Trije koraki do cilja

OddajSrečko Prislan, dne 2016-10-02 ob 00:51:55

Kako do novega družbenega sistema

»Srečen človek lahko živi, le med srečnimi ljudmi!«

Spoštovani,

Pogosto mislimo, da neko stvar razumemo in vemo, pa žal v resnici temu ni tako. Zakaj? Ko stvar resnično razumemo lahko tudi ukrepamo (se ravnamo in obnašamo) tako, da doseženo cilj, ki si ga postavimo ali želimo doseči!

Kadar nam v življenju postavljajo cilje drug smo običajno najmanj uspešni in ko si cilje postavljamo sami praviloma napnemo vse sile (svoje znanje in sposobnosti), da jih tudi dosežemo.

To pomeni, da moramo imeti sami jajca in avtoriteto nad svojimi odločitvami, da jih lahko tudi uresničimo. Prava ali neposredna »Demokracija« pomeni vladavina ljudstva in da ljudstvo resnično lahko opravlja to svojo nalogo ali poslanstvo (soupravljanje javnih in skupnih zadev) se mora za to tudi usposobiti, sicer svoje delo ali naloge ne more uspešno opravljati.

Preden se kdorkoli odpravi na neko pot, mora najprej vedeti kje je cilj te poti na katero se opravlja. Da pa uspešno opravi prvi korak se je potrebno dobro zanimati in pripraviti (pridobiti vse potrebne informacije), da bo smer pravilna in pot čimbolj varna in ne prenaporna, da lahko premagamo vse ovire, težave,….itd, in dosežemo cilj, ki nam prinese tisto kar smo od tega cilja pričakovali ali se napot sploh podali!

Torej moramo vnaprej vedeti, zakaj gremo na pot, kaj bomo dosegli ko pridemo na načrtovan cilj in kako se bomo morali ravnati ali bomo živeti, ko dosežemo zastavljeni cilj.

V obstoječem družbenem sistemu si je manjšina podredila večino s pravnimi normami (zakoni) s katerimi lahko samovoljno odloča neodvisno od večine v svojo korist na škodo večine, zato večina postaja vedno bolj revna in manjšina vedno bolj uživa na račun trpljenja in izkoriščene množice delovnih ter poštenih ljudi.

Kdor razume obstoječe razmere, ve da je glavni razlog vedno slabših razmer, obstoječi družben sistem in da tisti, ki jim obstoječi družben sistem služi (ker so ga postavili zase) nimajo interesa menjati ta sistem, zato mora to postati cilj tistih, ki v obstoječem družbenim sistemom vedno bolj trpijo in postajamo sužnji izkoriščevalske manjšine.

Misliti in delati vedno enako in pričakovati, da se bodo razmere same spremenile v korist večine je čista utopija, zato je nujno potrebno za vsakega posameznika, ki si resnično želi spremembe, da se zanima za rešitve (nov družben sistem), jih spoznava, promovira in uporabi v svojo in skupno korist oz. korist organizirane celotne (večinske) skupnosti, ki je v obstoječem družbenem sistemu izločena iz sistema odločanja o najpomembnejših skupnih javnih zadevah.

Le v neposredni demokraciji, kot jo uveljavlja nov družben sistem Bio-humanizem, smo vsi vključeni v proces soodločanja o skupnih in javnih zadevah, zato nas manjšina ne more več izkoriščati ali celo zlorabljati za svoje užitke na naš račun.

Prav zato so potrebne tri bistvene stvari vsakega posameznika, da se poveže z drugimi v novo (organizirano) skupnost sicer:

1. Iskreno zanimanje, usposabljanje in izobraževanje ter promoviranje novega družbenega sistema Bio-humanizma (nove pozitivne vrednote sobivanja in rešitve v novi skupnosti - se pogovarjati, laikati in deliti vsebine o Bio-humanizmu),

2. Razvoj nove organizirane strukture, ki bo tvorila novo skupnost na osnovi osebne odgovornosti in aktivnega državljanstva ( ali soodločanje vseh o najpomembnejših družbenih vprašanjih družbeno-ekonomskega razvoja).

3. Skupni razvojni načrt ali program razvoja (strukture – nove skupnosti), ki bo omogočil dosego vseh zastavljenih skupnih ciljev, ki bodo ustvarili pogoje za boljše življenje vseh članov nove skupnosti svobodnih srečnih in ponosnih ljudi!

Vsakdo si mora zastaviti in odgovoriti na prvo vprašanje, kje in kdo sem jaz in kakšni so moji cilji in naloge, da bom lahko sodeloval in živel v novi skupnosti za boljši jutri in bolj srečno življenje vseh članov nove družben skupnosti, kajti:

»Srečen človek lahko živi, le med srečnimi ljudmi!« 

  "OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!" 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
4
Srečko Prislan
0
Nov 25, 2021
Dragi prijatelji!

Mnogo ljudi se zanima za pozitivne spremembe, a žal ne vedo, kako deluje vsak družben sistem in komu služi!

Nekatere motijo le ljudje pri koritu, kar njih tam ni in ne morejo na lahek ali pldnilski na čin uživati sadove delovnih in poštenih ljudi.

Vsi bi radi bili vodja in pri koritu, zato jim je najpomembnejši kako priti do korita in od tam odstraniti tiste, ki so se tam prisegali in pijejo kri ter uživajo sadove tujega dela.

Kaj je dejansko bistvo problema obstoječega družbenega sistema nikogar ne zanima, kar pomeni da jih ne zanimajo rešitve, ampak le le izboljšati svoj socialni status (menjat obstoječo oblast)
.
Nekatere moti pojem Bio-humanizem, kar le dokazuje, da nimajo pojma v čem je bistvo problema in kako rešiti ta problem za skupno dobro, saj jih zanima le njihov položaj in status, zato iščejo rešitev v novih političnih strankah, da rešijo svoj problem in pridejo do korita!

Kaj pa je to Bio-humanizem, bi moral vsak vedeti, kajti to je rešitev in ne prva ali zadnja stranka!

Pomembni so le tisti, ki jih zanima rešitev in so pri tem pripravljeni tvorno sodelovati!

Koga rešitve ne zanimajo je preprosto blefer ali slab prevarant, ki se iz delovni in poštenih ljudi ter obstoječih razmer norčuje.

Kdor si domišlja z neko novo politično stranko spremeniti obstoječi družbeni sistem, nima pojma v politiki, saj je navadni klateš, ki išče zase izhod v sili, ker ne najti sebe in je brez rešitve.

Vsi bi neke politične stranke, kar pomeni, da res nimajo pojma kako funkcionira oblast v razredni družbi in zakaj imamo obstoječi politični in pravni sistem utemeljen na egoizmu in kapitalu!

Večina pozna to kar se je naučila ali obstaja, nihče ali zelo malo ljudi, da se v šoli ne učijo reševanje problemov sedanjosti in prihodnosti, ampak ljudi knkretno učijo kako živeti v obstoječem družbenem sistemu.

Potrebne so nove rešitve, ki odpravijo obstoječe probleme in težave, zato ni mogoče najti rešitev v okviru obstoječega sistema, ampak s spremeni in odpravo obstoječega z novim, ki odpravi slabosti starega ali obstoječega, ki je cokla razvoju in razlog za vodne večje trpljenje, nasilje in uničenje!

Potrebne so korenite spremembe ali inovacije s katerim postavimo nove temelje sodobne družbene skupnosti ali skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!
#4
Srečko Prislan
0
Oct 07, 2019
Le deprivilegirane družbene strukture in aktivni posamezniki so nosilci najboljših rešite in sprememb.

Pobuda za ljudi, da pričnejo razmišljati in uporabljati svojo glavo, kajti tisti na položajih tega ne znajo, zato se ravnajo, le po tistem, kar so se naučili ali napiflali (kot lolek in bolek ali), kar lahko v praksi pokaže vsaka naučena papiga!

Za vsakega normalnega človeka je pomemben vsak dan, saj je vsak trenutek le enkraten in neponovljiv, zato je v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu temelj vsega kontinuiran razvoj (evolucija), ki omogoča vsakemu vsak trenutek napredovati v skupnosti v kateri živi!

Ker papige niso sposobne razmišljati, ne moremo pričakovati da bodo to sposobni opraviti loleki in boleki na položajih, ki jim manjka najpomembnejša človeška lastnost, ki je potrebna za učinkovit razvoj, in to je kreativno razmišljanje in ustvarjalno sodelovanje. Brez te lastnosti pri vodilni strukturi v družbi, pa ni in ne bo nobenega napredka.

To je tudi glavna napaka v glavi vodilnih ljudi na družbenih položajih, ki sistematično blokirajo razvojni proces, saj jim je cilj neuko in naivno ljudstvo, ki je najbolj primerno za učinkovito izkoriščanje in zadovoljevanje ego potreb ljudi na oblastnih položajih in vseh tistih, ki si želijo uživati in živeti od tujega dela ali na tuj račun!

Seveda niso temeljni problem ljudje na položajih, temveč obstoječi družbeni sistem, ki na egoizmu človeka generira negativno selekcijo ter s svojim negativnimi moralno etičnimi normami omogoča prosperiteto ljudi, ki imajo lastnosti skladno obstoječimi negativnimi vrednotami in prav te so jedro vseh problemov pri človeku in celotni družbeni skupnosti.

Večina ljudi je podobna tistim na položajih, zato se tudi sama ravna skladno z obstoječimi vrednotami, ki jih nagrajuje obstoječi družben sistem in posledično podpiramo in pomagamo vzdrževati družben sistem, ki je, z določenimi modifikacijami, star že več kot 250 let.

Posledica takšnega razvojnega procesa, kjer se forsira materializem in tehnološki razvoj, blokira pa socialni ali družben razvoj. katerega glavna sestavina so prav moralno etične vrednote za bivanja človeka v skupnosti, povzroča vedno večji prepad med med tehnološkim in družbenim razvojem, kar ima za posledico vedno hujše konflikte med posameznimi umetno ustvarjenimi razredi družbe, ki imajo formalno (s silo zakona in represivnimi organi) zagotovljeno poseben status ali privilegije, kar povzroča razpad vse družbenih podsistemom in družbene skupnosti kot celote.

Rešitev seveda ni v debatiranju akademikov (ali nakladanju in prekladanju) in neukih ljudi, ki jih posnemajo, temveč v kreativne ustvarjalnem sodelovanju, ki ga omogoča prav nov družben sistem Bio-humanizem! Nov družben sistem Bio-humanizem za to pri naša dve bistveni spremembi, ki jih sodoben človek potrebuje za odpravo obstoječih razvojnih pomanjkljivosti in napak ali vedno hujših družbenih problemov!

Prvo je radikalna sprememba moralno etičnih vrednot, ki so podlaga za uveljavljanje pozitivnih družbenih vrednot utemeljene na sodelovanju in sožitju ter ne tekmovanju in izključevanju!!!

Drugo je konzervativen klasičen učno vzgojni proces, ki človeka poneumlja (blokira kreativno razmišljanje) in ne bogati, saj je ves proces izobraževanja utemeljen na izkušnjah in informacijiah iz preteklosti, ne pa na informacijah realnega stanja, ki omogočajo pravo kreativno ustvarjalno sodelovanje ali iskanje najboljših rešitev na tistem kar je in ne na tistem kar je bilo!

Osnova vsega življenja je prvo ali moralno etične vrednote, zato je predpogoje za uspešno spremembo od negativne do pozitivne družben selekcije sprememba družbenega sistema ali sistema moralno etičnih vrednot, ki so temelj za ravnanje in obnašanje vseh v moderni in sodobni družbeni skupnosti, zato brez spremembe obstoječega družbenega sistema, ne bo in ne more biti nobenega bistvenega napredka, temveč le apokalipsa ali uničenje civilizacije in življenja na zemlji!

Prav temu je namenjen nov družben sistem Bio-humanizem utemeljen na naravnih zakonitostih življenja ali objektivnem pravu in ne subjektivnem, ki ga uveljavlja vsaka privilegirana družbena skupina na egoizmu človeka ter svoje egoistične interese uveljavlja z represivnimi organi ali prisilo (temelj zločinskega sistema) ter omejevanjem človekovih pravi in svoboščin!

Iz navedenega razloga obstoječi družben sistem omogoča razvoj sodobnega suženjstva ali vedno večjo revščino in zločine, ki vodijo človeštvo v pogubo. Seveda takšne spremembe, ne bo izvedla struktura, ki je zasvojena z obstoječimi moralno etičnimi vrednotami in še manj privilegirana struktura na oblasti ali vodilnih družbenih položajih!

Te spremembe pa omogoča le nov družben sistem, ne pa modifikacija obstoječega, ki povzroča zaradi svojih slabosti vse tegobe in razvojne družbene probleme, ki vodijo človeštvo in svet v katastrofo ali uničenje! Iz tega izhaja, da bo nosilka novega družbenega sistema ali radikalne spremembe tudi nova struktura, ki pri sebi gradi novega človeka ali skupnost svobodnih srečnih in ponosnih ljudi.

Le ti novi (ki sprejemajo inovativne socialne rešitve) so namreč sposobni spreminjati sami sebe in posledično tudi okolje v katerem živimo. Vsa obstoječa struktura na oblasti (s privilegijami oblasti) in tisti njihovi podrepniki, ki jih podpirajo in z njimi sodelujejo, ker si tudi sami želijo (posebne) privilegije na račun drugih, so paraziti družbe in največja cokla oz. blokada učinkovitega razvoja in napredka celotne družbene skupnosti!

Iz modrosti življenja v naravi, na kateri je grajen nov družben sistem Bio-humanizem, velja. da ni in ne bo pozitivnega razvoja človeka in njegove skupnosti brez upoštevanja naravnih zakonitosti življenja, zato so le rešitve (ali inovacije), ki upoštevajo modrost življenja v naravi, prave in najboljše. Le te omogočajo potrebne korenite spremembe in ustvarjanje pogojev za uspešen družbeno-ekonomski razvoj vsakega posameznika in celotne človeške skupnosti, saj nas prav narava povezuj v eno nedeljivo univerzalno celoto!

Iz modrosti narave velja v Bio-humanizmu tudi ljudski rek, ki pravi: Vsaka celota (ali človeška skupnost) je sposobna in učinkovita toliko, kot je sposoben tvornega sodelovanja njen najšibkejši člen.

Zanimiva je ugotovitev, da so najmanj tvornega sodelovanja, v obstoječem družbenem sistemu, sposobni prav privilegirane strukture obstoječega družbenega sistema, ki živijo in uživajo privilegije na osnovi obstoječih negativnih moralno-etičnih vrednotah in od tujega dela, zato so največji problem in ne rešitev!

Iz navedenih spoznanj in novih rešitev (inovacij) je mogoče uveljavljati nujne spremembe (ki jih že navedena privilegirana struktura zavestno blokira), le z novim družbenim sistemom, če se distanciramo od parazitov družbe in vključimo v proces družbene integracije, ki jo omogoča za vse (deprivilegirane strukture obstoječega sistema) nov družben sistem Bio-humanizem.

Kdor si resnično želi pozitivne spremembe mora zato pričeti pri sebi, spoznati vrednote novega družbenega sistema Bio-humanizma in jih sprejeti ter se po njih ravnati, kajti le tako bomo postali kreativni tvorci naše skupne boljše in pravičnejše skupnosti v kateri ne bo izključevanja, ampak kreativno ustvarjalno sodelovanje, kot temelj za napredek vsakogar in celotne nove skupnosti svobodnih srečnih in ponosnih ljudi!
#3
Srečko Prislan
0
Oct 07, 2019
Spoštovani,

V čem se nova organizirana družbena skupnost v Bio-humanizmu loči od današnje (kapitalistične in bivše) države, kot neke nacionalne skupnosti in razredne družbe!

Odmiranje države sta opredelila že Engelsa in Marxa (Beda -egoistične - filozofije), država izgubi svoje birokratske in prisilne funkcije, ki se nadomestijo s kolektivno in decentralizirano upravo družbe!

V Bio-humanizmu pa državo, kot instrument nasilja v rokah privilegirane strukture na oblasti in preko birokratskega aparata ter represivnih institucij oblasti (kapitalizem in socializem), ki so oddvojene od ljudi in v službi kapitala ter egoističnih interesov privilegirane strukture (partije), zamenja z organizirano družbeno skupnostjo, ki zastopa interese delovnih in poštenih ljudi!!!

V organizirani skupnosti (nihče ni izključen, če pod enakimi pogoji aktivno) sodeluje v delovnem procesu in s poštenimi ljudje pri soupravljanju skupnih zadev, saj ima (vsak po svojih sposobnostih) aktivno vlogo načrtovanja in izvajanja dogovorjenih aktivnosti razvojnega procesa ter neposredni nadzora nad uresničevanjem skupnega dogovora in izvajanja ukrepov oz. dejavnosti, ki omogoča doseganje ciljev skupnega razvoja!

V takšni organizirani skupnosti se omogoča skupni razvoj vsem, ki v skupnosti tvorno sodelujejo, od vsakega posameznika do celotne (ožje do širše, oz. od lokalne do nacionalne in mednarodne) družbene skupnosti.

Organizirana skupnost (ne država) je tista, ki vsakemu posamezniku primarno omogoča (ni diskriminacije in privilegijev), da lahko uveljavlja in razvija svoje ustvarjalne sposobnosti (strokovnost in odgovornost) ter se v delovnem procesu potrjuje ter socialno (družbeno) in ekonomsko (materialno) razvija in napreduje!
#2
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2016-10-02 00:51:55 (Oct 02, 2016)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Država in pravo
Človeška skupnost
Goljad in David
Duhovne vrednote
Preizkušnja
Družben sistem
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
december 2021
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj