Sožitje

OddajSrečko Prislan, dne 2019-12-06 ob 14:41:47

Sodelovanje je temelj sožija! 

 Brez sodelovanja ni sožitja in brez sožitja ni univerzalne celote sobivanja in temeljev za življenja 

Spoštovani prijatelj!

Noben pisni zakon katere-koli institucije (države ali cerkve) ne zagotavlja sreče sobivanje človeka s sočlovekom, to omogočajo le naravni zakoni življenja, ki oblikujejo pozitivne moralno-etične vrednote življenja!

Ko boste spoznali nov družben sistem Bio-humanizem boste ugotovili, kje je napaka, saj to ne velja le za moškega ali žensko, ampak nasploh za vsakega človeka!

Moški in ženska sta človek, zato sta po naravnih zakonih bitja iste vrste, le nasprotnega spola, ki jih naravne zakonitosti povezujejo in ne ločujejo!

Kaj konkretno pravi nov družben sistem?

Če je enemu človeku mar do drugega ali je z njim pripravljen tvorno sodelovati, le takrat je smiselno živeti ali se družiti z drugim sočlovekom, sicer je to prej breme ali nevarnost, saj ti tisti, ki s tabo ne želi sodelovati jasno kaže razloge, da ti lahko škoduje (saj te izloča iz okolja v katerem sobivata in ne želi s tabo deliti dobro niti slabo)!

To pomeni, da mu je pomemben le njegov ego, ki človeka usmerja v škodljivo obnašanja do drugih (ali grobo rečeno vse meni, nič tebi)!

Vsak je dolžan za svojo in skupno srečo iskati sopotnika življenja (moški - žensko in ženska - moškega), ki mu je, ne le mar za sobivanje v skupnosti, temveč da v skupnosti nasprotnih spolov ali z istim spolom lahko uživa in si deli skupno srečo ter premaguje tudi tegobe in napore, ki jih vsebuje vsako življenje!

Smisel življenja je uživati vsak trenutek v sobivanju z vsem kar obstaja in to človeku daje le LJUBEZEN - ne EGOIZEM, ki je njeno nasprotje!

Zato je osnovno pravilo življenja v novem družbenem sistemu za srečo človeka in skupnosti v kateri človek živi, sobivanje (ali sodelovanje) s sočlovek, ki omogoča sožitje, kajti le v sožitju, ki je posledica sodelovanja in medsebojnega spoštovanja, je mogoče uživati življenje in ta užitek (srečo in veselje), tudi deliti s sočlovekom!

Za srečo ni pogoj da ženska sobiva z moškim ali obratno, lahko tudi ženska z žensko ali moški z moškim, vendar naravni zakoni podpirajo model sobivanja, kjer le raznolikost (razlike med moškim in žensko) tvorijo univerzalno celoto, zato brez te celote (druženja in sobivanja ženske in moškega) ni novega življenja in ta je običajno vedno posledica ljubezni.

Narava s svojimi zakoni življenja prav zato nagrajuje ljubezen in kaznuje egoizem in prav to je glavni razlog, da je nov družben sistem Bio-humanizem grajen na "vseh pozitivnih moralno etičnih vrednotah", ki jih podpira ljubezen - ne egoizem!!! 

Kdor sebi in drugemu želi srečo in veselje ter vse užitke življenja,

ta sprejema in daje *ljubezen - ne egoizem*!

 Smisel življenja je ljubezen - ne egoizem!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
11
Srečko Prislan
0
Dec 28, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=uYcGdMm7KRc&feature=youtu.be

O takšni ironiji in smehu, ki osvobajata - YouTube

Predavanje p. dr. Karla Gržana družno s pesmijo in besedo Adija Smolarja Temeljna smer razmišljanja: Pogosto mislimo, da
#11
Srečko Prislan
0
Dec 28, 2019
Spoštovani gospodje, tovariši in prijatelji ali v obratnem redu, kakor komu drago!

Ali je praznik le trenutek, dogodek ali dan, ki ga posvečamo nekomu ali nečemu, ki ga določimo in mu izrazimo posebno pozornost!

In komu so danes prazniki namenjeni in zakaj praznujemo, če jih nismo sami določili, da jim posvetimo svojo pozornost in zahvalo za trenutek, dogodek ali dan, ki ga praznujemo!

Danes večina praznuje praznik na dan, ki ga je določila institucija oblasti z namenom, da se lahko struktura, ki jo predstavlja, promovira in z naivnemu ljudmi manipulira, jih zavaja ter jih podreja svoji podobi, ker ima od tega koristi!

Pravico določanje namena in časa ali dneva za praznik si za to vedno prisvaja oblast (država ali cerkev), da opozori preprostega človeka komu se mora podrejati in koga mora brezpogojno spoštovati!

In prav to brezpogojno spoštovanje, ki ga določa institucija oblasti, je bistvo prevare in perverzno dejanje nad naivnimi in neukimi ljudmi!

Ko bomo vsak trenutek dojeli, da svoje življenje živimo za to, da uživamo v tistem, kar delamo in s tistim, ki srečo, veselje in ljubezen delimo, ne bomo več zavedeni in se podrejali sili zla in trpljenja, ampak uživali v sožitju bivanja z vsem dobrinami, ki nas obdajajo in spremljajo vsak trenutek življenja, primarno s sočlovekom, najdražjimi in vsemi dobrinami, ki nam jih podarja mati narava.

Zakaj je praznik le dan po direktivi oblasti, ki običajno kaže na preteklost in tisto, kar je bilo, ali ni praznik rojstvo otroka, ko se družimo in poveselimo z najdražjimi, srečamo ljubljeno osebo ali dosežemo cilj, ki nam prinaša veselje, zadovoljstvo in užitek vsak trenutek ali dogodek življenja, ki ga doživimo in je neponovljiv, saj nam daje vse, kar za srečo, zdravje in veselje v življenju potrebujemo!

To pa ni to, kar mislimo ali si domišljamo z glavo, ampak tisto kar občutimo v srcu, saj kar srce sprejema je dobro in posvečeno ljubezni in zavrača je zlo in posvečeno pohlepu ali egoizmu, zato ima človek in vsako bitje možnost izbire ter sebi in drugim nudi in z njimi deli dobro, kajti slabo ali zlo nihče ne potrebuje!

Dobrota ali ljubezen ustvarja univerzalne pogoje za življenje in slabo ali egoizem ga blokira in uničuje!

Zato nov družbeni sistem Bio-humanizem posveča vso pozornost in spoštovanju naravnih zakonov življenja, ki dobro nagrajujejo in slabo izločajo, kot škodljivo in za življenje katerega-koli bitja nesprejemljivo!

Prav za to je nov družbeni sistem grajen na pozitivnih moralno-etičnih vrednotah življenja, ki nam jih podarja naša skupna mati narava in jih sprejema človeško srce!

Svobodo, srečo in veselje nam določa mati narava s svojimi zakoni življenja, zato je vsaka oblast ali sistem podrejanje človeka drugemu človeku ali vseh naravnih dobrin, ki niso plod njegovega dela, nesprejemljivo in negativno moralno-etičnega dejanje, ki ga nobeno bitje ne sprejema, zato je praznik vsak trenutek v katerem uživamo z dobrimi in poštenim ljudmi v sožitju z vsem kar nam ustvarja zdrave pogoje za svobodno, srečno in človeka vredno življenje.

Takšno sporočilo modrosti življenja nam ne daje nobena oblast ali omejena pamet, temveč le mati narava sama in človeško srce, kajti le srce je tisti organ v človeku, ki določa začetek in konec življenja, zato je mati narava zunanji svet in človeško srce notranji svet, ki skupaj tvorita univerzalno kraljestvo življenja po meri dobrih in delovnih ljudi, ki skupaj tvorijo novo človeško skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Temelj novega družbenega sistema Bio-humanizma, zato ni negativna duhovna energija zla ali egoizma, ki ustvarja negativne moralno-etične vrednote za življenje, da blokirajo evolucijo ali kontinuiran razvojni proces in svobodo ter zlorabljajo dobro za svoj obstoj in preživetje, temveč pozitivna duhovna energija dobrote ali ljubezen, ki ustvarja pozitivne moralno-etične vrednote vsak trenutek in te omogočajo kontinuiran razvojni proces, naravno zdrave pogoje za bivanje, mir in sožitje človeka s sočloveka ter naravnim okoljem, ki je temelj za življenje svobodnega človeka in novo družbeno skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!!!
#10
Srečko Prislan
0
Dec 28, 2019
Kdo je egoist ali žrtve svojega ega, oz. čisti egoist, ki misli in vse dela, le za sebe na škodo drugih.

Tak človek sploh ne ve kaj je to ljubezen in se iz nje celo norčuje!

V središču vsega kar obstaja vidi le sebe in svoj interes, zato na vsakem koraku dela le v svojo korist in škodo drugega.

Bolj človek egoist drugega zlorablja in izkorišča bolj je pol sam sebe in uživa na tuj račun.

Najboljše dejanje zoper takšno obnašanje egoista je da se z njimi ne družiš in sodeluješ ter mu ne daš priložnosti, da lahko uveljavlja svoj ego!

Mnogi mešajo egoizem z odgovornostjo, kar ni isto ali podobno! Zakaj?

Poskrbeti zase in za drugega ni egoizem, ampak odgovornost za svoje in življenje drugega!

Egoizem je skrb le zase na račun ali trpljenja in zlorabljanja drugega, kar drugega postavlja zavestno ali točno določenim namenom v podrejen položaj!

Prisebnost je vedno v ravnovesju notranjega z zunanjim, saj to notranje brez zunanjega sploh ne more obstajati!

Ali, če to preprosto izrazim - prisebnost pomeni, da si primarno odgovoren za svoje življenje, kajti kdor ni sposoben poskrbeti za svoje življenje ta ni sposoben odgovorno skrbeti tudi za sočloveka in druge dobrine potrebne za življenje vseh!
#9
Srečko Prislan
0
Dec 26, 2019
Spoštovani prijatelj, modrost življenja, ki človeka vodi po poti sreče, veselja in sožitja sporoča, da ni nobena ideologija ali vera tista, ki človeka osvobaja, prej omejuje in zavaja, da ne najde svoje poti ali smisla svojega življenja.

A si ateist ali vernik, oz. da živiš po tradiciji ali po vrednotah iz preteklosti za življenja samo, in to kaj je bilo nekoč ali včeraj, ni pomembno, pomembno je le, da uživaš v tem kar delaš in živiš ter ljubiš danes in spoštuješ življenje drugega ter dobrine matere narave, kot samega sebe!

Ljubezen in dobrota sta bili in sta vrednoti danes, ki kažeta pot v svobodo in lepše življenje ter prinašata srečo in podarjata vsakemu človeku njegov smisel za življenja!
#8
Srečko Prislan
0
Dec 25, 2019
Spoštovani prijatelji,

ne vem kako dolgo rabite, da boste ugotovili kaj je "kvazi demokracija in sistem razredne družbe" v katerem privilegirana struktura v imenu institucij (kot je tudi država) grobo krši vse človekove pravice in zlorablja obstoječi sistem, da s prevarami, lažmi, krajo in nasiljem izkorišča delovne in poštene ljudi ter uživa svoje življenje na račun trpljenja večine ljudi.

Ta večina je v sistemu razredne družbe (ali obstoječem stranko-kratskem parlamentarnem) sistemsko izključena iz upravljanja javnih zadev, zato nismo le prikrajšani za osnovne človekove pravice, temveč sistemsko prisiljeni v položaj sužnjev in hlapcev egoizma oblasti in ljudi, ki preko formalnih pooblastil na oblasti in z drugimi privilegiji, preko obstoječega sistema, ki je formaliziran v pravnem redu (zakonodaji) legalizira nemoralno in škodljivo delovanje privilegirane manjšine ter omogoča načrtno in legalno siromašenje in izkoriščanje delovne in poštene večine!

Namesto jamranja, kritiziranja in protestiranja, bo potrebno spremeniti naše obnašanje in ravnanje, naše metode dela, se usposobiti, organizirati in pričeti aktivno sodelovati v organizirani novi skupnosti za učinkovite spremembe obstoječega zločinskega sistema v korist vseh poštenih in delovnih ljudi.

Brez usposabljanja, organiziranja in načrtnega delovanja za realizacijo potrebnih razvojnih sprememb (socialnih inovacij) ni nobene možnosti, da se karkoli spremeni v dobro večine ljudi in življenja na zemlji, kajti pozitivne spremembe sploh niso mogoče brez našega sodelovanja, ki ga obstoječi družben sistem razredne družbe sistemsko blokira in ne omogoča!

Obstoječi družben sistem je glavni razlog za trpljenje večine ljudi in povzroča negativni trend razvoja (ali negativno selekcijo) od slabega na slabše ter neposredno ustvarja le pogoje za konflikte in druge zločine ter vojno vsakega proti vsem, namesto tvornega sodelovanja, sožitja, svobode, mira in ljubezni do sočloveka in življenja vseh bitij na zemlji!
#7
Srečko Prislan
0
Dec 07, 2019
Zim Zelen res je zadovoljstvo ni ljubezen, ampak njena posledica in tudi to je res, da je cerkev sprejela cerkveno dogmo za svoje cerkvene vernike, da je Bog ljubezen, a resnica je prav obratna - Ljubezen je bog!

Posledično ima vsak človek ali bitje neposredni stik z višjim jazom ali pozitivno energijo življenja, ki mu omogoča živeti po pozitivnih moralno-etičnih vrednotah, ki so sestavina (pozitivnih in negativnih) naravnih zakonov življenja,

Pozitivni (nenapisana pravila ali) naravni zakoni, kot so sodelovanje, solidarnost, varnost, sožitje, medsebojno spoštovanje, mir ali nenasilje,....itd, so vrednote, ki gradijo zdrave pogoje in vzdržujejo te pogoje za življenje in so seveda v ravnovesju z negativnimi vrednotami, kot so tekmovanje, izločanje, strah, sovraštvo, laž, zlorabljanje, nasilje,....itd, ki povzročajo nasprotno negativne posledice in uničevanja življenja.

Prav zaradi teh (pozitivnih in negativnih) naravnih zakonov ima človek možnost izbire in se lahko po njih ravna, zato so pozitivni zakoni ali vrednote (pravila življenja), ki jih sprejemamo in upoštevamo v vsakdanjem življenju koristni in povzročajo pozitivne posledice za življenje človeka, kot so zadovoljstvo, sreča in veselje,... in tudi vseh ostalih bitij ter negativni zakoni ali nenapisane vrednote, ki delujejo nasprotno in povzročajo trpljenje, bolečino, bolezen, nasilje, rušenje ter blokirajo razvojni proces ali evolucijo!

Kaj je torej osnovno sporočilo "modrosti življenja" iz naravnih zakonov življenja, ki podpirajo evolucijo (brez revolucije) ter vzdržujejo kontinuiran razvojni proces?

Odgovor daje nov družben sistem Bio-humanizem!
#6
Zim Zelen
0
Dec 07, 2019
#4 - zadovoljstvo ni ljubezen. Ne moreš nekaj početi z ljubeznijo, če ta ne obstaja.
(nekateri trdijo, da je Bog ljubezen)
#5
Srečko Prislan
0
Dec 06, 2019
Zim Zelen pozdravljen, ljubezen ne pozna nobene obveznosti, saj to kar delaš z ljubeznijo je užitek in ne prisila! lp
#4
Zim Zelen
0
Dec 06, 2019
#2 Si pa poenostavil? Brez ljubezni je življenje čisto prijetno, brez obveznosti, ki morijo :-)
#3
Srečko Prislan
0
Dec 06, 2019
Kaj pravi Stevo Žigon - kaj je Ljubezen?

To je najbolj globoka emotivna potreba človeka! Več na linku - spodaj.

https://www.youtube.com/watch?v=1U5FoUlI0kY
#2
Srečko Prislan
0
Dec 06, 2019
Spoštovani prijatelji!

Poglejte video in spoznali boste zakaj nov družben sistem Bio-humanizem odpravlja religijo ali cerkev, ki jo nadomešča z "ljubeznijo do življenja" in posledično omogoča uveljavljanje nove pozitivne moralno-etične vrednote na katerih je grajen nov družben sistem in ta omogoča uveljavljanje nove skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Iz videa boste tudi spoznali, zakaj država in cerkev, kot institucije oblasti in nasilja, tako tesno sodelujeta in si skupaj podrejata množico za izkoriščanje, oz. država dominira na področju materialnih dobrin in storitev ter cerkev na duhovnem področju in si tako prisvajata monopol "resnice in pravice", ki vsakemu človeku pripadajo po naravnih zakonih že od samega rojstva!

Pa si postavite vprašanje kdo je "državi ali cerkvi" dal pravico, da si podreja ljudi in prisvaja pravice, ki so že ob rojstvu dane vsakemu bitju!

Bio-humanizem odpravlja to zgodovinsko zablodo človeka in nepotrebne institucije, ki človeku namerno omejujejo svobodo na osnovi katere le-ta ne more zaživeti in uživati svojo polno življenjem veselje in srečo, kajti svobodo človeku ne določa država ali cerkev, temveč mati narava s svojimi (nenapisanimi) zakoni življenja!

Najbolj zanimivo pri videu je kako se navzoči (duhovnik in drugi formalne avtoritete), ne morejo obvladovati in prisluhniti Žigonu, saj so zasvojeni z obstoječimi vrednotami ali ujetniki sistema vrednot, ki jim jih v njihovo podzavest vsiljujeta obe instituciji (preko pravnega reda, vzgoje in izobraževanja ter cerkvenih dogm ali kanonskega prava)!

Država in cerkev sta umetni zgodovinski tvorbi, ki sta oblikovani na določeni stopnji duhovnega razvoja človeka in njegove skupnosti ter bosta tudi odpravljeni, saj naravni zakoni ne priznavajo ateiste ali cerkvene vernike, ampak je to produkt človeške pameti na določeni stopnji razvoja zavesti človeka in njegove (kolektivne zavesti) človeške skupnosti!

https://www.youtube.com/watch?v=CSrZ1F9u6gc&fbclid=IwAR1tzG1p34rDAgueCu56aYuzTwPtNp_DREfYMFbsyIYPyRlzf_JHBDh_Od0
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-12-06 14:41:47 (Dec 06, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Žrtev sistema
Sistemska prevara
Kriminal in ne-morala
Resnica
Komu zvoni!
Sožitje
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj