Zakaj moramo biti PROTI Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z Drugim tirom?

4. del od 7. delov

V nadaljevanju je predstavljen 11. člen zakona, ki so ga poslanci SMC in Vlada Mira Cerarja sprejeli zato, da so zagotovili KORUPCIJO, NESTROKOVNOST in hkrati uzakonili krajo 2,2 milijarde EUR.

Ne pozabite: med poslanci SMC so sodniki in državni uradniki vseh vrst.

11. člen (finančni inženiring)

(1) Finančni inženiring projekta drugi tir obsega zlasti:

- pripravo investicijskega programa ter druge investicijske dokumentacije;

- pripravo letnih in drugih finančnih načrtov za izvedbo investicije v drugi tir;

- izvedbo vseh aktov in dejanj za prenos pravic in dolžnosti v zvezi z nepovratnimi evropskimi sredstvi z Republike Slovenije na družbo, in za pridobitev evropskih sredstev, ki jih lahko pridobi družba kot investitor;

- zagotavljanje sredstev za izvedbo vseh potrebnih gradbenih in drugih del za izvedbo investicije, nakup in vgradnjo vse potrebne opreme in vsa druga dela, potrebna za dokončanje in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za začetek obratovanja drugega tira;

- pridobitev posojil in drugih oblik zagotavljanja dolžniškega kapitala, vključno s sklenitvijo poslov za njihovo zavarovanje;

- redno odplačevanje posojil in drugih obveznosti v zvezi z dolžniškim kapitalom;

- druge naloge, potrebne za zagotavljanje sredstev za izvedbo investicije v drugi tir.

(2) Investicijski program ter letne in druge finančne načrte za izvedbo investicije v drugi tir sprejme skupščina družbe.

Pisec zakona prof. Pirnat, kolega predsednika vlade prof. Cerarja, ki skupaj sodelujeta na inštitutu, ki pripravlja zakone že 25 let za parlament RS si upa napisati, da Zakon potrjuje projekt, ki nima izdelanega investicijskega programa in hkrati pri vladi Mira Cerarja dobi Gradbeno dovoljenje.

Kje je vsa pravna stroka, kje je stroka Inženirske zbornice Slovenije???

Seveda jo ni, ker je vpletena v to raboto najslabše vrste!!!

Pravniki kolegi, morajo tiho podpirati oba profesorska kolega (Pirnat, Cerar). Kakšna pravna stroka je to!!! Zato slovenski davkoplačevalec ne pozabi, za sistemsko korupcijo je kriva slovenska pravna stroka toliko časa, dokler bo tiho in podpirala take zakone, jih ustvarjala in v parlamenti sprejemala. Da, kriva je in zato je naša država tam kjer je. Nobeden od kolegov pravnikov ne upa javno nastopiti proti taki barabiji!!

Inženirska stroka iz področja gradbeništva je skorumpirana od cestnega križa naprej in sedaj se je vključila še v železničarski lobi. Od direktorja Slovenskih železnic, ki tiho prodaja premoženje Slovenskih železnic skupaj s sindikati na železnicah, do predsednika Inženirske zbornice Slovenije, ki je član nadzornega odbora v podjetju 2TDK. Za DRI pa so poskrbeli tako, da je bivši uslužbenec SCT, postal državni sekretar, ki se je umaknil sedanjemu državnemu sekretarju g. Lebnu, tako da se je zaposlil na DRI.

TO JE SISTEMSKA KORUPCIJA spoštovani predsednik KPK-ja. Če tega ne vidite, potem pa ste res morali prepričati predsednika Pahorja, da ste bili najboljši kandidat za predsedniško mesto KPK. Država Slovenija bi imela probleme, če bi namesto Vas prišel kdo drug, ker bi lahko še kaj odkril in povedal.

PROTI temu Zakonu moramo biti zato, ker se gradi objekt za 3 milijarde brez pripravljenega investicijskega načrta. To je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Zakonodajna služba v DZ bi morala zakon ustaviti oziroma uskladiti z obstoječo zakonodajo. Zakonodajna služba zakona ni ustavila zaradi »preljubega kruhka« so pač »kruhkovi«.

DavkoPlačevalciSeNeDamo gremo na referendum in bomo glasovali PROTI zakonu in ne pozabite tudi PROTI VLADI.

DOST 'MAMO

Vsi članki na temo ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI: