Zakaj moramo biti PROTI Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z Drugim tirom?

3. del od 7. delov

V nadaljevanju je naveden 10. člen zakona, ki ga poslanci SMC in Vlada Mira Cerarja podpira zato, da zagotavlja KORUPCIJO, NESTROKOVNOST in da zagotavlja krajo 2,2 milijarde EUR.

10. člen (pripravljalna dela)

(1) Pripravljalna dela projekta drugi tir obsegajo:

- pripravo projektne dokumentacije za izvedbo del;

- izvedbo arheoloških izkopavanj;

- izvedbo geološko-tehničnih in hidrogeoloških raziskav;

- izgradnjo deviacije obstoječe proge v Divači;

- izgradnjo dostopnih cest;

- izgradnjo predvkopa v Divači in Črnem kalu;

- izgradnjo objektov za prečkanje reke Glinščice;

- prestavitve komunalnih vodov.

(2) Posamezna pripravljalna dela lahko izvede družba še pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Zakon, ki so ga poslanci sprejeli določa specifikacijo gradbenih del, ki so popisana v vsakem projektu. Če to sprejemajo bivši sodniki, potem ni čudno, da ne znajo soditi, ker imajo take neumne omejitve v zakonu.

Ta 10.člen je ponavljanje popisa del iz 2.člena. Prof. Pirnat, minister Gašperšič in predsednik vlade Miro Cerar zagotavlja s takim dvojnim zapisom splošno znano ugotovitev, da so naši zakoni prenormirani in zato zanič, ker ne zagotavljajo razvoja.

V 2. členu določa zakon po dolgem in počez vsa potrebna dela za izgradnjo tega projekta, v tem členu pa jih dodatno popisuje. Kaj če bodo geološke raziskave zahtevale nova pripravljalna dela, ki niso zapisana v tem 10. členu.

DavkoPlačevalciSeNeDamo gremo na referendum in bomo glasovali PROTI zakonu in ne pozabite tudi PROTI VLADI.

DOST 'MAMO

Vsi članki na temo ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI: