Mačke so zapletena bitja in ni jih najbolj enostavno razumeti. Poznamo različne delitve glede osebnostih tipov mačk in ena izmed najbolj razširjenih je delitev mačk v skupine Alfa, Beta in Gama. Uvrstitev svoje mačke v eno od treh skupin nam bo pomagala pri razumevanju njene osebnosti, njenega obnašanja in kako se je najboljše lotiti učenja

Tipi mačk – kam spada vaša? | Mucek.si

Mačke so zapletena bitja in ni jih najbolj enostavno razumeti. Poznamo različne delitve glede osebnostih tipov mačk in ena izmed najbolj razširjenih je delitev mačk v skupine Alfa, Beta in Gama. Uvrstitev svoje mačke v eno od treh skupin nam bo pomagala pri razumevanju njene osebnosti, njenega obnašanja in kako se je najboljše lotiti učenja takšne mačke. Spoznajmo se torej s tremi osnovnimi osebnostnimi tipi mačk. Preberite si osnovne karakteristike vsakega od tipov mačk in premislite, kam bi uvrstili vašo mačko. Pri vsakem tipu pa boste našli tudi nekaj nasvetov, kako je najbolje rokovati s takšno mačko. Seveda pa mačke ostajajo samosvoja bitja, vsaka je v nečem posebna in splošna delitev v 3 skupine pojasni le del njene osebnosti. Uživajte v raziskovanju in spoznavanju svoje mačke.