Pred napovedano skupščino Petrola v zakulisju poteka dramatična bitka za Berločnikovo mesto v upravi Petrola. Petrol je namreč za 12. december sklical skupščino delničarjev, ki ima, poleg izvolitve oseb, ki bodo skupščino vodile, eno samo točko dnevnega reda: Podrobnejša informacija o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d.. Potem […]

Jamnik bi na čelo Petrola rad “inštaliral” Žigo Debeljaka, ki je sedaj “parkiran&#

Pred napovedano skupščino Petrola v zakulisju poteka dramatična bitka za Berločnikovo mesto v upravi Petrola. Petrol je namreč za 12. december sklical skupščino delničarjev, ki ima, poleg izvolitve oseb, ki bodo skupščino vodile, eno samo točko dnevnega reda: Podrobnejša informacija o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d..