Zaenkrat niti filozofija niti religijske institucije še niso ponudile konsistentnih odgovorov na vprašanja, kaj nas je pripeljalo do takšnih razsežnosti epidemije in kakšne duhovne izzive ta postavlja pred posameznika in družbo. 

undefined