Avtor si je vzel to pravico, da je vodenje dogodka prepustil Aniti Koleša, interpretiranje in branje sklopa aforizmov pa gledališkemu igralcu Saši Tabakoviću, sam pa je večino prireditve spremljal kar med občinstvom. Jože Mastnak Marjan, rojen v prejšnjem tisočletju, upokojenec z dvema sinovoma, je izdal štiri knjige – prvo v soavtorstvu z Gregom Bezenškom je voditeljica telegrafsko prebrala Mastnakov življenjepis, ki ga je zapisal kar avtor sam. Na koncu je navrgel še datum smrti – okoli leta 2040.

Za glasbeni predah med sklopi aforizmov so poskrbeli jazzovski trio – Janez Krevel na kontrabasu, Rebeka Zajec na klaviaturi in Tadej Šimec na saksofonu. Voditeljica je izzvala tudi nekaj ljudi, ki so bili z Mastnakom tako ali drugače povezani – dr. Viktorja Majdiča, ki je zbirko lektoriral, karikturista in avtorja Bizgecev, ki je novo knjigo likovno opremil, Gregorja Mastnaka, ter soavtorja prve skupne knjige, s katerim se še vedno pogovarjata, Gregorja Bezenška.

vir in nadaljevanje v povezavi

Mastn(i)akovi aforizmi poželi smeh in kimanje - sentjur.net

Blagovna, 19. 12. 2016 - Na Rajskem otoku je svojo novo knjigo predstavil Jože Mastnak Marjan, šentjurski literat in aforist. Knjižico, v kateri je zbral kar lepo število aforizmov, ki jih je dvomljivo poimenoval Mastni/Mastnakovi aforizmi. Avtor si je vzel to pravico, da je vodenje dogodka prepustil Aniti Koleša, interpretiranje in branje sklopa aforizmov pa gledališkemu [...]