Zločin in kazen

OddajSrečko Prislan, dne 2018-04-15 ob 11:10:34

Le nov družben sistem - spreminja vrednote!!!

Ni večjega in močnejšega orožja in orodja svobodnega človeka, kot je nov družben sistem Bio-humanizem za svobodo vsakega človeka in življenja na zemlji

Žal obstoječi družben sistem vodijo ljudje, ki so produkt formalnega učno-vzgojnega ali izobraževalnega procesa. Kar pomeni, da niso produkt za spremembe (svobodno razmišljujoči ali bistven faktor razvoja - spreminjanje) sistema, temveč primarno faktor zaščite ter njegovo uveljavljanje ali drugače rečeno največja cokla razvoju!

Edvardo de Bono je dokazal, da so najmanj kreativni ljudje prav ljudje na vodilnih položajih formalnega družbenega sistema in tisti, ki takšen sistem podpirajo oz. ne spreminjajo. Običajno se spremembe dogajajo po direktivah ljudi na položajih, zato se ne dopušča odstopanje od poti, ki jo s silo vsiljuje struktura na oblasti, zaradi svojih koristi (znanje je največje sodobno orožje za izkoriščanje ljudi, ki znanja nimajo)! 

Že doktrina cerkve, kot institucije skozi zgodovino človeštva temelji na znanju ali usposabljanju svojih članov za delo z ljudmi, da služijo bogu (beri cerkvi) na indoktriniranih ali subjektivnih resnicah (ali lažeh), ki človeka delajo služabnika ali podrejenega cerkvi, ne bogu, kajti brez vernikov cerkev ne more obstajati!

In prav tu je keč, zakaj ima cerkev svojo cerkveno pravo ali pravila in sakramente s katerimi si s prevaro podreja vernike za svoj obstoj in oblastniške privilegije vladati (preko ideologije) narodu ali svojem vernikom (beri duhovnim podložnikom cerkvi, ne bogu).

Zanimivo, da vsa ta silna izučena ali šolana struktura preko obstoječega izobraževalnega formalnega sistema ne daje nobenih pravih rešitev, ampak ustvarja več problemov, kot rešitev in vodi (s pomočjo znanosti) človeštvo v katastrofo. 

Nov družben sistem Bio-humanizem je utemeljen na resnici in ne laži, zato je znanje splošna ljudska ali človeška kulturna vrednota ali "skupno bogastvo", ki si ga za to nima pravice lastiti nihče, ampak je dano vsakemu človeku, da lahko tvorno sodeluje in opravlja vse življenjske naloge za svoje in skupne potrebe skupnosti v kateri živi!

Največje orožje za lastno obrambo in razvoj človeka in njegove družbene skupnosti je v Bio-humanizmu "znanje", ki je vsakemu dano na razpolago, kot splošna dobrina človeštva (ali človeške skupnosti), zato je tudi vsak človek oborožen z znanjem, ki mu omogoča, svobodni razvoj njegovih psiho-fizičnih sposobnosti. in se v novi skupnosti stalno implementirajo ali bogatijo, za to, da uspešno brani sebe, sočloveka (skupnost) in svoje naravno okolje v katerem živi s svojo "dušo in telesom" v organizirani družbeni skupnosti. 

Prav iz navedenih razlogov je v Bio-humanizmu znanje največje orožje za obrambo človeka (ali sočloveka) in njegovo skupnosti, osnova za njegov razvoj ali napredek, zato je vsak človek v organizirani skupnosti, ali novem družbenem sistemu, tudi aktivni faktor skupnega obrambnega sistema (SOS). 

Tako je tudi v izvirnih zakonitostih življenja (ali modrosti življenja) v naravi, žal tega še ni v človeški glavi, ker obstoječi družben sistem in struktura na oblasti, zaradi lastnih koristi (podlaga za izkoriščanje drugih) tega ne dovoli ali sistemsko onemogoča. Bio-humanizem potrjuje dejstvo, da v obstoječem družbenem sistemu največje težave in probleme povzročajo ljudje na vodilnih položajih in šolani ljudje. ne pa delovni, pošteni in preprosti ljudje. 

V obstoječem družbenem sistemu so oblastni strukturi najbolj nevarni svobodomiselni in naravno inteligentni ljudje, ki se javno zoperstavljajo formalnemu družbenemu sistemu ali strukturi na oblasti, ki z vsemi formalnimi (pravno državo) in materialnim sredstvi oboroženo silo (represivnim aparatom), ščiti režim in privilegirano strukturo (kapitaliste, oblastnike,...) obstoječega sistema!

Prav za to iz navedenih razlogov ni večjega in močnejšega orožja in orodja svobodnega človeka, kot je nov družben sistem Bio-humanizem za svobodo vsakega (podrejenega ali zasuženega) človeka, da se osvobodi svojih okov suženjstva (tirana od človeka odtujene oblasti) in ustvari pogoje za življenja v novi skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi! 

Znanje največje skupno bogastvo človeštva in

ključ do svobode vsakega človeka!!!

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!! 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
6
Srečko Prislan
0
May 06, 2018
Zakaj imamo v parlamentarni (stranko-kratski) demokraciji lažno demokracijo!?

v demokraciji je res večina tista, ki odloča in to oblastne strukture spretno izkoriščajo, ker imajo v parlamentarni demokraciji monopol odločanja in vplivajo (na mnenje posameznika oz, preko medijev manipulirajo ali zlorabljajo množice).

V resnici vsako dobro dejanje šteje ali odloča vsak sam (ne večina).

Če eden v deseterici drugače misli in dela vpliva na devet drugih, da lahko spregledajo in se tudi sami pričnejo obnašati drugače. Torej je odločitev na posamezniku, primarno v neposredni demokraciji kjer velja osebna odgovornost!

Ker nimamo neposredne demokracije, nam preko parlamentarne demokracije (političnih strank in privilegirane strukture na oblasti s pomočjo kapitala in medijev) sistematično (s kampanijo in metodami manipulacije) v zavest vsiljujejo svoje odločitve (ne naše)!

Volivci se za to v parlamentarni demokraciji, sploh ne odločajo svobodno, ampak so zavedeni in zmanipulirani, da se odločijo točno po volji ali interesu oblasti (politike in kapitala), zato ni pozitivnih sprememb (ker je volilno telo prevarano)!
#6
Srečko Prislan
1
May 06, 2018
POGLEJMO RESNICI V OBRAZ !!!

Vsaka oblast odtujena od ljudi narod pelje v prepada ali samouničenje in temu sledi tudi sistem parlamentarne demokracije ali stranko-kracije, ki ga nam vsiljujejo ekonomsko močnejše državne tvorbe (s podporo mednarodnih privatnih korporacij).

To pa le dokazuje, da takšen obstoječi družben sistem (sistemskega zlorabljanja in izkoriščanja ali neo-liberalnega imperializma) ni demokratičen, temveč izkoriščevalski, ki legalno podpira nasilje in krajo ter zločine, kar je tipična in vsakdanja metoda delovanja oblasti proti lastnemu narodu.

Toda niso osnovni problem le obstoječi ljudje na oblasti, temveč obstoječi družben sistem (dirigiran od zunaj), ki zahteva vodljivo in poslušno oblast (ali služenje privatnemu kapitalu), ki je podprt, ne le z vso infra strukturo in represivnim aparatom, temveč ideologijo, ki bazira na egoizmu človeka, kar je pogubno za cel svet (in Slovenija je del tega sveta).

Prav iz tega razloga je oblikovan nov družben sistem Bio-humanizem, kot orodje poštenih in delovnih ljudi, da lahko premagajo najhujše zlo, ki je v samih temeljih zavesti človeka in vodi človeka v zločine in samouničenje življenja na zemlji ali apokalipsa!

Ves trend (ali smer) negativnega družbenega razvoja, zato lahko spremenimo, le z radikalno spremembo obstoječega dominantnega družbenega sistema ali uvedbo novega družbenega sistema Bio-humanizma, ki je usklajen z zakoni življenja v naravi in omogoča človeku ponovno vrnitev k svojemu bistvu ali izvoru in to je nazaj k naravi (naši materi življenja)!

Za svobodno, srečno in ponosno Slovenijo!
#5
Srečko Prislan
0
May 06, 2018
Žal spoštovani prijatelji1,

nobene volitve ne bodo rešile nobenega problema, kajti zakonodaja in družben sistem tega ne dopuščata. Obstoječi sistem z zakonodajo je narejen za politične stranke in kapitaliste ali tiste, ki živijo od tujega dela!

In kaj to pomeni?

To pomeni, da ne more biti nobene bistvene spremembe na boljše za večino, ker v obstoječem družbenem sistemu to ni mogoče!!!

Ljudje sploh ne razumejo, da so v obstoječi družben sistem vgrajeni elementi in vrednote, ki onemogočajo pozitivne spremembe za večino.

In prav zato je potreben tudi stranko-kratski sistem ali sistem parlamentarne (ali lažne) demokracije, ki zagotavlja obstoječe (nemoralne) vrednote za podporo obstoječemu izkoriščevalskemu družbenemu sistemu!

Halooo

Takšnih spoznanj in ugotovitev niso sposobni dojeti in razumeti preprosti ali šolani ljudje, ker tega v nobeni formalni šoli preprosto ne učijo, ampak obstoječi družben sistem človeka le uči za vzdrževanje tega družbenega sistema!
#4
Srečko Prislan
0
May 05, 2018
Spoštovana prijatelji se v celoti strinjam s tistimi, ki spoznavajo, da je stanje z dneva v dan slabše, vendar je potrebno dodati, da imamo takšen družben sistem, ki so nam ga postavili kvazi učenjaki, saj so le slabo kopirali zahodni parlamentarni sistem stranko-kracije, ki je lažna demokracija!

Dokazano je da je obstoječi družben sistem izkoriščevalski in z negativno selekcijo, kar pomeni, da se na pomembne položaje v javni upravi, kadruje poslušne in vodljive ter po meri kapitala ali egoistov. V javno upravo sodi tudi državna uprava in v njej so vse tri veje oblasti : zakonodajna, izvršilna in sodna.

Obstoječi družben sistem za to povzroča negativni razvoj v katerem se nagrajuje lopove in kriminalce ter kaznuje ali legalno izkorišča in zlorablja poštene in delovne ljudi. Posledice takšnega sistema so obstoječi rezultati in razmere ter obstoječa zakonodaja in pogoji življenja v katerih so nemoralni ljudje vedno bolj uspešni (nagrajeni) in delovni in pošteni vedno bolj zlorabljeni in izkoriščani (ali kaznovani)!

Brez pozitivnih sprememb ni napredka in tudi kopičijo se problemi ter težave, ki dobre kaznujejo in slabe nagrajujejo. Če ne spremenimo družben sistem, ki je utemeljen na egoizmu in ta je podlaga za negativne vrednote na osnovi katerih je utemeljeno ropanje in zlorabljanje od sočloveka do narave in države ali privilegijev oblasti na škodo večine.

Prav zaradi navedenih razlogov je pripravljen nov družben sistem, ki zagotavlja pozitivne spremembe za večino in omogoča pozitivni razvojni proces za vse. Žal egoistična manjšina na oblasti gleda le na svoje potrebe in cilje, kako čim boljše živeti na tuj račun, kar je v skladu z obstoječim družbenim sistem kjer se nagrajuje lopove in kriminalce in kaznuje poštene, zato brez pozitivnih sprememb ali vrednot ne bo tudi pozitivnih sprememb.

Takšne pozitivne spremembe nimajo interesa uresničiti oblastniki (ali egoisti), ker bi s tem izgubili privilegije, žal pa ljudje tudi nimajo znanja in odgovornosti, da nase prevzamejo orgovornost za skupni razvoj. Dokler bodo ljudje preko parlamentarnega sistema v roke dajali pooblastila drugim, ki jih nato zlorabljajo. jim žal ni pomoči. Prav zato nov družben sistem uveljavlja neposredno demokracijo v kateri vsi sodelujemo!

Še enkrat - brez spremembe sistema, in osebne odgovornosti ali neposredne demokracije, bodo razmere vedno slabše, zato se je vsak zaveden in odgovoren državljan Slovenije dolžan zavedati, da da brez njegovega usposabljanja in sodelovanja ni in ne bo pozitivnih sprememb!

Kajti le usposobljen in ozaveščen posameznik lahko aktivno in uspešno sodeluje pri skupnem razvoju, zato tudi znanje mora biti dostopno vsem. Tega pa obstoječi družben sistem ne dopušča, ampak bo omogočil še-le nov družben sistem Bio-humanizem!

http://www.publishwall.si/sprislan/post/338865/evolucija-razvoja

Evolucija razvoja

Evolucijo razvoja omogoča naravni red!
#3
Srečko Prislan
0
Apr 15, 2018
Prijatelj mi je postavil aktualno vprašanje: "Od kod toliko sovraštva v ljudeh, toliko primitivnosti ali razvoja nasilja in nestrpnosti?"

Moje skromno mnenje:

Tudi sam sem se spraševal in iskal odgovor.

Na koncu sem prišel do spoznanja, da v današnjem družbenem sistemu prav politikom najbolj primanjkuje kulture, zato svojo pomanjkljivost (ali egoistično nestrpnost) vsak dan izražajo v svojih dejanjih, tako da ljudje vedno bolj trpijo in so v stalnem pomanjkanju ali strahu.

Posledica je, da ljudje podzavestno to svoje psihično stanje (strah in prizadetost), ki ga trpijo, izrazijo z izbruhom refleksije na delovanje politikov, v jezi in z nezadovoljstvom na razmere v katerih živijo ali v svoji ne moči do agresije in nasilja, ki se s strani oblasti izvaja nad njimi vsak dan. Tako pričnejo ljudje (ker se to dogaja na javni sceni) tudi sami podzavestno uporabljati do svojega okolja enake metode in načine.

V času pred volitvam, pa je seveda najbolj občutljiv čas za vsakega politika, ki mora izkoristiti trenutek za lastno promocijo, zato izkoristi vsako javno polemiko ali priložnost (ali celo sam inicira problem, razlog), da se pojavi, kot arbiter resnice in pravice prizadetih ljudi ter jim piha na dušo, da jih zvabi iz doma na volišče in pridobi njihov glas, saj ve da večkrat si na javni sceni (fotke, zapisi) bolj si pomemben in več glasov boš dobil, kot kandidat na volitvah.

Takšen družben sistem imamo in to je običajna taktika in strategija delovanje politične strukture v parlamentarni demokraciji - izkoristi priložnost za lastno promocijo takrat, ko je najboljši trenutek (javnost fokusirana na volitve), po volitvah je prepozno!

Potrebno je s prstom pokazati na krivca za trpljenje ljudi, ker imajo potem ljudje občutek, da so za vse krivi drugi, politični nasprotniki ali tisti, ki ne gredo na volitve, samo za to, da bi šli ljudje na volitve in glasovali - pridi, pridi.. ti odločaš!!!

Takšne metode ali stalne manipulacije, prevare in laži je v genih politikov v obstoječem družbenem sistemu, ki bazira na kvazi demokraciji in egoizmu človeka in ta je razlog razvoja nemorale, nasilja ter razpada vseh pozitivnih moralno-etičnih vrednot!!!

Že l. 1996 sem v analizi stanja v Sloveniji - pet let po osamosvojitvi - in zapisal, da politične stranke niso rešitev, ampak problem nadaljnjega družbenega razvoja, ki vodi Slovenijo v potop ali popolnoma asimilacija preko neoliberalni družben sistem, ki ga dirigira mednarodni kapital in vodilne zahodne države v okviru NATA in EU!

Večina ljudi ne ve, da je v bivši državi SFRJ bila ZKJ edina politična stranka in glavni razlog razpada bivše države in da so v samostojni Sloveniji tudi politične stranke glavni razlog razpada Slovenije in da je parlamentarni ali stranko-kratski sistem temelj neoliberalizma ali t.i. zahodne kvazi demokracije (ki jo podpira NATO in EU).

Preprosto vprašanje katera nova ali stara politična stranka v Sloveniji pa predlaga nove rešitve in družben modele za odpravo obstoječih problemov, negativne kadrovske selekcije in pravo vizijo družbeno-ekonomskega razvoja slovenske nacije v mednarodnem prostoru!

NOBENA !!!!

Vsem političnim strankam v Sloveniji je edini cilj priti na oblast in vladati ter izkoriščati lasten narod za uveljavljanje svojih egoističnih interesov ali potrebi vladati lastnemu narodu in zlorabljati privilegije oblasti za svoje potrebe oz. potrebe obstoječega izkoriščevalskega ali zločinskega družbenega sistema v interesu mednarodnega finančnega kapitala!

Ali bodo obstoječe parlamentarne volitve RS kaj spremenile?
"NE, NE BODO - KAJTI ZA TO NI NOBENIH POGOJEV"!!!

Zakaj ne?

Osnovni problem je parlamentarna demokracija (ali partitokracija v službi kapitala - ne človeka), ki je jedro obstoječega zločinskega družbenega sistema - zato tudi vedno več nasilja, laži, prevar in revščine (metoda konflikta in ne sodelovanja), saj so to osnovne metode vladanja na negativnih vrednotah življenja, ki so temelj obstoječega zločinskega družbenega sistema!!!

Spoštovani prijatelji - edini pravi odnos do OBSTOJEČEGA družbenega sistema je "UPOR" ali nesodelovanje pri vzdrževanju takšnega družbenega sistema ter oblikovanje novega po meri delovnih in poštenih ljudi - ne pa vzdrževanje lopovov in kriminalcev, ki jih rojeva in dela obstoječi zločinski družben sistem !

Star ljudski pregovor pravi: "Gliha skup štriha ali drek bolj mešaš bolj smrdi!"

V skoraj 30 letih se je lahko vsak normalen človek v Sloveniji prepričal, da kdor sodeluje z lopovi in kriminalci, pač ne spada med poštene in delovne ljudi, zato v obstoječe družbenem sistemu na oblasti takšnih ni in če slučajno kdo le pride ali zaide med volkove, ga ti požrejo ali zavržejo, ker med nje ne sodi!!!
#2
Srečko Prislan
0
Apr 15, 2018
Spoštovani prijatelj!

V moji več deset-letni praksi se mi je potrdilo, da človeka ne moreš prepričati, če sam nima interesa ali potrebe, da se spreminja na boljše, če išče rešitve, le zunaj sebe, ker je tako naučen.

Prav zato je takšen človek vedno bolj izgubljen in žrtev svojih lastnih prepričanj, zablod in slabih navad, ki so ga zasvojile skozi življenje, zaradi egoističnega in umetnega družbenega sistema v katerem živimo!

Nov družben sistem Bio-humanizem je grajen na zakonitostih življenja v naravi (bionomija), zato sistematično odpravlja vse te pomanjkljivosti in zablode v katere je človeka zapeljala formalna oblast (prosvetna in cerkvena), zato se človek brez radikalne spremembe (obstoječih družbenih vrednot ali sistema) ni sposoben rešiti tega labirinta!

Rešitev je v sinergiji pozitivne energije življenja, ki jo imajo ljudje že v sebi, saj jim jo mati narava vsak dan ponuja vse svoje modrosti življenja in ta bo človeka popeljala na novo pot sožitja, miru in ljubezni!

To omogoča nov družben sistem Bio-humanizem, ki gradi novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2018-04-15 11:10:34 (Apr 15, 2018)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sistemska prevara
Kriminal in ne-morala
Resnica
Komu zvoni!
Sožitje
Razvoj zavesti
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj