Šentjur, 29. 8. 2016 – Predstavniki Študentskega kluba mladih Šentjur, predsednik Andraž Bebar, projektni vodja Alenka Lorger in Monika Oset predstavnica odnosov z javnostjo so na novinarski konferenci predstavili progam ob okrogli obletnici delovanja društva. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da so si na prostor novinarske konference izbrali mladinski Aktivator, ne pa svoje prostore v […]

Dvajsetletnica društva v želji po primernih prostorih - sentjur.net

Šentjur, 29. 8. 2016 - Predstavniki Študentskega kluba mladih Šentjur, predsednik Andraž Bebar, projektni vodja Alenka Lorger in Monika Oset predstavnica odnosov z javnostjo so na novinarski konferenci predstavili progam ob okrogli obletnici delovanja društva. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da so si na prostor novinarske konference izbrali mladinski Aktivator, ne pa svoje prostore v [...]