K sporazumu o izvedbi odpusta dolga je pristopila tudi Komunala Izola. S tem želijo občanom, ki so v slabšem finančnem položaju, stopiti naproti in jim z odpisom predmetnega dolga vsaj nekoliko olajšati stisko, so sporočili iz Izole. Na vprašanje kolikšen je sicer dolg občanov do javnega podjetja Komunala Izola, odgovarja direktor Denis Bele...

Gre za dolg, ki je nastal pred 31. decembrom leta 2013, prosilci pa so bili v prvi polovici letošnjega leta prejemniki ene od oblik socialne pomoči. Vloge morajo prosilci morali oddati najkasneje do konca meseca, dobijo pa jih med drugim na centru za socialno delo, kjer jim bodo pomagali pri izpolnjevanju.

...posnetek...

Izolska Komunala bi lahko odpisala za 10 tisoč evrov dolgov - Radio Capris

Najbolj poslušana radijska postaja na Obali. Radio Capris.