Največja zabloda

OddajSrečko Prislan, dne 2019-04-12 ob 15:44:02

Pamet človeka vodi v pogubo - zakaj!?

Motiti se je človeško, a v zmoti živeti ni lahko!!!

Včasih so rekli nekomu, ki je delal neumnosti in škodoval sam sebi, da mu v glavi manjka stroj, ki mu smeti ven meče.

Očitno je v potrošniški družbi ta stroj pri večini preobremnjen ali pa je celo že kapituliro pod težo bremena ali smeti, zato se ta človeška norost že vidi na vsakem koraku, še posebej pri naši materi naravi!

Znan pregovor modrosti življenja pravi: Misliti - pomeni nič vedeti! Zakaj potem sploh mislimo - ja prav gotovo za to, da bi izvedeli, kar še ne vemo! Od tu tudi znana misel ali trditev: "Mislim - torej sem!"!

Če opazujemo človeško pamet lahko ugotavimo, da je večina ljudi v svojih ocenah in subjektivni kritiki v veliki zmoti! Stalno namreč išče izgovore in neko žrtev, ki je kriva za vse tegobe v življenju večine ljudi! 

Levi za vse tegobe obsojajo desne ali celo desno golazen in desni leve in celo levo golazen.

Spet drugi vse svoje upe polagajo v mesijo, ki jih bo rešil vseh problemov in zagotovil sam po sebi mir, veselje in srečo!

Nobeden pa ne najde drobtinice samokritike in se vpraša, kaj pa če je z mano tudi kaj narobe!

Kje so tisti časi, ko je posameznik lahko s silo spremenjal svet (se sprašuje moder človek), kot se to žal dogaja še danes, zato s to metodo posameznik še vedno hoče drugim vsiljevati svojo voljo (pri nekomu - vidi ta vzor).

Večina običajno obsoja druge, samega sebe pa ne vidi, čeprav se podobno ali enako obnaša, kajti sploh ne pomisli, da so na primer naše presoje ali sodbe, le posledica naših subjektivnih vrednot ali priučenega vrednostnega sistema, ki smo ga prejeli od nekoga ali okolja v katerem živimo. Prav za to ljudje iz različnih kulturnih in verskih okoljih imajo različne vrednote (posledično sodbe) zato se tudi ravnanjo in obnašajo drugače ali različno! 

"Danes slišimo - vsega so krivi komunisti ali fasisti oz. fari, ali celo reveži, ker so se pač pod nesrečno zvezdo rodili!"

Se vam res ne odpira glava in pomislite, da mogoče pretiravate in se vam od te silne želje spreminjati druge, že kar očitno malo vrti v glavi oz. blodi ali meša.

Nihče se pa ne vpraša, kje so vzroki za takšne posledice ali naše subjektivne presoje oz. ravnanje in obnašanje!

Kaj pa, če so vzroki (in posledice) tudi v naših napačnih ocenah, zablodah ali predsodkih, ki jih imamo v svoji podzavesti, zaradi življenja, ki smo ga živeli ter pozitivnih in negativnih informacijah, ki so se nam zasidrala v naši glavi!

Izkušnje in dogodki skozi življenje na človeku pustijo, prav gotovo določene posledice, pa veste kakšne ali katere so tiste, ki so vam pustile takšne ali drugačne oz. pozitivne in negativne posledice v vaši zavesti!

Največkrat je človek sam v zmoti, pa se tega sploh ne zaveda!

V vsakem človeku je nekaj dobrega in slabega, a žal slabo vidimo le pri drugemu, skoraj nikoli pri sebi!

Pa bi znal kdo odgovoriti, zakaj je temu tako!?

Različna mišljenja so nujna in popolnoma razumljiva za tiste, ki uporabljajo svojo glavo, vendar ni produktivno vztrajati vedno pri istem ali dejanjih, ki niso učinkovita!

Moje osebno prepričanje je, da kdor si domišlja, da ima vedno prav - ta najbolj greši in je v veliki zmoti! Zakaj? Največja zabloda človeka je prepričanje, da nas egoizem rešuje, a resnica je ravno nasprotna - egoizem nas uničuje!

"In kdo vodi naš egoizem - nihče drug, kot naša omejena pamet!"

Če ne gre vse po planu - je potrebno plan menjati!

"OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
7
Srečko Prislan
0
Nov 16, 2019
Spoštovani poglejte, kako smo zasvojeni z določenimi vrednotami, pa se tega sploh ne zavedamo, dokler ne spoznamo resnico!

Zakaj tako?

Skozi življenje se nam v zavesti usidrajo določeni vzorci in ti so naša zasnova za razmišljanje in odločanje, pa se tega sploh ne zavedamo, dokler nam trenutek resnice ne potrdi našo zmoto!

Laughing Sick Public Group | Facebook

Wait for the end😂😂😂
#7
Srečko Prislan
0
May 09, 2019
Zdrava pamet vsakemu na uho govori, bolj je odsotna demokracija (ali soodločanje ljudi), večja je stopnja laži, prevar, nasilja in zločinov ali tiranija!

Varnost je vedno posledica odnosov in sodelovanja med ljudmi. Boljše je sodelovanje, boljši so odnosi med ljudmi, večja je varnost, ki jo zagotavlja neka družbena skupnost posamezniku v kateri ta dela in živi!

Dobre odnose pa vedno ustvarjajo vrednote ali obnašanje in ravnanja, ki dobro nagrajujejo in slabo izločajo ali kaznujejo. Kar je dobro za vse nikomur ne v škodo, kar pa je dobro le za nekoga, pa je lahko zelo škodljivo za ostale in večinoma v škodo drugim!

Pravo življenje je vedno proces in aktivnosti človeka v katerih uživa in ta užitek, veselje in srečo deli z drugimi!

Zato je varnost in zadovoljstvo človeka vedno posledica razmer v okolju v katerih človek živi in od tega ali ustvarja pogoje za sožitje ali za konflikte in protislovje, ki takšno sožitje onemogočajo ter povzročajo vsiljevanje drugemu svoje volje!

Nasilje ali vsiljevanje ruši in sožitje gradi ravnovesje in dobre medsebojne odnose, zato je temelj vsakega sožitja sodelovanje, kajti brez njega ni sožitja niti varnosti za nikogar.

Življenje je proces aktivnosti človeka od rojstva do smrti v odnosu do sočloveka in njegovega naravnega okolja, zato v naravi ne pozna razredov in tudi ne razredne družbe.

In razredna družba je umetna tvorba, ki je temelj za nasilje, konflikte in protislovja, saj spodbuja izločanje, zlorabljanje in izkoriščanje človeka po človeku.

Razredne družbe pa ni mogoče odpraviti brez neposredne demokracije, kjer skupnost sestavljajo vsi njeni člani, zato po naravnem pravu pravica soodločati o skupnih pogojih dela in in življenja pripada vsem pripadnikom določene družbene skupnosti.

Brez te naravne pravice ni pogojev za mir, sodelovanje in sožitja človeka s sočlovekom ter harmonije ali ravnovesja z naravnim okoljem. Le ta pa je pogoj za varnost, svobodo, srečo in veselje vsakega človeka!
#6
Srečko Prislan
1
May 09, 2019
Kdo in zakaj je gonilna sila obstoječega zločinskega sistema v katerem aktivno sodeluje tudi Slovenija s svojo marionetno oblastjo!

Kdo voli takšno oblast in jo z volitvami pooblašča ter omogoča, da prikriva takšno početje ali celo aktivno sodeluje pri realizaciji genocida nad poštenimi in delovnimi ljudmi.

Zakaj ljudje trpijo ali so žrtev svoje kratke pameti, saj s svojim sodelovanjem na volitvah, v obstoječem zločinskem izkoriščevalske družbenem sistemu, volijo ljudi, ki takšen družbeni sistem in genocid tudi podpirajo!

Sedaj veste kako so bistroumni levi in desni podrepniki, ki se prepirajo kdo je imel prav ali ima prav za tisto, kar se je dogajalo pred 70 leti ali še prej, ne vidijo pa zločinov, ki se dogajajo ta trenutek in namerno uničuje naravne dobrine ali življenje množice ljudi po celem svetu!

Kdo se temu upira ali je sposoben upreti. Ali ste med njimi tudi vi?

Zakaj, torej potrebujemo nov družbeni sistem Bio-humanizem, ki odpravlja pogoje in vzroke za takšne posledice obstoječega zločinskega sistema, ni več vprašanje!

https://www.zdravo-slovenija.com/tu-in-tam-1/2019/5/8/zda-zapravijo-32-milijonov-dolarjev-na-uro-za-vojno?

ZDA zapravijo 32 milijonov dolarjev na uro – za vojno! — Zdravo Slovenija

Množice hipnotizirajo reklame, politika financira pekel.
#5
Srečko Prislan
0
Apr 28, 2019
Pozdravljen prijatelj res je ljudje smo si različni in ženske tudi, zato pač vsakdo rabi svoj čas, da mu stopi v glavo in mu pride. Enim prihaja hitro, drugim pa bolj dolgo in počasi, a važno je da jim pride, in spet tretjim ali nekaterim žal nikoli!

Res je tudi, da je g. Jacque Fresco na primer predstavil svoj projekt Venus, a žal ne novega družbenega sistema Bio-humanizma, ki to omogoča in ustvarja vse pogoje za realizacijo projekta.

Za vsakega, ki ne preklopi s svoji glavi je to znanstvena fantastika, dokler ni v to prisiljen in ta prisila (ali kriza, ki se poglablja) bo po naravni poti pripeljala do spremembe, če ne z lepa pa z nasiljem - tako pač potekajo procesi v naravi in narava je na naši strani, kajti ona ne pozna razlik in ne priznava bogate ali siromašne ne v denarju, ne v glavi!

Zakoni v naravi niso odvisni od človeške pameti, zato narava človeka že opozarja in kdor tega ne upošteva jih dobi po glavi ali se znajde v svoji zadnji jami iz katere ni rešitve niti vrnitve!

Zato dragi prijatelj se odloči, dokler imaš glavo še pod soncem in prisluhni modrosti narave, saj ta vsakega za slaba dejanja brez vprašanja kaznuje in njegove pozitivne spremembe vedno nagrajuje!
#4
Srečko Prislan
0
Apr 18, 2019
V pravi skupnosti se vzpostavi zdrav ali razvojni družben sistem (ne le tehnološki) za delovanje posameznika v neki skupnosti s sodelovanjem večine ljudi, zato ga večina tudi dograjuje in varuje. V razredni družbi (oblast in od oblasti odtujeni ljudje) je to prepuščeno ljudem, ki imajo dovolj velik ego, da ga uporabijo v svojo dobro na škodo večine in tu si ego-ti tudi prisvojijo represivni aparat, da jih varuje in njihov sistem (na primer NATO).

V skupnosti se razvija socialni ali emocionalni čut, empatija,....itd, v državi ali vseh oblikah razredne družbe pa je ravno obratno, krepi se egoizem in duši socialno-emocionalni čut, zato se povzroča sistematični razpad družbeno ali socialno-psihološkega sistema pri posamezniku in celi skupnosti, zato ni nobene variante, da bi prišlo do pozitivno razvoja, ker sam sistem generira entropijo ne sinergijo.

Zato se v Bio-humanizmu z dejanji potrjuje, da egoizme ločuje in razdvaja ter ljubezen povezuje in združuje!

To je tudi razlog, da v obstoječem družbenem sistemu ni rešitve, ampak generira negativni proces v katastrofo!

Ljudi se ne zbira, saj niso znamke ali slike brez okvirja, ampak bitja z določenimi lastnosti, ki jih imaš ali pa nimaš.

Takšen ali drugačne lastnosti so prirojene ali pa se jih pridobi v okolju oz. v skupnosti v kateri živiš, kajti od družbenega sistema je odvisno ali se dobre ali slabe nagrajuje.

Če se nagrajuje pozitivne vrednote se po naravni poti generira pozitivni razvojni proces in če se nagrajuje negativni generiramo negativni družben proces.

Obstoječi družben sistem utemeljen na egoizmu in generira negativni proces, zato brez njegove spremembe gremo naravnost katastrofo!

Tega nobena teorija ali zapisana beseda ne uči, to je zakonitost življenja v naravi in ko človek to ugotovi se mora po njej le ravnati, sicer uniči sam sebe, kajti ko deluje ali sodeluje z naravo, katere sestavni del je dela tudi za sebe, ko deluje proti deluje tudi proti sebi.

In ego si naravo hoče podrediti, ne z njo sodelovati, in to posledično povzroča uničevanje narave in s tem tudi samega človeka in življenje na zemlji!

Ko se stopnjuje in razvija človeški ego, začnejo razpadati vsi družbeni sistemi in ko je svet globalno povezan in dominira ego (kot v obstoječem družbenem sistemu) se uniči cel planet, ne le košček zemlje!

Zato prijatelj v obstoječem sistemu ni rešitve - to daje le nov družben sistem, Bio-humanizem, ki je zasnovan na naravnih zakonitostih življenja in sinergiji (sodelovanju in povezovanju) ljudi s podobnimi pozitivnimi vrednotami, ki se potrjujejo z dejanji ne besedami!

Obstoječi družben sistem (in razredna družba), pa je umeten konstrukt ega in povzroča entropijo ali naravni proces razpadanja in ne sinergije ali napredovanja (razvoj nove kvalitete)!

To je razlog, da se s starim ali obstoječem sistemom sploh ne ukvarjam, ker je stran vržen čas ali izguba, saj kar je slabo po naravni poti mora propasti in tudi propade. Kdor pozna to naravno zakonitost se s starim ne ukvarja, kajti v pravem razvojnem procesu novo in boljše po naravni poti vedno menja staro in slabo!

Zato se osebno ukvarjam le z Bio-humanizmom ali novim - ne starim ali obstoječim zločinskim sistemom. Bolj dolgo bo star sistem funkcioniral večje žrtve, škoda in katastrofa bo človeku in naravi povzročena, zato narava že opozarja in kaznuje človeka ter je prav zato tudi večina ljudi v vedno večji stiski ali revščini.

Zanimiva je ugotovitev kdo in zakaj podpira obstoječi družben sistem. To sta dve manjšini in večina med njima le vegetira (se prilagaja razmeram) - zakaj?
#3
Srečko Prislan
0
Apr 17, 2019
Spoštovani, zakaj le se nekateri tako vneto skrivajo za institucije, saj je vendar znano, da nobena brez ljudi ne deluje in ne obstaja!

Zato nehajte flancat in zavajat ljudi, da kakšna država kaj dela, to je le institucija v rokah tehnokratsko-birokratske strukture, ki si v lažni demokraciji ali mafijski tiraniji (preko legalnega zločinskega sistema) prisvoji oblast za legalno izkoriščanje zlorabljanje ljudi.

Torej ne država, temveč tisti ljudje, ki jih neuki ali nevedni ljudje izvolijo na volitvah in s tem pridobijo formalne privilegije, da lahko legalno kradejo in delajo zločine (tudi orožje in druga sredstva za svojo zaščito in legalno nasilje in zločine) nad delovnimi in poštenimi ljudmi!

Dajte kaj prebrati o novem družbenem sistemu Bio-humanizmu in ne več flancat ljudi! Sem že napisal:

Prijateljica pokaže s prstom na predstavnika oblasti in pravi:
"Država to sem jaz!"

Žal spoštovani, malo ste zavedeni in malo zaslepljeni ter se očitno ne zavedate v kakšnem družbenem sistemu živimo!

Točno to kar je povedala prijateljica je resnica - kajti v obstoječem zločinskem družbenem sistemu razredne družbe je preko političnih strank po diktatu kapitala vse v rokah tehnokratsko-birokratske mafije na oblasti!

TAKŠEN DRUŽBEN SISTEM IMAMO !!!

Če hočemo resnično kaj spremeniti se moramo spremeniti "mi" (ne ponavljat laži za barabam in krivit državo ali institucijo, ampak sistem in oblastno strukturo, zato moramo zgraditi novo skupnost svobodnih srečnih in ponosnih ljudi (brez parazitov na oblasti)!

Kako?

Zelo preprosto - spoznati je potrebno nov družben sistem Bio-humanizem ter se aktivirati za "SPREMEMBE!", ne proti obstoječim parazitom, ampak ZA NAS - za novo in boljšo prihodnost, ki jo skupaj zgradimo vsi zavedni, pošteni in delovni ljudje!

A je to sploh mogoče? Seveda je! Kako?

Nehajte se ukvarjati s paraziti in se povežite s prijatelji "ZA - AKCIJO" in naše skupne spremembe, ki jih potrebujemo, da oblikujemo in dosežemo skupne cilje za naše boljše in človeka vredno življenje!
Za Slovenijo - novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!
#2
Zim Zelen
1
Apr 16, 2019
Sem se zamislil.
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-04-12 15:44:02 (Apr 12, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Resnica
Komu zvoni!
Sožitje
Razvoj zavesti
Kvazi demokracija
Država in skupnost
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
december 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj