Zakaj moramo biti PROTI Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z Drugim tirom ?

5. del od 7. delov

V nadaljevanju je predstavljen 19.člen, 5. alineja zakona, ki so ga poslanci SMC in Vlada Mira Cerarja sprejeli zato, da zagotovijo KORUPCIJO, NESTROKOVNOST in da zagotavlja krajo 2,2 milijarde EUR.

III. PRAVNI STATUS IN GRADNJA DRUGEGA TIRA

a. Pravni status drugega tira in stavbna pravica

19. člen (status grajenega javnega dobra državnega pomena)

(5) odstavek

V primeru stečaja družbe ima Republika Slovenija kot koncident izločitveno pravico za objekte in naprave javne železniške infrastrukture, ki sestavljajo drugi 20 tir. O tem, kateri so objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, odloči ministrstvo z odločbo v upravnem postopku. Ministrstvo lahko odloči, da objekti in naprave ostanejo del stečajne mase.

Pisec zakona prof. Pirnat, kolega predsednika vlade prof. Cerarja, ki skupaj sodelujeta na inštitutu, ki pripravlja zakone že 25 let za parlament RS je sledil predlogu g. Dragonje, da mora Slovenija razprodati svoje imetje za dodatno razdolževanja v primeru stečaja.

Tako je lastnina naprej zbrana v podjetju 2TDK, nato pa prenesena v stečajno maso.

Stečaj podjetja 2TDK je programiran vnaprej z vlado g. Cerarja, zato, da bodo druge vlade imele probleme z zakonom, ki je koruptiven, nestrokoven in zagotavlja krajo 2,2 milijarde EUR.

DEJSTVA SO NASLEDNJA: vrednost investicije za en tir je okoli 1,8 milijarde (po dokumentih podjetja 2 TDK), zbranih sredstev je za 800 milijonov. Razliko v višini 1,0 milijarde vsi odgovorni v podjetju 2TDK spretno skrivajo, poslanci SMC pa dajejo tej raboti legalnost s tem zakonom.

Res je, da sta v podjetju 2TDK zaposlena samo dva, enega poznamo g. Dragonja kot kreatorja finančne malverzacije, drugi pa je direktor, se skriva in je nepoznan, je pa odgovoren kot direktor. To pišemo zaradi NPU preiskave, ki bi jo moral NPU že začeti, pa jo ne, ker se bojijo v NPU za službe, saj je SMC s svojimi lovkami ljubkovalen in hkrati neprizanesljiv.

Ko pa bo zgrajena dvotirna proga po trasi drugega tira bo vrednost narasla na 3 milijarde, razliko pa bomo plačali davkoplačevalci ali pa se bo razprodaja slovenskega premoženja nadaljevala, tako kot je KARDELJ stari oče g. Šoltesa, prodal slovensko ISTRO od Mirne do Savudrije.

Barabija se torej nadaljuje pod krinko preroških besed: Novim ne bomo pustili nič, vse bomo skrili v tujino za naše pristaše, novi pa naj ustvarijo za sebe, če jim bomo kaj pustili. Vlada mira Cerarja in poslanci SMC so samo zadnja epizoda zadnjih ostankov razprodaje slovenskega imetja, slovenske ustvarjalnosti podjetij z delavci, kmeti in uradniki, ki delajo za minimalne plače. Sindikati pa se izmišljujejo igrice dogovarjanja zato, da se kažejo kako delajo.

Ne pozabite Zakon želijo uveljaviti zato, da bo podjetje 2TDK šlo zanesljivo v stečaj, svoje pristaše bodo imeli zaposleni v tujini, mi pa bomo delali za odplačilo tako postavljene strukture. Isti pravniki isti ekonomisti so nam govorili o zakonu o NLB kako ga moramo sprejeti, sedaj pa iste barabe uživajo pokojnino, mi pa delamo za njih, ker so bili kratke pameti in brez strokovnosti. Model NLB (odplačevanje vlog) polne plače naših eminentnih strokovnjakov – duhovnih revežev, je vpeljan v Zakon o Drugem tiru na še bolj okruten način.

Spomnimo se, ko se bomo odločali. Pravniki in ekonomisti so nam zakuhali NLB in sedanje odplačevanje dolgov, uničenje naše lastnine v drugih državah. Zato jim MORAMO slovenski davkoplačevalci preprečiti novo zapravljanje našega denarja.

Že vnaprej se ve, da denarja ni, projekt, ki je preplačan vsaj trikrat. Tako preplačan projekt pa mora biti izveden zaradi norosti predsednika vlade, od oblasti pijanih ministrov, in zaradi plač preplašenih poslancev.

DavkoPlačevalciSeNeDamo gremo na referendum in bomo glasovali PROTI zakonu in ne pozabite tudi PROTI VLADI.

DOST 'MAMO

Vsi članki na temo ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI: