Samo človek, ki je prežet z božanskostjo, lahko občuti, da ima njegovo življenje pomen oziroma smisel.

undefined