Kriza družbenega sistema

OddajSrečko Prislan, dne 2019-02-16 ob 08:05:04

Kriza enopartijskega in večpartijskega sistema!

Kje je razlika in kaj je skupna osnova, ki vodi vse v pogubo!

Zakaj je SFRJ, pod vodstvom Tita, bila najbolj napredna in humana država na svetu, po njegovi smrti pa razpadla?

Kaj je šlo narobe nihče ne razmišlja, saj je večina bila pod avtokratskim vplivom partije, ki je po Titovi smrti povzročila uničenje SFRJ!

Zakaj že smo ukinili samoupravljanje v šolah in omogočili vpliv privatnega kapitala iz tujine za spremembo vrednot (ali družbenega sistema) in uveljavljaje partijskih prisklednikov (in privilegijev vladanja), ki so si želeli le Titovo doto za legalizacijo svojega oblastniškega pohlepa - živeti in uživati na žuljih poštenih in delovnih ljudi!.

Zaradi svoje nesposobnosti voditi razvojne procese v družbi so stare partijske strukture, potrebovale podporo iz tujine, da so lahko zadržale privilegirane položaje in omogočile spremembo družbenega sistema s katerim so lahko legalno pokradle lasten narod!

Za razpad SFRJ je najbolj odgovorna KPJ, ker po Titovi smrti ni razvijala samoupravno ali neposredne demokracijo in spodbujala razvojni proces na vseh družbenih področjih (ukinila monopol partije in razvijala samoupravljanje ali pravo neposredno demokracij (brez partije).

Nasprotno je KPJ utrjevala svoj monopolni položaj in ga zlorabila za utrjevanje svoje oblasti in privilegijev (vladati ali izkoriščati lasten narod za svoje ego potrebe in osebne koristi), ne pa razvoj neposredne demokracije ali nadgradnjo samoupravljanja!

To je bil razlog, da je KPJ sistemsko povzročila politično krizo (ali krizo vladanja - ne samoupravljanja) ter posledično ekonomsko krizo, saj je KPJ na vse ključne položaje postavljala (svoje člane) za direktorje in ne strokovne delovne ljudje, kar je pahnilo državo v krizo vodenja (in blokado razvoja).

Ni bilo več pomembno znanje in ustvarjalne sposobnosti človeka za vodilne položaje tudi v gospodarstvu, temveč le da je naš (član partije), kar je povzročilo notranjo borbo za birokratske položaje ali politično akcijo za centralizacijo vladanja ali likvidacijo samoupravnega sistema in samoupravne demokracije!

Enako se dogaja v Venezueli - partijska diktatura vladanja, ne pa razvoj neposredne demokracije, ki omogoča mobilizacijo ljudskih množic za njihovo ustvarjalno participacijo na lokalnem nivoju in soupravljanje pri skupnih zadev!

Partijska diktatura, kot v bivši državi SFRJ, ni in ne omogoča soupravljanja ljudskih množic, ampak ji gre le za sistemsko centralizacijo moči in privilegije vladanja ali izkoriščanje lastnega naroda.

To pa povzroča sistem negativne kadrovske selekcije, ki na vodilne položaje (postavlja naše partijske ali) nesposobne ljudi, ki svojo nesposobnost prikrivajo z zlorabljanjem svoje birokratske pozicije ali načrtnega zlorabljanja privilegiranega položaja vladanja!

Oba družbena sistema (eno-partijski in več-partijski) ustvarjata pogoje za razredno družbo (vladarji in vladani ali odtujevanje oblasti od ljudstva), za to oba funkcionirata na podoben način, le da v eno-partijskem gre za diktaturo partije in več-partijskem gre za diktaturo kapitala (ki financira politične stranke na oblasti, da delajo v njegovo korist)!

Več-partijski sistem je le krinka za (politično) demokracijo, da lahko politične stranke prikrivajo diktaturo kapitala, ki je le druga oblika (ne iste ampak) enake diktature (oblasti), ki jo izvajajo nosilci kapitalističnega sistema ali tisti, ki si prisvajajo (in legalno kradejo) novo vrednost delovnim in ustvarjalnim ljudem!

Razlika med obema diktaturama je le v zunanji obliki saj eni vladajo preko premoženja (privatne lastnine) in drugi preko birokratskega položaja, ki strukturi na oblasti omogoča izvajanje oblastniške funkcije (ali privilegije vladanja – izkoriščanje naroda ali delovnih in ustvarjalnih ljudi).

Enopartijski sistem razpade, ko obglaviš tistega na vrhu oblastniške piramide (Gadafi) ali na primer umre Tito, kot v SFRJ ali pa z organizirano mafijo (financiranjem puča – blokade od zunaj) prisiliš avtokrata v enopartijskem sistemu k predaji ali ga preko protestov (kupljene in vodljive strukture načrtno rušiš, da normalno življenje ni mogoče, saj se organizirajo notranje sabotaže in napada z domačimi izdajalci ter pomočjo zunanjih izkoriščevalcev, ki si z izkoriščanjem drugih – ljudi (narodov), držav in naravnega bogastva - želijo povečati svoje materialno bogastvo - kapital)!

Enopartijski sistem je zato mnogo bolj občutljiv in ranljiv, saj je grajen na formalni avtoriteti (enemu na vrhu piramide vladanja), ko se to birokratsko avtoriteto likvidira (umre ali je nasilno odstrani) pade ves sistem vladanja, zato z lahkoto prične dominirati diktatura kapitala (lastništvo nad premoženjem) in uveljavljati kapitalistični družben sistem (kot pri nas)!

In kaj je značilno za vladanje?  Eegoizem človeka, ki dominira v obeh strukturah na oblasti, le da je v kapitalističnem sistemu prikrit z več-partijskem sistemu (parlamentarnim sistemom) in premoženju posameznika, ki daje posamezniku posebej privilegiran položaj, saj se preko denarja in finančnega sistema izvaja legalna kraja ali izkoriščanje delovnih in poštenih ljudi (veča materialno premoženje primarno v obliki denarja, kar se uveljavlja preko formalnega pravnega sistema ali z legalizirano krajo, ki se varuje z represivnim aparatom strukture na oblasti)!

Enopartijski sistem se lahko nadomesti le z več-partijskem ali pa odpravo razredne družbe oz. uvedbo neposredne ali prave demokracije (odprava političnih strank)!

Kjer se ne uvede neposredne demokracije, se uveljavlja tiranija vladanja manjšine nad delovno in pošteno večino ter prične razvoj negativnih vrednot, ki bazirajo na egoizmu človeka, kar posledično povzroča vedno večjo diskriminacijo, več nasilja in zločinov -  inicirajo se stalni konflikti in vojna zarišča, kar vodi do vojn ali svetovne vojne in uničenje življenja na zemlji!

Vsaka politična stranka je dejansko nedemokratična organizacija (hirarhična tvorba – en vodja ali majhna skupina s privilegiji odločanja), zato ker bazira na egoizmu človeka ali pohlepu po oblasti oz. prisvajanju privilegijev vladanja oz. izkoriščanje lastnega naroda (levih in desnih)!

V bivši državi smo imeli na oblasti levo politično opcijo (partijo ali oblastniško kasto - KPJ) in je država razpadla, zdaj imamo leve in desne in država vedno bolj razpada, saj politika v razredni družbi nikoli ne dela za delovne in poštene ljudi, ampak sama zase (primarno za svoj ego) ali kapital, ki ji omogoča živeti na tuj račun (brez prave osebne ali konkretne odgovornosti)!

Prav zato je edino neposredna demokracija z novim družben sistem Bio-humanizem (brez političnih strank) rešitev za človeka in življenja na planetu zemlja!!!

Razredna družba ali parlamentarna (kvazi) demokracija je posledica egoizma človeka in vodi človeka v nasilje, trpljenje ter pogubo (samouničenje) in le brezrazredna družba ali neposredna demokracija omogoča človeku pogoje in pot do miru, sožitja in svobode ali v novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!  

Le "neposredna demokracija" ustvaja pogoje za "novo skupnost":

"svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!"

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!! 

 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
7
abram1b2 Cej
0
Mar 15, 2019
Zim Zelen :)* Ima popolnoma prav.# 6
#7
Zim Zelen
0
Mar 15, 2019
*Srečko P.
Pozdravljen
Pogledal:
"Deklaracijo o novi, pravičnejši družbeni ureditvi Republike Slovenije in o njeni polni samobitnosti"
V čem je ta v nasprotju z današnjo Ustavo?
Te razlike ne vidim!
Le živeti in ravnati je potrebno po njej (sedanji Ustavi) in BIO-HUMANIZEM bo živ!
Se strinjaš?
#6
Srečko Prislan
0
Mar 15, 2019
Spoštovani !

Osebno sem aktivno sodeloval pri oblikovanju vsebine "Rožniške deklaracije" (na linku spodaj), ki jo nov družben sistem Bio-humanizem v celoti uresničuje v konkretni praksi!

Če se strinjate z vsebino deklaracije, potem podpirate tudi nov družben sistem Bio-humanizem. Toda, od besed je potrebno preiti k dejanju ali akcijo za spremembe!

Kako?

Bistvena razlika med klasičnem (kapitalizmu in bivšemu socializmu) in novem družbenem sistemu Bio-humanizmu so vrednote in kdor teh ni sposoben razumeti in sprejeti ni primeren za nov družbeni sistem!

Potrebna sta znanje in pogum, da je človek sposoben spremeniti sam sebe, potem je sposoben spreminjati tudi okolje okoli sebe!

Sicer je navaden blefer, ki zavaja druge, da jih zlorabi in izkoristi za svoje egoisticne potrebe!

Pravi se od bleferjev razlikujejo po dejanjih ne besedah, kajti besede lahko samo kažejo proti resnici, toda le dejanja jo potrjujejo!

In kako spoznate razliko med pravimi poštenimi in delovnimi ljudmi in bleferji?

Bleferji govorijo le o preteklosti in načrtno pumpajo (ali ščuvajo druge) ljudi v konflikt ali vojno (kvazi komunisti in fašisti), a pravi ljudje, ki so za novo skupnost, so le pravi revolucionarji ali vizionarji, ki kažejo poti in imajo rešitve, kako spremeniti sebe in pogoje za življenje, da se skupaj podamo (preko sodelovanja) na pot v novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Prav zato, spoštovani prijatelji - ne nasedati levim in desnim bleferjem (ekstremistom), ki jim ne gre za skupno dobro, temveč le za borbo in prelivanje krvi ali vojno v škodo večine ljudi in za lastne privilegije na račun (zmanipulirane in zavedene) množice ustvarjalnih, delovnih in poštenih ljudi!!!

http://stres.a.gape.org/prenova_slo/Prenova_SLO/Rozniska_deklaracija_sprejeta_21_6_2008.pdf
#5
Srečko Prislan
0
Mar 15, 2019
Zim Zelen pozdravljen,

Razvojni problemi in rešitve družbenih sistemov se ne ustvarjajo in razglašajo po internetu ali farovškem zvoniku, ampak z ljudmi, ki si želijo tvorno sodelovati brez posrednikov ali neposredno!

Koga resnično zanima se predstavi in pove, zakaj želi sodelovati in kaj je sam pripravljen storiti ter kako, da bo tvorno sodeloval pri realizaciji potrebnih sprememb!

Z analizo zanimanja strukture za spremembe sem ugotovil, da je kar 75% ljudi takšnih, ki jih spremembe zanimajo samo, zato da bi preprečili spremembe ali celo zlorabili informacije za svoje koristi! lp
#4
Zim Zelen
1
Mar 13, 2019
Prikaži prosim, organizacijo vodenja skupnosti, dela, prostega časa, družin, verskega življenja, športa....

Deklarativno razglašanje "napredne" politike ne bo dalo rezultata brez nazornega prikaza delovnega dne.
Eno in isto pisanje že po malem preseda
Lp
#3
Srečko Prislan
0
Mar 13, 2019
V socializmu in kapitalizmu še obstaja mali človek in politične stranke, ker še vedno obstaja razredna družba!

V novem družbenem sistemu Bio-humanizmu, pa ni več malega človeka, saj se odpravi politične stranke in razredno družbo, zato velja, namesto stare ideološke dikcije razredne družbe:

"Denar je sveta vladar!" - za kapitalizem in socializem,

Nova dikcija najpomembnejše vrednote družbenega sistema brez-razredne družbene ureditve:

"Človek je največje bogastvo!" - za Bio-humanizem.

Ne obstaja več mali in velik človek oz. manj ali več vreden človek, ta delitev in še mnogo druge - obstajajo le v razredni družbi, kajti v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu ima vsak svojo vrednost, ki se vsak dan potrjuje v konkretnem življenju!

A, mogoče kdo opazi razliko in ve kako se to v praksi tudi uresniči !!!

Predlagam, da si preberete misel E. Kardelja o samoupravljanju in nadaljnjem razvoj družbenih odnosov v svobodni skupnosti ali Marx-ovo delo o odmiranju države!

Oba navedena sta na osnovi družbenih procesov prihajala do novih spoznaj in novih rešitev.

Če koga zanima še več naj prebere kaj tudi o drugih dveh kreativno ustvarjalnih ljudi, kot sta Naom Chomsky in Edvardo de Bono,...itd.

Za vse pionirje ali prijatelje, ki jih politika zanima predlagam, da prebere odlično knjigo, ki je mala abeceda politike ali politični priročnik po naslovom "Socializem" , avtor dr. Janez Evangelist Krek, leto izdaje 1901 v Ljubljani - izdala slovenska krščanska-socialna zveza!

V njej je črno na belem napisano, da je partijec vsak član politične stranke in komunist le član komunistične stranke.

Da smo v bivši državi imeli le eno partijo je večini znano, ni pa znano da so v njen bili vsi, ki so se organizirano vključevali v politično življenje in odločanje - od današnjih skrajno desnih do skrajno levih ekstremistov, ki nimajo nič skupnega s komunizmom ali s pozitivnimi družbenimi spremembami za dobro človeka njegove skupnosti ter razvoj zdravih medčloveških odnosov utemeljenih na miroljubni koeksistenci!

Komunisti niso bedaki, nasilneži ali moralno pokvarjeni ljudje, zato se morajo neprestano usposabljati in ne čakati na druge, ampak primarno sami s svojim zgledom pokazati drugim pravo pot v novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Nekateri vztrajno bluzijo o socializmu ali celo o komunizmu, a jim še danes ni jasno, kaj je s socializmom ali komunizmom narobe, kot družbenim sistemom, da se še danes nikjer v svetu ni uveljavil, kot dominanten družben sistem.

Mnogo ima nostalgijo po socializmu iz bivše države. Časa se ne da zvrteti nazaj, ker je vsak trenutek neponovljiv, lahko pa zgradimo še boljšo skupnost, kot je bila večnacionalna skupnost bivše države SFRJ!

Nov družben sistem Bio-humanizem, ki vodi vsakega človeka na pot v novo skupnost svobodnih ljudi je že pripravljen, le premalo ljudi je sposobnih spreminjati sebe, kajti z obstoječimi vrednotami v obstoječem družbenem sistemu, s katerimi je zasvojena večina ljudi, ni mogoče graditi novo skupnost svobodnih ljudi!

Avantgarda, kot so včasih imenovali najbolj družbeno napredno inteligenco, niso idioti (ali mafija) na oblasti in bedaki, ki jih podpirajo, kot so njihovi sluge pokorni (z napuhom in prazno glavo), ampak tista struktura, ki na naravni (čustveni) inteligenci z znanjem in pogumom spreminja sebe ter kaže s svojim zgledom (mislimi in dejanji) pot v svobodno skupnost!

Še le v svobodni skupnosti, ki jo sestavljajo enakopravni člani ali ljudje, življenje postane resnično užitek, zadovoljstvo in veselje, kajti to pomeni živeti v miru, sožitju in ljubezni do bližnjega ali sočloveka, ostalih bitij in narave, ki nam nudi vse dobrine za zdravo in srečno življenje!

Prav za to je vsak sočlovek za človeka v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu največja vrednota s svojimi pozitivnimi vrednotami za življenje in skupno sobivanje (ne pa veliki ali mali).

Za vsakega človeka je ljubljena oseba najpomembnejše bitje v življenju in to je tisto dominantno spoznanje na katerem je grajen Bio-humanizem in prav na tem spoznanju temelji nova skupnost svobodnih srečnih in ponosnih ljudi!
#2
Srečko Prislan
0
Feb 17, 2019
Spoštovani!

Osebno sem se odpovedal političnemu primitivizmu razredne družbe, pa se naj ta imenuje partijska diktatura v socializmu, komunizmu ali fašizmu oz. kapitalizmu,.....

Vsi ti umetno oblikovani družbeni sistemi blokirajo pozitivni razvoj vsake zdrave družbene skupnosti, zaradi razredne družbe in nasilja privilegirane manjšine nad delovno in pošteno večino!

Bistveni nosilec negativne selekcije je partijska struktura v enopartijski državi ali parlamentarni diktaturi (z več političnimi strankami), v obeh primerih gre za diktaturo v prvi birokratsko s formalnega položaja in v drugi diktaturo kapitala ali njihovih lastnikov, ki imajo enak formalni položaj (ali privilegij sistemsko izkoriščati druge za svoje osebne koristi).

Oba primera (ali sistema) sta podlaga, da privilegirana manjšina legalno krade in živi na račun delovnih in poštenih ljudi!

Prav iz teh razlogov je nov družben sistem Bio-humanizem grajen na naravnih zakonih, ki so najbolj pravični in do vseh enaki, kar pomeni da nihče nima pravice zlorabljati druge ali živeti na tuj račun!
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-02-16 08:05:04 (Feb 16, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Razpad SFRJ
Žrtve sistema
Sistemska prevara
Kriminal in ne-morala
Resnica
Komu zvoni!
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj