Objavljeno je bilo 14. jan. 2015

27.09.2012 Vroči stol - Minister za finance Janez Šušteršič