NOVO MESTO - Bliža se prvi šolski dan in na cestah bo spet več otrok. Zato so v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pripravili srečanje na temo prometne varnosti otrok in dijakov na poti v in iz šole.