Zakaj moramo biti PROTI Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z Drugim tirom?

2. del od 7. delov

V nadaljevanju sta obravnavana 5. in 8. člen zakona, ki ga poslanci SMC in Vlada Mira Cerarja podpira zato, da zagotavlja KORUPCIJO, NESTROKOVNOST in da zagotavlja krajo 2,2 milijarde EUR.

Najprej je v Zakonu določeno………………….

5. člen (družbeniki) drugi odstavek

Pod pogoji, ki jih določa meddržavni sporazum, ki ga ratificira Državni zbor Republike Slovenije, lahko pridobi poslovni delež v družbi druga država ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: tuji družbenik), vendar njihov delež v osnovnem kapitalu skupaj ne sme doseči ali preseči posamičnega deleža Republike Slovenije.

Ta člen je samo maska za uveljavljanje pravice večinskega lastnika!!!!

Nato je v nadaljevanju dopolnjeno zato, da je to prikrita razprodaja Slovenije…………..

8. člen. četrti odstavek določa

V ustanovnem aktu oziroma družbeni pogodbi mora biti zagotovljeno, da družbenik oziroma družbeniki odločilno vplivajo na pomembne odločitve družbe.

Ne pozabimo nekaj dejstev……………………

Ta zakon, kot še mnogo drugih, je pisal prof. Rajko Pirnat po direktnem naročilu ministrstva. Predsednik vlade prof. Cerar pa je njegov kolega na fakulteti in dober sodelavec v privatnem inštitutu za pisanje takih zakonov. To je resnična krinka strokovnosti in konkurenčnosti.

Vlada zagotavlja, da vsak posamezno ali skupaj, tuji družbeniki lahko odločilno vplivajo na poslovanje družbe, zapisano je odločilno vplivajo na pomembne odločitve družbe.

Popolna nadvlada vsakega tujega družbenika za 20% premoženja, ki je vplačan. Ker so družbeniki samo javne osebe oziroma države to pomeni da druge države diktirajo v manjšinskem deležu na poslovanje družbe!!!!!

Zakon je napisan tako, da se ZAVESTNO razprodaja vsa lastnina odkupljena za Drugi tir, vse zgrajena infrastruktura. Evropska sredstva, ki jih bomo dobili kot Slovenija in so nam zato za ostale projekte zmanjšana se podvrže odločilnemu upravljanju manjšinskim tujim solastnikom.

Vse to so potrdili poslanci SMC, praktično vsa koalicija in trdijo, da delajo za državo Slovenijo z namenom razvoja, ne povedo pa da delajo namerno za razprodajo Slovenije, kar se vidi iz same sestave poslancev in njihovega porekla.

DavkoPlačevalciSeNeDamo gremo na referendum in bomo glasovali PROTI zakonu in ne pozabite tudi PROTI VLADI.

DOST 'MAMO

Vsi članki na temo ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI: