Minister Židan: “Dokler morska meja ni določena, je prav, da država pomaga slovenskim ribičem.”

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pod vodstvom ministra mag. Dejana Židana, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo drugi javni razpis za izvajanje ukrepa »Individualne premije za ribiče«, s katerim bo mogoče uveljavljati premije za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015. Ukrep sodi v okviru Operativnega programa 2007-2013 v I. prednostno os, ki obsega ukrepe za prilagoditev ribiške flote Skupnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 200.000 evrov (delež EU znaša 75%). Javni razpis bo odprt do vključno 23. septembra 2015.

Predmet podpore tega javnega razpisa so premije za ribiče, ki bodo po določitvi državne meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, lahko lovili na območju, določenem v 8. točki priloge I Uredbe (EU) št. 1380/2013.

S tem drugim javnim razpisom za ta ukrep bodo lahko vlagatelji uveljavljali premije za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015. Višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 200.000 evrov. Prvi razpis za ta ukrep, s 300.000 evri razpisanimi nepovratnimi sredstvi, je bil odprt v obdobju od 17. julija 2015 do 7. avgusta 2015. Skupna višina premije na posameznega upravičenca, v obeh razpisnih obdobjih za ta ukrep, ne sme presegati vsote mesečnih minimalnih plač v Republiki Sloveniji v letu 2013, kar znaša 9.403,92 evrov. Premije lahko pridobijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe, skladno z Zakonom o morskem ribištvu, ki so uporabniki ribiških plovil.

Za pridobitev premije bodo morali biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– vlagatelj dejavnost ribolova opravlja ali je opravljal na plovilu, ki je navedeno v vlogi na razpis ter je registrirano za gospodarski ribolov oziroma je bilo registrirano za gospodarski ribolov v obdobju, na katero se vloga nanaša, v dovoljenju za gospodarski ribolov za to ribiško plovilo, pa je vlagatelj naveden kot uporabnik plovila; 

– za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za obdobje, na katero se vloga nanaša; 

– za ribiško plovilo mora biti oddanih vsaj 80 ladijskih dnevnikov v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis, pri čemer je bilo v vsakem letu oddano vsaj 40 ladijskih dnevnikov in
– ribiško plovilo mora doseči vsaj četrtino povprečnega letnega iztovora vseh aktivnih plovil v posameznem ribolovnem segmentu v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis.

Ribolovni segment se ugotavlja glede na uporabljeno ribolovno orodje.

Več o razpisu na: http://skrci.me/ZNsoP

SD | Minister Židan: “Dokler morska meja ni določena, je prav, da država pomaga slovensk

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pod vodstvom ministra mag. Dejana Židana, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo drugi javni razpis za izvajanje ukrepa »Individualne premije za ribiče«, s katerim bo mogoče uveljavljati premije za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015. Ukrep sodi v okviru Operativnega programa 2007-2013 v I. prednostno os, ki obsega ukrepe za prilagoditev ribiške flote Skupnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 200.000 evrov (delež EU znaša 75%). Javni razpis bo odprt do vključno 23. septembra 2015.