Slovenija in sveto število 144

OddajRadmila Čučak, dne 2020-06-07 ob 12:44:06

Dne 3.6. 2020 sem poslušala predavanje upokojenega polkovnika, ki je strokovnjak za specialne oblike vojne, kot je psihološka vojna. Napisal je knjigo Neokortikalna vojna. Omenil je, da je za spremembo v kolektivni zavesti nekega naroda potrebno število ljudi, ki je kvadratni koren iz 1% populacije. Že prej sem vedela, da je za to potrebno okoli 0, 01%, a to je bila bolj natančna informacija, ki prihaja verjetno iz ruskih virov. Kot je znano, so Rusi najbolj napredni pri preučevanju zmogljivosti človeškega genoma (valovna genetika dr. Pjotr Garjajeva) ter uma. In imajo celo šolo za otroke s posebnimi talenti, kot so nadarjeni in občutljivi indigo otroci, kristalni otroci ali mavrični otroci, ki jih imenujemo tudi otroci nove dobe Vodnarja ali zvezdna semena (star seeds). Njihovo visoko stopnjo zavesti zlahka opazimo v svetlobnem siju njihovih lepih oči, ki so izraz pozitivne energije njihove duše. Oni, pa tudi vsi mi, smo interdimenzionalna bitja, holografska in fraktalna celota All That Is - vsega kar obstaja v Enosti, ki imamo vsak svojo osebno časovno linijo (produkt oz. manifestacija usode in naših odločitev, misli, besed in dejanj), kakor tudi skupne časovne linije naroda, širše skupnosti in celotnega pleneta Zemlje. 

To informacijo sem objavila v treh Face Book skupinah ljudi, ki bolj aktivno delujejo na duhovnem nivoju in od njih je včeraj prišla pobuda, da napišem kaj več o tem, zato sem se odločila napisati ta članek.

* * *

Amazon.com: Indigo, Crystal, and Rainbow Children (9781401905644 ...

* * *

Tako imamo svoj osebni zavestni, podzavestni in nezavedni um, istočasno pa smo tudi del podzavestnega uma in nezavednega našega družinskega debla prednikov, skupnosti v kateri živimo, kakor tudi kolektivne podzavesti naroda, države in človeštva kot celote. O tem je pisal tudi švicarski psiholog dr. Carl Gustav Jung pod izrazom kolektivno nezavedno in arhetipi v človeški psihi. Deli naših najglobjih plasti uma so genetsko podedovani in so skupni vsem človeškim bitjem. Tu je sedež najglobljih prepričanj o duhovnosti, spolnem obnašanju ter instinkta o življenju in smrti. Mi se običajno ne zavedamo miselnih vzorcev, simbolov, arhetipov in podob v našem kolektivno nezavednem, vendar pa se v času sanjanja, osebne krize ali izjemnih dogodkov, kot je obsmrtna izkušnja, človeška psiha lahko poveže s tem najglobljim delom kolektivno nezavednega, kakor tudi z lastnim podzavestnim in nezavednim umom. Čeprav se zavestno ne zavedamo vsebine globljih delov uma in v njih shranjenih arhetipov in mentalnih ali čustvenih vzorcev (v amigdali), pa imamo v zvezi z njimi zelo močna čustva in občutke. Po Carlu Jungu tam shranjene mitološke podobe in kulturološki vzorci niso fiksni, pač pa se lahko spreminjao in različni arhetipi se lahko kombinirajo in prepletajo ter vplivajo na naše budno stanje zavesti, mišljenje in čutenje. 

* * *

Real-life applications - Interference - Mechanical Waves, Sound Waves

podobno kot valovanje na gladini jezera, prihaja do interference energije miselnih vzorcev v kolektivni podzavesti

* * *

Carl Jung je omenjal arhetipe, kolektivne ideje človeštva, kot so mati, rojstvo, smrt, ponovno rojstvo, anima, moč, heroj, notranji otrok itd...Ti arhetipi so predstavljeni tudi v starodavnih sistemih, kot so tarot karte, hebrejska qabalah, indijska tantra ali kitajska knjiga sprememb I Ching. Carl Jung je menil, da je med vsemi arhetipi najbolj pomemben arhetip matere, ki se izraža na različne načine, kot so Božanska mati Marija, cerkev, država, planet mati Zemlja ali prostrani ocean.

Ker si človeštvo kot celota, pa tudi prebivalci neke države delimo skupno podzavest in nezavedno, lahko kritična masa ljudi, ki je dovolj ozaveščena oz. prebujena, vpliva na ideje in miselne vzorce širše skupnosti. Ko je kritična masa ljudi usklajena v zvezi z neko idejo, namenom ali mislenim vzorcev, se to lahko širi po kolektivni podzavesti kakor valovi na gladini jezera, ko vanj vržemo kamenček. To poenotenje zavesti skupina doseže z molitvijo, meditacijo ali poglobljeno kontemplacijo na nove ideje ali rešitve obstoječih problemov v družbi. Kajti širjenje zavesti pomeni ozaveščanje z budno zavestjo vsebin v podzavestnem ali nezavednem umu, pri čemer se prebujajo zdaj speči možganski predeli.

* * *

Lange Stille - Kontemplation in Gemeinschaft — Katholische Kirche ...

podobno kot kapljica povzroči valovanje na površini vode, lahko nove ideje in mentalni vzorci ter vizualizirane podobe povzročijo valovanje v kolektivni podzavesti, ki vpliva na mišljenje, čutenje in delovanje vseh povezanih ljudi v skladu z njihovo svobodno voljo, ki je temeljni duhovni zakon Stvarstva

* * *

Cilj duhovnega razvoja je razvijanje vrlin in s tem dviganje na višjo raven zavedanja, vere, delovanja, mišljenja in občutenja ter osvobajanje od ciklusa rojstev in smrti, ko oseba doseže prebujenje, razsvetljenje ali krščansko imenovano zveličanje. Takrat se prebudijo vse speče zmogljivosti človeka in so 100% prebujena in aktivna vsa možganska središča, vključno s simultanim in sinhroniziranim delovanje leve in desne možganske polovice, tako blagoslovljena oseba pa prejme darove Svetega Duha.  

Znano je, da ko je neka skupina meditirala na primer za zmanjšanje stopnje kriminala v neki skupnosti, da se je to tudi zgodilo v praksi z zmanjšanjem števila kriminalnih dejanj v tistem okolju. Japonski znanstvenik Masaru Emoto pa je zapisal, kako je meditacija skupine ljudi izboljšala kvaliteto vode v jezeru, kar je bilo razvidno po tem, da je prej onesnažena voda po meditaciji oblikovala lepe kristale vode, ko je bila zamrznjena. Podoben učinek ima kontemplativna molitev.

* * *

Kontemplation

Meditacija poteka v alfa (8-12 Hz) in kontemplacija v theta (4-8 Hz) možganskem valovanju, kar omogoča vstop v podzavestni um in zdravljenje

* * *

Določene ideje so tako na voljo celotni skupnosti ljudi, da jih lahko sprejemejo in spremenijo svoje ustaljene načine mišljenja in občutenja v skladu z njihovo svobodno voljo. Kritična masa ljudi pa je minimalno število ljudi, ki je potrebno za širjenje in uveljavljanje novih idej in ki se lahko miselno uskladijo s poenotenjem pogledov na svet, na sistem ali reševanje določenih problemov v družbi na boljši način, v skladu z načeli etike, morale, vere, ponižnosti, skromnosti, zaupanja, pravičnosti, resnice, sočutja, hvaležnosti, sodelovanja, ljubezni in drugih vrlin, ki jih lahko razvije človek na poti svojega duhovnega razvoja in širjenja zavesti. 

* * * 

Ko sem izvedela, da je kritična masa ljudi kvadratni koren 1% prebivalstva, me je zanimalo, kakšno število ljudi je v Sloveniji potrebno za pozitivno spremembo na ravni kolektivne zavesti. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji 2.081.000 ljudi in 1% je 20.810 ljudi. Kvadratni koren tega števila pa je na moje veselo presenečenje 144,26 oziroma 144 ljudi, ki je kritična masa za spremembo kolektivne podzavesti prebivalecv Slovenije v tem času.

To je torej kritična masa ljudi v Sloveniji, ki je minimalno potrebna (lahko je tudi več ljudi seveda) za spremembo ali uvajanje novih pozitivnih idej, miselnih vzorcev ali podob v arhetipsko in podzavestno ter nezavedno zavest prebivalcev Slovenije. Pri tem si je potrebno zapomniti, da je vsak posamezni prebivalec Slovenije prispeval k temu številu 144 potrebnih ljudi in da je ne glede na svoje versko, politično ali kakšno drugačno prepričanje vreden našega spoštovanja in ljubezni, saj smo vsi ljudje ena celota, tako na ravni krajevne, mestne in državne skupnosti, kakor tudi na ravni planeta kot en kolektiv človeštva. 

Bila pa sem prijetno presenečena, da je kritična masa ljudi za Slovenijo ravno število 144, ker je to zelo sveto število, kot bomo videli v nadaljevanju. To kaže na potrditev mnenja nekaterih duhovnih ljudi, da ima Slovenija posebno vlogo pri prebujanju zavesti in da ima podobno vlogo kot Sveta dežela pred 2000 leti. Kot je znano imajo Slovenci vrhunske dosežke tako na področju športa, kakor tudi v sodobni znanosti ter na področju inovativnih idej. Mednarodna organizacija MENSA je ugotovila, da so Slovenci na drugem mestu po inteligenci na svetu, takoj za Izraelci, vsekakor pa imajo zagotovo razvito tudi še bolj pomembno čustveno inteligenco srca ter nadpovprečen delež duhovno prebujenih ljudi. To je povezano tudi z genetiko, saj je prof. Kljosov ugotovil, da imajo Slovani oz Sloveni najstarejšo genetiko na svetu. On je sicer govoril o Srbih https://www.dnevnik.si/1042606819ki imajo najstarejšo pisavo in koledar na svetu.

* * *

simbolna pisava iz Vinče v Srbiji je najstarejša na svetu

* * *

O tem sem pisala v objavi https://publishwall.si/.publishwall.si/post/323921/vede-peruna Vendar pa je staro slovenski jezik podoben današnji slovenščini, oba jezika pa imata veliko skupnih besed z indijskim starodavnim jezikom sanskritom. Tako da lahko predvidevamo, da je tudi slovenski narod najstarejši na svetu - o tem glejte zapis Ivana Tomažiča http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp123/ivato123/slove123.htm

* * *

SVETO ŠTEVILO 144

Bog je vrhovni matematik in števila so v višjih svetovih živa bitja

Medsebojna povezanost vsega kar je bilo, je in bo

SIPHRA DTZENIOUTHA

Knjiga skrivnega Misterija

Hebrejska Qabalah

*** gorje tistemu, ki bi odprl Njena vrata***

* * *

Energy Centers Re Programing Course

* * *

Vrata ali portali so poti, po katerih drvijo energijski vplivi. Biti morajo varno zaprta, ali s previdnostjo odprta, ker bi v nasprotnem primeru nižji nivoji dobili preveč vplivov, ki jih ne bi obvladali (in ustrezno analizirali, procesirali in ponotranjili). Člane presvetljujejo drugi člani po hierarhijah nivojev, tako da se Svetloba lahko zmanjšuje pri svojem spustu na pravilen način.

Toda kadar je ta medsebojna povezanost in so-uravnavanje različnih Svetlob ločeno zaradi grehov manjvrednih bitij v nižjih svetovih, noben priliv Svetlobe ne more priti iz Izvira v materialni Univerzum na pravilen način. Ekvilibrium Sephir (kelihov ali energijskih centrov v nivojih obstoja in v človeškem bitju) je potem porušen in grehi manjvrednih poti bitij v nižjih svetovih pomenijo nastanek neuravnovešenih sil.

* *  *

Kaj nam sporočajo hebrejski modreci s tem zapisom? Pojasnili so način duhovnega razvoja preko prejemanja duhovne Svetlobe iz Izvira, ki ni elektromagnetna energija 3. dimenzije, ampak je višje dimenzionalna skalarna energija in zavest, tako kot naše misli in čustva. Več o skalarni energiji sem pisala v objavi: https://publishwall.si/.publishwall.si/post/321019/skalarna-energija

* * *

3 Body Brains, 3 Energy Centres & 3 Types of Intuition... - INVOKE ...

podzavestni miselni in čustveni vzorci niso zgolj shranjeni v fizičnih nevronih možganov in celicah fizičnega telesa kot celični spomin, temveč so interdimenzionalna skalarna energija v naših duhovnih telesih

* * *

Hebrejski modreci so nas opozorili na izvor zla zaradi grehov in na pot evolucije zavesti človeka, ki pomeni razvijanje vrlin in ozaveščanje in reprogramiranje podzavestnih in nezavednih vzrocev uma, ki nas omejujejo. Pri tem pa so poudarili medsebojno povezanost vseh nivojev stvarstva in harmonijo, ki je potrebna v našem življenju v vsakem trenutku bivanja. Govorili so o črkah in številih, kot živih bitjih na obličju Gospoda YHWH.

* * *

Fotografija osebe SciencePie.

* * *

Univerza Jaz Sem nas nas preko naukov psihologa dr. Joshua David Stonea uči, da imamo višja duhovna svetlobna telesa in med njimi tudi gematrično ali geometrično telo, ki vsebuje matematične enačbe in kode za uravnovešeno delovanje svetlobnih teles, ki so pod tem telesom. Tako kot so posamezniki na različnih stopnjah razvoja in nivoja zavesti, tako so enačbe v geometričnem telesu posebno oblikovane za našo določeno stopnjo razvoja. Proces določanja individualnih enačb posameznika je v rokah Boga in Njegove ocene našega razvoja in dosežkov ter potrebnega opravljanja nalog in življenjskih testov.

Tako vidimo, da imajo števila velik pomen na naše življenje in da se na podlagi numerološke analize rojstnega datuma in imena in priimka, lahko analizirajo naši talenti, vedenje, prepričanja, čustveni in mentalni pozavestni vzroci, tip osebnosti, preteklost, naloge in duhovni cilji. Dva nauka, ki preučujeta vlogo števil, sta gematrija, ki določa vsaki črki tudi numerično vrednost ter numerologija, ki določa vsakemu številu določen vpliv, lastnost, vibracijo, energijo, zavest, barvo oz. kvaliteto svetlobe, ki jo izžareva.  

* * *

Zakaj je število 144 sveto število?

- Število 144 je sestavljeno iz števil 1 in 4. Po numerologiji število 1 prestavlja ustvarjalnost, raziskovanje, uspeh, blaginjo, vztrajnost, število 4 pa znanost, pravico, vztrajnost in glasbo. Vodik z vibracijo 8Hz (4+4) se kombinira v 4 baze DNK, ki je osnovna arhitektura življenja. Seštevek 1+4+4 = 9 in število 9 predstavlja duhovno moč, energijo, medicino in literaturo. Je tudi število dovršenosti ali kompletnosti, ljubezni, vere, duhovnega prebujenja, spoznanja (gnosis) in razsvetljenja. Zaradi popolnosti števila 9 so v Egiptu v Heliopolisu častili skupino devetih božanstev, imenovano Eneada. 

* * *

- Število 144 je višji harmonik naravnega utripa planeta Zemlja, ki se imenuje Schumannova resonanca in je 7,83 Hz. Ta vibracija je na meji med zdravilnim theta in meditativnim alfa možganskim valovanjem in je vseprisotna naravna vibracija v našem vesolju. Je rezultat razlik v hitrosti kroženja elektrona in protona v atomu vodika (phase velocity difference in orbital speed), ki predstavlja 90% vse materije v vesolju. Daje harmonijo, homeostazo, uglasitev z ritmom narave, mir, spokojnost in zdravljenje. Je tudi edina frekvenca, ki lahko prehaja skozi trojni vakum vesolja, ki blokira vsako drugo valovanje, kot je ugotovil hrvaški znanstvenik dr. Andrija Puharič. Skozi vakum vesolja lahko prehajajo solarni in kozmični elektromagnetni valovi, a skozi trojni vakum lahko prehaja samo frekvenca 8Hz.

S to frekvenco, pa tudi z vsako mislijo in besedo  se lahko epigenetsko spreminja (dr. Bruce Lipton) naša DNK in valovanje 8Hz predstavlja sočutno ljubezen našega srca. 8Hz je najbolj ustvarjalno možgansko valovanje, ko možgani delujejo v idealnih proporcih zlatega reza in imamo sinhronizacijo preko corpus callosum leve in desne polovice možganov.  144 Hz/8 Hz = 18 in 1+8 = 9  Frekvenca 8Hz je portal v kvantno nelokalnost in višje -dimenzionalno virtualnost. Tudi v telesu imamo 92% materije sestavljene iz atomov vodika, s frekvenco 8Hz, ki je simultano navzoča v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in je povezana z Izvorom. To omogoča lastnosti, kot so jasnovidnost, jasnočutnost, uvid v prihodnje ali pretekle dogodke v stanju meditacije ali kontemplacije itd... Frekvenca 8Hz je izven linearnega časa in je simultano navzoča v vseh oblikah časa. Zaradi tega lahko možgani v stanju meditacije 8Hz prejemajo hyper dimenzionalne informacije. 8Hz na sekundo je valovanje Univerzalnega Uma, s katerim se povežemo, ko sta preko corpus callosum sinhronizirani leva analitična in desna intuitivna možganska polobla. Znanstveniki so ugotovili, da je telepatija najmočnejša, ko so možgani v valovanju 8 Hz (7,8 Hz).

8 Hz je obojesmerna rotacija ∞, ki zajema pozitivno in negativno polariteto in jo fazno izniči, kar pomeni spravo sprtih strani. To je preseganje zavesti dualnosti 3. dimnezije in pomeni zlato srednjo pot, ki je nauk Manuja, Jezusa, Bude in drugih učiteljev sveta. Odpravlja črno/belo igro in nas odpira mavrici možnosti, v katerih je vse skladno in je v ravnotežju in sinergiji ustvarjalnega sodelovanja. To je energija srca, kadar je v stanju sočutja in ljubezni in to je pot sprave in pomiritve jeze hudih duhov, kar potrebuje Slovenija, ki je politično in ideološko razdeljena na črno/beli pol nasprotij.  

* * *

 -  Frekvenca 144 Hz ustvarja lepo zvočno cymatic mandalo, ki ima 10 lističev. Njen nastanek kaže videoposnetek v komentarju št 1.  

* * *

* * *

Mandala ima več nivojev, ki se iz središča koncentrično širijo v zunanjost, podobno kot se lahko iz kritične mase skupine 144 ljudi nove pozitivne ideje in ustvarjalne zamisli širijo skozi kolektivno podzvest prebivalcev Slovenije. Mandala z 10 lističi v indijski tantri predstavlja energijsko središče, ki se imenuje sončni pletež (pleksus solaris ali manipura čakra, ki se nahaja med vretenci hrbtenice v višini popka, med tem ko je popek- mesto, ki nas je povezovalo z virom energije iz naše matere, sprožilec za prebujanje manipura energijskega središča). Yantra sončnega pleteža ima deset lističev, ki predstavljajo 10 glavnih meridijanov (nadijev ali energijskih kanalov), po katerih se pretaka življenjska energija, ki oskrbuje telo in organe, To središče predstavlja mentalni nivo in je sedež uma, osebne moči, organizacije in ravnovesja. V sanskritu ime manipura izhaja iz besed mani = dragulj in pur=mesto in pomeni mesto draguljev, notranjega Sonca in življenjskega ognja.

Je sedež prane (skalarne energije), kjer se prvič začnemo zavedati svojega obstoja kot *jaz* in imamo samozavest, hotenja, voljo, cilje in zaupanje vase. Pripadajoča matra je RAM, ki označuje ogenj (metabolizem, prebavo in absorbcijo) in sveti ogenj. Od stanja tega središča je odvisno naše zdravje in nivo življenjske energije. V psihičnem pomenu je tu sedež zavestnega nivoja uma. Tu je sedež elementa ogenj, ki je po etru in zraku prvi element, ki je viden s fizičnimi očmi kot svetloba resnice, kajti svetloba JE resnica, ki je v hinduizmu najvišje ime Boga = SAT.  Tu se pojavi naše zavestno zavedanje sebstva: Jaz sem, jaz vidim, jaz mislim, jaz delam, jaz se izražam, jaz čutim itd. In sprememba stvarnosti poteka z uporabo *jaz sem*, ki je vsem ljudem skupen izraz zavedanja sebstva in obstoja.

* * *

- Število 144 je dvanajsto število v nizu Fibonacci (0,1,2,3,5,8,13, 21, 34, 55, 89, 144...) ki ustvarja spiralo harmonije zlatega reza. Ta spirala je izraz kozmične Inteligence in brezpogojne Ljubezni, ki zagotavlja relativno enakopravno porazdelitev energije in zavesti majhnim in velikim stvarem. Zlata spirala je vidna kot izraz Božje Inteligence in brezpogojne Ljubezni tako v obliki svete geometrije galaksije, kakor v obliki majhne školjke v oceanu ali v strukturi brokolija, sončnice itd...Zlati proporci so neskončni, fraktalni in potujejo v preteklost in prihodnost. 

* * *  

*What Is the Fibonacci Sequence? | Live Science

The spiral shapes of sunflowers follow a Fibonacci sequence ...

* * *

In ker je ta čudoviti vzrorec rasti in obstoja temeljni vzorec v našem vesolju, lahko vidimo, da je kozmos izraz Božanske ustvarjalne Ljubezni, Blaženosti, Lepote, Harmonije, Energije, Inteligence in Zavesti, ki je vse oblikovala popolno in skladno z obiljem vsega. Tudi na planetu Zemlja bi lahko imeli dovolj vsega za vse ljudi, če ne bi bilo posameznikov, ki delujejo na nivoju nižjega ega, za katerega sta značilni razdiralnost, ločnenost od Izvira življenja, razdvajanje, razvrat, pohlep, malikovanje denarja in druge negativne lastnosti nižjega uma.

In ker te sile na tem planetu tako močno delujejo, imamo danes situacijo, da ima 1% najbogatejših ljudi 50% svetovnega bogastva in razmišlja o tem, kako bi učinkovito zmanjšali večinsko in revno prebivalstvo Zemlje, ki je po njihovem mnenju nepotrebni porabnik naravnih bogastev. Po drugi strani pa se na planetu vse bolj krepijo pozitivne sile Svetlobe, ki prebuja čedalje več ljudi v aktivno delovanje na vseh področjih družbe, kakor tudi v veliko ustvarjalnost in težnjo po harmoničnem življenju v sožitju s soljudmi in naravnim okoljem. Prevladala bo Svetloba, saj je dovolj že en majhen plamen sveče, da razsvetli temno sobo. In prebujeni ljudje so kakor večji ali manjši plameni Svetlobe, ki sije skozi skupno kolektivno podzavest in razsvetljuje najbolj temne kotičke nezavednega uma.

Zaradi tega smo v današnjem času priča mnogim neverjetnim zgodbam o tem, kaj se dogaja v zakulisju sveta bogate elite, kajti vse prihaja na dan v siju Svetlobe, ki se izliva in širi preko portala našega Sonca, iz središčnega Sonca - zvezde oz. črne luknje Sgr-A v centru naše galaksije, ki je sedež transcendentalne oz. galaktične zavesti, ki vodi evolucijo človeka in drugih živih bitij v naši galaksiji. Ta pa je spet povezana z Izvirom Kozmične Zavesti, Ljubezni, Resnice, Energije in Inteligence, ki so ga modreci v Hinduizmu imenovali Parabrahman, Jezus v gnostičnih spisih knjižnice Nag Hammadi Neopisljivi Bog in Muslimani Allah.

Vse glavne religije verujejo v istega Boga, ki je Eden in Edini, kajti drugega razen Njega ni, ki je Prvi in Zadnji in ki se nikoli ni začel niti se nikoli ne bo končal in je Izvir večnega Življenja.

In Jezus je rekel (Luka 17:21): Božje Kraljestvo je v vas. (grško: Basileia tou Theou entos humon estin - glavni pomen besede entos humon je *znotraj vas*). To pomeni, da Boga najdemo, občutimo in se povežemo z Njim znotraj sebe, skozi čistost srca. 

* * *

- Število 144 je sestavljeno iz števil 72+72  in tudi 72 je sveto število. Vsak organ v telesu ima svoj biološki čas, vsi pa so usklajeni z ritmom srca, ki je idealno 72 (8x9=72) utripov na minuto. Ko ima srce sočutno ljubezen 8Hz in utrip 72, lahko z zavestno namero (mislimi, besedami, molitivjo) in čustvi hitreje spreminjamo delovanje svoje DNK. Jo aktiviramo in odvijamo, kar povzroči drugačno izražanje genov in tvorbo beljakovin in nevrotransmiterjev, ki nam dajejo radost, harmonijo, regeneracijo, zdravljenje in mir. Organizacija Hearth Math poroča, da lahko s sočutno ljubeznijo vplivajo na spremembe DNK na razdalji do 700 m daleč. DNK se replicira pri frekvenci 8Hz.

V sočutni ljubezni 8Hz in srčnim utripom 72 nastaja naše nesmrtno telo z zlatimi proporci, ki gre kaskadno holografsko in fraktalno v neskončnost in v vse čase ter je uglašeno z zavestjo galaksije in je v koherenci z Univerzumom. To je v Torah - Stari Zavezi opisano kot Jakobova lestev, ki je antahkarana v hinduizmu in je povezanost naših nižjih in višjih duhovnih teles z Monado in Božanskim nivojem. 

Voda vsebuje vodik in ima dielektrično frekvenco tetrahedrona 8Hz x 8 Hz x 8 Hz, ki je temelj vseh oblik v vesolju. Mi smo večinoma vodik, voda in to je melodija ali čudovito uglašena glasbena simfonija Enosti in valovanja 8Hz. Ko elektrolizirajo vodo v času 72 ur, nastane v njej življenje v fraktalih. Dr. Fritz Popp je odkril biološke fotone in da se pri elektrolizi vode s frekvenco 8Hz se v roku 72 ur (treh dnevih) kombinirajo aminokisline v beljakovine in nastanejo fraktalni proteini, ki so gradniki življenja. 

Indigo otrok Matias de Stefano je povedal, da ima Zemlja v planetarni mreži 12 glavnih točk zavesti in dodatnih 60 točk, kar daje število 72. V teh krajih se iz določenih 72 portalov zavest dviga v višje nivoje in v drugih 72 portalih se zavest spušča v notranjost Zemlje. To je skupaj 144 glavnih točk zavesti v planetarni mreži.

* * *

Why heart coherence it's important to health & well-being. - YouTube

koherenca srca in uma je srednja zlata, ljubeča in sočutna pot sprave in preseganja dvojnosti materialnega sveta v 3. dimneziji, kjer sta nasprotna pola svetlobe in teme

* * *

V hebrejski Qabali imajo 72 Angelov in 72 Imen Boga in tudi Ime Gospoda YHWH, ki je sestavljeno iz 72 črk. V Stari Zvezi pa je zgodba o Babilonskem stolpu, ki ga je Gospod YHWH zrušil in razdelil ljudi, da so govorili namesto prejšnjega enega jezika, 72 različnih jezikov. V Novi Zavezi imamo 72 učencev Jezusa. 

Število 72 v numerologiji predstavlja filantropijo, toleranco, intuicijo, idealizem, skupinsko delo in sočutje. 

* * *

- V Apokalipsi sv Janeza imamo v poglavju 14 naslednji zapis:

Pesem 144.000

Pogledal sem in glej, na gori Sion je stalo Jagnje in z njim sto štiriinštirideset tisoč tistih, ki so nosili napisano na čelu njegovo ime in ime njegovega Očeta. Z neba sem zaslišal glas kakor glas mnogih vodá in kakor glas silovitega groma. Glas, ki sem ga slišal, je bil kakor glas harfistov, ki brenkajo na svoje harfe. Pred prestolom, pred štirimi živimi bitji in pred starešinami so peli kakor novo pesem. Te pesmi pa se ni mogel naučiti nihče, razen tistih sto štiriinštiridesetih tisočev, ki so bili odkupljeni z zemlje. To so tisti, ki se niso omadeževali z ženskami: so namreč deviški. To so tisti, ki spremljajo Jagnje, kamor koli gre. Ti so bili odkupljeni izmed ljudi kot prvenci za Boga in za Jagnje. Na njihovih ustih ni bilo najti laži: neomadeževani so.

* * *

 

Število 144 = 12 x12 in za število 12  (1+2 =3 ) vemo, da je prav tako sveto število. Imamo 12 Apostolov Jezusa, 12 astroloških znamenj Zoodiaka. V Genezi imamo 12 sinov Jakoba in 12 plemen Izraela, v Islamu je 12 imamov, v grški mitologiji je bilo 12 glavnih božanstev... 12 predstavlja vero in Božanske zakone. Je simbol stvarjenja vesolja in predstavlja 12 razdelitev Enosti Boga, v 12 različnih tonov simfonije Stvarjenja. 144 Hz je vibracija tona D (RE)

V indijski tantri yantra s 12 lističi predstavlja srčni energijski center, sedež nesebične ljubezni in sočutja. Središče yantre (Davidova zvezda) simbolizira 5-6-7 dimenzijo in predstavlja razsvetljenje srca. V samem središču sije plamen Sri Lalite, ki je naše notranje sebstvo. 

* * *

 

* * * 

- Da Vid, skrbnik FB skupine Svobodni prebivalci Zemlje, ki  ima po neverjetnem naključju (sinhroniciteti) v tem času točno 144 članov, pa je včeraj objavil še en zanimiv podatek o številu 144:  Zemlja ima cikel precesije 25.920 let, da zaključi eno galaktično zemeljsko leto. (144 x180= 25920, enako število kot seštevek kotov zunanjih trikotnikov v tetrahedronu 64). Ena polovica ciklusa je 12.960 let in ima prevladujočo žensko energijo, druga polovica pa moško energijo. 

Potrebno je razumeti, da so tudi te rase teme del prebujanja naše galaksije. Obstajajo, zato imajo božanski namen. Ne razumite definicije teme kot zlo. Tema je v svojem božanskem vidiku oblika ženske yin energije. In obstajale so tako imenovane "svetlobne" sile, ki so pomagale človeštvu, da se prebudi. To je še vedno dvojna perspektiva. V resnici vse te energije delujejo kot eno. V ločenosti ne vemo, kdo je kdo, in mislimo, da mora zmagati ena stran. V resnici je vesolje ena velika učilnica in se ne deli na strani. Vedno bodo tu izkušnje za dušo, ki jih lahko doživi, z namenom rasti.

In smo v procesu prebujanja. V tem procesu se morajo tudi vsi stari sistemi nadzora, ki so bili vzpostavljeni, spremeniti ali pa se bodo razpadli. Lani sem imel priložnost govoriti z Drunvalom Melchizedekom, pa je rekel, da kar se ne preoblikuje, preprosto preneha obstajati. Ne skrbite za svet, je le odraz naše preteklosti. Prihodnost ima višje frekvence in upanje, ki nas ohranja in podpira v težkem času preizkušenj.

Novi svet, ki ga ustvarjamo skozi naše srce, bo prinesel ravnovesje, dinamično ravnovesje ali homeostazo, ki je naravno stanje Stvarstva,

* * *

Beautiful Earth

* * *

Zanimala me je tudi kritična masa za človeštvo. Po podatkih za leto 2018 je bilo na Zemlji okoli 7.594.000.000 ljudi. 1% je 75.940.000 ljudi in kvadratni koren tega števila je približno 8714 ljudi enako mislečih ljudi, ki so kritična masa za spremembo idej in miselnih vzorcev v kolektivni zavesti človeške populacije.  V tem vidimo pomen skupinskih globalnih meditacij, ki vplivajo tudi na Schumannovo resonanco Zemlje, kot kažejo meritve Inštituta Hearth Math na vseh celinah sveta. 

https://www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/spectrogram-calendar/

https://www.e-kalkulator.si/kvadratni-koren

Kritična masa ljudi v Sloveniji se bo spremenila s spremembo števila prebivalcev, toda pomembno je, da je v tem času število 144, kajti posledica sile stiskanja ali krčenja v obliki karantene COVID-19 od marca do konca maja 2020, je pospešeno prebujanje zavesti vse večjega števila ljudi. Globalni snovalci restriktivnih ukrepov, verjetno niso upoštevali fizikalnega in duhovnega zakona, da ima vsak vzrok svojo posledico in ima da vsaka sila krčenja ali prislile, za posledico nasprotno silo širjenja (zavesti). 

* * *

Magenta Pixie: Three Step Process to Stargate Ascension in Lockdown (14.4. 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=ysRSoJHUX74&list=PLcsdlY_pWUgLWjgCIww7ZXExzhWttYJLb&index=30

Magnetit v možganih, stoječe elektromagnetno polje Schumannove resonance in telepatija https://www.facebook.com/watch/?v=3371137746250226

*

Metatronova padla geometrija (666, frekvenca 116Hz ustvari Metatronovo kocko) in Kristusova matrica večnega življenja (temelji na številu 8):

https://www.youtube.com/watch?reload=9&fbclid=IwAR2loGYcFrcgw_CQAyl4wZb_SOQ9P8I_euIFPS-lwI2zqs7yW2qd9dCnC2w&v=K4EnNLGXlKc&feature=youtu.be Timewave Spirals - The Coming Separation of the Timewave Spiral Templates in Nov 2023

Kristusova koda večnega življenja

Avtor: Ashayana Dean

*

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Radmila Čučak
0
Oct 23, 2020
Skupinska meditacija za mir v času koronavirusa in kreiranje boljše prihodnosti - Tadej Pretner

https://www.youtube.com/watch?v=bYdz-E4uiWo
#5
Radmila Čučak
2
Jul 04, 2020
Magenta Pixie je angleška jasnovidka, ki prinaša sporočila višjega jaza in inteligence kvantnega nivoja, ki jih imenuje skupina The Nine. Od 20. leta dalje prakticira astralno projekcijo in pred kratkim je tako obiskala področje galaksije, ki je bližje središču. Tam je srečala Monado, od katere je prejela paket informacij, v zvezi s trenutno situacijo na planetu Zemlja, za širjenje zavesti v 5D:

1. Poučiti se je potrebno o temnih načrtih kabale (Iluminatov, globalistov, elite, globoke države). Kdo so ti ljudje in kakšne načrte imajo, vključno s sedanjo pandemijo, ki vodi v poskus odvzema človekovih pravic, nadzor in korporativno suženjstvo z uporabo tehnologij umetne inteligence in 5G omrežja. Kdor s tem ni bil seznanjen že v preteklosti, ga lahko prevladajo negativna čustva, kot so strah, odpor, tesnoba, jeza, sovraštvo ali depresija. Ta čustva je potrebno procesirati in integrirati. Najbolj hitro spoznanje načrtov Black Cabal je serija nizozemske raziskovalke iz gibanja Qanon : Fall Of the Cabal: https://www.youtube.com/watch?v=yNAzXIrs0BE

2. Deklaracija suverenosti: izraz nesprejemanja, nesoglašanja in neodobravanja teh načrtov temne kabale, brez da bi ob tem čutili negativna čustva, temveč harmonično pravičnost in opolnomočenost. Potem to ne bo primer negativnega zakona privlačnosti. Primer deklaracije suverenosti je video vnukinje ameriškega predsednika Laure Einsenhower: Message to the Dark Controllers : https://www.youtube.com/watch?v=DJYy1v9LHSI

3. Integracija temne in svetle polaritete, zavedanje, da je tema katalizator svetlobe in da smo vsi Eno. Odpuščanje temnim nadzornikom in hvaležnost ker igrajo vlogo temne polaritete, ki pospešuje prebujanje in širjenje zavesti človeštva. Ljubezen do njih lahko občutimo, ker smo vsi zavest Enosti in so oni zunanji izraz našega senčnega jaza, ki se skriva v nezavednem. Občutenje sočutja do igralcev temne polaritete, ker so izbrali pot pogube.

https://www.youtube.com/watch?v=Vz1527AZYO0&list=PLcsdlY_pWUgLWjgCIww7ZXExzhWttYJLb&index=27
#4
Radmila Čučak
1
Jun 12, 2020
Marina Jacobi kvantna manifestacija https://www.youtube.com/watch?v=Vst7Jy3pS78

Quantum Manifestation - Marina Jacobi S3 E16 Your Structural Imprint / Q&A - YouTube

Quantum Manifestation Marina Jacobi talks about Your Structural Imprint and how you construct your reality " You have a
#3
Radmila Čučak
2
Jun 08, 2020
Matias de Stefano govori o 1-2-3-4 dimenziji in zlati srednji poti zavesti- sprejemanja in sprave nasprotij, za preseganje mentalitete dvojnosti 3. dimenzije

https://www.youtube.com/watch?v=hJomapGxm8k&fbclid=IwAR2p6E62Eq1ph_y4JakibLVaRQCHrOI8urqnknJbQU5DJVBEkqd2_rpqxgk

Matias De Stefano in Slovenia - 01 - YouTube

"Tuning Consciousness" in Slovenia - 08/2017 "Sintonizando la Conciencia" en Eslovenia - 08/2017
#2
Radmila Čučak
4
Jun 07, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=kjmT06JXXbs&fbclid=IwAR1523sNltg2cjX7YB_9sQsZfVQYRnfNVyLbLIawT0QrmH3ChIKALQl52KQ

144Hz frequency made visible through a CymaScope - YouTube

144 is the 12th position in the Fibonacci sequence. This is 144 Hz played through a CymaScope, and is one of the frequen
#1
Radmila Čučak
Radmila Čučak
Objavil/a 2020-06-07 12:44:06 (Jun 07, 2020)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Stara Zaveza: Hvalnica modrosti
Razstrupljanje od mRNA cepiva/genske terapije za COVID-19
Babaji Nagaraj
Naravni izdelki za wellness in nego iz Filipinov
Slovenija in sveto število 144
Dr. Judy Mikovits, phD: CEPIVA SO VIR EPIDEMIJE COVID-19
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
januar 2022
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj