Seldon.Basis baza podatkov z vsemi ruskimi podjetji je odličen vir kakovostnih informacij o prav vsakem ruskem podjetju. Informacije so zbrane tako iz uradnih kot tudi prosto dostopnih virov. Baza predstavlja najbolj bogat, redno ažuriran in kompleksen vir o ruskih podjetjih, ki je trenutno doseglijv na trgu.

Baza vsebuje informacije o izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo ruska podjetja, o njihovih uradnih podatkih, kontaktne informacije, informacije o vodstvu in lastništvu podjetij, o patentih in blagovnih znamkah posameznega podjetja, finančnem stanju, arbitražnih primerih, pogodbah, pridobljenih preko javnih naročil, uvozno-izvoznih aktivnostih ter tudi o lastniških povezavah med podjetji, ki so vizuelno prikazane preko interaktivnega drevesa povezav.

Podatkovna baza vsebuje več kot 23 milijonov ruskih podjetij, od katerih jih je več kot 8 milijonov aktivnih, 350.000 podjetij je v procesu sprememb, ostalih 14 milijonov podjetij je zaprtih.

Med 8 milijoni ruskih aktivnih podjetij in podjetnikov posameznikov je: 

70.000 aktivnih uvoznikov in 35.000 izvoznikov (uradni podatki zbrani za obdobje 2015-2017);
več kot 8.000 podjetij z dobičkom večjim od 2 milijard RUB/leto;
okrog 6 milijonov MSP (od katerih jih je več kot 2 milijona s sedežem v evropskem delu Rusije).
 

Splošne informacije
Več o Seldon.Basis zmožnostih
 

Dostop do Seldon.Basis baze vam omogoča, da:

-iščete potencialne partnerje po imenu, davčni številki, dejavnosti in na osnovi drugih kriterijev;
-ocenite finančno stanje potencialnega partnerja in preverite tudi njegove arbitražne in druge pravne postopke;
-pridobite informacije o pogodbah, pridobljenih preko javnih naročil ter tudi morebitno umeščenost na črni listi dobaviteljev;
-redno spremljate spremembe vaših partnerjev za vaše prave odločitve v pravem času.


Baza je neprecenljiv vir informacij za

uvozno-izvozna podjetja, ki že poslujejo z ruskimi podjetji ali pa želijo vzpostaviti povezave z ruskimi podjetji, ter poiskati bodisi kupce bodisi partnerje, proizvajalce, dobavitelje, uvoznike idr.;
pravne oddelke podjetij in pravne pisarne (preverjanje pravne in finančne ustreznosti, lastništvo patentov in blagovnih znamk posameznega potencialnega partnerja ipd.);
marketinške, prodajne in nabavne oddelke;
svetovalna podjetja (za potrebe vrednotenja podjetij ali ocene rizika, ipd.);
poslovno-podporne ekosisteme (poslovne mreže, poslovne centre, podjetniške grozde, idr.) za nudenje informacij članom o ruskih podjetjih;
bančni sektor (npr. za API integracijo ali preverjanje stanja potencialne poslovne stranke).

 

Seldon.Basis podatki so dostopni preko spleta in tudi preko mobilnega telefona (iOS and Android), in sicer preko večjezičnega vmesnika v 12 jezikih (angleški, nemški, španski, francoski, portugalski, ruski, ukrajinski, arabski, kitajski, turški, japonski jezik).

Poleg zgoraj naštetega,

* odvisno od naročenega paketa se seznami podjetij kot tudi podatki o posameznem podjetju lahko prenesejo oz. izvozijo v pdf ali excel datoteki (vključno s profilom posameznega podjetja);

* lahko zaprosite tudi za API integracijo z vašim sistemom ali bazo, toda, to je predmet dodatnih storitev in cene, povezane z API integracijskimi storitvami.

mag. Irena Rezec

vir: https://wotrafocus.com/sl/component/content/article/133-fokus-sl/mednarodni-trgi-internacionalizacija/drzave-regije/122-ruska-podjetja?Itemid=645