Oddaljili smo se drug od drugega, kot smo se oddaljili od narave, njenih zakonov in potreb.

undefined