“Mediji ne poročajo, da predlog zakona določa tudi pravno podlago za vladanje z odloki – urejanje življenja, zbiranje ljudi, opravljanje dela, promet blaga in storitev, maske in potrdila. PKP10 tlakuje pot v pekel! V obvezno in prisilno cepljenje, v koncentracijska taborišča. Nobena pritožba ne bo pomagala. Zato je upor dolžnost,” so zapisali v sporočilu za […]

undefined