Jože Frajzman živi v Pesnici pri Mariboru, blizu avstrijske meje. Ta je bila tudi razlog, da je v sedemdesetih letih v starih kravjih hlevih nudil karanteno štirim arabskim konjem, ki jih niso spustili v Jugoslavijo in naprej v Avstrijo brez karantene. Takrat se je začelo njegovo življenje s konji, ki po dobrih štirih desetletjih še vedno traja. Od aktivnega tekmovalca in policista konjenika je po usodnem padcu ostal trener in rejec, za katerega je konj na prvem mestu, znanje o delu z njim pa takoj za tem.