Z deli za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap je izvajalec del podjetje CGP, d. d., pričel že v mesecu juliju, vse od takrat pa dela intenzivno potekajo. Dela na konstrukciji rekonstruiranega nadvoza čez železniško progo so že zaključena. Urediti je potrebno še ograje nadvoza ter voziščno konstrukcijo v območju nadvoza in naprej proti Grosupljemu. …

IZGRADNJA POLNEGA PRIKLJUČKA ŠMARJE – SAP LEPO NAPREDUJE – Radio Zeleni val

Z deli za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap je izvajalec del podjetje CGP, d. d., pričel že