspelo. Mnogi drugi pa so (kot pravi in pristni ideološki zadrteži ) izjemno previdni in čakajo kaj se bo iz vsega tega izcimilo. Prav neverjetno je kakšne oprezne riti smo Slovenci in kako globoko sega SLOVENSKI RAZKOL. Zato pričakujem, da naslednjič pridejo tudi  poklicni in ortodoksni levičarji, ki sicer vsako iniciativo, če ni iz njihovih vrst ali ugrabijo, ali jo ožigosajo za sumljivo. No, morda bo tokrat lažje, ker iniciativa za bohinjsko progo prihaja z več strani z namenom, da se ohranja Slovenija, da Goriška dobi posebno obravnavo, da se ne delimo na vaše in naše in da vsi postanemo – če ne v celoti, pa vsaj na videz, vredni medijske pozornosti, ki jim bo  RTVSLO milostno posvetila vsaj nekaj minut Sam se sicer glede na izkustvo štejem med tretjerazredne, kajti za razliko od kolesarsko zablodelih »antijanšistov«, ki sicer uspešno lajajo na luno, si ne morem na RTVSLO, razen molka, obetati karkoli drugega. Vseeno bom poizkusil in javni RTVSLO predlagal uvrstitev te pobude v TOČKO PRELOMA.   

Sicer pa si več o tem preberite s pomočjo Googla na spletni strani https://drzavljank.si/ Za uvod v branje naj povem, da je predračunska vrednost revitalizacije bohinjske proge v celotni dolžini 181 km, ocenjena čez palec na 432 milijonov evrov. To je za projekt po moji laični oceni več kot dovolj, pa še kaj bo ostalo za pospeševanje turizma in skupno druženje prvorazrednih, drugorazrednih in tretjerazrednih. Rtvslo pa bo upravičila zanimanje ljudi, ki je bilo tokrat zelo spodbudno. Več o samem projektu pa na sledeči povezavi:

l i n k

Vili Kovačič, državljan K.

POZIV PREDSEDNIKU DRŽAVE in PREDSEDNIKU VLADE ! Ali bodo volitve še naprej neustavne.

POZIV PREDSEDNIKU DRŽAVE in PREDSEDNIKU VLADE !

Ali bodo volitve še naprej neustavne ? V izogib temu, naj predsednik države zavrne razpis volitev, dokler poslanci ne uskladijo volilnega sistema z Ustavo !

V imenu številnih državljanov pozivam oba predsednika, da v D Z prebereta tole izjavo !

Državljani zahtevamo, da pride v parlament tisti, ki je dobil več glasov. Zato naj se upošteva preferenčni glas in odpre možnost odprtih kandidatnih listi  - to je večje število  kandidatov od števila izvoljenih. Če volivec ne izbere posameznega kandidata, je izbran prvi na listi.

Vsak volilni okraj mora dobiti poslanca. Zdaj ga 220.000 ljudi nima. Ukinitev okrajev bi bila pot v novo reprodukcijo sedanjega oligarhičnega sistema. Sedanja zakonska omejitev na  enega kandidata za vsak okraj pa je ostalina prejšnjega sistema, ko smo vedno  imeli le po enega kandidata za eno mesto. Zgolj izbira med strankami ni ekvivalent  izbire med ljudmi.   Tehnika izvedbe ne more biti ovira za  uresničevanje demokratičnih pravic. Sicer pa je princip izbire  že uveljavljen za volitve v EU parlament.

Sicer pa gre za popravek ene same besede 48 člena zakona o volitvah v DZ. Namesto enako naj se zapiše enako ali večje število kandidatov. 

Za tovrstni demokratični amandma ni potrebno 60 glasov ampak 46. Zato je ta poziv tudi poziv poslancem, ob glasovanju o spremembi volilnega sistema z novim zemljevidom okrajev.

Dejstvo da je Ustavno sodišče tovrstno pobudo ignorantsko vrglo v koš z »argumentom«, da ne gre za pomembno ustavno pravno vprašanje, je žalostna slika večinske prevlade anti demokratične  večine slovenskega U S, ki s tem dokazuje, da  ni varuh demokracije ampak neustavne oligarhije. 

Zaključek: če sprememba zakonodaje v smeri novih okrajev, kot jo je zahtevalo US ne bo sprejeta, bomo državljani vložili ustavno pritožbo na izid volitev, katere zadnja faza bo pritožba na ESČP v Strassbourgu. To je opozorilo tako predsedniku kot DZ.

To sporočilo je poziv za spremembo meja volilnih okrajev in  hkratno dopolnitev 48 člena Zakona o volitvah v DZ. Čas je, da  demokracijo mislimo zares. Ločnica med oligarhičnimi in demokratičnimi strankami bo na zunaj vidna in bo znak tudi za volivce.

Obenem naj predsednik države opozori na dolg DZ do volivcev iz leta 2018: referendumska zakonodaja namreč že 2 leti čaka na uskladitev z ustavo - pa nikome ništa. To je možno samo v SLO. Enako je z zakonom o lokalnih volitvah, ko Ustavno sodišče (celo na zahtevo Upravnega sodišča) noče presojati o ne-ustavnosti zakona o lokalnih volitvah, saj s tem ščiti Jankovića.  To ni samo zanikrnost zakonodajalca pač pa splošno stanje duha v naših institucijah. Enako ignoranco izvaja tudi Računsko sodišče, ki noče in noče izvesti revizije investicijskega programa projekta 2TIR, čeprav je parlamentarni KNJF to zahteval že 20.02.2019. Peredsednik  RčS Tomaž Vesel neprestano in še kar naprej veselo odgovarja, da je zadeva v nekakšni predrevizijski poizvedbi. 

Malo morgen, gospod Knez in gospod Vesel, zrela sta za odstop - za odpoklic, najmanj zaradi "NEVESTNEGA DELA V SLUŽBI". 

Imamo demokratične institucije, na čelu njih pa imamo neodgovorne ljudi, ki ščitijo nered, neustavnost in globoko državo.   

Ljubljana 15.06.2020           Vili Kovačič, državljan K.

POZIV VLADI Janeza Janše, DA ZAŠČITI SAMO SEBE IN DRŽAVLJANE

Vlada Republike Slovenije                             Ministrstvo za   pravosodje                            

Gregorčičeva 20                                           Župančičeva 3

1000 Ljubljana                                             1000 Ljubljana

  

 

POZIV VLADI JANEZA JANŠE DA zaščiti tako sebe kot državljane  postkomunističnih določb Kazenskega zakona.  Posebej še 297 člena Kazenskega zakoa, ki dejansko nadomešča člen 133 - nekdanji temelj za verbalni delikt v času socializma prvorazrednih.  

Zadeva: POBUDA, DA SE KONČNO V SLOVENIJI ODPRAVI VERBALNI DELIKT ALI PREKLIČEJO ČLENI 158 DO 162 V KAZENSKEM ZAKONIKU (DA SE NE GRE V ZAPOR ZARADI NEKIH PRESTITUTK), DEKRIMINALIZACIJA NAPADOV NA ČAST IN DOBRO IME, VSAJ V POVEZAVI Z ČLENOM 168 KZ-1

Raziskovalni novinar in pošteni državljan Republike Slovenije podajamo omenjeno pobudo, ki temelji na Resoluciji Sveta Evrope (ali niso ravno Levičarji v zadnjem času tako veliki zagovorniki, da je treba upoštevati Svet Evrope, primer Blaž Zgaga, torej bodo tudi leve stranke zagotovo podprle mojo pobudo ?) številka 1577 iz davnega leta 2007 - v demokratičnih državah se ne sme KAZENSKO (pač pa samo odškodninsko) pregnjati zaradi izrečenih (ali zapisanih) misli, mnenj, komentarjev, stališč, tudi žaljivk o neki osebi. 

Pozivam predvsem javne zagovornike Svobode govora (dr. Jan Zobec, dr. Boštjan M Zupančič...) naj se s svojo avtoriteto (če že mene tečnega novinarja smatrate za nepomembnega) zavzamejo za DE-kriminalizacijo členov 158 do 162 v Kazenskem zakoniku, do katere seveda lahko pride zgolj pod Janševo vlado (levičarjem pa ti členi služijo za kazensko preganjanje Drugače mislečih po načelu Ljuba Bavcona - vemo kako deluje slovensko sodstvo za ene in kako za druge,). 

Pozivam poslance Državnega zbora IN ŠE POSEBEJ PREDSEDNIKA VLADE naj prek stranke SDS sprožijo zgoraj omenjeno pobudo, ki temelji na: 

RESOLUCIJI SVETA EVROPE ŠTEVILKA 1577, KDAJ JO BODO UPOŠTEVALA SLOVENSKA SODIŠČA ?

Dekriminalizacijo členov 158 do 162 slovenskega KZ je potrebno narediti  tudi zaradi primerov, ki so na ESČP znani kot Kubaszewski proti Poljski in Mariapori proti Finski (iz 6. 7. 2010), ko je ESČP opozorilo da je celo Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (90  % slovenskih sodnic sploh nima pojma kaj to je, saj so komunistično usmerjene in se njihova izobraženost in razgledanost konča na tistem kar objavijo Delo, Dnevnik in Večer) v svoji Resoluciji št. 1577 iz leta 2007 pozvala vse države članice EU, da naj iz svojih Kazenskih zakonikov odpravijo kazenske sankcije za obrekovanje (pri nas člen 159 KZ – 1), ki je celo hujše kaznivo dejanje kot razžalitev (pri nas 158 Kz-1) in žaljiva obdolžitev (pri nas 160 Kz 1).Seveda post komunistična oblast v državi Sloveniji niti slučajno noče vedeti nič o Resoluciji številka 1577 o svobodi govora in “neposlušne” še vedno KAZENSKO KAZNUJE: s pogojno kaznijo, z denarno kaznijo in celo z zaporom.

Te člene (158, 159 in 160 KZ-1 ter seveda diktatorsko socialistični člen za zaščito priviligirancev, ki se pasejo na državnih proračunskih jaslih za svojo lenobo in se jim uradno reče Zaščita uradne osebe po 168 členu KZ-1), bi seveda moralo že zdavnaj odpraviti Ustavno sodišče.  

Te predmetne kazenske odločbe (členi 158, 159, 160 KZ-1) so globoko v nasprotju z resolucijo Sveta Evropa štev. 1577 iz 4. 10. 2007. Pred 13 leti.

Vrhovno sodišče je v svoji odločitvi I Ips 13079/2012- 183 iz 17. 9. 2015 zapisalo v 6. točki (poglavje B-1): „Svoboda izražanja načeloma ni in ne sme biti omejena glede na vsebino izražanja. Varstvo po Ustavi in EKČP uživa izražanje vseh idej in mnenj, ne le tistih, ki so sprejete z odobravanjem, temveč tudi tistih, ki jih država ali določen del prebivalstva šteje za žaljive, vznemirljive ali šokantne.“

Do kdaj misli Slovenija pod Janševo vlado in prek skorumpiranega levo nastavljenega sodstva, ljudi ki drugače mislijo od Levakov, uradno pošiljati v zapor ali jih kazensko sankcionirati ? Zakaj Janševa vlada ne uresniči in uzakoni (Ustrezno spremeni Kazenski zakonik, saj ga bo sedaj tudi zaradi Migrantov – povišanje kazni za tihotapljenje ljudi) resolucije Sveta Evrope številka 1577? 

Kako se bo Janez Janša zagovarjal na Okrožnem sodišču v Celju v ponovnem kazenskem sojenju v zadevi Prestitutka na twitterju?

Ali naj Okrožna sodnica v Celju pošlje Janšo v zapor (kot ji to omogoča 2. odstavek 158. člena KZ) za šest mesecev, saj se v Sloveniji še vedno sme pošiljati v zapor ljudi, ki svojo pravico do Svobode govora udejanjajo na način, da Levica to razume kot žalitev? 

V kateri EVROPSKI  DRŽAVI SE BO SODILO PREMIERJU VLADE ZARADI RAZŽALITEV, ALI BO ŠEL JANŠA V ZAPOR ZA ŠEST MESECEV V DRUGI POLOVICI LETA 2021, KO BO ŠEST MESECEV VODIL EVROPSKO UNIJO?

ALI NAJ JANEZ JANŠA ODPOVE ZASEDANJE VODITELJEV EVROPSKE UNIJE, KER SE BO MORAL TAKRAT ZGLASITI NA OKROŽNEM SODIŠČU V CELJU, DA SE BO ZAGOVARJAL KER SO V SLOVENIJI ŠE VEDNO V VELJAVI ČLENI 158 DO 161 KZ,KI SO V DIREKTNEM NASPROTJU Z 10. ČLENOM EVROPSKE KONVENCIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN 39. ČLENOM  USTAVE O SVOBODI GOVORA?

Zakaj se torej ne odpravijo členi  158 do 162 KZ-1 ali pa vsaj člen 168 KZ-1, ko se razni tožilci, sodniki ali uradniki počutijo užaljeni in njihovo užaljenost plačujejo davkoplačevalci prek Tožilstva, ki v primerih 168 KZ-1 mora prevzeti pregon užaljenih funkcionarjev?

Mitja Lomovšek

Na Trati 36 A

4248 Lesce

Sprememba smeri kolesarjenja– poziv sovražnikom demokracije in zmedenim pristašem corona epidemije

Petkovim »protestnikom«, ki ne vedo kam bi s svojo jezo in sovraštvom in ne vedo za racionalni vzrok svojega početja, kot tudi odstopljenemu Odboru za podnebne spremembe pri Borutu Pahorju, na čelu z Dušanom Plutom, svetujem naj spremenijo tarčo in dajo svojemu kolesarjenju in protestnemu odstopu racionalno in konkretno težo.

Ta teža so naslednje zahteve, ki bi morale biti tarča tako novinarjev RTVSLO kot njihovih kolesarjev. A jim to za enkrat sploh ne pride na pamet, kajti za kaj takega je treba imeti argumente, ki pa so za TARČO in dirigirano pamet nedosegljivi, neobjavljivi. Poglejmo nekaj najbolj pomembnih spregledov:

1. Najprej, čista pitna voda – posebno tam, kjer jo s svojim kanalom C0 v Ljubljani ogroža nedotakljivi ljubljanski šerif Zoran Janković. In se do zdaj ni zgodilo – žal tudi ne s strani nove vlade, nič koristnega in konkretnega kar bi ljubljanskega šerifa in šefa dokončno ustavilo.

2. Druga prepotrebna tarča je tretja razvojna os z uničenjem najboljših kmetijskih zemljišč od Šentruperta, Braslovč čez goro Oljko do Velenja in čez Velenjsko jezero na Koroško. Opustitev leta 2012 že izbrane trase F-6 Arja vas Velenje, je rezultat pritiska šaleškega lobija in njegovega pod zeleno krinko stalnega pritiska nad prebivalci in naravo.

3. Tretja tarča bi morala biti uničenje unikatne habitatne evropske dediščine s traso projekta 2tira Divača - Koper v zaščitenem območju doline Glinščice ter Vinjanskega in Tinjanskega gozda, kar bo stalna grožnja podzemnim vodnim virom s posledico nepredstavljive podzemne ekološke katastrofe.

4. Četrta tarča pa niti ni tarča ampak pobuda - predlog. To je revitalizacija, modernizacija in elektrifikacija Bohinjske 180 km dolge železniške povezave od Jesenic do Kopra in s tem ustrezna povezava Srednje Evrope – Avstrije, Bavarske in Nemčije z Jadransko obalo. Gre za nekoč sijajni gradbeni podvig - nekoč avstro ogrski srednjeevropski kohezijski biser, danes pa je s kohezijsko močjo ne le pogoj razvoja v okviru Slovenije, pač pa je z velikim kohezijskim potencialom pomemben za celotno srednjo Evropo. 

Infantilne blodnje avantgardne kolesarske demokracije in obupano zmedeno vzklikanje proti kapitalu z grožnjami s smrtjo premieru Janezu Janši in hkratno ustvarjanje razrednega sovražnika v drugače mislečih državljanih, je na nivoju infantilnega kljubovanja pet letnih otrok, ki ne vidijo, da je cesar nag in ne znajo povedati kaj, kje in kdo njih ogroža.

Ob tem pa se reševanje realnih problemov vse bolj odmika tako po zaslugi brezglavih kolesarjev, kot tudi visoko izobraženih »odstopljenih« Pahorjevih izbrancev - vse v stilu leporečja o globalni grožnjah, kot sredstvu za mižanje pred realnimi lokalnimi problemi Slovenije.

Pri projektu TEŠ6 - v Velenju, centru Severnokorejske Ljudske republike Šaleška dolina smo še pred pol desetletja v očeh fanatičnih zagovornikov premoga (o katerem so resnici na ljubo Šaleki vseskozi lagali in niso hoteli javno priznati da ga ni dovolj, so pa z drugim očesom vsi, vključno z s tedanjim nadšefom Ivanom Atelškom, ciljali na uvoz premoga iz Indonezije), veljali za sovražnika države št.1.

Ivan Cankar bi rekel: »Boljših varuhov nima neumnost, a neumnost ni samo neumna, ampak je tudi nevarna«. Zato se je temu nujno treba upreti s pozivom – kolesarjem, da spremenijo smer, da protestirajo, ne po diktatu, ampak pošteno, PO ZDRAVI PAMETI IN ZA PRAVE STVARI.

Naj se ne igrajo z ognjem ! Ko bo nastal požar ne bo kaj gasiti. Ne pihajte v veter, da nas vse skupaj ne odpihne. Kljub usodni domišljavosti in megalomanstvu, ki je rak rana sedanjega zelenega poklicnega levičarstva, se posvetite konkretnim zelenim projektom in problemom ljudi, ki jih sicer imate vedno na ustih, v možganih pa za njih nimate prostora.

Spoštovani, vklopite pamet - ne sovraštvo in nespamet. Da zaživi izražanje ljudske volje na volitvah in na referendumih, ne z molkom in ignoranco problemov po trasi Tinjanskega in Črnokalskega slepega črevesa, gnojnici ljubljanskega kanala C0 ter 3 razvojni osi in številnih drugih rušenjih in brezumnih posegih drugje po Sloveniji.

Kolo je sicer koristna rekreacija, ki lahko okrepi pljuča, da dobijo več kisika, ki pa mora priti tudi do možganov. Slepo sovraštvo zaradi izgube oblasti pa je strup, ki jemlje dih in onemogoča razsodnost.

In še poziv najmogočnejšemu - stricu vseh stricev iz ozadja ! Milan Kučan bi z enim samim pozivom, da je v krizi ne le nespodobno pač pa za celotno skupnost škodljivo in nemoralno izzvati srečno usodo in jo groziti z ognjem državljanske vojne. Čarovnik iz dežele Oz bi zlahka umiril proteste in zadeve normaliziral. Čakamo in upamo, da se bo Boter vseh botrov vendarle ozavestil. Na Šarca – Serpentinška in Jerico Korče, SAB, SD ter skrajno levico pač ni mogoče računati, potem ko jim je izguba oblasti po njihovi lastni krivdi v celoti omračila um. Nobena škoda ni če so vsi navedeni odklonili sodelovanje v partnerstvu za razvoj, celo več – z zavrnitvijo so partnerstvo celo razbremenili. Zato naj se partnerstvo za razvoj ustanovi pri ministru Zvonku Črnaču, s sodelovanjem ministrstva za infra strukturo in ministrstva za okolje in prostor.

Petkovim kolesarjem je očitno virus iz pljuč zlezel v glavo ! Potrebno bo predihavanje možganov ! Predihavanje pa je treba začeti takoj, kajti čakalna vrsta je zelo dolga. Naj zaključim, pamet je boljša kot žamet, ki pa ga bo  počasi zmanjkalo tudi za kolesarje in protivladne nevladne organizacije. Takrat se mora pokazati moč razuma, ne sovražnega brezuma. Čeprav je res, da je človek večinoma nerazumsko bitje, ki se po navadi spametuje šele od hudega , večinoma ko je prepozno. Dokler je blagajna polna pa je to neivedljivo. 

Ljubljana, 06.06.2020 Vili Kovačič, državljan K.

Zadeva PRASICA RAZKRIVA, da Orwelova živalska farma deluje! To je poučna zgodba vredna depeše v Evropo!

Pravo poimenovanje oseb in stvari je v postkomunizmu kaznivo dejanje, preganjanje tega s strani države pa zavržno dejanje s katerim si slovensko sodstvo z zanikanjem resnice dela profit. Preberite si mojo pritožbo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče – v priponki.

Zadeva Milko Novič bo zastarala in nedolžen človek nikoli ne bo pravnomočno oproščen in tudi odškodnina ne bo mogla biti uveljavljena. Ozadje problema sta slovenski NPU in Kemijski institut, kajti njegovih Centrov odličnosti se za nobeno ceno ne sme preiskovati in odkriti pravega morilca in njegovih naročnikov, čeprav so ti na posnetkih nadzornih kamer razpoznavni.

Leta 2021 Slovenija predseduje svetu EU pod geslom VLADAVINA PRAVA. Pred predsedovanjem je treba svetu EU sporočiti kako unikatna država je Slovenija – v EU ji ni enake, v svetu pa le Venezuela, Belorusija in Severna Koreja.

Kako mehka tranzicija sproža ustrahovanje javnosti in sodnikov, ki si še upajo soditi pošteno, pa si preberite v tekstu v priponki in povežite zgodbo  sami v celoto, katere srž je kriminal v sodni dvorani. Jasno stališče o tem pa je kaznivo dejanje. V obrammi človekove pravice do poštenega sojenja, slovensko sodišče izstavlja račun meni, namesto da bi sankcioniralo  lastno ravnanje, katerega vrhunec je, da je sodnica Stanka Živič o isti zadevi odločala 3 krat. Berite in se čudite ! 

V zadevi PRASICA sem dobil račun: 1260 eur kazni+sodna taksa 750 eur, skupaj torej 2.010 eurov. Orwelova živalska farma deluje, prašiči in prasice imajo glavno besedo. Skratka: Živalska farma se v SLO dogaja na mehek, neviden način,kar je sicer vzrok da se nekateri socialistični »intelektualci«s tem celo hvalijo !

Vendar stvar ni izgubljena - skupaj zmoremo ! To velja ne samo za virus Covid 19, ampak tudi za odsotnost vladavine prava, ki mora biti premagana s skupnimi močmi. Somišljenike zato prosim za denarni prispevek ! https://drzavljank.si/post/522185/prosnja-za-donacijo-pri-boju-za-pravno-drzavo

Obsojeni državljan K. javnosti sporočam zaključni odstavek moje pritožbe, ki sicer prispeva k razbistritvi duha !

Če me sodnica Špela Koleta preganja, naj me preganja kot zasebna tožnica, ne pa da me preganja s pomočjo državnega tožilstva v okviru izvajanja sodniške funkcije, ki jo je opravila z manj kot nezadostno oceno, katere posledice so človeško gledano neprimerljive z zlom, ki ga je povzročila in zaradi katerega sem se počutil dolžnega stopiti v bran nedolžnemu človeku! Do sodnice Špele Koleta ne čutim sovraštva in jo ne zaničujem kot osebo, kajti vem, da soditi pod pritiskom in po naročilu drugih ni lahko breme. Le redki so pogumni ljudje kot je sodnik Zvjezdan Radonjić, ki sam proti sistemu in brez podpore kolegov pravnikov vztraja na resnici in pravici. Zato še toliko bolj velja: s sodnikom stoji ali pade sodstvo! Upam, da bom s svojim ravnanjem morda celo zvišal standarde sojenja saj bo oprostilna sodba znak, da besede niso povsem izgubile svoj pomen. In bo oprostitev poduk, ki bo dal misliti nekaterim oholim, brezsrčnim in ne-poštenim sodnikom. In bo hkrati vzpodbuda poštenim, odgovornim in pogumnim, ki si namesto besede “prasica” zaslužijo priznanje in vso podporo javnosti.

Vili Kovačič državljan K.

V prilogi je zahteva Vrhovnemu sodišču za varstvo zakonitosti

POZABLJENA BOHINJSKA PROGA - SRAMOTA TRANZICIJE, 432 mio za izhod iz krize

 

ZAKAJ IN ČEMU »BOHINJSKA PROGA«, prispevek za  3 izhodni COVID Paket

(oživimo priložnost  našega novega razvoja)

1.     Slovenija je izrazito tranzitna država, njene prometne povezave pa so zelo enostransko razvite in  ukalupljene v obstoječe, večkrat tudi izsiljene predstave in napačne  projekte. To velja tako za 2tir kot tudi za 3 razvojno os in ljubljanski kanal C0 ter številne manjše, predimenzionirane in sporne projekte, ki so usmerjeni predvsem na črpanje javnega denarja za napol privatne interese.  

2.     Ob tem pa hkrati ne izkoriščamo in ne moderniziramo že zgrajenih  prometnih povezav. Tak primer je proga Koper  Divača, ki je povsem zastarela in jo je nujno rekonstruirati, narediti varno in  jo končno elektrificirati z  izmeničnim tokom napetosti 25 KV, kar bo omogočilo izkoriščanje potencialne energije zaviranja v električni  tok s tako imenovano rekuperacijo.

Namesto izkoriščanja naravnih sil in fizikalnih zakonitosti pa Slovenija vso energijo in denar izgublja v projektih, ki uničujejo naravo (požari, onesnaževanje podtalnice)  in so v nepotrebnem večnem sporu z lokalnim prebivalstvom in okoljevarstveniki. 

To je jasno vsaj od TEŠ6 naprej, ki bi moral biti nauk in mejnik. Vendar ne, dogaja se ravno nasprotno – ponavlja se enaka mantra vseh dosedanjih ministrov, ki žal podlegajo politiki izvršenih dejstev s floskulo, da je prepozno, da ne moremo (morejo) nazaj ampak samo še naprej, ker smo že toliko in toliko denarja vložili (zapravili). Pogubnost takšne logike nas stane milijarde in stotine milijonov

 

Posodabljanje in modernizacija obstoječih kapacitet pa tao nikoli ne prideta na vrsto. Država pa je s tem v stalnem primežu diktata pregrešno dragih državnih investicij za katerimi ne stoji upravičen in pomemben javni interes ampak logika izčrpavanja (zapravljanja)  javnega, davkoplačevalskega denarja  za napol privatne kvazi državne , večinoma pa zgolj kratkoročne politične interese. Vlade, ki so imele moč, da to preprečijo pa so zaradi kratkoročnih javnomnenjskih kalkulacij večinoma  nasedle in praviloma brez premisleka nadaljevale vprašljive in izsiljene investicije.

Glede na sedanje stanje Corona  krize pa je na tej vladi zgodovinska naloga, da po zelo uspešnem boju z virusom, to spremeni smer in naredi premik v glavah. Nujno bo   razmišljati tako kot so razmišljali že naši predniki, ki so z umnim gospodarjenjem in spoštljivim odnosom do narave ustvarjali narodno bogastvo na osnovi  ohranjanja in nadgradnje že zgrajenih objektov in kapacitet.  To velja tako za ceste kot železnice in tudi strojni park, katerih uporabna vrednost  ni v skladu z namenom njihove uporabe.

Ta vlada ima podporo ljudi in trenutek ji veleva, da naredi preobrat investicij v dobro in po meri ljudi, da ne bo vladala samo enega ali samo pol mandata, ampak da bo hkrati vlada, ki jo bomo pomnili ne  le po uspešnem boju z virusom, pač pa tudi po raz-umnem gospodarjenju, v smeri intenzivne uporabe  obstoječih virov. Nova situacija ob Corona krizi, ji nedvomno omogoča, da tak preskok izpelje.

3.     Premik pa je zdaj možno izpeljati tudi zaradi novih zunanjih okoliščin. Spričo selitev proizvodnih kapacitet iz  Azije v   Evropo in nujne orientacije na lokalne vire, ko bo namreč po Corona krizi sledil neizbežen upad porasta ladijskega prometa,  in tudi drastično zmanjšanje pretovora tudi  v Luki Koper. Hkrati pa se bo povečale transportne potrebev okviru regije ter severne in južne Evrope.

V tem novem  kontekstu pa je treba stvari premisliti na novo.  Stran od ozkega pojmovanja »odrešilnosti«  vladnega druga tira je treba rehabilitirati   koncept Koper-Divača kot  del integralne  povezave Koper – Kozina – Divača, Sežana - Nova Gorica – Jesenice, s povezavo na srednjo Evropo.   Gre za nov koridor, ki ga moramo osmisliti zase in izkoristiti kot najkrajšo povezavo Jadrana s srednjo Evropo. To je vedel cesar Franc Jožef ko je gradil tako imenovano bohinjsko progo.

V tem kontekstu je sedanji projekt vladni drugi tir popolnoma redudantna investicija, ki nas odvrača od  celovitega premisleka, kaj dejansko potrebujemo zase. To pa je najprej  obnova  z rekonstrukcijo obstoječega tira.  Sicer pa je obnovitev proge med Divačo in Koprom predvidena celo v vladnem dokumentu iz 2014 to je v Resoluciji o razvoju prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, a tega danes žal ne omenja nihče več.

4.     Skratka, sedanji tir Koper - Divača  je nujno obnoviti, modernizirati in ga usposobiti za hitrejši in seveda varnejši prevoz. Nesreča v lanskem letu z izlivom kerozina je bila opomin za sanacijo obstoječe proge, vzporedno s tem pa je treba na isti trasi izvesti električno napajanje z izmeničnim tokom, ki omogoča rekuperacijo.   Slovenske železnice že imajo 32 lokomotiv za tako imenovano trosistemsko uporabo. Vozni park, to je lokomotive na izmenični tok – torej že imamo, treba je le hkrati vložiti znanje, denar in politično voljo za to. Sedanje staje je absurdno - drage (za okoli 35%  dražje lokomotive) uničujejo na zastarelem 3 kV sistemu in jih v tem  podpira celo sindikat, ki ne razume kje je problem. Zato je sindikat na SŽ neposredno kriv za tovrstno omejevanje razvoja, ko dejansko skrbi samo za svoje plače, ki jih  »solidarno« pokrivamo vsi slovenski davkoplačci.

Pozabljena Bohinjska proga ...

5.     Za zagon gospodarstva pa je možno storiti še bistveno več. V novem, tretjem "koronapaketu" bi morala biti  elektrifikacija s 25 KV električnim napajanjem izvedena za celo Slovenijo  ne le od Kopra do Divače, vsekakor pa na trasi celotne Bohinjske proge – od Divače preko Nove Gorice in Jesenic s povezavo na Beljak ter naprej na Bavarsko in vzhod. Tako bi Koper dobil novo povezavo s Srednjo Evropo in bi se bistveno zmanjšal pritisk na ljubljanski prometni vozel, ki bo pritiskal z  jugozahodne strani. Pa tudi Gorenjska proga bi se razbremenila in celo bodoče podzemno ljubljansko železniško križišče bi dobilo realne možnosti za gradnjo.   

6.     Ob tem pa se zaradi posodobitve obstoječe proge celo odpira tudi zelo dobra nova možnost uporabe odpadkov - proizvodnje in vgradnje železniških pragov na osnovi nove tehnologije predelave odpadlih gum in/ali plastike. Slovenija je prepolna odpadkov gume in plastike in v resnici ne vemo, kam z njimi. Z novo tehnologijo, recycled plastic sleepers, katere produkt so železniški pragovi, ki omogočajo prevoz s tretjino manj hrupa, pa bi hkrati lahko rešili tudi del problema plastičnih odpadkov in odpadnih gum.

7.     Posebej pomembno pa je, kot že povedano, izpostaviti tretji vidik – elektrifikacijo z rekuperacijo potencialne-kinetične energije v elektriko. Na celotni progi od Jesenic do Kopra (180 km) je 1000 višinskih metrov razlike: od Jesenic do Nove Gorice 500 metrov navzdol, od Gorice preko Sežane in Divače do Kopra pa nadaljnjih 500 metrov navzdol in navzgor. Skratka skupno je kar 1000 metrov razlike, česar pa  ne znamo oziroma nočemo izkoristiti. Raje netimo požare in zastrupljamo deževnico in podtalnico.

8.     Na koncu predlagamo v razmislek sledeči izračun stroška investicije: 180 km (skupna dolžina)  x 8 milijonov za en km x 30 %  = celotna investicija 432 milijonov eurov. Za ta znesek sem prepričan, da je dovolj visok in  bi zlahka dobili posojilo  EIB in/ali EU iz kohezijskih in infrastrukturnih skladov, Projekt je pomemben ne le za kohezijo znotraj Slovenije pač pa tudi za kohezijo Srednje Evrope.  Sedanji EU denar za drugi tir pa moramo preusmeriti v obnovo sedanjega tira, začenši z odstavnim – servisnim tirom med Prešnico in Černotiči in med Hrastovljami ter Rižano. 

9.     Investicija bi mnogim Primorcem v Posočju in pozabljenih krajih ob meji vrnila življenje in bi jo navdušeno sprejeli. Vladi pa bi se tudi politično obrestovalo, da lahko dobi nov mandat za modernizacijo, začenši z elektrifikacijo na relaciji  Koper - Divača - Nova Gorica - Jesenice in nato, v naslednjem mandatu,   morda celotne Slovenje.  

10. Multiplikativni učinek takega projekta sega v več panog – od gradbeništva, gradbenega materiala, elektro industrije, jeklarstva …. in celo v turizem. Projekt se lahko izvaja paralelno na več mestih hkrati in je izvedljiv v 2-3 letih ali še hitreje,

11. Parazitsko podjetje 2TDK, bivše ministrice Alenke Bratušek  je treba ukiniti, Slovenskim  železnicam pa vrniti njihovo primarno investicijsko in prometno funkcijo.  Ta ukrep  ta vlada lahko naredi takoj, kajti tak ukrep je že zapisan v koalicijski pogodbi pod točko 13. To bil hkrati tudi zelo resen  odgovor vlade njenim povsem neresnim rušiteljemin nasprotnikom  na kolesih. Prav podjetje 2-tdk je usedlina omejenega razvojnega modela, kjer bi 45 let vedrili njihovi navidezni strokovnjaki, predvsem pa  tehnološki presežki politike in javnih služb.

Zaključek:

neizkoriščena Bohinjska proga je najkrajša povezava Jadrana s severno, srednjo in vzhodno Evropo. Je velika materializirana dediščina, ki jo ob svoji zagledanosti v novo, lahkomiselno zanemarjamo in prepuščamo propadu. Njeno vrednost so znali ceniti naši predniki.  To je vedel cesar Franc Jožef pred 110 leti. Koliko cesarjev bomo še zamenjali, da bomo to spoznali in koliko virusov bomo izkusili, da se bomo spametovali?

Ljubljana 17.05.2020

 

Vili Kovačič  univ. dipl. oec,

Daniel Magajne univ. dipl. inž. gradb.

Anderj Čufer  univ.dipl.inž. arh.,

Rudi Varl univ. dipl. ing. stroj.

Jože Gorenc univ. dipl. ing. stroj.

RTV Slovenija vas v 10 letih stane 1.524 € in od l. 1991 + 4.500 € za propagando prejšnjega režima

DRAGI OROPANI SLOVENEC! 

V samo 10-ih letih te je RTV SLO, ki dokazano ne deluje v skladu z Ustavo in Zakonom o RTV ter Zakonom o medijih, oropala za krasen družinski dopust. 

Saj ti pod prisilo in grožnjo z izvršbo vsak mesec vzame 12.70 €, na leto 152,40 €, v samo deseti letih, ki so minila zelo hitro, pa so te olupili za 1.524.00 EUR.

Zato gremo zdaj v akcijo do konca, ne bomo več plačevali nekaj kar ne deluje v našo korist in ne bomo več vzdrževali ta megalomanski stroj za poneumljanje in propagando vedno enih in istih ter za širjenje laži in manipulacij z 2.200 redno zaposlenimi in še pol toliko na pogodbah, da se imajo fino na naš račun.

Klikni na  https://odpoved.si/, za podpis se prijaviš lahko kar s svojim Facebook, Google, Twitter ali Publishwall računom, podpišeš peticijo in gremo v množične odpovedi prisilnega plačevanja in vzdrževanja tega neprestrukturiranega mastodonta.

				Kmalu bodo porabili dve milijardi in pol, to je dvatisoč in petsto milijonov €!			Kmalu bodo porabili dve milijardi in pol, to je dvatisoč in petsto milijonov €! 

vir: erar

https://erar.si/placnik/35513/#transakcije

  

Primerjava: JANEZ JANŠA - MILAN KUČAN

https://odpoved.si/

JANEZ JANŠA IN MILAN KUČAN - VZROKI IN POSLEDICE, 7 minusov nasproti sedmim prednostim !

(kaj bi brez  Janše in brez Milana K. Plavega – inventura Janševih plusov in Kučanovih minusov )

Janez Janša ni svetnik, svetnik je  nedotakljivi Milan K. Plavi, ki ga je treba detronizirati!   O Janezu Janši ne pišem negativno, ker to že 30 let počne RTVSLO  in večinski mediji. JJ ni Orban, čeprav bi Milan K. prav to hotel btii - dokler mu slovensko krivosodje in Soros to omgočata.  Poglejmo 7 grehov nasproti 7 prednostim:

1.                  Brez Janeza Janše  se Slovenija 1991 ne bi osamosvojila, brez Milana Kučana bi se Slovenija razvila in bi bila danes Švica.

2.                  Brez Janše se Slovenci ne bi uprli JNA in jo premagali, brez Kučanovega prikrivanja razoroževanja  T O in kapitulantske temeljne listine za mir, bi bili leta 1991 tudi z orožjem v celoti preskrbljeni  

3.                  Brez Kučana  bi zgolj z navadnim motornim čolnom leta 1991 brez boja zasedli Savudrijo in enkrat za vselej rešili slovensko morje. Zahtevo J.J. Milanu K.  za akcijo je Kučanovo predsedstvo - z izjemo Ivana Omana, preprečilo ! 

4.                  Brez Janševega odkritja  Al Kaidinega orožja  na Mariborskem letališču 1994, ne bi nikoli izvedeli za Kučanovo preprodajo orožja v Bosno

5.                  Brez Janeza Janše ne bi  uspeli v boju z virusno pandemijo, brez Kučana , ne bi bilo kolesarjev, ki to epidemijo širijo. 

6.                  Brez Milana Kučana Plavega  ne bi bilo režimske nacionalne RTVSLO na kateri predsednik vlade Janez Janša ni zaželen gost in ne sme govoriti, ko pa se to pomotoma vendarle zgodi ga cenzurirajo in tehnično onemogočajo.

7.                  Brez Janeza Janše ne bi bilo učinkovitih ukrepov za zajezitev pandemije, ki jih je pohvalil celo Milan Kučan, a brez podpore Milana K. Plavega, ne bilo sovraštva s sloganom SAMO DA NI JANŠA,  ki ga z našim denarjem hrani Milan K. Plavi.     

Skratka, z Janezom Janšo, brez Milana K. Plavega, Slovenja ne bi bila notranje  razklana, ampak združeno oživljena. Milan K. je pogruntal, da je sovraštvo najučinkovitejše čustvo za ohranjanje oblasti. Divide et impera - deli in vladaj ! 

Dokler Slovenci ne bodo znali ločiti vzrokov od posledic, zrna od plev in ne bodo znali šteti  več od 5 , bomo imeli katastrofalne državne investicije:  TEŠ6, Drugi tir, 3 razvojno os in  ljubljanski kanal C0.  Dokler bo Kučanov varovanec tajkun Janković v Ljubljani promoviral gnojnico za javno dobro in dokler bo nacionalna RTVSLO pobirala prisilni prispevek za agitacijo proti uspešnemu Janezu Janšu in mu bo RTVSLO na sejah javno grozila s smrtjo, Slovenija ne more biti Švica.

Slovenija pa ne bo nikoli Švica tudi zato, ker je pod zemljo Kambodža in ne bo Švica dokler bo Milan K. Plavi s svojo biografko na RTVSLO urednico Mojco Pašek Šetinc in plavolaskami, lomastil in ribaril v kalnem po večinskih medijih in se sam izogibal  normalnemu javnemu soočenju na javni RTV, vključno z neposrednim soočenjem obeh.  Ko se bo to zgodilo, bo Slovenija  za en dan Švica.   

Brez Kučana bi bili ponosni potomci dobrih zgledov svojih dedov, tako pa smo ujetniki sramežljivega priznavanja slovenstva in celo zanikanja svoje identitete  in čaščenja totalitarnih simbolov, lažnih malikov narodove zgodovine.  Z Janezom Janšo dobivamo samozavest, z Milanom K. Plavim kapitulantsko mentaliteto in kolaboracijo s slepimi ostanki zgodovine. Uničeni arhivi bodo prej ali slej  spregovorili !  Narod naš dokaze hrani ! Podpišimo torej odpoved plačevanja na Gogoglu TUKAJ. Primerjava Janeza Janše z Milanom K. je primerjava odločnosti s kapitulantsvom, tako leta 1991 kot 2020. 

Milan K. Plavi je spet na nepravi strani zgodovine. Nobena RTVSLO tega ne more prikriti. Ker Milan prek Marjana Šarca  to nenehoma počne, je pravi čas za odpoved  naročnine in njegov dokončni  izstop iz zgodovine.  

Vili Kovačič, državljan K.

Od Serpetinška do mrliškega oglednika. Nekoč šaljivec, danes prepirljivec!

Bivši premier Marjan Šarec je človek mnogoterih talentov, a ob vseh najbolj izstopata dva:

1. Najprej si zasluži visoko priznanje za hvalevredni odstop. Prihranil nam je mnogo RTVSLO sočustvovanja, kajti spričo mukotrpnega vladanja, katerega ni bil nikoli vajen in je očitno trpel velike duševne muke, je odrešil nas in olajšal samega sebe. Kar pa ni čudno, kajti najtežje je v hudih časih vladati na šaljiv in zajedljiv način. Ob več kot 100 mrtvih pa zamerljivost in maščevalnost vsaj na zunaj ne obrodi sadov. Tudi boga boječi slovenski narod, ki je sicer nagnjen k pozabljivosti in odpuščanju grehov, mu ne bo mogel čez noč oprostiti.

Če tudi vi, kot mnogi drugi ne želite več prisilno plačevati RTV prispevka, podpišite peticijo tukaj.  

ODPOVED.SI

2. Drugič njegovo prizadevanje, da se izogne odgovornosti za desetine mrtvih ga je vrglo v položaj – nekoč šaljivec, danes prepirljivec. Silno je namreč ogorčen, ko kdo pokaže na njegovo odgovornost zaradi malomarnega dela v službi in desetin mrtvih za katere so zdaj, po njegovem, krivci anonimni domovi za ostarele, nikakor pa on - za prazna državna skladišča zaščitne opreme. Čeprav je še nedolgo tega javno govoril, da opozicija zganja paniko in da zaradi gripe ni potrebe po sestajanju sveta za nacionalno varnost in še danes govori, da je bil krizni štab nezakonit. Sam pa kot premier ni hotel razglasiti epidemije in je to od njega tako rekoč izsilil šele njegov lastni minister za zdravje Aleš Šabeder. Še pomnimo tovariši ! Nekoč šaljivec, včeraj premier, danes prepirljivec in mrliški oglednik.

Vendar odgovorna je tudi njemu ljuba RTVSLO. Ko je po dolgem oklevanju vendarle pokazala kako v Italiji v Bergamu vojska v konvoju kamionov iz bolnišnic in domov odvaža mrtve, se zadeve ni več dalo skrivati, kljub tako rekoč nepogrešljivemu RTVSLO prispevku k skrivanju situacije ,ki nam je grozila. 

Posebeno dosežek RTVSLO novinarstva pa je seveda najnovejša  kolesarska demokracija.  Tako kot je za podžiganje vseslovenske vstaje leta 2012 skrbel znameniti Slavko Bobovnik, je RTVSLO danes ponovno v prvi bojni vrsti »revolucionark in revolucionarjev« za ohranjanje lastnih privilegijev - pridobitev revolucije. Zato si uredniki dnevno informativnega programa na RTVSLO (na čelu s Kučanovo biografko Mojco Pašek Šetinc), ne zaslužijo več plače, ki jim jo sicer  plačujemo z RTV prispevkom, pač pa  kolektivno nezaupnico.  

Zato pozivam bogaboječe ljudstvo ne plačujmo več prispevka k slovenski blaznosti. Tukaj pač ne gre za to, da damo bogu kar je božjega in cesarju kar je cesarjevega ampak za cesarjeva raztrgana nova oblačila.  Kajti cesar je nag in Šarec je gol, vendar za to nič manj nevaren v svoji maščevalnosti. Čeprav RTVSLO to  njegovo revno »premoženje« še kar naprej zavzeto skriva in lakira, za floskulami ljudskega nezadovoljstva. 

Očitno bi bilo pohujšanje v dolini Šentflorjanski preveliko in nesorazmerno in nemara za kolesarje življenjsko nevarno. Kajti RTVSLO revolucionarji na kolesih bi, bog ne daj, izgubili ravnotežje. Kajti, kljub Tarčam in tračem je obleka razcefrana in se je ne da več zakrpati.

Zato odpovejm(o) prispevek, da dobim(o) drugačno RTV, takšen javni servis, ki bo konkurenčen s kvaliteto in vsebino, ne z agitpropom za cesarjevo novo obleko. 

Vili Kovačič, državljan K.

Pripis: Kitajski bog nam je podtaknil smrtonosni virus, morda virus nas bo streznil in slovenski Bog razuma streznil, in bo ozdravil smrtonosne naivnosti !

Naslov podpisa https://odpoved.si/

RTVSLO je bila vedno tiha ali glasna botra večine tajkunskih projektov financiranih in sponzoriranih s strani države!

Pričelo se je vseslovensko zbiranje podpisov proti prisilnemu plačevanju RTV naročnine

Peticijo podpišete tukaj: https://odpoved.si/

IDEOLOGIJA NEPISMENOSTI in/ali IDEOLOGIJA NEPRIŠTEVNOSTI ?

RTVSLO je bila vedno tiha ali glasna botra večine tajkunskih projektov financiranih in sponzoriranih s strani države !

Ko politiki Desusa in opozicije strastno iščejo ideologijo tam kjer je NI, si je čas priklicati v razmislek kaj ideologija JE in kaj ideologija NI

Najhujša ideologija je ideologija »NESEBIČNEGA« samozadovoljstva v iskanju drobtinic iz bogatinove mize, milijarde pa gredo mimo njih in vseh nas v nepovrat.

Najhujša ideologija je, da se ideološka RTVSLO praviloma vedno postavi na stran »neideoloških« roparskih infrastrukturnih projektov, ki služijo prečrpavanju davkoplačevalskega denarja v lastne žepe in povzročajo izgubaške projekte brez dna. Kolesarska »demos-demokracija« pa jih »nesebično« podpira in omogoča krajo ! Kajti kraja ni ideološka ampak moralna kategorija !

TEŠ6,vladni 2TIR, 3Razvojna OS, Kanal C0 

so cvetke iz istega gnezda

O tem do zdaj ni bilo nobene resne RTVSLO RAZPRAVE, kaj šele TARČE na to temo! Bili pa so TRAČI o tem kaj ideologija JE in kaj ideologija ni. Gre za zelo širokopasovno dojemanje ideologije, ideologije cenzuriranja vsega kar ogroža monopolne interese !

Vili Kovačič Državljan K.

Nočem Plačevati to kar nikoli nisem naročil in kar ne uporabljam.

POZIV PROTI PRISILNEMU PLAČEVANJU OBVEZNEGA RTV PRISPEVKA, ker:

1. Nočem Plačevati to kar nikoli nisem naročil in kar ne uporabljam
Ljudje, državljanke in državljani, ozavestimo se in za pošteno plačilo zahtevajmo pošteno ponudbo in izbiro! Zato odpovejmo plačilo prispevka za RTVSLO. Razlog je enostaven, z mojim denarjem, 150 eur letno, hočem razpolagati sam ! In hočem ureditev, PRIMERNO SODOBNI TEHNOLOGIJI in DEMOKRATIČNI IZBIRI. Vsak monopol, tudi na medijskem področju v demokratični ureditvi ni sprejemljiv. Hočemo kvalitetne in verodostojne programske vsebine, ki bodo predpisane v obveznem nacionalnim programu.

Če tudi vi, kot mnogi drugi ne želite več prisilno plačevati RTV prispevka, podpišite peticijo tukaj

ODPOVED.SI

Kdor se poteguje za javni denar, to je za denar davkoplačevalcev, je zavezan javnemu interesu in le kdor ta interes izpolnjuje je upravičen do moje (naše) finančne dajatve. Enako kot v javnem zdravstvu in javnem šolstvu, lahko dejavnost izvaja vsakdo, ki izpolnjuje z zakonom predpisani standard kvalitete in verodostojnosti za izvajanje javnega programa, ne pa zgolj tisti, ki je že doslej dokazoval aroganco, pristranskost, brezbrižnost in neverodostojnost in je pod etiketo demokracije ponujal propagando za svoje ideološke – predvsem pa materialne potrebe. Dokazi za to so številni !

2. Nočem plačevati enoumja, prikrivanja resnice in lažnega poročanja
Audio video vsebine in informacije so tržno blago, hkrati pa so redka javna dobrina, zato je njihov ponudnik odnosno prejemnik rtv prispevka lahko vsakdo, ki pridobi koncesijo oziroma si pridobi licenco za opravljanje dejavnosti, ki je po naravi javna služba, namenjena vsem državljanom. Ključni pogoj zanjo pa so kvaliteta, nepristranskost in verodostojnost katerih izpolnjevanje se mora preverjati.

Tehnologija danes omogoča diverzifikacijo ponudbe, poslušalcem in gledalcem pa daje možnost izbire, ki doslej ni bila možna. Zato je dozorel čas za spremembo, ki bo 95 milijonski letni prispevek razdelila proporcionalno po kriteriju volilnega rezultata in bo hkrati zagotavljala obvezno uravnoteženost svetovnonazorske usmeritve.

Kamena doba ni prenehala, ker bi zmanjkalo kamenja, ampak ker smo ljudje prišli do novih spoznanj in prepričanja, da RTV Slovenija ne sme ostati otok arogance, usodne domišljavosti in samozadostnosti, ki izvira tudi iz prisilnega plačevanja RTV naročnine !

Spoštovane državljanke in državljani ! Odpoved naročnine v sedanjih razmerah je sicer dejanje državljanske neposlušnosti in spodbuda drugim, da storijo isto! Finančna pipica za neverodostojno in pristransko informiranje se morajo zapreti.

Dovolj je virusa prestrašenosti, ponižnosti in upogljivosti! Stopimo skupaj, le skupaj bomo zmogli !

Vili Kovačič, državljan K. - Davkoplačevalci se ne damo !

13 MAJ prvi praznik slovenskega upora ! SPOMIN NA PRVI PRAZNIK SLOVENSKEGA UPORA

MALA GORA PRI RIBNICI  JE KATYNSKI GOZD VODSTVA SLOVENSKIH KOMUNISTOV

ČE BI TIGR VODIL OSVOBODILNI BOJ BI DANES IMELI TRST IN GORICO

13. maj je prvi in pravi praznik slovenskega upora ! Spominja nas  na prvi srdit spopad pogumnih Slovencev z okupatorjem na slovenskem ozemlju - 13 maja zjutraj leta 1941 na Mali gori pri Ribnici. V spopadu je padel vojaški poveljnik TIGR-a Danilo Zelen, hudo ranjen je bil politični vodja Ferdo Kravanja, kulturni komisar Anton Majnik pa je uspel pobegniti. Oba preživela sta leta 1944 padla pod strelom slovenske roke.  

Izdajstvo tigrovske TROJKE je delo BOLJŠEVIKA-komunista  Filipa Gašperja Tekavca, za kar ga je nagradil Aleš Bebler s povišanjem v komandanta Partizanske Ribniške čete, ki so jo TIGROVCI zapustili po tem ko so jih silili k prisegi STALINU.  Sicer pa so komunisti po gozdovih peli:  Slovenija junaška, sovjetska bodeš ti !

S tem spopadom je bila obglavljena vodilna Tigrovska TROJKA. Če bi ne bilo tega spopada in Danilo Zelen ne bi padel, bi bila SLOVENSKA ZGODOVINA drugačna, bolj človeška. Bila bi manj krvava, bila bi bolj uspešna, domoljubna, vključevalna in pravična, predvsem pa se upor ne bi sprevrgel v bratomorno vojno. Tigr je bil simbol pluralnosti in enotnosti v različnosti  !

TIGR tudi danes ne razdvaja, TIGR združuje. Zato bi 13. maj moral postati državni praznik , prvi pravi praznik slovenskega upora. Ne dovolimo, da spomin nanj zbledi in se izbriše  iz zgodovinskega spomina.

Predsednik društva Slovenski TIGR – 13 maj

Vili Kovačič

 

Bohinjska proga je pozabljena edinstvena priložnost! Podaljšek proge Koper Divača

POMEN REVITALIZACIJE »BOHINJSKE PROGE«

(pozabljena edinstvena priložnost)

Na Bohinjsko progo je treba gledati kot na podaljšek proge Koper Divača , ne kot nekakšno slepo črevo za eksotične – turistične namene.
Bohinjska proga je strateško pomembna tudi za današnji čas – nekoč je bila del proge v smeri Praga, Dunaj, Jesenice, Gorica, Trst. Danes bi bila hkrati z obnovo in modernizacijo sedanje proge Divača Koper za Slovenijo enako pomembna kot katerikoli drug prometni koridor.
Proga je geografsko najbližja pot od Jadrana v srednjo in vzhodno Evropo. To je vedel cesar Franc Jožef ! Koliko cesarjev bomo še zamenjali, da bi se osvestili ?
Proga vsekakor ni v dobrem stanju in njena propustnost je bistveno prenizka, vendar bi s posodobitvijo in njeno revitalizacijo ter pohitritvijo dobila na pomenu.
Bivša Jugoslavija je zaradi političnih razlogov Bohinjsko progo popolnoma zanemarila, a danes teh razlogov ni več, je pa vedno bolj akutna potreba po večji propustnosti celotnega železniškega omrežja Slovenije.
Bohinjska proga pomeni bistveno razbremenitev Ljubljanskega prometnega vozla in tudi razbremenitev gorenjske proge kar povečuje propustnosti celotnega sistema slovenskih železnic.
Del denarja za revitalizacijo bohinjske proge in njene elektrifikacije z izmeničnim tokom bi pridobili z uporabnino, ki je zdaj na progi Koper Divača nenormalno nizka 9 milijonov evrov letno.
V sedanji krizi, ko bo velika potreba po novih zaposlitvah bi z zaposlitvijo gradbenih zmogljivosti, predvsem domačinom in domačim gradbenikom zagotovili delo, ki ga sedanji uradni vladni drugi tir ne bo omogočil nikoli. Obenem pa bi dobili tudi zaposlitve v drugih panogah v povezavi z elektro instalacijami na skoraj 200 km dolgi progi. Ogromno pa bi pridobili s predelavo plastike in gum v železniške pragove, po licenci za tehnologijo »plastic slippers« ki je v svetu že znana.
Dimenzije tunelov omogočajo izvedbo elektrifikacije na 24 KV izmenično napetost, ki je nujna na celotni celotni trasi Bohinjske proge od Jesenic preko Nove gorice kot tudi naprej do Sežane s progo Divača – Koper. Ta povezava (Šempeter, Branik,Štanjel, Dutovlje, Sežana, Divača) je že zgrajena.
Bohinjska proga tako v svojem podaljšku na relaciji Divača Koper pridobi izjemen pomen tudi zaradi potenciala kinetične energije, saj ima višinsko razliko 1000 metrov 2 x 500 m , ki jo z rekuperacijo in tro sistemskimi lokomotivami pretvarjamo v elektriko, kar uspešno delajo Avstrijci. Za povrh naj povemo, da Slovenske železnice že imajo 25 takih tro sistemskih lokomotiv.

S tem pa je hkrati rešen tudi problem onesnaževanja podtalnice do katerega zdaj stalno prihaja z zaščitno impregnacijo železniških hrastovih pragov , namesto da bi iskrenje pri zaviranju in potencial kinetične energije pri vožnji navzdol, pretvarjali v električni tok, v Sloveniji netimo požare in onesnažujemo podtalnico.


S temeljito obnovo - z obnovo temeljev celotne trase Koper-Divača - Nova Gorica - Jesenice (preko 200 km) bi zaposlili in ustvarili številna delovna mesta tudi s predelavo plastike in odpadnih gum v železniške pragove, kar bi razbremenilo sedanje kopičenje odpadkov, ki nezadržno bremenijo Slovenijo.
Slovenska industrijska dediščina je bogata, smrtni greh pa je, da je ne uporabljamo. V izhodu iz Corona krize, potrebujemo prav tovrstne projekte. Projekte, ki ne bodo zaposlovali tujcev (Kitajcev ali Turkov) ampak domačo gradbeno operativo. Z Bohinjska progo od Jesenic do Nove Gorice, Sežane in Divače do Kopra tako dobimo neposredno naravno povezavo z Jadranskim morjem. Povezava Koper - Divača pa tako postane del integralnega projekta zahodne železnice Jesenice – Koper, ki s tem preide v pristojnost SŽ, podjetje 2TDK pa postane povsem nepotrebno. Kajti vse posel lahko opravijo slovenske železnice.


Z vidika varstva okolja – ohranitve naravnih vrednot - Glinščica in Beka je koncept prenove obstoječe proge diametralno nasproten uničevalskemu projektu vladni drugi tir Alenke Bratušek po začrtani vladni trasi, ki pa je hkrati celo povsem nezakonit poseg, ki brutalno krši EU direktivo o habitatih in vodnih virih ter nima Celovite presoje vplivov na okolje in je brez ocene podzemnih hidroloških rizikov, ki so nedvomno prisotni.

Bohinjska proga je odličen kandidat za kohezijska EU sredstva, ne samo za tisti del, ki pripada Sloveniji neposredno, pač pa pomeni močno kohezijo srednje Evrope, saj ne povezuje samo Slovenijo, ampak velik del srednje Evrope poveže z Jadranom in Južno Evropo.

Ta prispevek je poziv k drugačnemu pogledu načrtovalcev infrastrukturnih projektov. Nedopustno je, da hlastamo za miljardnimi – velikimi prometnimi investicijami brez premisleka o izrabi tega s čemer že razpolagamo. In brez misli na ohranitev naše naravne in industrijske dediščine. Isto je 3Ros o čemer so žec pisali mnogi. Bohinjska proga je bil pred 110 leti največji projekt in je bila izreden gradbeni dosežek v stari Avstriji. V novi Sloveniji pa je žal predmet pozabe - usodne domišljavosti in posmeha in je na žalost zgolj še za eksotično turistično uporabo. Kar pa seveda ni nujno, da tako ostane. Nov razmislek o tem je nujen, brez virusa ali z njim. Morda pa bo virus pospešil resetiranje slovenske pameti na razmišljanje

Revitalizacija in elektrifikacija celotne trase Jesenice – Nova Gorica(158 km) in naprej do Kopra po »Bohinjski železnici« je lahko danes močan prispevek k izhodu iz Corona krize, ki bi ga Primorci z navdušenjem sprejeli. Morali pa bi ga pozdraviti tudi naravovarstveniki saj odpira možnosti za reciklažo plastike in gume, za katero sicer ne vemo kam z njo. Tehnologija Plastic sleepers - zamenjava dotrajanih železniški pragov z novimi pragovi iz plastike in/ali gume, je uveljavljena in certificirana tehnologija v številnih državah, ki znajo ceniti preteklost in razmišljajo o prihodnosti neobremenjeno in s pametno uporabo in izrabo novih tehnologij, predvsem pa izrabo tega kar že imamo. V »pametnih državah«, kjer razum ni podcenjeno blago bi bilo to samoumevno. V Sloveniji pa nas k temu razmisleku žal prisiljuje šele Corona kriza.

Vili Kovačič, državljan K., univ. dipl.oec.

Danilo Magajne, univ. dipl. gradbeni inženir

 

Potrebe po 2 tiru Koper Divača ni več, promet in pretovor iz Luke Koper se je že prepolovil . Zgornja meja 25 milijonov do 30 milijonov ton pretovora bo zadoščala še dolgo. Ocenjujejo, da bi bila kapaciteta pretovora na obstoječi progi Koper Divača za več kot 20 let povsem zadostna. Vendar je treba progo elektrificirati in posodobiti. Cena te posodobitve je v resoluciji o razvoju prometa do 2030 na relaciji Koper Divača okvirno že predvidena na cca 200 milijonov, dodati je treba strošek elektrifikacije na izmenični tok.

Ta denar je že predviden, vendar je ta denar Alenka Bratušek na silo preusmerila v njen zlati drugi tir, kar je botrovalo tudi izlitju kerozina pred 1 letom. 

Stroške modernizacije in posodobitve celotne proge od Kopra do Divače prek Nove Gorice in naprej do Jesenic bo treba še oceniti, vsekakor pa bodo učinki neprimerno večji od sedanjega nesmiselnega vlaganja v izsiljeni in najdražji »zlati«, predvsem pa geološko najbolj rizični tir na svetu ! Ocenjujeva, da bi celoten projekt posodobitve »Bohinjske proge« po formuli 200 km x 8 milijonov (kar je cena enotirne proge z nekaj dodanimi izogibališči) smel stati največ 1/3 cene, to je skupaj 530 milijonov eurov, za kar bi zlahka dobili denar iz EU kohezije, kajti gre za kohezijo ne le znotraj Slovenije ampak za pospešitev kohezije celotne (srednje) Evrope.

Pripis: 

Podpisana pričakujeva pogovor o tej temi na najvišjem – vladnem nivoju, kjer bi zadeve tudi ustno razjasnila, kajti neortodoksno razmišljanje bo zahtevalo nekoliko večji napor sodelujočih, predvsem pa odločujočih politikov.

Delni opis tega in širši opis naših dosedanjih zablod od vključno TEŠ6 dalje, je tudi v prispevku na povezavi PISMO finančnemu ministru 

https://drzavljank.si/post/543715/poziv-ministru-za-finance-mag-andreju-sirclju

Poziv ministru za finance mag. Andreju Širclju

Poziv  ministru za finance mag. Andreju Širclju

Minister na strminah zdravstvene, okoljske in finančne krize.

Nujna je revizija starih projektov po Cost Benefit  metodi in  CPVO metodi ter nova postavitev vprašanja ali sploh še potrebujemo 2tir ! Ali bo  Corona virus pripomogel k novemu  razmisleku in drugačnemu odnosu do največjih državnih investicij? In  bo kriza  vendarle pomenila konec izigravanja demokracije in javnega interesa glede okolja in začetek finančne vzdržnosti  državnih infrastrukturnih investicij ? Iz napake TEŠ6  bi se morali kaj naučiti, a čeravno se vsi sklicujejo na ta primer, nihče iz njega ne potegne izkušenj za sedanjost.

Vendar če jih ne bomo na novo ovrednotili sedaj, nam ne bo pomagal  noben Corona  paket, ne zamenjava vlade  !  Poglejmo paralelo iz katere se vsi navidezno učijo, a očitno s figo v žepu in še naprej - na drugih projektih, delajo po isto.

T E Š 6 – posodobitev - podatki iz zgodovine izpred 7 let

Leta 2012 je finančni minister Šušteršič s podpisom dal soglasje na zakon o poroštvu  za TEŠ6 kljub temu, da se je trdno zavedal,  da je bila cena lignita 2,25 eur za giga joul povsem  nerealna in izmišljena. In takratna 1,4 milijardna investicija v TEŠ6 je tako dobila zeleno luč, čeprav bi jo  zlahka nadomestili s posodobitvijo blokov 4 in 5 in to celo s povečanjem  na 712 MW to je za 20 MW več moči. Za kar bi potrebovali največ 70 milijonov, to  je 20 X manj od cene za TEŠ6. Tako bi Šaleški dolini in vsej Sloveniji   prihranili danes manjkajoče 1,4 milijarde, ki jih je  v desetletju  pogoltnil TEŠ6.

Ob najnovejši grožnji izgube zaposlitve  1500 delavcem Gorenja, bi Velenjčani zdaj ta denar krvavo potrebovali za investicije v nadomestne zaposlitve. Država pa bi zmanjšala breme reševanja krize. Isto vprašanje se nam danes postavlja za  2tir.

DRUGI TIR – posodobitev obstoječe proge, stanje s podatki iz leta 2020

Od izkušnje s TEŠ6 v letu 2012 je minilo skoraj desetletje. Izkušnja bi nas morala izučiti. Kajti pogoji transporta so se popolnoma spremenili.     

V novi Corona situaciji globalni prometni tokovi usihajo, zato bo globalni ladijski transport drastično zmanjšan. Industrija in podjetništvo pa se iz Kitajske in Azije vračata na staro celino. Pretovor v Luki bo manjši, vožnja tujega tovora po naši železnici pa je po naši zaslugi praktično zastonj - namesto 200 milijonov uporabnine na železnici iztržimo le 9 milijonov letno.

Hkrati je znano, da naj bi bila  Pontebska železnica iz Trsta v Avstrijo izkoriščena samo 1/3.  Kar naenkrat bodo transportne kapacitete prevelike in velike »apetite« bo treba zmanjšati in se usmeriti na izkoriščanje obstoječih zmogljivosti, torej ne na novogradnjo ampak na posodobitev.  Tako bi delal privatni kapitalist, ko je kapitalist država pa vse  to naenkrat ne velja več, oziroma samo na papirju, realnost pa je povsem druga !

V resoluciji o razvoju prometa v RS do leta 2030 je sicer že predvidena posodobitev in tudi  rekonstrukcija obstoječega tira. Finančnega ministra zato pozivam, da zviša uporabnino iz 9 milijonov na 200 milj  (primerljivo z drugimi državami) s čemer se bo posodobitev samo financirala.

Skratka: sedanji – obstoječi tir Divača Koper je nujno obnoviti in modernizirati in ga usposobiti za hitrejši in seveda varnejši prevoz. Nesreča v lanskem letu z izlivom kerozina zahteva  resno sanacijo obstoječe proge,  vzporedno s tem pa je na isti trasi nujno pristopiti k vzpostavitvi napajanja z izmeničnim tokom. SŽ imajo zdaj že preko 25 lokomotiv za tako imenovano tro sistemsko uporabo. Vozni park, to je lokomotive na izmenični tok, torej  že imamo, treba je le hkrati vložiti denar v ustrezno elektrifikacijo! 

BOHINJSKA PROGA - posodobitev obstoječe železnice namesto novih super dragih projektov

Za zagon gospodarstva pa je možno storiti še mnogo več.   V novem Corona 3 paketu bi morala biti  elektrifikacija s 25 KV električnim napajanjem - ne le od Kopra do Divače, pač pa na trasi celotne Bohinjske proge – od Divače preko Nova gorice in Jesenic  s povezavo na Beljak ter naprej na Bavarsko in Vzhod.  Tako bi Koper dobil novo povezavo s srednjo Evropo in bistveno bi se zmanjšal pritisk na ljubljanski prometni koridor z jugo zahodne strani.  

Ob tem pa se zaradi posodobitve obstoječe proge celo odpira tudi zelo dobra nova možnost uporabe odpadkov - proizvodnje in vgradnje železniških pragov na osnovi nove tehnologije predelave odpadlih gum in/ali plastike. Slovenija je prepolna odpadkov gume in plastike in ne ve kam z njimi. Z novo tehnologijo, katere produkt so železniški pragovi, ki omogočajo prevoz  z 1/3 manj hrupa, bi lahko rešili tudi del problema odpadkov.

Pomemben pa je še tretji vidik – elektrifikacija z rekuperacijo potencialne-kinetične energije v elektriko.  Od  Jesenic do Kopra je 1000 m razlike – od Nove Gorice 500 m, od Gorice prek Sežane in Divače do Kopra pa nadaljnjih 500 m, skratka  skupno je tako 1000 m razlike, ki jih ne znamo izkoristiti.

Spoštovani, gospod minister Šircelj. Vaš predhodnik  Janez Šušteršič iz leta 2012 ne more biti zgled, ampak opomin. Ta prispevek pa opozorilo na nevarnost izgube spomina.    

Uresničite sklep komisije KNJF za nadzor javnih financ z dne 20.02.2019  iz časa, ko ste bili še v opoziciji ! Sklep določa, da se proučijo vse do sedaj še ne obravnavane alternative. Predvsem pa uresničite 13 člen prvega poglavja koalicijske pogodbe.  Ta govori o prenosu podjetja 2TDK na slovenske železnice.

Ponovno zahtevajte revizijo vladnega Investicijskega programa iz januarja 2019   s strani  RčS in projekt ocenite po Cost  Benefit metodi ter z vidika CPVO-celovite presoje vplivov na okolje. Pokazalo se bo,  da so navedeni projekti, tako kot so zasnovani zdaj, olje na ogenj nove krize, ne pa del izhodne strategije.

To velja tako za 2tir, kot za 3Ros in kanal C0 v Ljubljani. Projekti brez CPVO pa niso samo okoljsko sporni, ampak so tudi protizakoniti.

***

Predstavniki EU  komisije v Ljubljani, decembra 2019, so bili zelo presenečeni, ko so iz prve roke izvedeli, kako velika je razlika – okoljska črna luknja, prepad med dejanskim stanjem in kulisami uradnega – lažnega prikazovanja stvari, čeprav Slovenija  iz Bruslja izgleda celo kot zgledna država. Zato je poštena finančna in okoljska revizija navedenih projektov nujna. Ne po hitrem, pač pa po poštenem in verodostojnem postopku.

Kriza zahteva novo nestandardno razmišljanje o alternativnih poteh iz krize, ki se sicer sploh ne bi pojavile!  Napake pri TEŠ6  se ne smejo ponoviti. Ne ponavljajte jih še Vi, priložnosti za to ne bo več!

Čas virusne krize je čas streznitve tudi na tem področju. Virus  brezglavega političnega voluntarizma v preteklosti, ne sme preglasiti glasu zdravega razuma sedanjosti, ki ga pri državljanih, ki živijo od svojega dela, večinoma ne manjka, zmanjkuje pa ga pri politikih, novinarjih in sindikalnih funkcionarjih, ki se ravnajo po javnem  mnenju - ne po javnem interesu.

Nauk iz TEŠ6 bi moral biti šola tudi za 2TIR , ne  pa  repriza nove zablodele državne investicije,  ki ji je, kot omenjeno, pred 7 leti botrovalo kolektivistično brezumje politike, sindikatov, medijev in zmanipulirane javnosti. 

Vili Kovačič, državljan K.

 

Ta prispevek je hkrati namenjen za TRETJI proti krizni Corona paket ! Zato ga poimensko pošiljam vladni svetovalni skupni (Mateju Lahovniku, Žigi Turku in Marku Jakliču)  ter pristojnim ministrom – Jerneju Vrtovcu, Andreju Širclju, Andreju Vizjaku, Zdravku Počivalšku in Zvonku Černaču kot tudi  predsedniku RčS in U S, ter 4 predsednikom: Borutu Pahorju , Igorju Zorčiču, Janezu Janši in Alojzu Kovšci  in predsedniku US, ki tako kot RčS  gledajo stran, čeprav bi morali biti na čelu institucij, ki bi nas ubranile pred globoko državo !

Raziskovalno novinarstvo na KOLEN(S)IH - maske in orožje na dan OF

VELIKI POK iz FINSKE - KOLODVORSKE in Raziskovalno NOVINARSTVO NA KOLEN( S)IH !

(Novi  in novi PRESTITUTI in PRESTITUKE na"javni" RTVSLO ???)

Kako težak je sestop z oblasti !!! A  vendarle - draga RTVSLO, tudi vam bo vendar treba enkrat sestopiti ! Čeprav je oblast velika slast. Posebno kadar je nenadno izgubljena.  Taka ne bo nikoli pozabljena in nikoli dovolj objokovana!!

Šarec in Židan objokujeta zlo usodo in se ne moreta sprijazniti z izgubo oblasti in privilegijev javne blagajne, javno napovedujeta konstruktivno nezaupnico. Tovariš Židan je dejal, da je treba interpelirati celotno vlado in da afera maske dopolnjuje predhodne afere orožje in depešo. Zato so v Tarči diskreditirali tudi Anžeta Logarja (kar je vključevalo njegovo sliko s parlamentarne seje odbora, in je postalo dokazni material – »na neznanem kraju, ob neznanem času, na komunikacijsko neznan način«.

Ima pa veliki pok iz Finske - Kolodvorske Tarče s slepimi naboji eno veliko pomanjkljivost – nikjer ni slike JJ in njegove omembe, še manj prisluhov. Zato interpelacija vlade ne bo prepričljiva in ne bo uspešna. Bo pa koristna, ker bo spet nekolika razkrila strgano cesarjevo - Serpentinšek Židanovo novo obleko.

Sicer pa Milanu K. Plavemu in Niku Tošu ne zmanjka idej in moštvo »neodvisnih« novinarjev se povečuje. Žal se je tudi Erika priključila prestitutkam med katere sodi tudi znana poročevalka iz terena - sladoledarska ikona Mojca Pašek Šetinc, Kučanova filmska biografinja. Res gre za vrhunsko manipulatorsko zasedbo !

In še nekaj o orožju, ki ga »zgodovinar« Serpentinšek s sodelavci zelo vneto lepi na njemu lastno Corona masko padlega rešitelja Slovenije. Nekoliko spomina nam je vendarle še ostalo ! Nam starejšim kratkoročni spomin peša, krepi pa se dolgoročni spomin. Leta 1990 je Kučan omogočil IZPRAZNITEV skladišč orožja TO, letos je za PRAZNA skladišča zaščitne opreme poskrbel imitator in po novem interpelator Marjan Šarec. Pa poglejmo še na belo liso sage orožju leta 1992. 

Leta 1992 je Janez Janša skupaj z direktorjem carine Francem Koširjem na mariborskem letališču odkril veliko pošiljko  orožja iz Sudana - poslanega  od zloglasne Alkaide,  naslovnik in prejemnik je  bil Hasan Čengič pooblaščenec Alije Azitbegovića. Skrbnik tajne pošiljke Alkaide pa je bil Silvo Komar, sekretar Zveze komunistov  Maribor, Kučanov pooblaščenec za orožje in mož kasneje bolj znane predsednice slovite AUKN Dagmar Komar, znane še iz časov TEŠ6. Čengić in Kućan niti Komar v Sloveniji nikoli niso bili zaslišani v medijih - tudi po zaslugi raziskovalnih novinarjev na RTVSLO. 

Sicer pa je danes 27 april dan "ustanovitve" OF, dogodka ki ga  nikoli ni bilo - bil pa je dan PIF - protiimperialistične fronte, do nedavnega so to sramežljivo tajili zdaj to odkrito priznajo.   Potek dogodkov je bil tiste dni bliskovit. Štiri dni kasneje, za prvi maj 1941, so  namreč v Trbovljah komunisti skupaj s Hitljerjevimi nacisti že veselo praznovali 1 maj. 13 maja pa je boljševiški "vojvoda" Filip Gašper Tekavec  vodilno tigrovsko trojko,  izdal fašistom, kar seveda ni bilo zastonj. Zločini in izdajstva so že med vojno nagrajevali. Aleš Bebler je izdajalca že  1 julija 1941 nagradil s tem, da  je postal poveljnik ribniške partizanske čete.  Tigrovci pa so razočarani zapustili četo, ker niso hoteli zapriseči Stalinu. Spomin še ni čisto obledel, zato se uradni ponarejevalci zgodovine vztrajno trudijo, da  se pozabi na čas ko so po slovenskih gozdovih  komunistični zavezniki Stalina in Hitlerja družno prepevali Slovenija junaška Sovjetska bodeš ti. 

Sin izdajalca Bruno Tekavec je leta 2014 pričal, da je bila ovadba 12 maja spisana v njihovi domači kuhinji v dveh izvodih - v italijanščini in slovenščini in ob polnoči odvržena pred policijsko postajo v Ribnici. Sledil je silovit napad fašistov   in spopad Tigrovcev z njimi na Mali gori 13 maja.  

V spopadu je padel - Danilo Zelen vojaški poveljnik Tigra. Dan upora bi moral biti 13 maj ne pa dogodek, ki ga ni bilo.  Mala gora  je pravi  kraj spomina. 13 maj, pa je resnici na ljubo tudi dan Udbe bivšega režima!

Po Wikipediji: UDBA je bila jugoslovanska tajna policija, ki je po drugi svetovni vojni opravljala podobno vlogo kot NKVD v Sovjetski zvezi. UDBA je nastala 13 maja leta 1946, ko je bila OZNA razdeljena na civilni in vojaški oddelek: civilni del – UDBA in vojaška Kontraobavještajna služba – KOS.

Sicer pa: Kdor ima TV, ima vsaj nekoliko vpliva tudi na oblast, kdor ima v SLO »javno« RTVSLO  + POPTV - ima absolutno NADOBLAST, celo nad korona virusom in zgodovino.

PRIPIS: Sem pa seveda slutil, da bo Tarča taka kot je bila (VELIKI POK S FINSKE KOLODVORSKE), kajti en dan prej je Milan Kučan Plavi odvrgel dimno zaveso – pohvalil je sedanjo vlado za upravljanje krize, kajti ko te ON pohvali, hvaljenemu praviloma ne sledi nič dobrega, izjema je seveda Janković - s "partizanskim" imenom Zoki  !

Naj živi dan spomina na pravi začetek UPORA 13 maj !  Po 80 letih je čas, da pričnemo praznovati resnične stvari, ne njihove ponaredke.  

Vili Kovačič, državljan k.