V sodobni družbi se še vedno samoumevno pričakuje, da bo ženska ob poroki prevzela možev priimek. Ta običaj je v osnovi zakoreninjen v patriarhalnih zakonskih tradicijah in zgodovinsko gledano predstavlja prenos podrejenosti žensk iz očeta na moža.

undefined