Goriške opekarne so v letu 2013 na Občino Miren-Kostanjevica brezplačno prenesle zemljišče, kjer stoji nekdanja opekarna oziroma stara franaža v Biljah, ter odstopile objekt, v katerem sta peč in dimnik. Maja lani je občina kupila še nekdanjo upravno stavbo ter se s pogodbo zavezala k izgradnji dostopne ceste in dveh priključkov. Župan Mauricij Humar je ta teden občinski svet seznanil s stanjem na kompleksu in postopkom pridobivanja teh nepremičnin.