NOVO MESTO - Na pobudo nekaterih občanov v Krajevni skupnosti Majde Šilc v Novem mestu so že pred časom začeli podirati lesene garaže ob blokih, ki kazijo podobo prenovljene soseske, hkrati se ob njih nabirajo odpadki in širi nečistoča. Njihov namen je urediti okolico na Jakčevi ulici in drugih območjih krajevne skupnosti.