Koprski župan se je včeraj sestal s predstavniki krajevnih skupnosti Žusterna, Za gradom, Semedela in Olmo-Prisoje. Poleg županove napovedi, da bo občina vrnila obalno cesto državi, je bila glavna tema problematika prometa na Cesti na Markovec.

... je povedala predstavnica stanovalcev Darja Gostinčar. Želijo si uvedbo enosmernega prometa, tovrstna ureditev pa bi odprla problem preobremenitve nekaterih drugih ulic, dodaja predsednik KS Žusterna Igor Čurin:

Popovič je poudaril, da je treba poiskati skupno rešitev, občina pa bo pomagala tako, da bo z zunanjimi strokovnjaki proučila različne predloge prometne ureditve in izdelala njihove simulacije. Odločitve pa bodo sprejeli prebivalci na zborih krajanov. Že v kratkem pa bi lahko postavili hitrostne ovire na najbolj problematičnih odsekih. Občina ima v načrtu tudi ureditev krožišča na sedanjem križišču Ceste na Markovec s Kvedrovo ulico.

 

O ureditvi prometa na območju Markovca bodo odločali krajani - Radio Capris

Najbolj poslušana radijska postaja na Obali. Radio Capris.