Objavljeno je bilo 16. jan. 2015

13.09.2012 Vroči stol - Marks Tajnikar, Vlado Dimovski, Bojan Požar, Miloš Čirič