V Piranu so včeraj slovesno odprli multimedijski muzej in kulturno središče Mediadom Pyrhani. Pridobitev vzpostavlja nove trende v kulturni ustvarjalnosti, izboljšuje dostopnost do informacij s področja kulture in spodbuja vseživljenjsko učenje kot osnovo medgeneracijskega dialoga, poudarjajo na občini. Programska vsebina Mediadoma zajema razstavno pot skozi objekt, pojasnjuje Daniel Lovšin, predsednik Zveze kulturnih društev Karol Pahor Piran, ki upravlja z objektom...

Mediadom Pyrhani je Občina Piran prenovila z evropskimi sredstvi prek razpisa ministrstva za kulturo, pri čemer je bil to najboljši projekt izmed vseh 57, ki so bili prijavljeni na razpis ministrstva leta 2013. Celotna investicija je znašala 1,1 milijona evrov, od tega je občina prispevala približno pet odstotkov. V okviru projekta so zaposlitev dobile tri osebe iz zveze, zanje bo sredstva zagotavljala občina iz proračuna, prav tako za materialne ter obratovalne stroške.

...posnetek...

V Piranu odprli Mediadom Pyrhani - Radio Capris

Najbolj poslušana radijska postaja na Obali. Radio Capris.