Države Evropske unije so ene izmed sedemdesetih po vsem svetu, ki dvakrat letno še premikajo urine kazalce – spomladi za eno uro naprej in jeseni za eno nazaj. Vse več znanstvenih mnenj in peticij je v evropskih institucijah vzbudilo številne polemike o dobrih in slabih plateh prestopanja med poletnim in zimskih časom. Najštevilčnejši odziv je […]

(Ne) premikanje ure dvakrat letno? Evropsko komisijo zanima vaše mnenje! - sentjur.net

Države Evropske unije so ene izmed sedemdesetih po vsem svetu, ki dvakrat letno še premikajo urine kazalce - spomladi za eno uro naprej in jeseni za eno nazaj. Vse več znanstvenih mnenj in peticij je v evropskih institucijah vzbudilo številne polemike o dobrih in slabih plateh prestopanja med poletnim in zimskih časom. Najštevilčnejši odziv je [...]