Zakaj moramo biti PROTI Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z Drugim tirom?

7. del od 7. delov

V nadaljevanju je predstavljen 40. člen Zakona, ki so ga poslanci SMC in Vlada Mira Cerarja sprejeli pospešeno zato, da bodo v zadnjem letu mandata naložili bodočim vladam breme, ki zagotavlja KORUPCIJO, NESTROKOVNOST in da zagotavlja krajo 2,2 milijarde EUR.

40. člen (višina takse)

(1) Taksa se plačuje od naslednjih kategorij tovora v naslednji višini na enoto tovora:

- za pretovor generalnih tovorov v višini 1,0 EUR na tono;

- za pretovor sipkih in razsutih tovorov v višini 0,40 EUR na tono;

- za pretovor tekočih tovorov v višini 0,50 EUR na tono;

- za pretovor kontejnerjev v višini 1,50 EUR za kontejner;

- za pretovor avtomobilov v višini 1,0 EUR za kos.

(2) Vlada z uredbo podrobneje določi, katere vrste tovora se uvrščajo v posamezne od kategorij tovora iz prejšnjega odstavka.

(3) Vlada lahko zneske iz prvega odstavka zmanjša ali poveča za 20%, pri čemer upošteva ohranjanje vrednosti takse v razmerju do pristaniških pristojbin in zagotavljanje konkurenčnega delovanja koprskega tovornega pristanišča. Sklep 28 vlade o povečanju ali zmanjšanju zneskov iz prvega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PAZITE, kakšne lumparije se gre sedanja koalicija z nami slovenskimi davkoplačevalci:

Izračun za leto 2016 pri 22 milijonov ton pretovora po ceni 1 EUR/tono je to 22 milijonov EUR

generalni tovor………1 milijona ton

kontejnerji …………..8 milijonov ton

avtomobili …………..1 milijon ton

razsuti tovor ………..7,5 milijona ton

tekoči tovor …………4 milijona ton

SKUPAJ …………….21,5 milijona ton

Izračun pristojbin za LUKO KOPER je

1 x 1 + 1,5 x 8 + 1 x 1 + 0,40 x 7,5 + 0,50 x 4 = 19 milijonov EUR

Vlada Mira Cerarja trdi, da bo plačilo takse samo 15,83 milijonov EU, Luka pa predstavlja v letnem poročilu za leto 2016 dejanske podatke.

NEKDO LAŽE na veliko!!! Ali Luka prikazuje napačno rast pretovora ali na ministrstvu zavajajo.

Spoštovani bralec, zaradi nas DavkoPlačevalciSeNeDamo, zaradi naših otrok, zaradi naših pokojnin, zaradi Slovenije je prav, da :

gremo na referendum in da bomo glasovali PROTI zakonu in ne pozabite tudi PROTI VLADI.

DOST 'MAMO

Vsi članki na temo ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI: