Prevorje, 7. 4. 2017 – V kopici dogodkov, ki se zvrstijo na pomlad, je lahko obiskovalec marsikaterega spregleda. Citrarska pomlad na Prevorju, ki ga organizira Kulturno društvo Prevorje je zagotovo dogodek, ki bi si zaslužil več širše pozornosti kot pa le lokalne. V veliko veselje organizatorjev pa počasi prireditveni prostor postaja precej premajhen za številne obiskovalce, […]

Eksplozija Citrarske pomladi na Prevorju - sentjur.net

Prevorje, 7. 4. 2017 - V kopici dogodkov, ki se zvrstijo na pomlad, je lahko obiskovalec marsikaterega spregleda. Citrarska pomlad na Prevorju, ki ga organizira Kulturno društvo Prevorje je zagotovo dogodek, ki bi si zaslužil več širše pozornosti kot pa le lokalne. V veliko veselje organizatorjev pa počasi prireditveni prostor postaja precej premajhen za številne obiskovalce, [...]