Finančna uprava RS praznuje 20. obletnico od uvedbe trošarin. 1. julija 1999 je stopil v veljavo Zakon o trošarinah (Uradni list št. 84/98 z dne 11.12.1998) na podlagi katerega se je v Sloveniji začela uvajati obveznost plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije, ki se na ozemlju Republike Slovenije sprostijo v porabo.
 
Finančna uprava RS s trošarinami letno zbere več kot 9,4 % vseh javno finančnih prihodkov Republike Slovenije. Pobrane trošarine prispevajo k  zagotavljanju varnosti in blagostanja državljanov in gospodarstva.

V današnjem času je izvajanje trošarinskih predpisov podprto z informacijskimi tehnologijami, katere omogočajo gospodarstvu elektronsko poslovanje tako na področju pobiranja trošarin kot uveljavljanja pravic do vračila trošarine. V sodelovanju z gospodarstvom si prizadevamo doseči prijazen in učinkovit sistem pobiranja in izvajanja vračil trošarin.

V Republiki Sloveniji je obdavčevanje trošarinskih izdelkov – alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije urejeno z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1), ki je bil dne 1. 7. 2016 objavljen v Uradnem listu RS številka 47/2016. Zakon se je začel uporabljati 1. avgusta 2016, ko se je prenehal uporabljati star Zakon o trošarinah (ZTro), ki se je s spremembami in dopolnitvami uporabljal od 1. 7. 1999. Trošarina je oblika davka na porabo. Sistem nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov ter pobiranjem trošarin torej ureja Zakon o trošarinah s podzakonskimi akti. S tem zakonom je Slovenija uredila obdavčevanje izdelkov, proizvedenih na območju Slovenije in uvoženih s tujih davčnih območij na slovensko davčno območje. Z vstopom Slovenije v EU se je sistem nadgradil, tako da je usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin.

Z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1) so bile na področju poslovanja s trošarinskimi izdelki uvedene posodobitve, vsebinska prenova obstoječe zakonodaje, uskladitev določb z evropskimi direktivami in odprava administrativnih ovir ter nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju predpisa v praksi.

Članek je bil izviro objavljen na stranu FURS.