V luči prihajajočega referenduma o vodah je veliko govora o tem, kaj z vodo sploh delati oziroma kako z njo upravjati.

undefined