ŽIVALI: Naša moralna shizofrenija

OddajLeon Kralj, dne 2015-05-04 ob 19:37:11

PRAVICE ŽIVALI - Abolicionistični pristop

Načeloma vsi trdimo, da živali jemljemo resno – da jih smatramo za čuteča bitja. Vsi se strinjamo, da je povzročanje »nepotrebnega« trpljenja ali smrti živali moralno nesprejemljivo. A kaj pomeni »nepotrebno«? Če že kaj, potem mora to med drugim pomeniti, da je povzročanje trpljenja ali smrti živali zgolj v namen užitka ali zabave, zgolj zaradi priročnosti ali pa iz gole navade, nesprejemljivo.

Ampak... kako pogosto sploh lahko upravičimo izkoriščanje živali s čim drugim kot užitkom, zabavo, navado ali priročnostjo? Izredno redko - skorajda nikoli.

Večino živali ubijemo za hrano. Po podatkih OZN za prehrano in kmetijstvo (UN-FAO) ljudje letno ubijemo 70 milijard živali - kamor niso vštete ribe in druge morske živali (teh je okoli 1 bilijon!). To je preko 170 milijonov ubitih vsak dan, 7 milijonov vsako uro, 150.000 vsako minuto, oziroma 2.000 vsako sekundo! To število nenehno raste in se bo v drugi polovici tega stoletja podvojilo. 

S čim torej lahko upravičimo to masovno klanje?

1. Tega se ne da upravičiti s trditvijo, da je prehranjevanje z živalskimi proizvodi potrebno iz zdravstvenih razlogov [1,2,3,4]. Očitno je, da hrane živalskega izvora ne potrebujemo. Pravzaprav je na voljo vse več dokazov, da so živalski produkti za človeško zdravje škodljivi.

2. Tega se ne da upravičiti s trditvijo, da je to »naravno«, ker se ljudje že tisočletja prehranjujemo z živalmi. Dejstvo, da nekaj že dolgo počnemo, še ne pomeni, da je to moralno pravilno. Ljudje so bili stoletja rasisti in seksisti, zdaj pa priznavamo, da sta rasizem in seksizem moralno napačna.

3. Tega se ne da upravičiti niti s trditvijo, da je potrebno za globalno ekologijo [1,2,3,4]. Vedno bolj je očitno, da so posledice živinoreje za okolje katastrofalne:

- Po podatkih UN-FAO živinoreja proizvede več emisij toplogrednih plinov kot uporaba fosilnih goriv vsega svetovnega prometa skupaj (avtomobili, letala, ladje, tovornjaki, vlaki, itd.).

- Za živinorejo je izkoriščanih 30% celotne kopenske površine na Zemlji in 33% vseh obdelovalnih površin je namenjenih pridelavi krme za živino.

- Izmed vsega izsekanega amazonskega pragozda ga je kar 90% izsekanega izključno za potrebe živinoreje.

- Človeštvo pridela takšno količino žit, ki bi zadostovala za prehrano 12 do 15 milijard ljudi (za dve Zemlji), a ga je tretjina namenjena za krmo živine, medtem pa strada 1 milijarda ljudi, pri čemer vsak dan umre 40.000 otrok zaradi lakote! Ker živali pojedo veliko več beljakovin, kot jih proizvedejo, je žito, ki bi moralo biti namenjeno ljudem, uporabljeno za živalsko krmo. S tem, poleg drugih dejavnikov, živinorejska industrija veliko ljudi obsodi na lakoto.

- Potrebe živinorejske industrije po pašnikih in poljih za živalsko krmo so vedno večje, kar se odraža v krčenju gozdov in obširni degradaciji zemlje zaradi prekomerne paše, kompaktifikacije in erozije.

- Živinoreja predstavlja veliko grožnjo vedno bolj omejenim vodnim virom. Pridelava krme zahteva izredno velike količine vode, prekomerna paša na velikih površinah vpliva na vodni cikel, živinoreja pa je tudi velik onesnaževalec voda.

- Živali pojedo več beljakovin, kot jih proizvedejo. Za vsak kilogram živalskih beljakovin žival povprečno poje 16 kilogramov rastlinskih beljakovin v zrnju in paši. 

- Za vsak kilogram govedine je potrebnih več kot 100.000 litrov vode. Za kilogram žita le 900 litrov (več kot 100-krat manj).

- itd.

 

Se pravi...

Edini razlog, s katerim vsako leto povzročamo trpljenje in smrt več kot bilijonu živali, je ta, da nam jih je v užitek jesti; da nam jih je priročno jesti; da smo tako navajeni.

Z drugimi besedami - ni nobenega dobrega razloga. 

 

Poleg tega je naš odnos do ne-človeških živali zelo zmeden, namreč... veliko nas živi z domačimi živalmi kot so psi, mačke, itd. Te živali imamo radi. So pomembni člani naših družin. Dajemo jim imena. Skrbimo za njihove potrebe. Žalujemo, ko umrejo.

Hkrati pa zapikujemo vilice v druge živali, nič drugačne od tistih, ki jih imamo radi. V tem ni nobenega smisla.

 

NAŠE RAVNANJE Z ŽIVALMI

Ne le, da živali uporabljamo v vsakovrstne namene, ki jih ne moremo šteti za »potrebne«, z njimi ravnamo na načine, katerim bi rekli mučenje, če bi šlo za ljudi. Obstajajo zakoni za dobrobit živali, ki zahtevajo, da z živalmi ravnamo »humano«. Vendar so ti zakoni večinoma brez pomena, saj so živali lastnina; so materialne dobrine, vredne le toliko, kolikor jim pripišemo. V očeh zakona se živali ne razlikujejo od avtomobilov, pohištva ali kake druge lastnine, ki jo posedujemo. Ker so živali lastnina, je ljudem načeloma dovoljeno, da živali uporabljamo v katerikoli namen, ki nam je pogodu, in jim ob tem povzročamo grozovito trpljenje.

 

ZAKAJ NE SPREJMEMO BOLJŠIH ZAKONOV IN INDUSTRIJSKIH STANDARDOV?

Večina organizacij za zaščito živali v Evropi (in tudi v Sloveniji) zatrjuje, da je rešitev problema izkoriščanja živali v izboljšanju zakonov za dobrobit živali ali v pritisku na industrijo, da izboljša standarde ravnanja z živalmi. Te organizacije se zavzemajo za bolj »humane« načine zakola, bolj »humane« načine zapiranja živali, kot so na primer večje kletke itd. Nekatere izmed teh organizacij trdijo, da bo s stalnim izboljševanjem načinov ravnanja z živalmi uporaba živali nekoč popolnoma odpravljena ali vsaj občutno zmanjšana.

Pa je to res rešitev? Ne, ni. 

Gospodarska dejstva kažejo, da imajo reforme za dobrobit živali le malo, če sploh kaj učinka. V jajcu talne reje je toliko trpljenja kot v tistem iz baterijske.

Označevanje izkoriščanja živali kot bolj »humanega« javnosti dovoljuje, da lažje sprejema izkoriščanje živali, to pa spodbuja nadaljnje konzumiranje živalskih produktov in lahko celo poveča količino trpljenja in smrti.

Poleg tega ni nobenega zagotovila, da reforme za dobrobit živali vodijo k odpravi uporabe živali ali vsaj občutno zmanjšanje le-te. Prvi zakoni za dobrobit živali so bili sprejeti že pred več kot 200 leti, kljub temu pa danes izkoriščamo večje število živali in na bolj grozovite načine kot kadar koli prej v zgodovini človeštva. Najpomembnejše pa je, da reformiranje izkoriščanja živali zanemarja bistveno vprašanje: kako sploh lahko upravičimo izkoriščanje živali - ne glede na to, kako »humano« ravnamo z njimi? (Odgovor: Nikakor.)

 

KAJ JE REŠITEV?

Rešitev je popolno prenehanje, ne pa reguliranje izkoriščanja živali. Rešitev je v spoznanju, da moramo osnovno pravico, da ni lastnina drugega človeka, ki jo ne glede na njegove značilnosti priznavamo sočloveku, priznati tudi vsem drugim čutečim (perceptivno zavedajočim) bitjem. 

Rešitev je v tem, da postanemo vegani. Zdaj. Ne čez eno, dve ali deset let. Veganstvo pomeni, da več ne jemo ali na kak drug način uporabljamo živalskih izdelkov. Veganstvo ni le način prehranjevanja, ampak je moralna in politična zaprisega k odpravi izkoriščanja živali na osebnem nivoju in poleg prehrane zajema oblačila, ostale izdelke in druga osebna dejanja ter izbire.

Veganstvo je tisto, kar lahko vsi storimo danes - prav zdaj - in s tem pomagamo živalim. Ne zahteva dragih kampanj, sodelovanja velikih organizacij, zakonodaje ali česarkoli drugega kot le spoznanja, da če imajo »pravice živali« kakršenkoli pomen, potem je ubijanje živali, kakor tudi prehranjevanje z njihovimi telesi, neupravičljivo.

Veganstvo z zmanjšanjem povpraševanja zmanjšuje trpljenje in smrt živali. Predstavlja zavrnitev sprejemanja neljudi kot človeške komoditete in priznanje njihove inherentne vrednosti.

Veganstvo je tudi zaprisega k nenasilju. Vegansko gibanje za pravice živali je gibanje miru in zavrača nasilje nad vsemi živalmi - tako človeškimi kot ne-človeškimi.

Veganstvo je najpomembnejša oblika političnega aktivizma, ki se ga lahko udeležimo v imenu živali. 

In ko postanemo vegani, začnimo izobraževati svojo družino, prijatelje in ostale ljudi v naši okolici, da se tudi oni odločijo postati vegani. Če želimo doseči odpravo krutega izkoriščanja živali, je vegansko gibanje nujen pogoj. In to gibanje se začne z odločitvijo posameznika. 

AMPAK KAJ JE NAROBE Z OSTALIMI ŽIVILI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO MESO? (mleko, jajca, itd.)

Nekateri ljudje razumejo moralno dilemo, ki govori o mesu, ne razumejo pa kaj je narobe z ostalimi živalskimi živili ki niso meso (npr. mleko in jajca).

Razlikovanje med konzumiranjem mesa in konzumiranjem mleka ali ostalih živalskih produktov ni smiselno. Z živalmi, izkoriščanimi za mleko, jajca ali druge produkte, se ravna prav tako slabo, če ne še slabše, kot z živalmi, rejenimi za meso, nazadnje pa končajo v isti klavnici in tudi njihovo meso pojemo. 

V kozarcu mleka, kepici sladoleda ali jajcu je prav toliko trpljenja in smrti kot v zrezku.

Trditev, da obstaja moralna razlika med konzumiranjem mesa in konzumiranjem mlečnih izdelkov, jajc ali ostalih živalskih produktov, je tako nesmiselna kot trditev, da obstaja moralna razlika med tem, če pojemo veliko kravo, ali če pojemo majhno kravo.

Dokler več kot 99% ljudi meni, da je konzumiranje živalskih produktov sprejemljivo, se za živali nič ne bo resnično spremenilo.

 

TOREJ ... 

Odločitev je naša. Nihče je ne more sprejeti namesto nas. Vendar, če verjamemo, da imajo življenja neljudi kakršnokoli moralno vrednost, enostavno prenehamo sodelovati pri njihovem ubijanju, ne glede na to, kako »humano« se ravna z njimi.

Gary L. Francione
Board of Governors Distinguished Professor, Rutgers University

Povzeto po www.AbolitionistApproach.com  

Vse informacije o tem zakaj in kako postati vegan: www.howdoigovegan.com 

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
53
Leon Kralj
0
Dec 17, 2015
P. J.

Praviš (citiram):
"Moral je več. Ko ena morala trči ob drugo, se po naravi stvari zlijeta v nekaj tretjega. Ko v izogib temu ena morala prične s samopoveličevanjem in poniževanjem druge, pa se temu reče indoktrinacija."

P. J.,
moral ni več, morala je ali pa je ni - neko dejanje je bodisi moralno, bodisi nemoralno. Vmesna faza ne obstaja. To je še posebej očitno takrat, ko govorimo o diskriminaciji in kratenju temeljnih pravic (kamor seveda spada tudi izkoriščanje živali za človekovo hrano, o kateri je govora tukaj).

Bi mar dejal, da gibanje za odpravo suženjstva z javnim pozivanjem k enakopravnosti izvaja "indoktrinacijo s samopoveličevanjem in poniževanjem rasistične morale"?
Verjamem, da ob zavzemanju za pravičnost (kar vegansko gibanje tudi je), nikoli ne bi v resnici uporabil teh besed za opis.

---------
p.s.
Praktično VSI ljudje priznavamo, da ni prav povzročati živalim trpljenja po nepotrebnem. Lahko se sicer ne strinjamo kdaj trpljenje JE potrebno, toda vsi smo enakega mnenja o tem kdaj trpljenje NI potrebno - takrat, ko je povzročeno iz golega užitka ali navade. Toda z jedenjem živali in njihovih izločkov počnemo ravno to. Trpinčimo in ubijamo jih po nepotrebnem, le iz navade oz. zavoljo užitka ob rezultatih trpljenja in ubijanja (mesu, mleku, mlečnih izdelkih in jajcih). S tem kršimo lastne vrednote. Uskladitev lahko pomeni le eno - postati vegan.

Vabljen na moj blog http://leonkralj.blogspot.si/
#53
Mitja Derenda
0
May 12, 2015
če bi prebral moj prvi post ne bi pisal neumnosti, sam tok
#52
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0
May 12, 2015
:D Hehe A ti gremo mal v nos a?
Lej tko je prej ko se sprijazneš da smo tudi taki ki ne odobravamo nasilja prej bo boljše.
#51
Mitja Derenda
1
May 12, 2015
malo sem se pozanimal, gre za upad večjega števila članstva pri veganih zato torej novačenje, delujete mi zelo načitano, ne razumem vas, kako ne sprevidite, da je tako pisanje kontraproduktivno, če bi bil jaz vegetarjanec ali vegan bi iz upora do vas začel jesti meso, sam tok
#50
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0
May 11, 2015
V živalski vrt, tiste, ki so pa notri pa v njihov naravni habitat. Nevem domače živali so načrtno rjejene tako, da če bi jih nehali gojiti jih bi počasi zmanjkalo. Te živali navsezadnje tudi niso del naravnega ekosistema.
#49
mike 1968
0
May 11, 2015
Kam pa bomo z vsemi temi živali?
#48
P. J.
0
May 08, 2015
@Roman: to je sicer res. A (se nedozoreli) otroci tudi spolnost dozivljajo kot nasilje med starsema in jocejo. Zato se jih vnaprej odstrani. ;-)

---

Res je tudi, da nihce ne oporeka cloveku uzitni prehrani rastlinskega izvora. Niti njeni blagodejnosti. Pravzaprav je ravno obratno - oporeka se izkljucno uzivanju hrane zivalskega izvora.

---

Ali imamo dovolj druge hrane je malce preuranjeno trditi. Mislim, da zanesljivih podatkov ni. A ce sklepam po ekonomski logiki - bi sklepal na to, da se ta trenutek bliza, saj so marketinski pritiski vedno mocnejsi.
#47
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1
May 08, 2015
Koline niso normalne zato se od kolin odstrani otroke, ki velikokrat jokajo ko vidijo klanje. Že otrok ve da se nekaj ne dogaja vredu in da nismo temu namenjeni. Tega se kasneje ljudje priučimo in se nam zdi tako dejanje samomnevno in normalno. Tudi otrkokom nacističnih povelnikov se je zdelo klanje in mrcvarjenje taboriščnikov normalo početje. Ljudje sploh v mladih letih smo zelo podvrženi manipuliranju in to se vtisne v možgane in tako tudi ostane. Le redko kdo je zmožen po tem pogledati izven škatljice. Tudi jaz sem klav pujsa, lovil ribe, in dnevno jedel meso pri vsakem obroku. S časmom se pa začeš zavedati da kot razvit civiliziran človek res ne rabiš več delati isto kot so to počeli predniki. Mamo dovolj druge hrane, da ne rabimo več trpinčit in živeti na račun drugih. Plus v nobeni religiji do sedaj ne piše da se nesmeš prehranjevat izključno samo z rastlinsko prehrano. Torej je to stvar izbire posameznika.
Je pa treba ljudi o tem ozaveščat! Izbirajo pa naj sami.
#46
P. J.
0
May 08, 2015
@Animos Ges: Odrascal sem na kmetiji. Koline niso nekaj, kar bi bilo prazgodovina, pac pa povsem normalna zadeva, dokler niso iz ekonomskih (in ne moralnih) razlogov bile prepovedane.

Res je. Posipam se s pepelom. Nikoli nisem gledal v oci kravi pred ali med zakolom. Zgolj svinjam in kokosim. Pa se to ne v oci, ker zivali se ubija "bliskovito", sicer je meso bolj ali manj neuzitno. Zaradi mnozice adrenalina (in spremljajocih kemikalij), ki se sprostijo, ce je zival prestrasena. Ampak to najbrz ne steje. :-)

--

Kako sem prisel do indoktrinacije? Precej preprosto. Na morali lahko gradi samo ideologija. Moral je vec. Ko ena morala trci ob drugo, se po naravi stvari zlijeta v nekaj tretjega. Ko v izogib temu ena morala pricne s samopovelicevanjem in ponizevanjem druge, pa se temu rece indoktrinacija.

Upam, da sem bil dovolj jasen. ;-)
#45
GORAZD Gogo VELNER - DJoʞko
0
May 08, 2015
EVo P.J. se JE izrazil s Tipično Retoriko ..ki jo je sposoben le ins amo v SISTEMSKO MENTALITETO Ujet Posameznik
FOBIČNI STRAH Pred "neznanim"...
Nekaterim so Raznorazni "strokovnjaki" pa Drugi Izobraženci od Einsteina Naprej...tako Pomutili Pojme v Glavi...da znajo samo še KOMLICIRATI..pa iz Presprostih Zadeve izpeljati celo Vrsto "elaboratov" pa "Mnenj" ipd. NEBULOZ...

KAJ TI NI JASNO piĐEJ..!?!?

Kako si Prišel do "Indoktrinacije" iz BESED ZDRAVEGA RAZUMA..ki je povedal samo to da ***je bistvo v "drzniti si pogledati v oči krave pred zakolom in nato v lastno ogledalo". ****

Keri del STVAKA tle NE ŠTEKAŠ..ha...reci...pa da ti OBJASNIMO ono Što je SVAKOM DJETETU JASNO.!. Najbolje ti je i da PITAŠ Neko DJETE kako stoje te stvari...
Pa boš Dobil NAJSTROKOVNEJŠI ODGOVOR KAR JE MOGOČ!!!

ODJEBITE VIŠE VI BIROKRATEKI...ki bi "generacije še Žrtvovali da le bi Svoje RITI Polnili z KOSI MRTVEGA MESA...od Bitja ki ga je NAMESTO Vas ZAKLAL Neki JOš VEČI DEGENERIRANEC od Tistih, ki mislijo da šnicli rastejo na trgovskih policah.
#44
P. J.
1
May 08, 2015
@vegan: Pravite


Poanta tega bloga ni reševanje pesticidne problematike (vemo, da je to problem - in je ločen od naših moralnih dolžnosti do živali), niti reševanje drugih perečih tem povezanih s prehrano, temveč je bistvo v "drzniti si pogledati v oči krave pred zakolom in nato v lastno ogledalo".


in tukaj imate se kako prav. Nihce vam pravzaprav ne nasprotuje. Gre za vas moralni problem in z njim se boste ali pac ne boste spopadli na osebni ravni.

Pomembno je, da vi predstavite svoje aspekte in ravno tako je pomembno, da drugi predstavimo druge aspekte in po najboljsih moceh poskusimo prepreciti indoktrinacijo s taksnimi idejami, kot jih sirite. Pri tem pa se moramo vsi skupaj (oz. bi se morali, a vam zal ne uspeva in se pogosto posluzujete napacne rabe druge osebe ednine) drzati tega, da drugemu dopustimo svobodo izrazanja.

Sam iskreno upam, da bo cimmanj naivnezev nasedlo temu, kar propagirate in bodo zmozni kriticne presoje. In ce sem s svojim pisanjem kakorkoli pripomogel k temu, je bilo vredno porabljenega casa. In hkrati upam, da se bo cimvec ljudi ovedlo, da se je problema potrebno lotiti. Trajalo bo vec generacij, preden se ga sanira ob najvecji mozni dobri volji.
#43
GORAZD Gogo VELNER - DJoʞko
0
May 08, 2015
REŠITEV lahko pride LE in SAMO s SAMOODGOVORNOSTJO Posameznika, ki mu SKUPNOST MORA Omogočiti da ima DOSTOP DO VSEGA potrebnega ZNANJA in tako tudi SPLOŠNI OZAVEŠČENOSTI...kar PREHRANJEVANJE tudi JE.

Razni "Strokovnjaki" (čitaj "Korporativni Akviziterji") pišejo cele eseje o tem kaj je in kaj ni kao dobro...pa vitamini in encimi pa take in onake beljakovine,cukri in soli...a TELo Rabi ZELO ZELO MALO...pa je lahko ZDRAVO, MOČNO in ČRVSTO kakor je Telo KONJA...ki pa lej...lej SKoraj NIČESAR Drugega ne je kot Travo in Ostali Plevel....!!!!

THINK ABOUT IT!!! pa kakega "strokovnjaka" mal potipaj okol tega...TI bo Hitro začel naštevati vse mogoče...da pa to ni lih tako itd...itd...u glavnom PRAZNE PRIČE PRAZNIH LJUDI..

kar se Tiče pa Konkretnega Uživanja MRTVEGA MESA...pa je ODLOČITEV pri Posamezniku, ki naj tudi LASTNOROČNO Ubije Bitje, ki Ga Misli Pojesti...ker Šnicli NE "rastejo" v Merkatorju...nego so to odrezani kosi Mesa Nekoč Živega Bitja...ki je v tem kosu Pustilo SVOJ PEČAT...

...ki iz MUčilnic in Klavnic NEDOSTOJNIH CIVILIZIRANEGA SVETA 21. Stoletja seveda NI "lep"...niti Koristen...nego ..kot je vegan1 povedal...STRUPEN v Vsakem Obziru...

...kako OROPANI Življenja in Čutenja šele morajo biti Tisti..ki, v teh Taboriščih Smrti opravljako TLAKO...(za nekega velekapitalista, ki celo Življenje Skrbi samo za to da NE Izgubi Tistega Šminkerskega komforta pa da vsake tolko dobi svoijh pet minut na TiViju
#42
Leon Kralj
0
May 08, 2015
P.s.

Nadalje razčlenjuješ, citiram:
"V konkretnem primeru se je to lepo pokazalo skozi relativiacijo problema zastupljanja hrane, ki ni zivalskega izvora s strani vaju obeh. Zanimivo na koncu izpade, da vaju menda moti to, da ubijamo nekatere zivali za to, da jih pojemo, ne moti vas pa to, da smo ubijani sami s tem kar jemo - ce je to rastlinskega izvora."

Z vsem spoštovanjem ... a znova vlečeš nerazumne zaključke.

- Oseba "X" čuti in želi živeti.
Jesti "X" je nemoralno, poleg tega pa je to tudi hrana polna strupov.

"Logika", izhajajoča iz tega oz. kot jo razumeš ti (ter je nesmiselna) se glasi:
- Predmet (rastlina) "Y" sicer ne čuti in nima hotenj, a vendar vsebuje strupe podobno kot oseba "X".
Opozarjati na nemoralnost je odveč, saj nas ubija tako jedenje osebe "X", kot tudi predmeta "Y".

Tvoj poskus razvrednotenja vrednot si razlagam takole:

Nekateri ljudje se, ko so soočeni z argumentom, da prehranjevanja z živili živalskega izvora ni mogoče moralno upravičiti, poslužijo mnogih pomislekov/izgovorov.
Tako vegani redno poslušamo o "čutečih" rastlinah, pa o "naravnosti" prehranjevanja z živalmi, pa o jedilniku pračloveka, o "skrajnosti" imenovani prehranjevanje s polnovrednimi rastlinami, o "izumrtju" udomačenih živali, o živalih ki da tudi jedo druge živali, o neupravičenosti aktivizma - opozarjanja na nepotrebno zasužnjevanje živali, o pesticidih, Božjih zapovedih, "humani" vzreji živali, itd. itd.

Takšnim sogovornikom torej ne zadostuje osnovno spoznanje, da je koristenje živalskih produktov škodljivo (v kakršnikoli meri že pač) za zdravje, za okolje, živali in poglablja socialne neenakosti. Ne zadostuje jim fakt, da ubijanja živali za hrano ni mogoče tehtno upravičiti.

In tako smo vegani seveda primorani odgovarjati na vse te, s strani sogovornikov (vsejedcev) sprožene pomisleke, pri čemer nam je jasno dano vedeti, češ da je težava v tem, da je (npr.) tako ali tako itak "vse" zastrupljeno, ves svet krut, uničevanje okolja prihaja z vseh strani ter da bomo ljudje slej ko prej enkrat umrli - zato se nima smisla osredotočati na tako "minorno" zadevo kot je izkoriščanje živalskega trpljenja za naše sebične gurmanske/modne užitke.

Takšno razmišljanje je resnično zaskrbljujoče.

Vsem tovrstnim pomislekom/izgovorom je skupno vsaj dvoje:
1.) So irelevantni - speljujejo debato stran od samopreizpraševanja vesti o dvoličnosti lastnih vrednot, oziroma ignorirajo dejstvo o nemoralnosti prehranjevanja z živalmi.
... in ...
2.) So neutemeljeni.

Zato ponovno:
Poanta tega bloga ni reševanje pesticidne problematike (vemo, da je to problem - in je ločen od naših moralnih dolžnosti do živali), niti reševanje drugih perečih tem povezanih s prehrano, temveč je bistvo v "drzniti si pogledati v oči krave pred zakolom in nato v lastno ogledalo".

To je neizprašana tema, zakopana globoko v dremežu našega moralnega čuta.
#41
P. J.
1
May 08, 2015
vegan: vest je potrebna zgolj zaradi pojava omejevanja dostopa do hrane, ki se je zacel po tem, ko je psenica udomacila cloveka. Takrat se zacne tudi potreba po pravu, religiji in eksplozija prebivalstva (graf sem prilepil ze v predhodni debati).
#40
Leon Kralj
0
May 08, 2015
@P. J.

Praviš: "Sem vsejed in zaradi tega nimam slabe vesti, niti ne smatram, da bi jo zaradi tega dejstva moral kdorkoli imeti."

Srž težave je ravno odsotnost vesti (kakršnekoli že).
Vsebina tega bloga odstira ravno to.
#39
P. J.
1
May 08, 2015
P.S.: Morda zgolj se eno pojasnilo. Z veganstvom, vegetarjanstvom, ipd. ni samo po sebi povsem nic napak. V resnici je tako, da uzivanje hrane rastlinskega izvora blagodejno vpliva na telo. Sploh presne hrane rastlinskega izvora.

Roko na srce, je tisto, kar je pri nacnu predstavljanja motece, to da se zadevo predstavlja na religijozen oz. sektaski nacin (sekta ali locina) podajanja tvarine (kar je ugodtovil tudi kolega spodaj).

V konkretnem primeru se je to lepo pokazalo skoi relativiacijo problema zastupljanja hrane, ki ni zivalskega izvora s strani vaju obeh. Zanimivo na koncu izpade, da vaju menda moti to, da ubijamo nekatere zivali za to, da jih pojemo, ne moti vas pa to, da smo ubijani sami s tem kar jemo - ce je to rastlinskega izvora. Cudna so pota gospodova.

---

Sinoci je kolega podal raziskave, o katerih verodostojnosti ne dvomim. Pri tem pa se pozablja pomemben detajl. Ce ukinemo industrijsko krmljenje zivali za potrebe prehrane (kar po meni sploh ni sporno), se znajdemo v situaciji, ko bo potrebno pridelati tolikanj vec za cloveka neposredno uzitne hrane.

Povsem pravilne so ugotovitve o akumulaciji strupov v zivalih, a te iste ugotovitve drzijo tudi za akumulacijo v cloveku. In na drugi strani veljajo tudi za akumlacijo hranilnih snovi v mesu.

Ce bi zeleli prikazati realne podatke, torej ne moremo zgolj reci, da je ta trenutek zivalska hrana bolj skodljiva od rastlinske (kar nesporno je), temvec je potrebno projecirati, kaj se zgodi ob eventuelni ukinitvi industrijske zivinoreje. V tem primeru pa mocno dvomim, da bi bile stevilke o zastrupljanju cloveka in ostalih vrst kaj bistveno manjse, kot so sedaj.

--

Spodaj ste namignili na izvirni clanek in na moralno shizofrenijo. Pri vsemu skupaj pa je vendar osnovno moralno izhodisce ze veliko pred tem in bistveno presega to, kaj kdo je - vsaj z mojega zornega kota (saj se se spomnimo primera z levom, antilopami in mrhovinarji, ki sem ga podal). Odnos, kot ga kazete vi, je zame res malo shizofrenicen. Zakaj?

Iz preprostega razloga. Z mojega vidika moralno ni sporno, da smo vrste hrana ena drugi. Kar je moralno sporno z mojega zornega kota je omejevanje dostopa do hrane - tako med vrstami, kakor tudi znotraj vrste, kar je izkljucno lastnost cloveka.

Kot ste tudi ze sami (ali pa je bil kolega Roman, se vnaprej oproscam za morebitno napako) omenili, je tezava v gurmanskem uzitku. Pa ne zgolj mesnem, pac pa nasploh. Pri cemer je ogromno povsem uzitne hrane, tako rastlinskega, kakor zivalskega izvora unicene, ker ne zadosca tem ali onim - bolj ali manj estetskim - standardom. In taksne hrane je po nekaterih izracunih med 50 in 60 odstotki.

Clovek torej unici ogromen delez pridelane hrane zaradi estetike in gurmanskega uzitka. In s tem omejuje dostop do hrane na eni strani, na drugi strani pa povecuje produkcijo, da bi zadostil lastnim standardom, s cimer spodbuja rast prebivalstva, na kar mora ponovno odgovoriti s povecanjem produkcije... (rekurzivna zanka) Vse skupaj pa rezultira v vedno vecji degeneraciji hrane.

Ampak toliko morale pa malokdo premore. Je vendar biznis in ni dobro udrihati po roki, ki nas hrani, kaj ne? Oprostite, ampak meni je vse skupaj smesno.
#38
Leon Kralj
0
May 08, 2015
@P. J.
Ok.
#37
P. J.
1
May 08, 2015
@vegan: sem razumel poanto bloga, kakor tudi gledisce/stalisce avtorja. Moj komentar se je nanasal zgolj na vasega predhodnega (#33).

Glede izhodiscnega bloga sem do sedaj tudi bil povsem jasen. Sem vsejed in zaradi tega nimam slabe vesti, niti ne smatram, da bi jo zaradi tega dejstva moral kdorkoli imeti.
#36
Leon Kralj
0
May 08, 2015
@P. J.

Sumim, da si povsem spregledal poanto tega bloga.
"Problem, ki ga je treba reševati" je vse prej kot v pridelavi, predelavi in distribuciji ... je v naši moralni shizofreniji v odnosu do živali.

Vabljen k ponovnemu branju bloga.
#35
P. J.
1
May 08, 2015
@vegan: sem domneval, da se bova slej ko prej srecala. Me veseli, da ste prisli do enakih spoznanj kot jaz, ne da bi jaz bistveno na to vplival.

Problem, ki ga je treba resevati, je torej povsem izven konteksta tega kaj kdo je, temvec v tem, kako se pristopa k pridelavi, predelavi in distribuciji hrane, kot sem izpostavil ze v predhodni debati.

Vse ostalo pa je stvar religij in osebnih nazorov, kar ne sme biti predmet spora. Diverzifikacija je tudi v tem kontekstu vec kot dobrodosla.
#34
Pokaži več komentarjev
Leon Kralj
Leon Kralj
Objavil/a 2015-05-04 19:37:11 (May 04, 2015)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Zloraba živali: MI in ONI
Novoletna zaobljuba 2017!
Moralna shizofrenija: Alastair Graham, škotski "Michael Vick"
Vse najboljše za Svetovni dan veganstva!
Svetovni dan veganstva
Klasičen primer moralne shizofrenije
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
januar 2022
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj