Na svetu je zelo malo narodov, ki še vedno uporabljajo ob mednarodnih imenih mesecev tudi svoja stara imena. Slovenci smo med njimi. Po meni dosegljivih podatkih jih uporabljajo poleg nas še Hrvati, Srbi, Čehi, Poljaki in Litvanci. Seveda imajo še drugi narodi lastna imena za mesece, vendar se ne uporabljajo več. Njihova imena poznajo le še kakšni jezikoslovci ali pa so zapisana kje v etnografskih muzejih.

PROSINEC - JANUAR

Slovensko ime prosinec izhaja iz »prosi proso«, saj je bil to lačni zimski mesec, poln želja po prosu. Proso je žito z obiljem svojih zrn in je davni simbol blaginje.

Januar je dobil ime po rimskem bogu Janusu, bogu začetka in konca. Janus je imel dva obraza. S prvim je gledal naprej v prihodnost, z drugim pa nazaj v preteklost.

SVEČAN - FEBRUAR

Ime svečan povezujemo z besedo »sveča«, ki je lahko narejena iz voska ali iz ledu, za obe sveči je v mrzlem in temnem zimskem mesecu pravi čas. A tudi: drevje od mraza poka, seka (starinsko »sveka«).

V besedi februar se skriva rimski praznik očiščevanja »febra«. Pred prihodom novega leta se je bilo namreč treba obredno »očistiti«. Rimljani so po starem koledarju začeli leto s 1. marcem. Februar je bil poleg januarja namreč pozneje dodan staremu rimskemu koledarju. Ker pa je bil dodan zadnji v koledar, zanj ni ostalo dovolj dni in je postal najkrajši mesec v letu.

SUŠEC - MAREC

Sušec je čas, ko zemlja pije snežnico, se začne sušiti in se pripravljati na pomladno rast.

Stari rimski koledar je začel leto s pomladjo. Prvi mesec v letu je bil zato marec. Bojeviti Rimljani so ga posvetili bogu vojne Marsu.

MALI TRAVEN - APRIL

Ime mali traven izhaja iz dejstva, da je v tem mesecu trava še nizka. A po drugi strani govori o mladem, novem zelenju po gozdovih, travnikih in poljih. 

Latinska beseda »aperire« pomeni odpreti. V aprilu se zemlja »odpira« v novo rast.

VELIKI TRAVEN - MAJ

Veliki traven je mesec bujne pomladne rasti in rodovitnosti, skratka trava je visoka/velika in rastje je bujno.

Maia je bila rimska boginja pomladi in rodovitnosti. Rimljani so jo počastili s tem, da so najlepšemu mesecu v letu dali njeno ime.

ROŽNIK - JUNIJ

Ime rožnik označuje mesec, ko polja in travniki dehtijo od tisočerih rož. 

Juniju je dala ime Junona, boginja neba, žena Jupitra, najvišjega rimskega boga. Z Jupitrom in Junono so Rimljani zamenjali Zevsa in Hero, ko so grške bogove kopirali in »preselili« na svoje ozemlje.

MALI SRPAN - JULIJ

Za našega kmeta je visoko poletje čas, ko se začne žetev s srpom, od tod ime meseca mali srpan.  

V juliju se je rodil rimski vojskovodja Julij Cezar, ki pa se ni ukvarjal le z vojnami. Med drugim je dal prenoviti stari rimski koledar ter vanj vnesel ime meseca na osnovi svojega imena. Nov julijanski koledar je imel dvanajst mesecev in je v Evropi veljal več kot 1.500 let.

VELIKI SRPAN - AVGUST

V poljedelski deželi, kot je naša, osmi mesec v letu pomeni čas velike košnje, torej veliki srpan.

Leta 27 pr. n. št. je prvi rimski cesar Oktavijan, nečak Julija Cezarja, dobil od rimskega senata vzdevek Augustus, kar pomeni »vzvišeni«. Kot njegov stric Julij Cezar, je tudi on hotel imeti svoj mesec v koledarju. Zahteval je še, da ima njegov mesec prav tako 31 dni, kot jih ima stričev. Sicer bi jih moral imeti 30, ker ima po koledarskem redu le vsak drugi mesec 31 dni.

KIMAVEC - SEPTEMBER

Kimavec je dobil ime po sadju, ki je v tem jesenskem mesecu zrelo in »kima« na vejah sadnih dreves.

»Septem« v latinščini pomeni sedem. September je bil sedmi mesec po starem rimskem koledarju, ki je imel le deset mesecev in se je začel z marcem.

VINOTOK - OKTOBER

Za našega vinogradnika je vinotok mesec, ko »vino teče« v sode v času vesele trgatve.

»Octo« v latinščini pomeni osem. Po starem koledarju je bil oktober osmi mesec.

LISTOPAD - NOVEMBER

V tem mesecu se narava pripravlja na zimsko spanje in listje pada z dreves. Od tod ime listopad.

Po starem rimskem koledarju je bil november deveti mesec. Beseda »novem« v latinščini pomeni devet.

GRUDEN - DECEMBER

V tem času so polja prazna in zemlja zmrzuje v »grude«, ki ležijo po polju. Ime meseca gruden izvira iz tega dejstva.

»Decem« v latinščini pomeni deset in je deseti mesec po starem rimskem koledarju.

PREGLED IMEN V RAZLIČNI JEZIKIH

ŠT.

slovensko

staro
slovensko

slovensko
rokopis Loka na Kranjskem 1466

hrvaško

srbsko

češko

poljsko

litovsko

01

januar

prosinec

prosinic

siječanj

koložeg

leden

styczeń

sausis

02

februar

svečan

sečan

veljača

sečko

únor

luty

vasaris

03

marec

sušec

sušec

ožujak

derikoža

březen

marzec

kovas

04

april

mali traven

mali traven

travanj

lažitrava

duben

kwiecień

balandis

05

maj

veliki traven

veliki traven

svibanj

cvetanj

květen

maj

gegužė

06

junij

rožnik

boboucvet

lipanj

trešnjar

červen

czerwiec

birželis

07

julij

mali srpan

mali serpan

srpanj

žetvar

červenec

lipiec

liepa

08

avgust

veliki srpan

veliki serpan

kolovoz

gumnik

srpen

sierpień

rugpjūtis

09

september

kimavec

poberuh

rujan

grozdober

září

wrzesień

rugsėjis

10

oktober

vinotok

listognoj

listopad

šumopad

říjen

październi

spalis

11

november

listopad

kozovperstk

studeni

studeni

listopad

listopad

lapkritis

12

december

gruden

gruden

prosinac

koledar

prosinec

grudzień

gruodis

Tako, zdaj veste!