Predsednik republike Borut Pahor je 13. februarja 2019 podpisal odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v evropski parlament. Te bodo v Sloveniji 26. maja 2019. Roki za volilna opravila so pričeli teči 25. februarja 2019. Od tega datuma je že mogoče vlagati kandidatne liste. Kandidature je mogoče vložiti najpozneje trideseti dan pred dnevom glasovanja, torej najpozneje do 26. aprila 2019. Prav tako se bo mesec dni pred volitvami pričela predvolilna kampanja.

Spletni časopis V FOKUSU – o tem, kar je pomembno, bo predvolilna dogajanja spremljal v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih.

O volilnih dejavnostih bomo poročali na internetnih straneh časopisa v rubriki VOLITVE 2019. Osnovno vodilo pri poročanju je dobro predstaviti pomembne informacije za volilce, da se bodo lahko nepristransko in svobodno odločali. Med volilno kampanjo se bomo nepristransko in tržno obnašali. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali. V času do volitev bo spletni časopis enakopravno obravnaval dejavnost vseh kandidatov, strank in list. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj sedem dni pred dogodkom. Naši novinarji bodo o njih poročali po svoji presoji.

Na spletnih straneh internetnega časopisa V FOKUSU lahko kandidati, predlagatelji kandidatov, politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje proti ustreznemu plačilu objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Volilna propagandna sporočila plačujejo naročniki po veljavnem ceniku oglasnih sporočil v predplačilu. Pooblaščena oglaševalska agencija lahko uveljavi dogovorjene pogodbene popuste skladno z dosedanjim cenikom.

Spletni časopis V FOKUSU objavlja oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov  je odgovoren naročnik. Volilna propagandna sporočila bodo objavljena v rednih in po potrebi dodatnih oglasnih delih spletnega portala. Naročila bodo veljavna, če bodo poslana najmanj 3 delovne dni pred prvo objavo.

Naročniki se lahko odločajo tudi za druga obvestila, vendar je njihova vsebina omejena na vabila na volilne shode in druga srečanja v času volilne kampanje, ne morejo pa jih uporabljati za promocijo posameznega kandidata, promocijo strankinega volilnega programa ali za predvolilne obračune s posameznimi kandidati drugih organizatorjev volilnih kampanj. V nobenem primeru organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli rubriko spletnega časopisa V FOKUSU.

Morebitne pritožbe in ugovori, ki se nanašajo na same volitve, morajo biti posredovani odgovornemu uredniku v pisni obliki. Vsebovati morajo opis in datum objave domnevne kršitve oz. nepravilnosti in podatke, kamor želi pošiljatelj prejeti odgovor.

Ta pravila veljajo v volilni kampanji za volitve poslancev iz Slovenije v evropski parlament  od 25. februarja 2019, ko so pričeli teči postopki za volilna opravila, do 24. maja 2019 do 24:00 ure, ko se začne volilni molk.

Direktor zavoda V FOKUSU, Andrej Ivanuša