Kvazi demokracija

OddajSrečko Prislan, dne 2019-11-30 ob 18:00:14

Kvazi ali lažna demokracija

Omogoča učinkovito izkoriščanje, poneumljanje in izločanje iz političnega odločanja večino! 

Spoštovani prijatelji, hvala vsem za sodelovanje ter osveščanje ljudi o lažeh in prevarah, ki jih moralno pokvarjena oblast ali privilegiran razred namenoma posreduje vsak dan preko informacijskega sistema in javnih medijev naivnim in nepoučenim delovnim in preprostim ljudem, da jih lažje zavaja in izkorišča za svoje egoistične potrebe in živi na račun tujega dela!

Za lažje razumevanja vprašanja je potrebno najprej za boljše razumevanje na kratko definirati pojme, kot primer "kvazi in demokracija"!

Običajno se vsak pojem razlaga in definira po njenem izvornem pomenu (ki se lahko skozi čas preoblikuje in postane celo njegovo izvorno nasprotje)!

Izraz ali pojem "Kvazi" ima izvorni pomen v prevari in zato tudi označuje določeno stvar, kot neresnično ali lažno, nepravilno, izmišljeno, saj dejansko prikriva resnično bistvo stvari ali pojma ob katerem stoji!

Pojem "Demokracija" izvorno označuje družbeno ureditev neke družbene entitete (države ali druge skupnosti), ki je utemeljena na vladavini ljudstva, kar pomeni, da so vsi pripadniki nekega ljudstva ali družbene skupnosti enakopravno vključeni v sistem odločanja ali vladanja v tej skupnosti. Iz tega izhaja, da so tudi vsi pripadniki ljudstva ali skupnosti do sprejetih odločitev (ali pravic in dolžnosti) v enakopravnem položaju ali pred sprejetimi zakoni enaki.

Za primer v bivši državi SFRJ smo uveljavljali "socialistično samoupravno demokracijo", kar je pomenilo, da so delovni ljudje bili neposredno vključeni v vse najbolj pomembne odločitve o njihovem delu in življenju!

Tudi v ustavi RS iz SFRJ, kot najvišje pravnem aktu, je bilo določeno in zapisano, da oblasti pripada neposredno delovnim ljudem in občanom, zato so bile tudi formalno uvedene in sprejete oblike sodelovanja in odločanja ljudi za izvajanje oblasti ljudstva, kot so samoprispevek, referendum, samoupravljanje in predstavniška telesa oblikovana po delegatskem sistemu v katerem je bilo izvoljenega predstavnika mogoče zamenjati, če svoje naloge ni opravljal v skladu z voljo ljudstva ali družbene skupnosti v kateri je bil izvoljen!

Socialistična samoupravna demokracija je do danes najbolj izvorno uveljavljena demokracija v praksi v svetu, saj je delno upoštevala izvorni pomen pojma "demokracija" ali oblast ljudstva!

Da pojem demokracija v SFRJ ni bil realiziran v celoti v praksi je kriva ZKJ, ki si je prisvojila posebne privilegije ali dominanten položaj v političnem sistemu odločanja ter ta položaj tudi zlorabila za kontra-revolucijo ali spremembo družbenega sistema v kapitalizem in parlamentarno (več-strankarsko) ali lažno demokracijo, kot jo poznamo in imamo danes!

Zakaj je parlamentarna demokracija - lažna demokracija? Zato, ker so si politične stranke po diktatu kapitala (dejanskih oblastnikov - denar je sveta vladar) prisvojili vso oblast ljudstva in vladajo v imenu lastnikov kapitala ali kapitalistov in ne ljudstva!

Z neoliberalni kapitalizmom ali parlamentarno (strankarsko) demokracijo se je restavriral klasični družben sistem razredne družbe, ki ga tvorita razred izkoriščevalcev (privilegirana manjšina) in razred izkoriščanih (neprivilegirana večina).

Znanje ali vedeti v sodobni družbi pomeni "imeti informacijo" ali biti informiran, zato je informacija ali znanje postalo glavno blago ali faktor izkoriščanja tistega, ki informacije nima in hkrati sistemsko najpomembnejše orožje za vladanje ali izkoriščanje neinformirane in neuke množice.

Zelo kratek odgovor na postavljeno vprašanje, zakaj je v kvazi demokraciji znanje vedno dražje in revščina gratis?

Dražje je blago, ki se imenuje znanje, manj ljudi ima dostop do informacij ali privilegija biti informiran za izkoriščanje ali vladanja ter bogatenja na tuj račun na eni strani, in več ljudi ne pride do informacije ali znanja ter večja je zato baza za izkoriščanje neuke množice (brez informacij ali znanja) in tako se v obstoječem sistemu tudi sistemsko izloča množico v procesu odločanja ali vladanja na drugi strani!

S parlamentarno (ali strankarsko) demokracijo se za to uveljavlja nasprotni proces uvajanja demokracije, ki ga imenujemo s starim izrazom aristokracija in novim "oligarhija vladanja", ki nima nič skupnega z demokracijo, ampak je njeno nasprotje!

Posledica takšnega ne-demokratičnega procesa odločanja se uveljavlja z lažjo in prevaro množice, tudi uporabo pojma demokracije, zato tudi postane "laž in prevara" osnovna metoda političnega delovanja ali odločanja manjšine (oligarhije) za svoje potrebe v imenu lažne ali kvazi demokracije, namesto v imenu večine (ljudstva ali) demokracije!

V lažni ali kvazi demokraciji, kot jo imamo danes, dražje je znanje, lažje se sistemsko kapital (ali nova vrednost) preko izkoriščanje seli ali prenaša od (neuke in neinformirane) delovne množice, ki ustvarja novo vrednost, k privilegirani strukturi, ki sistemsko izkorišča ali legalno krade ustvarjalne in delovne ljudi oz. delovno množico.

V lažni demokraciji se zato znanje draži in umetno blokira dostop do informacije (resnice in znanja), da lahko na ta način sistematično bogati privilegirana manjšina na račun (izkoriščanja ali) večanje revščine ali večine delovnih in poštenih ljudi, ki so hkrati sistemsko izločeni iz političnega procesa odločanja ali vladanja v imenu ljudstva!

V lažni demokraciji se tako sistemsko zagotavlja večanje privilegijev in bogastva manjšine na račun zmanjševanja pravic (in izkoriščanja) delovne in poštene večine!

Napake samoupravnega socializma in obstoječega neoliberalnega kapitalizma odpravlja nov družben sistem Bio-humanizem, ki uvaja neposredno demokracijo ali pravo demokracijo ter v praksi udejanja vladavino ljudstva (preko soupravljanja)!

Le prava demokracija je oblast ljudstva !!!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
9
Srečko Prislan
0
Jan 06, 2020
Pozdravljen!

Osnovni problem je obstoječi sistem razredne družbe (oblast odtujena od ljudi) in klasičen hirarhični družben sistem z nemoralnimi (ali negativnimi) moralno-etičnim vrednotami, ki so formalno utemeljene na egoizmu človeka in ta s formalno zakonodajo ali pravnim sistemom oz. redom je varovan z represivnim aparatom (od vojske,..... do sodišča), ki človeka psihično in fizično ubija, saj daje formalni sistem legalno pravico izkoriščati in celo ubijati nedolžne ljudi ali lasten narod.

Demokratičnost in humanost ali pravična družbena ureditev se ocenjuje ali presoja po stopnji vključevanja ljudi v upravljanje z državo ali nacionalno skupnostjo ter varovanju človekovih pravic.

In prav po teh kriterijih je bila bivša država na mnogo višjem nivoju, kar pomeni da je bila (preko samoupravljanja) v bivši državi bolj demokratična družbena ureditev, kot jo imamo danes in tudi boljši oz. bolj pravičen družbeni sistem, ki ni dopuščal takšnega nasilja in izkoriščanja ljudi, kot ga poznamo danes v obstoječem družbenem sistemu!

Ni problem humanizem ali človek, temveč formalni družbeni sistem utemeljen na negativnih moralno-etičnih vrednotah!

Če so te škodljive za skupnost (ali v korist manjšine na škodo večine, kot je to danes v celem svetu), potem se negativne vrednote stopnjujejo (povečuje kriminal, korupcija, nasilje,.....legalizira zločine), zato je življenje večine ljudi vedno težje in bolj ogroženo, saj se konflikt med družbenimi skupinami stopnjuje.

Ni osnovi problem človeka ali človeške skupnosti na zemlji večanje materialnih dobrin ali akumulacija materialnega bogastva in nepravična delitev, temveč akumulacija egoizma (ali pohlepa) človeka, ki ga povzroča formalni sistem, saj se le-ta stopnjuje iz povzroča vedno hujše posledice za življenja vseh na zemlji, ne le za človeka, ampak uničuje naravne dobrine, ki predstavljajo temelj za življenje vseh bitij na planetu zemlja!

Kako nov družben sistem Bio-humanizem vključuje vrednote humanizma, kot enega od dveh osnovnih temeljev na katerih je grajen ter o mogoča aktiviranje radikalnih pozitivnih družbenih sprememb!

Humanizem je rešitev za človeka in celotno človeško skupnost s praktičnega in filozofskega stališča, saj omogoča udejanjanje prave neposredne demokracije v neposredni praksi!
#9
Srečko Prislan
0
Dec 07, 2019
Res je čudno, da Andrej Šiško tako vestno posluša in uboga butalce in se ravna po njihovih navodilih ali zahtevah, ki sploh ne upoštevajo, ampak zlorabljajo zakonodajo, da ščitijo lopove in kaznujejo poštene in delovne ljudi.

Dokler boste ubogali butalce in se ravnali tako, kot vam ti dirigirajo, za vsa ni nobenega upanje, da ste več in bolj pomembni od vaši butalcev!

Lopovi in kriminalci, ki se skrivajo za institucijam oblasti razredne družbe, niso nobeni butalci, kajti butalce so v butalah spoštovali, noben pošten človek pa lopove in kriminalce ne spoštuje in se po njihovih navodilih ali direktivah ne ravna.

Nobena institucija oblasti ni kriminalna, to so lahko le ljudje, ki se zanjo skrivajo in zlorabljajo svoje pristojnosti v škodo drugih ljudi!

Zakaj je temu tako?

Ker imamo družben sistem razredne družbe v katerem vsa struktura v institucija oblasti s tajkuni in kapitalisti (primarno vodilni) tvorijo privilegiran razred, ki zlorablja svoja pooblastila in pristojnosti za zlorabljanje in izkoriščanje ostalih ljudi, ki teh pristojnosti nimajo!

https://www.facebook.com/andrejshishkozapredsednika.si/videos/600718664069934/

Andrej Šiško - Tako je to, ko nam Butalci vodijo državo! | Facebook

Tako je to, ko nam Butalci vodijo državo! Zaradi hrupa so dodani podnapisi.
#8
Srečko Prislan
0
Dec 05, 2019
Kako se v lažni demokraciji sistemsko krade, ker narod nima nobene pristojnosti nadzora nad delovanjem institucij sistema, lahko vidite in preberete na primeru spodaj! https://revijazarja.si/clanek/odklenjeno/5d1a0b0c68c24/najvecji-rop-v-zgodovini-slovenije?fbclid=IwAR25x3zJAfL6_VGbZDHIIstmjknibCoTIdwBdLd7UtkveLSvMEf6noxE7Vw

Največji rop v zgodovini Slovenije - Revija Zarja

Kot da bi gledal posebej surov mafijski film.
#7
Srečko Prislan
0
Dec 03, 2019
Kdo nima rešitev ali konkretnih predlogov za spremembe in ne ve kako to uresničiti v praksi, nima nobene možnosti uresničiti dobre predloge ali potrebne spremembe.

Kot sem že zapisal, potrebno je oblikovati novo organizacijo, ne le posameznika, ki bo sposobna uresničiti skupne cilje in konkretne predloge!

Dokler smo živi in imamo glavo za misliti, znanje in izkušnje ter roke za delati, lahko sami marsikaj postorimo. Vsak se mora sam vprašati, kaj sem sposoben ali lahko naredim, da prispevam svoje delež za spremembe, ne pa iskati izgovore in se izgovarjati na druge!

Kdor si domišlja, da bo namesto nas, njega ali drugih, država ali nekdo drug - kaj naredil v korist delovnih in preprostih ljudi, ki so žrtve obstoječega izkoriščevalskega družbenega sistema, se naj kar naprej tolaži, kajti ni nobene možnosti za realizacijo takšnih predlogov, zato naj raje zavaja in tolaži sam sebe, tudi ni nobene potrebe, da se še iz drugih nočuje!

Tisti, ki nima nobenega znanja, poguma in volje ter ni pripravljen sodelovati za potrebne spremembe, si boljšega, kot ima, sploh ne zasluži, zato ne jamrat in kritizirat ali zavajati ljudi, ker to niso nobene rešitve, kajti to bolj škodi kot koristi in tistim, ki pomoč in podporo ali spremembe za boljše življenje resnično potrebujejo, nič ne pomaga!
#6
Srečko Prislan
0
Dec 02, 2019
Spoštovani!

Revščino povzroča obstoječi sistem razredne družbe in kvazi demokracija, v kateri eni imajo privilegij (manjšina) odločanja za svoje koristi v škodo večine, ki te pravice nima!

Zato je vsako takšno in drugačno nakladanje o problemih in težavah za katere vsi vemo, brezpredmetno ali populistična promocija za nabiranje točk ali podpore volilnega telesa za prihodnje volitve!

Predlagajte rešitve in jih realizirajte!

Ne govoriti to, kar vsi že vemo ali ljudje radi poslušajo - sprememb pa ni, ker jih v obstoječem sistemu tudi ne morete biti, zato jih tudi ne morete realizirati!

Vse politične stranke si želite le oblast in privilegije, ne pa skupni napredek in razvoj vseh, zato se levica promovira na revežih in izkoriščanih in desnica na bogatih in privilegiranih, da skupaj le nabirate točke in manipulirata z množico.

Tako levi, kot t.i. desni poslanci ste privilegiran razred, ki deli volilno telo ali enotno ljudstvo na dva nasprotujoča si dela, ker imate od tega vsi koristi. Ljudstvo ne potrebuje ne levih - ne desnih, temveč ljudi, ki so sposobni povezovati vse na skupnem projektu razvoja za vse (ne pa leve in desne).

Prav ta umetna delitev (na leve in desne) je podlaga, ne samo za delitev in manipulacijo z ljudmi, temveč temelj za razredno družbo ali legalno izkoriščanje večine, zato pa potrebujete in vzdržujete družben sistem razredne družbe za bogate in reveže (ali delitev na desne in leve)!

#5
Srečko Prislan
0
Dec 02, 2019
Zakaj upokojenci nismo enotni?

Zato ker dovolimo, da nas vsakdo vleče za nos in nas deli na bogate in siromake ter različne politične stranke, ki želijo le naš glas za svoje privilegije na naš račun!

Kako se temu lahko enostavno upremo?

Tako da vse te delitve zvrnemo in pri tem ne sodelujemo ter se samostojno organiziramo v nadstrankarsko družbeno-politično organizacijo in združimo vse upokojence in mlade, ki si želimo pozitivne spremembe in neposredno demokracijo v kateri bomo odločali vsi brez političnih strank, ker pravica odločanja pripada vsem ljudem, ne pa političnim strankam, ki nas vlečejo za nos in nas zlorabljajo za svoje egoistične interese.

Le nova organizacija SoUS ali Socialna unija Slovenija, ki poveže vse ljudi za skupno akcijo lahko izvede radikalne spremembe obstoječega izkoriščevalskega sistema v katerem obstoječa privilegirana struktura, ki vodi državo in jo plačuje kapital, dela le v njegovo korist (tajkunov, lastnikov kapitala ali privatne lastnine,...) in našo skupno škodo.

Ta nova organizacija pa mora imeti enoten projekt sprememb družbenega sistema, ki bo omogočil odpravo vseh obstoječih anomalij za upokojence in mlade ter zagotavljal učinkovit skupni razvoj!

Nobenega grizenja in lajanja in podobne neumnosti ne rabimo, le malo več zdrave kmečke pameti in poguma za tvorno sodelovanje. Dovolj je takšnih, ki se le derejo in kritizirajo ter delajo paniko med ljudmi, ker nimajo nobenih rešitev, namesto skupne akcije za spremembe.

Osebno sem analiziral tudi obstoječo ZDUS ter štiri sindikate upokojencev in ugotovil, da so vodeni od političnih strank in večinoma odsluženi politiki ali podkupljivi sindikalisti, ki iščejo le svoje koristi, a nimajo pa nobenih rešitev ali skupnega projekta, ki bi povezale vse za prepotrebne družben spremembe!

Dokler ne ustanovimo novo skupno organizacijo za realizacijo skupnega projekta spremembe obstoječega izkoriščevalskega sistema, ne bo nobenih bistvenih sprememb, ampak le umiranje na obroke in z dneva v dan večja revščina in siromaštvo vseh, ki smo v obstoječem družbenem sistemu izločeni od sistema odločanja, ki ga vzdržuje obstoječa parlamentarna kvazi demokracija!
#4
Srečko Prislan
0
Dec 01, 2019
Zanimivo razmišljanje in kritični pogled na preteklost in sedanjost cerkve na Slovenskem!


https://www.youtube.com/watch?v=2Sy8wYkRwdQ

Dr. Peter Kovačič Peršin na posvetu 21. stoletje in socialistične alternative - YouTube

Dr. Peter Kovačič Peršin na posvetu 21. stoletje in socialistične alternative, ki je potekal 24. maja 2016 v dvorani Drž
#3
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-11-30 18:00:14 (Nov 30, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Razpad SFRJ
Žrtve sistema
Sistemska prevara
Kriminal in ne-morala
Resnica
Komu zvoni!
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj